,

7 tips voor het beperken van aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders | Coronacrisis

23 maart 2020

De Coronacrisis heeft ongekende economische gevolgen. Veel ondernemingen verkeren in zwaar weer. In sommige gevallen loopt de omzet terug naar nihil, terwijl de kosten blijven doorlopen. In dit artikel vertel ik over het beperken van aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders van ondernemingen.

De trieste en harde realiteit is dat er ondernemingen zijn die voorafgaand aan de Coronacrisis al liquiditeitstekorten hadden. Zij zullen de dreun die ze als gevolg van de Coronacrisis krijgen hoogstwaarschijnlijk niet overleven. Dit ondanks de maatregelen voor ondernemingen die zijn getroffen door ons kabinet (waarvoor hulde).

Voorkomen faillissement

Voorkomen is beter dan genezen, een faillissement heeft namelijk grote gevolgen. Er zijn verschillende manieren om een faillissement te voorkomen. Bijvoorbeeld:

 • het treffen van akkoorden met uw schuldeisers; Lees hier meer over in dit artikel.
 • het vragen van huurverlaging (van het bedrijfspand), treedt hierover in overleg met de verhuurder; Lees hier meer over in dit artikel.
 • het aanvragen van extra kredietruimte of financiering om deze periode te overbruggen. Zoals wellicht bekend zijn de regels voor financiering en extra kredietruimte nu versoepeld. Meer hierover leest u hier op de website van de Rijksoverheid.
 • aanspraak maken op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW);
 • aantrekken van externe renteloze financiering door uitgifte van aandelen;

Faillissement onvermijdelijk? 7 tips om uw risico te beperken

Mochten de maatregelen om het faillissement van uw onderneming te voorkomen niet baten? Dan kunt u als bestuurder het risico dat u loopt beperken. Hier kunt u niet vroeg genoeg mee beginnen.

Bestuurders worden door curatoren namelijk veelvuldig ‘in privé’ aansprakelijk gesteld. Het risico op bestuurdersaansprakelijkheid kunt u zoveel mogelijk beperken door:

 1. uw administratie op orde te maken en te houden, ondanks het feit dat er geen bedrijfsactiviteiten meer worden verricht. Denk hierbij aan het indienen van (nihil-)aangiftes en het inboeken van facturen van schuldeisers. Zorg ervoor dat er op een dusdanige wijze administratie wordt gevoerd, dat uit de boeken de rechten (zoals openstaande debiteuren) en verplichtingen (zoals bijvoorbeeld claims en openstaande facturen van crediteuren) eenvoudig kunnen worden afgeleid;
 2. een aanvraag in te dienen voor bijzonder uitstel van betalingen voor belastingen (dit kan voor VPB, BTW, loonbelasting, inkomstenbelasting en omzetbelasting). Meer informatie hier over leest u hier op de website van de Belastingdienst;
 3. tijdig een melding van betalingsonmacht bij de fiscus en het bedrijfspensioenfonds in te dienen als u betalingsproblemen verwacht. Hiervoor kunt u dit formulier (PDF) op de webiste van de Belastingdienst gebruiken;
 4. te voldoen aan uw deponeringsplicht. Meer over de termijnen die hierbij worden gehanteerd leest u terug in dit artikel ’termijnen deponeren jaarrekening’ dat ik eerder publiceerde;
 5. ervoor te zorgen dat er door uw aandeelhouders een zogeheten Décharge wordt verleend tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). Décharge houdt in dat de AvA het bestuur goedkeuring verleent voor het door haar gevoerde beleid. Hiermee wordt het bestuur ontheven van eventuele aansprakelijkheid over de periode waar de Décharge op van toepassing is;
 6.  geen nieuwe verplichtingen aan te gaan waarvan u al weet dat u deze niet kunt nakomen en waardoor benadeling van een schuldeiser kan plaatsvinden (bijvoorbeeld door geen nieuwe overeenkomsten aan te gaan);
 7.  geen selectieve betalingen te verrichten. Een goed voorbeeld van selectieve betaling is het betalen van een factuur van een groepsmaatschappij terwijl andere schuldeisers onbetaald worden gelaten en het faillissement van de onderneming voorzienbaar is.

Reddingsplan of advies beperking risico bestuurdersaansprakelijkheid?

U heeft nu 7 tips van mij gekregen om uw aansprakelijkheid als bestuurder te beperken. Er zijn meerdere situaties waarvoor u als bestuurder aansprakelijk kunt worden gehouden. Hierover adviseer ik u graag persoonlijk.

Wanneer het faillissement van uw onderneming nadert, denk ik graag met u mee over een reddingsplan of adviseer ik u graag concreet hoe u het risico op bestuurdersaansprakelijkheid in uw situatie kunt beperken.


Dit artikel is geschreven door mr. M. Nagessersing. Zij is sinds 2022 niet meer werkzaam bij Berntsen Mulder Advocaten. Heeft u vragen over dit artikel, neem gerust contact op met één van de medewerkers van de sectie Ondernemingsrecht van ons kantoor. Bel met 0172 – 49 43 45 en vraag naar de sectie Ondernemingsrecht. Of stuur ons een e-mail.

contact met ons


  Fotocredit: Lucy Dunne

  Actueel

  Het was zondag 12 maart volop genieten van alle hardlooponderdelen van de 20 van Alphen, het evenement dat na 2 jaar...

  Meer informatie arrow_forward

  Uitkering ongevallenverzekering voor werkgever, of toch voor werknemer? Recent heeft de rechter een werkgever...

  Meer informatie arrow_forward

  Nederland was tot voor kort het enige land in Europa waar snorfietsers géén helmplicht hadden. Per 1 januari 2023 is de...

  Meer informatie arrow_forward

  Met ingang van dit jaar is een tweetal belangrijke wijzigingen doorgevoerd op het gebied van familierecht. Ten eerste gaat...

  Meer informatie arrow_forward

  Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

  Meer informatie arrow_forward

  De stichting 20 van Alphen en Berntsen Mulder Advocaten hebben hun handtekening gezet onder de sponsorovereenkomst voor...

  Meer informatie arrow_forward

  UPDATE 23 februari 2023: de voorzieningenrechter heeft in kort geding aangegeven dat de weduwe van André Hazes, Rachel,...

  Meer informatie arrow_forward

  We zijn alweer vol op stoom gekomen in 2023, maar willen u een mooie terugblik op 2022 niet onthouden. We vroegen onze...

  Meer informatie arrow_forward

  Als letselschade-advocaat zie ik veel leed. Het ergst zijn de zaken met jonge kinderen. Als ik mijn kinderen naar school...

  Meer informatie arrow_forward
  In memoriam: Ab Ebbink
  20 januari 2023

  Vrijdag 13 januari 2023 hebben wij afscheid genomen van Ab Ebbink. Ab was 25 jaar aan Berntsen Mulder Advocaten...

  Meer informatie arrow_forward

  Welke kansen biedt het instrument turbo-liquidatie bij een bedrijfsbeëindiging, en welke risico’s zijn er aan verbonden?...

  Meer informatie arrow_forward

  Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een goed 2023. Ons kantoor is gesloten op maandag 26...

  Meer informatie arrow_forward

  De wettelijke verhoging van de alimentatie is voor het jaar 2023 vastgesteld op 3,4 procent. Elk jaar wordt de kinder- en...

  Meer informatie arrow_forward

  Als werkgever heb je soms te maken met die ene werknemer die je herhaaldelijk hebt aangesproken op zijn gedrag, maar waarvan...

  Meer informatie arrow_forward

  Een goede administratie voorkomt juridische problemen. Daarom leg ik in een serie artikelen uit wat het belang is van een...

  Meer informatie arrow_forward

  In onze nieuwsbrief van oktober 2022 onder meer: hogere energieprijzen als schadepost in letselschadezaken, aankondiging...

  Meer informatie arrow_forward

  Ruim 15 jaar geleden is het: de oprichting van de stichting Keurmerk Letselschade. De aanleiding voor de oprichting van dit...

  Meer informatie arrow_forward

  Na twee jaar keerde de Jaarmarktestafette weer terug in Alphen aan den Rijn. Twee teams van vijf personen van Berntsen...

  Meer informatie arrow_forward

  Er gaat de laatste maanden geen dag voorbij zonder dat er verschillende artikelen worden gepubliceerd over de hoge...

  Meer informatie arrow_forward

  Ouderverstoting is de situatie dat een kind zich in een echtscheidingsproces gedwongen voelt voor één van de ouders te...

  Meer informatie arrow_forward

  Op 9 september is het de dag van de echtscheiding. Jacomien Kapteijn van Berntsen Mulder Advocaten in Alphen heeft als...

  Meer informatie arrow_forward

  Optillen op een festival: (on)schuldig vermaak? Wat heb je er naar uitgekeken, na twee jaar corona-maatregelen: weer met...

  Meer informatie arrow_forward

  In Nederland is één op de tien gezinnen een samengesteld gezin. Dit jaar wordt er daarom op de landelijke Dag van de...

  Meer informatie arrow_forward

  Bij een scheiding komt heel veel kijken. Daarom is goede en deskundige begeleiding bij een scheiding op zowel juridisch,...

  Meer informatie arrow_forward