Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding
18 augustus 2014

Foutje, bedankt?

Stel, je hebt interesse in een bedrijfspand dat via een executieveiling op internet wordt aangeboden. Vol enthousiasme ga je achter de computer zitten en volgt gespannen de veiling. De biedingen volgen elkaar in een rap tempo op. Opeens bemerk je dat je - per ongeluk - de ‘Mijn'-knop hebt ingedrukt. Je zit vast aan een koopovereenkomst waarbij het pand moet afnemen voor ruim een miljoen euro. Of toch niet?

Het is deze kwestie waarover Kort Gedingrechter in Rotterdam 4 augustus 2014 (lees hier de hele uitspraak) had te oordelen. Direct na het bemerken van de vergissing neemt de koper contact op met de notaris die veiling begeleidt. De notaris stelt zich op het standpunt dat er een koopovereenkomst tot stand is gekomen. De verkoper start aansluitend een kort geding procedure waarin hij nakoming van de koopovereenkomst vordert.

De rechter stelt allereerst vast dat de koopprijs van meer dan een miljoen uitzonderlijk hoog is voor het bedrijfspand in kwestie. Daarnaast heeft de koper direct na het ontdekken van zijn vergissing contact opgenomen met de notaris. Uit het proces verbaal dat is opgemaakt, blijkt dat de koper het bedrijfspand wel wilde kopen, maar slechts tegen maximaal 550.000 euro. Deze feiten gecombineerd wijzen volgens de rechter op een evidente vergissing.

Dit is echter niet het enige. In de gehanteerde veilingvoorwaarden is een bepaling opgenomen dat de koopovereenkomst tot stand komt door gunning. Uit de voorwaarden blijkt dat de verkoper zich het recht van nadere gunning, beraad of de bevoegdheid tot afwijzing van het bod heeft voorbehouden.

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Volgens de rechter is in dit geval slechts sprake van een ‘openbare uitnodiging tot het doen van een aanbod’. De koopovereenkomst komt pas tot stand, indien een op de uitnodiging gevolgd aanbod wordt aanvaard.

De verkoper struikelt over de voorbehouden die worden gemaakt in de veilingvoorwaarden. De rechter oordeelt allereerst dat de koper aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van een vergissing.

Volgens de rechter valt niet uit te sluiten dat de verkoper op de hoogte was van deze vergissing voordat het aanbod werd aanvaard. Indien dit het geval was, dan had de verkoper er niet zomaar op mogen vertrouwen dat - kortgezegd - de overeenkomst tot stand was gekomen.

Dit mogelijke scenario vereist echter nader bewijs. Voor deze nadere bewijslevering is geen plaats in het kader van een kort geding. Omdat het onzeker is of in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat er sprake is van een koopovereenkomst, worden de vorderingen van de verkoper afgewezen.

Voor nu komt de koper er genadig vanaf. De vraag is of de verkoper het erbij laat zitten of dat hij een bodemprocedure opstart. Wordt vervolgd...