,

7 tips voor het beperken van aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders | Coronacrisis

23 maart 2020

De Coronacrisis heeft ongekende economische gevolgen. Veel ondernemingen verkeren in zwaar weer. In sommige gevallen loopt de omzet terug naar nihil, terwijl de kosten blijven doorlopen. In dit artikel vertel ik over het beperken van aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders van ondernemingen.

De trieste en harde realiteit is dat er ondernemingen zijn die voorafgaand aan de Coronacrisis al liquiditeitstekorten hadden. Zij zullen de dreun die ze als gevolg van de Coronacrisis krijgen hoogstwaarschijnlijk niet overleven. Dit ondanks de maatregelen voor ondernemingen die zijn getroffen door ons kabinet (waarvoor hulde).

Voorkomen faillissement

Voorkomen is beter dan genezen, een faillissement heeft namelijk grote gevolgen. Er zijn verschillende manieren om een faillissement te voorkomen. Bijvoorbeeld:

 • het treffen van akkoorden met uw schuldeisers; Lees hier meer over in dit artikel.
 • het vragen van huurverlaging (van het bedrijfspand), treedt hierover in overleg met de verhuurder; Lees hier meer over in dit artikel.
 • het aanvragen van extra kredietruimte of financiering om deze periode te overbruggen. Zoals wellicht bekend zijn de regels voor financiering en extra kredietruimte nu versoepeld. Meer hierover leest u hier op de website van de Rijksoverheid.
 • aanspraak maken op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW);
 • aantrekken van externe renteloze financiering door uitgifte van aandelen;

Faillissement onvermijdelijk? 7 tips om uw risico te beperken

Mochten de maatregelen om het faillissement van uw onderneming te voorkomen niet baten? Dan kunt u als bestuurder het risico dat u loopt beperken. Hier kunt u niet vroeg genoeg mee beginnen.

Bestuurders worden door curatoren namelijk veelvuldig ‘in privé’ aansprakelijk gesteld. Het risico op bestuurdersaansprakelijkheid kunt u zoveel mogelijk beperken door:

 1. uw administratie op orde te maken en te houden, ondanks het feit dat er geen bedrijfsactiviteiten meer worden verricht. Denk hierbij aan het indienen van (nihil-)aangiftes en het inboeken van facturen van schuldeisers. Zorg ervoor dat er op een dusdanige wijze administratie wordt gevoerd, dat uit de boeken de rechten (zoals openstaande debiteuren) en verplichtingen (zoals bijvoorbeeld claims en openstaande facturen van crediteuren) eenvoudig kunnen worden afgeleid;
 2. een aanvraag in te dienen voor bijzonder uitstel van betalingen voor belastingen (dit kan voor VPB, BTW, loonbelasting, inkomstenbelasting en omzetbelasting). Meer informatie hier over leest u hier op de website van de Belastingdienst;
 3. tijdig een melding van betalingsonmacht bij de fiscus en het bedrijfspensioenfonds in te dienen als u betalingsproblemen verwacht. Hiervoor kunt u dit formulier (PDF) op de webiste van de Belastingdienst gebruiken;
 4. te voldoen aan uw deponeringsplicht. Meer over de termijnen die hierbij worden gehanteerd leest u terug in dit artikel ‘termijnen deponeren jaarrekening’ dat ik eerder publiceerde;
 5. ervoor te zorgen dat er door uw aandeelhouders een zogeheten Décharge wordt verleend tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). Décharge houdt in dat de AvA het bestuur goedkeuring verleent voor het door haar gevoerde beleid. Hiermee wordt het bestuur ontheven van eventuele aansprakelijkheid over de periode waar de Décharge op van toepassing is;
 6.  geen nieuwe verplichtingen aan te gaan waarvan u al weet dat u deze niet kunt nakomen en waardoor benadeling van een schuldeiser kan plaatsvinden (bijvoorbeeld door geen nieuwe overeenkomsten aan te gaan);
 7.  geen selectieve betalingen te verrichten. Een goed voorbeeld van selectieve betaling is het betalen van een factuur van een groepsmaatschappij terwijl andere schuldeisers onbetaald worden gelaten en het faillissement van de onderneming voorzienbaar is.

Reddingsplan of advies beperking risico bestuurdersaansprakelijkheid?

U heeft nu 7 tips van mij gekregen om uw aansprakelijkheid als bestuurder te beperken. Er zijn meerdere situaties waarvoor u als bestuurder aansprakelijk kunt worden gehouden. Hierover adviseer ik u graag persoonlijk.

Wanneer het faillissement van uw onderneming nadert, denk ik graag met u mee over een reddingsplan of adviseer ik u graag concreet hoe u het risico op bestuurdersaansprakelijkheid in uw situatie kunt beperken.


Fotocredit: Lucy Dunne

Actueel

Koop je een woning, blijkt er asbest in de woning te zitten. Is het mogelijk om de kosten van een asbestsanering te verhalen...

Meer informatie arrow_forward

Aan de Wilhelminalaan 12 is bij Berntsen Mulder Advocaten een AED aanwezig. Met een Automatische Elektronische...

Meer informatie arrow_forward

We waren op TV. Advocaat mr. M. Nagessersing gaf bij TV-programma Opgelicht tekst en uitleg over de zaak tegen Trademark...

Meer informatie arrow_forward

'Deskundige begeleiding bij scheiding is essentieel' Elk jaar in september wordt de landelijke Dag van de Scheiding...

Meer informatie arrow_forward

Deze maand is de nieuwe, tweede, aanvraagperiode voor de NOW-regeling van start gegaan. Met deze regeling kunnen...

Meer informatie arrow_forward

Praat met een advocaat. Het kan echt geen kwaad. Vaak denken mensen: als ik een advocaat inschakel, kost het me klauwen...

Meer informatie arrow_forward

Na de recente uitspraak over huuruitstel in de zaak Vitesse heeft de kantonrechter Amsterdam in kort geding wél...

Meer informatie arrow_forward

Het is de nachtmerrie van iedere huizenkoper: verliefd zijn op een woning, maar na aankoop allerlei verborgen gebreken...

Meer informatie arrow_forward

Het kabinet komt met een tijdelijke Betalingsuitstelwet, om ondernemers te helpen die door de coronacrisis in problemen zijn...

Meer informatie arrow_forward

Een maand na het faillissement van ASN Autoschade Bodegraven B.V. heeft er een doorstart plaatsgevonden. De...

Meer informatie arrow_forward

Beroep op opschorting huurbetaling door voetbalclub Vitesse; Coronacrisis geldt als onvoorziene omstandigheid Voetbalclub...

Meer informatie arrow_forward

Op 3 juni 2020 hebben de stakeholders in de vastgoed- en retailsector een vervolg afgesproken op het Steunakkoord dat in...

Meer informatie arrow_forward

De verhuurder van een café vond dat de huurder tijdens de coronacrisis gewoon huur moest blijven betalen, ook al moest het...

Meer informatie arrow_forward

De rechtbank in Den Haag heeft eerder deze maand een baanbrekende uitspraak gedaan over het gebruik van rekenrente in...

Meer informatie arrow_forward

Deze week heeft de rechtbank Den Haag het faillissement uitgesproken van ASN Autoschade Bodegraven B.V. Als curator is...

Meer informatie arrow_forward

Kan ik op dit moment wel een geschil voorleggen aan een rechter? Kunnen wij in deze tijd nog wel bij een mediator terecht?...

Meer informatie arrow_forward

UPDATE 3 juli 2020: Burgemeester Liesbeth Spies heeft vrijdag 3 juli 202 de lintjes uitgereikt die al in april zijn...

Meer informatie arrow_forward

Wat moet een werkgever doen als de re-integratie van een zieke werknemer stil ligt door de coronacrisis? Komt hij in de...

Meer informatie arrow_forward

Wat zijn de regels als het gaat om thuiswerken in coronatijd? Wat mogen werkgevers en werknemers van elkaar verwachten? Lees...

Meer informatie arrow_forward

We zitten voor u klaar! Ons wekelijkse inloopspreekuur familierecht en erfrecht hebben wij vanwege de corona-maatregelen...

Meer informatie arrow_forward

Stel, u bent gescheiden of uit elkaar gegaan. In goed overleg heeft u met uw ex-partner afspraken over uw kinderen...

Meer informatie arrow_forward

Het klinkt misschien een beetje gek in deze tijd van Coronacrisis, waarin alles dicht lijkt en het dagelijks leven stil...

Meer informatie arrow_forward

Welke positie heeft de oproepkracht tijdens de coronacrisis? Valt hij of zij tussen wal en schip? Advocaat arbeidsrecht Jos...

Meer informatie arrow_forward

Berntsen Mulder Advocaten heeft eind maart een speciale website met informatie over de NOW-aanvraag...

Meer informatie arrow_forward