Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding

FAQ

WMO regres

Wat is regres?

Regres wil zeggen dat iemand het recht heeft een bedrag dat zij verplicht is te betalen te claimen bij een ander. Dit is het gemakkelijkst te illustreren met een voorbeeld. Als A schade lijdt en B heeft de schade veroorzaakt maar C is verplicht deze schade te vergoeden, dan heeft in bepaalde gevallen C het recht om de door haar gemaakte kosten in rekening te brengen bij B. Dit recht van C heet een regresrecht. In het kader van WMO regres betekent dit het volgende: een voetganger (A) heeft zwaar letsel overgehouden aan een aanrijding door een automobilist (B) en de gemeente (C) heeft op grond van de WMO de plicht om passende zorg aan huis voor haar te vergoeden. De gemeente (C) kan de door haar gemaakte kosten vervolgens vorderen bij de automobilist (B).

Waarom opeens een regresrecht?

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe WMO wet in werking. De wetgever heeft hierbij de gemeente een hoop extra taken gegeven. Om enigszins tegemoet te komen aan alle nieuwe kosten en werkzaamheden waar de gemeente mee wordt geconfronteerd is besloten dat de gemeente een groot deel van zijn gemaakte kosten in het kader van de WMO kan terugverdienen door deze te claimen bij de schadeveroorzaker.

Kunnen oude zaken nog worden vergoed?

Alleen zaken die vallen onder de nieuwe wetgeving komen op grond van het regresrecht voor vergoeding in aanmerking. Zodoende kunnen oude zaken helaas niet worden opgepakt om tot verhaal te komen.

Geldt regresrecht ook bij andere wetten en voorzieningen?

Een regresrecht bestaat slechts voor zover dit bij wet is bepaald of tussen partijen is afgesproken. De wetgever heeft slechts in een zeer beperkt aantal gevallen regres van vorderingen mogelijk gemaakt. Een redelijk bekende wettelijke vorm is bijvoorbeeld loonschaderegres, waarvoor ons kantoor ook rechtsbijstand biedt. U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor omtrent de mogelijkheden in verschillende situaties.

Wat kan worden verhaald?

De gemeente kan alles wat zij op grond van de WMO heeft uitgekeerd aan de betrokkene vorderen van de schadeveroorzaker. Helaas heeft de wetgever het niet toegelaten om verdere kosten, zoals interne administratiekosten van de gemeente, ook voor rekening van de schadeveroorzaker te laten komen. Er wordt een zogenaamd ‘civiel plafond’  gehanteerd. Het voert te ver om de volledige juridische implicaties hiervan uiteen te zetten. Voor specifieke vragen omtrent de vergoedingsmogelijkheid van bepaalde kosten kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Wat kost het?

Het grootste gedeelte van de kosten wordt bij de schadeveroorzaker in rekening gebracht. De gemeente betaalt alleen voor juridische werkzaamheden indien een vergoeding van de schadeveroorzaker wordt ontvangen. U zult dus nooit geconfronteerd worden met juridische kosten zonder resultaat. Kijk voor het volledige kostenoverzicht hier onder het kopje kosten.

Hoe zit het met het convenant tussen VNG en het Verbond van Verzekeraars?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is bezig een convenant overeen te komen met het Verbond van Verzekeraars. In dit convenant wordt een ‘lumpsum’ afgesproken voor alle gevallen van regres van alle gemeentes tegelijk. Het bedrag dat hiermee wordt verdiend wordt naar rato van inwoners over de verschillende gemeentes verdeeld. Een presumptie van dit convenant is dat het nemen van regres veel tijd en kosten met zich meebrengt, hetgeen echter met de service van BMA onjuist is. Het convenant kent een opt-out clausule, hetgeen wil zeggen dat u ervoor kunt kiezen om niet aan het convenant mee te doen. Indien u wel met het convenant meedoet zijn er minder mogelijkheden voor regres. Neemt u contact met ons kantoor op voor nadere toelichting hierop.

In welke gevallen kan er gebruik worden gemaakt van het regresrecht?

Alleen in de gevallen dat een partij schuld heeft aan het feit dat iemand hulpbehoevend wordt, komen de door de gemeente gedane WMO uitgaven voor vergoeding in aanmerking. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij letsel volgend uit een verkeersongeval. In gevallen waarbij de behoefte aan hulp voortvloeit uit een aangeboren beperking of psychische problemen die geen directe aanleiding kennen is zodoende geen regres mogelijk.

Welke kosten vallen onder de WMO?

De kosten die de gemeente maakt voor algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budget kunnen voor regres in aanmerking komen. Denk hierbij aan gemaakte kosten voor dagbesteding of huisaanpassingen. Zodra de kosten zijn gebaseerd op de WMO en ten goede zijn gekomen aan de hulpbehoevende bestaat er in beginsel een regresrecht.

Mijn vraag staat hier niet tussen.

Wanneer uw vraag hier niet tussen staat, kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor. Wij zijn telefonisch bereikbaar via tel. 0172-424172. Of per mail. Wilt u uw vraag aan een specifieke advocaat stellen? De contactgegevens zijn hier te vinden.