,

Algemene voorwaarden – vragen en antwoorden

24 oktober 2016

Berntsen Mulder Advocaten - alles wat u moet weten over algemene voorwaarden

Vraag: Wat is een algemene voorwaarde?
Antwoord: Een algemene voorwaarde is een clausule die standaard in overeenkomsten wordt opgenomen. Deze clausule kan in de bekende ‘kleine lettertjes’ staan, maar ook in het contract zelf.


Vraag: Ik heb algemene voorwaarden. Nu ben ik klaar toch?
Antwoord: Nee. U moet met de partij met wie u zaken doet afspreken dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst die u sluit.


Vraag: Op mijn facturen verwijs ik naar mijn algemene voorwaarden. Hierdoor zijn mijn algemene voorwaarden toch van toepassing op de overeenkomst die ik heb gesloten?
Antwoord: Nee. Alleen het verwijzen naar algemene voorwaarden op een factuur is onvoldoende. Dit is anders als u vaker zaken doet met dezelfde partij. In dat geval wordt eerder toepasselijkheid aangenomen. Het is echter niet verstandig hier op te speculeren. U doet er dus verstandig aan om specifiek, bij het sluiten van de overeenkomst af te spreken dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn.


Vraag: De partij met wie ik zaken doe wijst (de toepasselijkheid van) mijn algemene voor-waarden af en wil haar eigen algemene voorwaarden gebruiken. Kan dit zomaar?
Antwoord: Ja dat kan. In dat geval gelden de algemene voorwaarden van uw contractspartij, tenzij u op uw beurt uitdrukkelijk laat weten dat u hiermee niet akkoord gaat. De nadruk ligt op het woord ‘uitdrukkelijk’. Een algemene afwijzing in uw eigen algemene voorwaarden is niet voldoende. Een standaardzin onderaan uw briefpapier evenmin.
In theorie kan het spel van aanbod en aanvaarding dan wel afwijzing van elkaars algemene voorwaarden dus lang doorgaan. Het omslagpunt is het moment dat 1 van partijen vergeet uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van de ander af te wijzen. Waakzaamheid is dus geboden.


Vraag: Mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die ik heb gesloten. Nu ben ik klaar toch?
Antwoord: Nee. Als u gebruik maakt van algemene voorwaarden heeft u een informatie-plicht. U moet de partij met wie u zaken doet de gelegenheid geven om kennis te nemen van de algemene voorwaarden.


Vraag: Hoe voldoe ik aan mijn informatieplicht?
Antwoord: U voldoet aan uw informatieplicht door de volledige tekst van uw algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen.


Vraag: Hoe kan ik de algemene voorwaarden ter hand stellen?
Antwoord: U kunt uw algemene voorwaarden ter hand stellen door deze toe te sturen aan de partij met wie u zaken doet. Als u vaker zaken doet met dezelfde partij hoeft u niet bij iedere overeenkomst opnieuw uw algemene voorwaarden toe te zenden. U moet in dat geval wel verwijzen naar de eerder toegezonden voorwaarden en vermelden dat deze van toepassing worden verklaard op alle toekomstige overeenkomsten.
Als u een overeenkomst elektronisch sluit, moeten de algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking worden gesteld en wel voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst. De elektronisch ter beschikking gestelde algemene voorwaarden moeten kunnen worden opgeslagen door de partij met wie u zaken doet.


Vraag: Geldt de informatieplicht altijd?
Antwoord: Nee. De informatieplicht geldt alleen naar ‘kleine wederpartijen’. Hieronder vallen bedrijven met minder dan 50 werknemers en bedrijven die geen volledige jaarrekening hebben gepubliceerd. Omdat het in de praktijk vaak lastig is om vast te stellen hoeveel werknemers een bedrijf heeft, adviseren wij u de algemene voorwaarden altijd ter hand te stellen.


Vraag: Moet er bij internationale overeenkomsten ook worden voldaan aan de informatie-plicht?
Antwoord: Bij zakelijke contracten met buitenlandse klanten hoeft meestal niet te worden voldaan aan de informatieplicht. Om discussie te voorkomen, adviseren wij u de algemene voorwaarden altijd ter hand te stellen.


Vraag: Wat gebeurt er als ik mij niet houd aan mijn informatieplicht?
Antwoord: Als u zich niet houdt aan de informatieplicht dan kan de partij met wie u zaken doet een deel of zelfs alle algemene voorwaarden vernietigen.


Vraag: Ik heb mijn algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Rechtbank of bij de Kamer van Koophandel en ik heb dit vermeld onderaan mijn briefpapier. Voldoe ik zo aan mijn informatieplicht?
Antwoord: Nee. Dit is slechts anders in het uitzonderlijke geval dat de algemene voorwaarden zo fors zijn dat deze niet eenvoudig verstrekt kunnen worden. Maar let op: als uw contractspartner daarom vraagt moet ook in dit geval de algemene voorwaarden worden toegezonden!


Vraag: Ik heb gehoord dat dienstverleners niet verplicht zijn om hun algemene voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen aan de partij met wie zij zaken doen. Klopt dit?
Antwoord: Ja. Sinds de inwerkingtreding van de Dienstenrichtlijn in 2012 kan de dienstver-lener bijvoorbeeld de algemene voorwaarden op zijn website plaatsen en hier naar verwijzen.


Vraag: Geldt deze eenvoudige manier van verstrekking van algemene voorwaarden voor alle dienstverleners?
Antwoord: Nee. De Dienstenrichtlijn is van toepassing op de meeste dienstverleners, maar bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders, notarissen, banken en telecomproviders zijn uitgezonderd.


Berntsen Mulder Advocaten sluit iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van dit document uit. Wij adviseren u om contact op te nemen met onze gespecialiseerde advocaten.

Download

U kunt deze vragen en antwoorden ook downloaden. Klik hier voor de PDF Algemene Voorwaarden – vragen en antwoorden. (267 kB)

Actueel

De wettelijke verhoging van de alimentatie is voor het jaar 2023 vastgesteld op 3,4 procent. Elk jaar wordt de kinder- en...

Meer informatie arrow_forward

Berntsen Mulder Advocaten is op zoek naar ondersteuning (24-32 uur) Op zoek naar een nieuwe collega Wij – Jos van...

Meer informatie arrow_forward

Als werkgever heb je soms te maken met die ene werknemer die je herhaaldelijk hebt aangesproken op zijn gedrag, maar waarvan...

Meer informatie arrow_forward

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in een dynamische werkomgeving, waar jij met je enthousiaste en doortastende...

Meer informatie arrow_forward

Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

Meer informatie arrow_forward

Een goede administratie voorkomt juridische problemen. Daarom leg ik in een serie artikelen uit wat het belang is van een...

Meer informatie arrow_forward

In onze nieuwsbrief van oktober 2022 onder meer: hogere energieprijzen als schadepost in letselschadezaken, aankondiging...

Meer informatie arrow_forward

Ruim 15 jaar geleden is het: de oprichting van de stichting Keurmerk Letselschade. De aanleiding voor de oprichting van dit...

Meer informatie arrow_forward

Na twee jaar keerde de Jaarmarktestafette weer terug in Alphen aan den Rijn. Twee teams van vijf personen van Berntsen...

Meer informatie arrow_forward

Er gaat de laatste maanden geen dag voorbij zonder dat er verschillende artikelen worden gepubliceerd over de hoge...

Meer informatie arrow_forward

Ouderverstoting is de situatie dat een kind zich in een echtscheidingsproces gedwongen voelt voor één van de ouders te...

Meer informatie arrow_forward

Op 9 september is het de dag van de echtscheiding. Jacomien Kapteijn van Berntsen Mulder Advocaten in Alphen heeft als...

Meer informatie arrow_forward

Optillen op een festival: (on)schuldig vermaak? Wat heb je er naar uitgekeken, na twee jaar corona-maatregelen: weer met...

Meer informatie arrow_forward

In Nederland is één op de tien gezinnen een samengesteld gezin. Dit jaar wordt er daarom op de landelijke Dag van de...

Meer informatie arrow_forward

Bij een scheiding komt heel veel kijken. Daarom is goede en deskundige begeleiding bij een scheiding op zowel juridisch,...

Meer informatie arrow_forward

Uw werknemer wordt aangereden. Hij/zij raakt blijvend arbeidsongeschikt. De HR-deskundige ziet een berg werk op zich...

Meer informatie arrow_forward

Verzekeringsplicht en aansprakelijkheid bij de elektrische step In oktober vorig jaar schreef ik een artikel over de...

Meer informatie arrow_forward

Het ouderschapsplan en de afspraken over een nieuwe partner Mogelijk zit je er niet op te wachten dat de nieuwe vriend of...

Meer informatie arrow_forward

Samenwonen in woonplaats nieuwe liefde Na een periode alleenstaande ouder te zijn geweest, komt het met regelmaat voor dat...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat familierecht Jacomien Kapteijn mocht in juli aan de online krant AlphenCC/Leidsch Dagblad vertellen over haar werk....

Meer informatie arrow_forward

Opnieuw wijzigingen in het arbeidsrecht Zoals al aangekondigd in mijn bericht van januari 2022 (Wat heeft 2022 op gebied...

Meer informatie arrow_forward

Vaak denken mensen: als ik een advocaat inschakel, kost het me handen vol geld. Maar bedenkt u eens wat het u zou kunnen...

Meer informatie arrow_forward

Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

Meer informatie arrow_forward

Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

Meer informatie arrow_forward