,

7 tips voor het beperken van aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders | Coronacrisis

23 maart 2020

De Coronacrisis heeft ongekende economische gevolgen. Veel ondernemingen verkeren in zwaar weer. In sommige gevallen loopt de omzet terug naar nihil, terwijl de kosten blijven doorlopen. In dit artikel vertel ik over het beperken van aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders van ondernemingen.

De trieste en harde realiteit is dat er ondernemingen zijn die voorafgaand aan de Coronacrisis al liquiditeitstekorten hadden. Zij zullen de dreun die ze als gevolg van de Coronacrisis krijgen hoogstwaarschijnlijk niet overleven. Dit ondanks de maatregelen voor ondernemingen die zijn getroffen door ons kabinet (waarvoor hulde).

Voorkomen faillissement

Voorkomen is beter dan genezen, een faillissement heeft namelijk grote gevolgen. Er zijn verschillende manieren om een faillissement te voorkomen. Bijvoorbeeld:

 • het treffen van akkoorden met uw schuldeisers; Lees hier meer over in dit artikel.
 • het vragen van huurverlaging (van het bedrijfspand), treedt hierover in overleg met de verhuurder; Lees hier meer over in dit artikel.
 • het aanvragen van extra kredietruimte of financiering om deze periode te overbruggen. Zoals wellicht bekend zijn de regels voor financiering en extra kredietruimte nu versoepeld. Meer hierover leest u hier op de website van de Rijksoverheid.
 • aanspraak maken op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW);
 • aantrekken van externe renteloze financiering door uitgifte van aandelen;

Faillissement onvermijdelijk? 7 tips om uw risico te beperken

Mochten de maatregelen om het faillissement van uw onderneming te voorkomen niet baten? Dan kunt u als bestuurder het risico dat u loopt beperken. Hier kunt u niet vroeg genoeg mee beginnen.

Bestuurders worden door curatoren namelijk veelvuldig ‘in privé’ aansprakelijk gesteld. Het risico op bestuurdersaansprakelijkheid kunt u zoveel mogelijk beperken door:

 1. uw administratie op orde te maken en te houden, ondanks het feit dat er geen bedrijfsactiviteiten meer worden verricht. Denk hierbij aan het indienen van (nihil-)aangiftes en het inboeken van facturen van schuldeisers. Zorg ervoor dat er op een dusdanige wijze administratie wordt gevoerd, dat uit de boeken de rechten (zoals openstaande debiteuren) en verplichtingen (zoals bijvoorbeeld claims en openstaande facturen van crediteuren) eenvoudig kunnen worden afgeleid;
 2. een aanvraag in te dienen voor bijzonder uitstel van betalingen voor belastingen (dit kan voor VPB, BTW, loonbelasting, inkomstenbelasting en omzetbelasting). Meer informatie hier over leest u hier op de website van de Belastingdienst;
 3. tijdig een melding van betalingsonmacht bij de fiscus en het bedrijfspensioenfonds in te dienen als u betalingsproblemen verwacht. Hiervoor kunt u dit formulier (PDF) op de webiste van de Belastingdienst gebruiken;
 4. te voldoen aan uw deponeringsplicht. Meer over de termijnen die hierbij worden gehanteerd leest u terug in dit artikel ‘termijnen deponeren jaarrekening’ dat ik eerder publiceerde;
 5. ervoor te zorgen dat er door uw aandeelhouders een zogeheten Décharge wordt verleend tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). Décharge houdt in dat de AvA het bestuur goedkeuring verleent voor het door haar gevoerde beleid. Hiermee wordt het bestuur ontheven van eventuele aansprakelijkheid over de periode waar de Décharge op van toepassing is;
 6.  geen nieuwe verplichtingen aan te gaan waarvan u al weet dat u deze niet kunt nakomen en waardoor benadeling van een schuldeiser kan plaatsvinden (bijvoorbeeld door geen nieuwe overeenkomsten aan te gaan);
 7.  geen selectieve betalingen te verrichten. Een goed voorbeeld van selectieve betaling is het betalen van een factuur van een groepsmaatschappij terwijl andere schuldeisers onbetaald worden gelaten en het faillissement van de onderneming voorzienbaar is.

Reddingsplan of advies beperking risico bestuurdersaansprakelijkheid?

U heeft nu 7 tips van mij gekregen om uw aansprakelijkheid als bestuurder te beperken. Er zijn meerdere situaties waarvoor u als bestuurder aansprakelijk kunt worden gehouden. Hierover adviseer ik u graag persoonlijk.

Wanneer het faillissement van uw onderneming nadert, denk ik graag met u mee over een reddingsplan of adviseer ik u graag concreet hoe u het risico op bestuurdersaansprakelijkheid in uw situatie kunt beperken.


Fotocredit: Lucy Dunne

Actueel

Met een aanpassing van de Telecomwet, die in juli in werking is getreden, zijn kleine ondernemers beter beschermd tegen...

Meer informatie arrow_forward

Weet u hoeveel bomen er in Nederland staan? Ongeveer 160 miljoen! Minister Schouten van LNV wil er de komende jaren nog...

Meer informatie arrow_forward

'Deskundige begeleiding bij scheiding is essentieel' Elk jaar in september wordt de landelijke Dag van de Scheiding...

Meer informatie arrow_forward

De Nederlandse rechtspraak scoort hoog op het gebied van onafhankelijkheid. Ook de inspanningen om de kwaliteit van de...

Meer informatie arrow_forward

De verwachte aanpassing van de Wet DBA, die het kabinet vorig jaar (2020) aankondigde, is voorlopig uitgesteld. Het...

Meer informatie arrow_forward

Letselschade-slachtoffers krijgen (veel) meer schadevergoeding, door nieuwe uitgangspunten in de rechtspraak. Tot voor kort...

Meer informatie arrow_forward

Is zij vreemdgegaan omdat de relatie voorbij is, of is de relatie voorbij omdat zij vreemdgegaan is? Hij zit met zijn...

Meer informatie arrow_forward

Gedeelde smart is halve smart. Die gedachte wordt momenteel ook in de rechtspraak gebruik als het gaat om verzoeken om...

Meer informatie arrow_forward

In dit interview vertelt advocaat familierecht Jacomien Kapteijn aan interviewer Bernie Putters hoe een echtscheiding in...

Meer informatie arrow_forward

‘Regelmatig kom ik het in mijn praktijk tegen. Na mijn uitleg over de inhoud van de huwelijkse voorwaarden, volgt de...

Meer informatie arrow_forward

Is het voor een werkgever toegestaan om werknemers geen vakantiegeld uit te betalen, omdat de werkgever vanwege de...

Meer informatie arrow_forward

Twee rechtbanken in Nederland zijn deze maand gestart met een proef of pilot 'procedure gezamenlijke toegang ouders'. Eén...

Meer informatie arrow_forward

Het (demissionaire) kabinet heeft een wetswijziging voorgesteld waarin de maximale betaaltermijn van het grootbedrijf aan...

Meer informatie arrow_forward

De lente komt er aan. Tijd voor onderhoud aan de tuin. Als u een hovenier inschakelt, waar moet u dan op letten? In dit...

Meer informatie arrow_forward

In dit webinar vertelt advocaat arbeidsrecht Jos van Bohemen over wat te doen bij Dreigend Ontslag. Wat kan iemand doen...

Meer informatie arrow_forward

Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer...

Meer informatie arrow_forward

Dit webinar gaat over hoe om te gaan met commerciële contracten in coronatijd. Wat kunnen ondernemers doen als ze hun...

Meer informatie arrow_forward

Hoe lang is het verantwoord om door te gaan met een bedrijf als het in zwaar weer verkeert? Wanneer kunnen bestuurders...

Meer informatie arrow_forward

Dreigend ontslag. Wat moet u doen? Stel, het bedrijf waar u werkt heeft het zwaar. Bijvoorbeeld door de corona-crisis. U...

Meer informatie arrow_forward

Dit webinar gaat over Huur in Coronatijd. Wat gebeurde er in vogelvlucht na het afkondigen van de eerste lockdown? Hoe...

Meer informatie arrow_forward

In deze opname van een live-webinar (dat we 26 november 2020 uitzonden) praat interviewer Bernie Putters met advocaat...

Meer informatie arrow_forward

Schieten de steunmaatregelen van de overheid zijn doel voorbij? Dat vroeg advocaat Jeroen Thiele zich af toen hij de...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat Madhavi Nagessersing is één van de juridische professionals die is geportretteerd en geïnterviewd voor het...

Meer informatie arrow_forward

Dit artikel is verwijderd. De termijn waarin bezwaar tegen boetes kon worden gemaakt (december 2020), is...

Meer informatie arrow_forward