,

Algemene voorwaarden – vragen en antwoorden

24 oktober 2016

Berntsen Mulder Advocaten - alles wat u moet weten over algemene voorwaarden

Vraag: Wat is een algemene voorwaarde?
Antwoord: Een algemene voorwaarde is een clausule die standaard in overeenkomsten wordt opgenomen. Deze clausule kan in de bekende ‘kleine lettertjes’ staan, maar ook in het contract zelf.


Vraag: Ik heb algemene voorwaarden. Nu ben ik klaar toch?
Antwoord: Nee. U moet met de partij met wie u zaken doet afspreken dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst die u sluit.


Vraag: Op mijn facturen verwijs ik naar mijn algemene voorwaarden. Hierdoor zijn mijn algemene voorwaarden toch van toepassing op de overeenkomst die ik heb gesloten?
Antwoord: Nee. Alleen het verwijzen naar algemene voorwaarden op een factuur is onvoldoende. Dit is anders als u vaker zaken doet met dezelfde partij. In dat geval wordt eerder toepasselijkheid aangenomen. Het is echter niet verstandig hier op te speculeren. U doet er dus verstandig aan om specifiek, bij het sluiten van de overeenkomst af te spreken dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn.


Vraag: De partij met wie ik zaken doe wijst (de toepasselijkheid van) mijn algemene voor-waarden af en wil haar eigen algemene voorwaarden gebruiken. Kan dit zomaar?
Antwoord: Ja dat kan. In dat geval gelden de algemene voorwaarden van uw contractspartij, tenzij u op uw beurt uitdrukkelijk laat weten dat u hiermee niet akkoord gaat. De nadruk ligt op het woord ‘uitdrukkelijk’. Een algemene afwijzing in uw eigen algemene voorwaarden is niet voldoende. Een standaardzin onderaan uw briefpapier evenmin.
In theorie kan het spel van aanbod en aanvaarding dan wel afwijzing van elkaars algemene voorwaarden dus lang doorgaan. Het omslagpunt is het moment dat 1 van partijen vergeet uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van de ander af te wijzen. Waakzaamheid is dus geboden.


Vraag: Mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die ik heb gesloten. Nu ben ik klaar toch?
Antwoord: Nee. Als u gebruik maakt van algemene voorwaarden heeft u een informatie-plicht. U moet de partij met wie u zaken doet de gelegenheid geven om kennis te nemen van de algemene voorwaarden.


Vraag: Hoe voldoe ik aan mijn informatieplicht?
Antwoord: U voldoet aan uw informatieplicht door de volledige tekst van uw algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen.


Vraag: Hoe kan ik de algemene voorwaarden ter hand stellen?
Antwoord: U kunt uw algemene voorwaarden ter hand stellen door deze toe te sturen aan de partij met wie u zaken doet. Als u vaker zaken doet met dezelfde partij hoeft u niet bij iedere overeenkomst opnieuw uw algemene voorwaarden toe te zenden. U moet in dat geval wel verwijzen naar de eerder toegezonden voorwaarden en vermelden dat deze van toepassing worden verklaard op alle toekomstige overeenkomsten.
Als u een overeenkomst elektronisch sluit, moeten de algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking worden gesteld en wel voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst. De elektronisch ter beschikking gestelde algemene voorwaarden moeten kunnen worden opgeslagen door de partij met wie u zaken doet.


Vraag: Geldt de informatieplicht altijd?
Antwoord: Nee. De informatieplicht geldt alleen naar ‘kleine wederpartijen’. Hieronder vallen bedrijven met minder dan 50 werknemers en bedrijven die geen volledige jaarrekening hebben gepubliceerd. Omdat het in de praktijk vaak lastig is om vast te stellen hoeveel werknemers een bedrijf heeft, adviseren wij u de algemene voorwaarden altijd ter hand te stellen.


Vraag: Moet er bij internationale overeenkomsten ook worden voldaan aan de informatie-plicht?
Antwoord: Bij zakelijke contracten met buitenlandse klanten hoeft meestal niet te worden voldaan aan de informatieplicht. Om discussie te voorkomen, adviseren wij u de algemene voorwaarden altijd ter hand te stellen.


Vraag: Wat gebeurt er als ik mij niet houd aan mijn informatieplicht?
Antwoord: Als u zich niet houdt aan de informatieplicht dan kan de partij met wie u zaken doet een deel of zelfs alle algemene voorwaarden vernietigen.


Vraag: Ik heb mijn algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Rechtbank of bij de Kamer van Koophandel en ik heb dit vermeld onderaan mijn briefpapier. Voldoe ik zo aan mijn informatieplicht?
Antwoord: Nee. Dit is slechts anders in het uitzonderlijke geval dat de algemene voorwaarden zo fors zijn dat deze niet eenvoudig verstrekt kunnen worden. Maar let op: als uw contractspartner daarom vraagt moet ook in dit geval de algemene voorwaarden worden toegezonden!


Vraag: Ik heb gehoord dat dienstverleners niet verplicht zijn om hun algemene voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen aan de partij met wie zij zaken doen. Klopt dit?
Antwoord: Ja. Sinds de inwerkingtreding van de Dienstenrichtlijn in 2012 kan de dienstver-lener bijvoorbeeld de algemene voorwaarden op zijn website plaatsen en hier naar verwijzen.


Vraag: Geldt deze eenvoudige manier van verstrekking van algemene voorwaarden voor alle dienstverleners?
Antwoord: Nee. De Dienstenrichtlijn is van toepassing op de meeste dienstverleners, maar bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders, notarissen, banken en telecomproviders zijn uitgezonderd.


Berntsen Mulder Advocaten sluit iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van dit document uit. Wij adviseren u om contact op te nemen met onze gespecialiseerde advocaten.

Download

U kunt deze vragen en antwoorden ook downloaden. Klik hier voor de PDF Algemene Voorwaarden – vragen en antwoorden. (267 kB)

Meer publicaties van Berntsen Mulder Advocaten

Cookiewetgeving – interview met advocaat Carst Teiwes

Advocaat Carst Teiwes vertelt in dit interview meer over de nieuwe cookiewetgeving.  

Meer informatie arrow_forward

Actueel

Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is ons kantoor gesloten

Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is ons kantoor gesloten. Voor dringende juridische zaken die niet kunnen wachten, vragen wij u om uiterlijk donderdag 18 april contact met ons op […]

Meer informatie arrow_forward
Op de knieën – column Dennis Captein over Baas Plantenservice

Gerechtigheid. Zo begint de column die AD-columnist Dennis Captein zaterdag 6 april 2019 publiceerde over het faillissement van Baas Plantenservice. In de column schetst hij hoe gedupeerde kwekers het faillissement […]

Meer informatie arrow_forward
Gedupeerde kwekers zien eindelijk geld terug na faillissement Baas Plantenservice

Een aantal kwekers die de dupe waren van het faillissement van Baas Plantenservice in Hazerswoude-Dorp in 2014, krijgen na bijna 5 jaar eindelijk een groot deel van hun geld terug. […]

Meer informatie arrow_forward
Schenkingen en erfenis niet meer delen met echtgenoot – 4 tips

Wie een schenking of erfenis krijgt, moest deze vroeger in principe met zijn of haar echtgenoot delen. Het geld kwam automatisch in de gemeenschap van goederen. Maar dat is vorig […]

Meer informatie arrow_forward
Themacafe Relatie en Echtscheiding in Amstelveen op dinsdag 9 april

Op dinsdag 9 april vindt er weer een echtscheidingscafé plaats in Amstelveen. Bezoekers kunnen er gratis en vrijblijvend terecht voor informatie over scheiding en mediation. Uit elkaar gaan is nooit […]

Meer informatie arrow_forward
Rechter: dienstverband ‘slapend’ houden is in strijd met goed werkgeverschap

De kort geding rechter van de Rechtbank Den Haag heeft afgelopen donderdag 28 maart 2019 voor het eerst (!) geoordeeld dat een werkgever op straffe van een dwangsom de arbeidsovereenkomst […]

Meer informatie arrow_forward