,

7 tips voor het beperken van aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders | Coronacrisis

23 maart 2020

De Coronacrisis heeft ongekende economische gevolgen. Veel ondernemingen verkeren in zwaar weer. In sommige gevallen loopt de omzet terug naar nihil, terwijl de kosten blijven doorlopen. In dit artikel vertel ik over het beperken van aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders van ondernemingen.

De trieste en harde realiteit is dat er ondernemingen zijn die voorafgaand aan de Coronacrisis al liquiditeitstekorten hadden. Zij zullen de dreun die ze als gevolg van de Coronacrisis krijgen hoogstwaarschijnlijk niet overleven. Dit ondanks de maatregelen voor ondernemingen die zijn getroffen door ons kabinet (waarvoor hulde).

Voorkomen faillissement

Voorkomen is beter dan genezen, een faillissement heeft namelijk grote gevolgen. Er zijn verschillende manieren om een faillissement te voorkomen. Bijvoorbeeld:

 • het treffen van akkoorden met uw schuldeisers; Lees hier meer over in dit artikel.
 • het vragen van huurverlaging (van het bedrijfspand), treedt hierover in overleg met de verhuurder; Lees hier meer over in dit artikel.
 • het aanvragen van extra kredietruimte of financiering om deze periode te overbruggen. Zoals wellicht bekend zijn de regels voor financiering en extra kredietruimte nu versoepeld. Meer hierover leest u hier op de website van de Rijksoverheid.
 • aanspraak maken op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW);
 • aantrekken van externe renteloze financiering door uitgifte van aandelen;

Faillissement onvermijdelijk? 7 tips om uw risico te beperken

Mochten de maatregelen om het faillissement van uw onderneming te voorkomen niet baten? Dan kunt u als bestuurder het risico dat u loopt beperken. Hier kunt u niet vroeg genoeg mee beginnen.

Bestuurders worden door curatoren namelijk veelvuldig ‘in privé’ aansprakelijk gesteld. Het risico op bestuurdersaansprakelijkheid kunt u zoveel mogelijk beperken door:

 1. uw administratie op orde te maken en te houden, ondanks het feit dat er geen bedrijfsactiviteiten meer worden verricht. Denk hierbij aan het indienen van (nihil-)aangiftes en het inboeken van facturen van schuldeisers. Zorg ervoor dat er op een dusdanige wijze administratie wordt gevoerd, dat uit de boeken de rechten (zoals openstaande debiteuren) en verplichtingen (zoals bijvoorbeeld claims en openstaande facturen van crediteuren) eenvoudig kunnen worden afgeleid;
 2. een aanvraag in te dienen voor bijzonder uitstel van betalingen voor belastingen (dit kan voor VPB, BTW, loonbelasting, inkomstenbelasting en omzetbelasting). Meer informatie hier over leest u hier op de website van de Belastingdienst;
 3. tijdig een melding van betalingsonmacht bij de fiscus en het bedrijfspensioenfonds in te dienen als u betalingsproblemen verwacht. Hiervoor kunt u dit formulier (PDF) op de webiste van de Belastingdienst gebruiken;
 4. te voldoen aan uw deponeringsplicht. Meer over de termijnen die hierbij worden gehanteerd leest u terug in dit artikel ‘termijnen deponeren jaarrekening’ dat ik eerder publiceerde;
 5. ervoor te zorgen dat er door uw aandeelhouders een zogeheten Décharge wordt verleend tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). Décharge houdt in dat de AvA het bestuur goedkeuring verleent voor het door haar gevoerde beleid. Hiermee wordt het bestuur ontheven van eventuele aansprakelijkheid over de periode waar de Décharge op van toepassing is;
 6.  geen nieuwe verplichtingen aan te gaan waarvan u al weet dat u deze niet kunt nakomen en waardoor benadeling van een schuldeiser kan plaatsvinden (bijvoorbeeld door geen nieuwe overeenkomsten aan te gaan);
 7.  geen selectieve betalingen te verrichten. Een goed voorbeeld van selectieve betaling is het betalen van een factuur van een groepsmaatschappij terwijl andere schuldeisers onbetaald worden gelaten en het faillissement van de onderneming voorzienbaar is.

Reddingsplan of advies beperking risico bestuurdersaansprakelijkheid?

U heeft nu 7 tips van mij gekregen om uw aansprakelijkheid als bestuurder te beperken. Er zijn meerdere situaties waarvoor u als bestuurder aansprakelijk kunt worden gehouden. Hierover adviseer ik u graag persoonlijk.

Wanneer het faillissement van uw onderneming nadert, denk ik graag met u mee over een reddingsplan of adviseer ik u graag concreet hoe u het risico op bestuurdersaansprakelijkheid in uw situatie kunt beperken.


Fotocredit: Lucy Dunne

Actueel

Moet u maandelijks alimentatie betalen, kinder- en/of partneralimentatie, en kunt u als gevolg van de Coronacrisis het...

Meer informatie arrow_forward

Het is duidelijk dat de Coronacrisis invloed heeft op de hele wereld. De overheid is een flink aantal versnellingen omhoog...

Meer informatie arrow_forward

De Coronacrisis heeft ongekende economische gevolgen. Veel ondernemingen verkeren in zwaar weer. In sommige gevallen loopt...

Meer informatie arrow_forward

De coronacrisis raakt ondernemers hard. Bestellingen worden geannuleerd en nieuwe opdrachten worden in de ijskast gezet. Een...

Meer informatie arrow_forward

De Coronacrisis heeft grote impact op de economie. Wat betekent dit voor de huur van bedrijfsruimte? Moet de huur worden...

Meer informatie arrow_forward

Gisteren zag ik op het nieuws het bericht dat een man een politieagent in het gezicht spuugde en daarbij riep dat hij Corona...

Meer informatie arrow_forward

Kan een ondernemer in de corona-crisis een beroep doen op overmacht? Advocaat ondernemingsrecht Matthijs Mulder vertelt in...

Meer informatie arrow_forward

Hoewel de overheid er alles aan doet om de gevolgen van de huidige corona-crisis voor ondernemingen te beperken (maatregelen...

Meer informatie arrow_forward

Op onze website is een zogeheten corona-loket geopend. Via dit loket kunt u vragen en antwoorden over de gevolgen van de...

Meer informatie arrow_forward

Zelfs als een ondernemer alle steunmaatregelen benut die op dit moment door de overheid worden aangereikt, kan het zo zijn...

Meer informatie arrow_forward

Ik ben ondernemer en ik kan niet leveren aan mijn contractspartij, wat nu? Het zijn zware tijden voor ondernemers. De...

Meer informatie arrow_forward

Ons kantoor treft maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We zijn ons ervan bewust dat de...

Meer informatie arrow_forward

UPDATE 18 maart: De regeling werktijdverkorting komt te vervallen. De afgelopen drie weken kreeg de overheid 78 duizend...

Meer informatie arrow_forward

Het bedrijf Vandaag Online benadert kleine ondernemers met een verkooppraatje om hun bedrijf bekender te maken via internet....

Meer informatie arrow_forward

Corona/Covid-19 update: op de Dag van het Familierecht worden één-op-ééngesprekken gehouden. Wij hanteren daarbij de...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat Lidewij Calis zit donderdag samen met haar cliënt aan tafel bij de talkshow van Eva Jinek. Mr. Calis is advocaat...

Meer informatie arrow_forward

Wanneer er een zonnepaneel (of meerdere zonnepanelen) van een dak waaien, kan dat behoorlijke schade veroorzaken. Of...

Meer informatie arrow_forward

De kogel is door de kerk. We doen dit jaar weer mee aan de 20 van Alphen! Om precies te zijn: we doen mee aan de 10...

Meer informatie arrow_forward
Landjepik
21 januari 2020

Ruzie over de erfgrens komt veel voor tussen buren. Kijk maar naar de Rijdende Rechter. Soms gaat het al mis bij...

Meer informatie arrow_forward

Uw buurman plaatst een schutting, schuur of garage. Maar daarbij bouwt hij - per ongeluk, of expres - op uw erf. Wat moet u...

Meer informatie arrow_forward

Rabobank Groene Hart Noord, notariskantoor Kroes & Partners en Berntsen Mulder Advocaten organiseren op dinsdag 18...

Meer informatie arrow_forward

Trademark Office B.V. (tevens handelend onder vele andere handelsnamen) is vandaag, dinsdag 14 januari 2020, door de...

Meer informatie arrow_forward

In de zomer van 2019 kwam een fietser met een elektrische fiets ten val bij een kabelbrug. Bij het woord 'kabelbrug' denkt...

Meer informatie arrow_forward

Op 1 april 2020 treedt de Compensatieregeling transitievergoeding in werking. Op basis van deze regeling kan een werkgever...

Meer informatie arrow_forward