Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding

FAQ

Familierecht

Wanneer kunt u de kinderalimentatie fiscaal aftrekken?

U kunt kinderalimentatie aftrekken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • uw kind was aan het begin van het kwartaal jonger dan 30 jaar
  • uw kind kon in dat kwartaal niet zelf voorzien in zijn levensonderhoud
  • in dat kwartaal kreeg niemand in uw huishouden kinderbijslag of een vergelijkbare buitenlandse uitkering voor dit kind
  • uw kind kon in dat kwartaal geen studiefinanciering, tegemoetkoming in de studiekosten of een vergelijkbare (buitenlandse) regeling krijgen
  • uw uitgaven voor levensonderhoud voor dit kind waren in dat kwartaal minimaal € 408

Als u aan het begin van een kwartaal aan al deze voorwaarden voldoet, dan mag u van de uitgaven voor levensonderhoud een vast bedrag aftrekken. Hoe hoog het vaste aftrekbedrag is, hangt af van de leeftijd van uw kind en uw uitgaven voor levensonderhoud. Dit zijn bijvoorbeeld uitgaven voor kleding en voeding.

Uw situatie verandert
Verandert uw situatie of dat van uw kind tijdens een kwartaal? Dan houdt u daar pas rekening mee in het volgende kwartaal. Voldoet u aan het begin van een kwartaal aan de voorwaarden voor aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen? Dan mag u het vaste aftrekbedrag in dat kwartaal aftrekken. In de Tabel kwartaalbedrag van uitgaven voor levensonderhoud kinderen vindt u het vaste bedrag dat u per kwartaal per kind mag aftrekken.

Kan ik zelf een echtscheidingsverzoek indienen?

Een verzoekschrift tot echtscheiding kan alleen worden ingediend met behulp van een advocaat. Maar u kunt wel zelf heel veel ‘huiswerk’ verrichten, zodat uw advocaat minder werk hoeft te doen (en dat scheelt in de kosten).

Na indiening van het verzoekschrift, zal de wederpartij een verweerschrift kunnen indienen. Daarna zal de rechter een zittingsdatum bepalen, waarbij de partijen en hun advocaten naar de rechtbank moeten komen. Ongeveer een tot twee maanden na die zitting, volgt meestal een uitspraak van de rechter.

Als echtgenoten samen één verzoekschrift indienen, dan gaat het veel sneller.

Wanneer uw vraag hier niet tussen staat, kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor. Wij zijn telefonisch bereikbaar via tel. 0172-427195. Of per mail. Wilt u uw vraag aan een specifieke advocaat stellen? De contactgegevens zijn hier te vinden.