,

Algemene voorwaarden – vragen en antwoorden

24 oktober 2016

Berntsen Mulder Advocaten - alles wat u moet weten over algemene voorwaarden

Vraag: Wat is een algemene voorwaarde?
Antwoord: Een algemene voorwaarde is een clausule die standaard in overeenkomsten wordt opgenomen. Deze clausule kan in de bekende ‘kleine lettertjes’ staan, maar ook in het contract zelf.


Vraag: Ik heb algemene voorwaarden. Nu ben ik klaar toch?
Antwoord: Nee. U moet met de partij met wie u zaken doet afspreken dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst die u sluit.


Vraag: Op mijn facturen verwijs ik naar mijn algemene voorwaarden. Hierdoor zijn mijn algemene voorwaarden toch van toepassing op de overeenkomst die ik heb gesloten?
Antwoord: Nee. Alleen het verwijzen naar algemene voorwaarden op een factuur is onvoldoende. Dit is anders als u vaker zaken doet met dezelfde partij. In dat geval wordt eerder toepasselijkheid aangenomen. Het is echter niet verstandig hier op te speculeren. U doet er dus verstandig aan om specifiek, bij het sluiten van de overeenkomst af te spreken dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn.


Vraag: De partij met wie ik zaken doe wijst (de toepasselijkheid van) mijn algemene voor-waarden af en wil haar eigen algemene voorwaarden gebruiken. Kan dit zomaar?
Antwoord: Ja dat kan. In dat geval gelden de algemene voorwaarden van uw contractspartij, tenzij u op uw beurt uitdrukkelijk laat weten dat u hiermee niet akkoord gaat. De nadruk ligt op het woord ‘uitdrukkelijk’. Een algemene afwijzing in uw eigen algemene voorwaarden is niet voldoende. Een standaardzin onderaan uw briefpapier evenmin.
In theorie kan het spel van aanbod en aanvaarding dan wel afwijzing van elkaars algemene voorwaarden dus lang doorgaan. Het omslagpunt is het moment dat 1 van partijen vergeet uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van de ander af te wijzen. Waakzaamheid is dus geboden.


Vraag: Mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die ik heb gesloten. Nu ben ik klaar toch?
Antwoord: Nee. Als u gebruik maakt van algemene voorwaarden heeft u een informatie-plicht. U moet de partij met wie u zaken doet de gelegenheid geven om kennis te nemen van de algemene voorwaarden.


Vraag: Hoe voldoe ik aan mijn informatieplicht?
Antwoord: U voldoet aan uw informatieplicht door de volledige tekst van uw algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen.


Vraag: Hoe kan ik de algemene voorwaarden ter hand stellen?
Antwoord: U kunt uw algemene voorwaarden ter hand stellen door deze toe te sturen aan de partij met wie u zaken doet. Als u vaker zaken doet met dezelfde partij hoeft u niet bij iedere overeenkomst opnieuw uw algemene voorwaarden toe te zenden. U moet in dat geval wel verwijzen naar de eerder toegezonden voorwaarden en vermelden dat deze van toepassing worden verklaard op alle toekomstige overeenkomsten.
Als u een overeenkomst elektronisch sluit, moeten de algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking worden gesteld en wel voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst. De elektronisch ter beschikking gestelde algemene voorwaarden moeten kunnen worden opgeslagen door de partij met wie u zaken doet.


Vraag: Geldt de informatieplicht altijd?
Antwoord: Nee. De informatieplicht geldt alleen naar ‘kleine wederpartijen’. Hieronder vallen bedrijven met minder dan 50 werknemers en bedrijven die geen volledige jaarrekening hebben gepubliceerd. Omdat het in de praktijk vaak lastig is om vast te stellen hoeveel werknemers een bedrijf heeft, adviseren wij u de algemene voorwaarden altijd ter hand te stellen.


Vraag: Moet er bij internationale overeenkomsten ook worden voldaan aan de informatie-plicht?
Antwoord: Bij zakelijke contracten met buitenlandse klanten hoeft meestal niet te worden voldaan aan de informatieplicht. Om discussie te voorkomen, adviseren wij u de algemene voorwaarden altijd ter hand te stellen.


Vraag: Wat gebeurt er als ik mij niet houd aan mijn informatieplicht?
Antwoord: Als u zich niet houdt aan de informatieplicht dan kan de partij met wie u zaken doet een deel of zelfs alle algemene voorwaarden vernietigen.


Vraag: Ik heb mijn algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Rechtbank of bij de Kamer van Koophandel en ik heb dit vermeld onderaan mijn briefpapier. Voldoe ik zo aan mijn informatieplicht?
Antwoord: Nee. Dit is slechts anders in het uitzonderlijke geval dat de algemene voorwaarden zo fors zijn dat deze niet eenvoudig verstrekt kunnen worden. Maar let op: als uw contractspartner daarom vraagt moet ook in dit geval de algemene voorwaarden worden toegezonden!


Vraag: Ik heb gehoord dat dienstverleners niet verplicht zijn om hun algemene voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen aan de partij met wie zij zaken doen. Klopt dit?
Antwoord: Ja. Sinds de inwerkingtreding van de Dienstenrichtlijn in 2012 kan de dienstver-lener bijvoorbeeld de algemene voorwaarden op zijn website plaatsen en hier naar verwijzen.


Vraag: Geldt deze eenvoudige manier van verstrekking van algemene voorwaarden voor alle dienstverleners?
Antwoord: Nee. De Dienstenrichtlijn is van toepassing op de meeste dienstverleners, maar bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders, notarissen, banken en telecomproviders zijn uitgezonderd.


Berntsen Mulder Advocaten sluit iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van dit document uit. Wij adviseren u om contact op te nemen met onze gespecialiseerde advocaten.

Download

U kunt deze vragen en antwoorden ook downloaden. Klik hier voor de PDF Algemene Voorwaarden – vragen en antwoorden. (267 kB)

Actueel

Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

Meer informatie arrow_forward

Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

Meer informatie arrow_forward

Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

Meer informatie arrow_forward

Jan zit naast zijn buurman in de auto. De buurman is zo aardig om hem weg te brengen naar het station en ze hebben nu wat...

Meer informatie arrow_forward

Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er een conflict ontstaat...

Meer informatie arrow_forward

Wij geven in een serie artikelen tips en informatie over de sanering van schulden. Mijn collega Xander Huijser heeft in deel...

Meer informatie arrow_forward

Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van...

Meer informatie arrow_forward

Wanneer een stel uit elkaar gaat of van elkaar gaat scheiden en er is gezamenlijk een woning in bezit, rijst al snel de...

Meer informatie arrow_forward

Ons kantoor doet ook dit jaar mee aan de landelijke Dag van het Erfrecht. In het kader van deze dag is het mogelijk een...

Meer informatie arrow_forward

Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot hij een vrij...

Meer informatie arrow_forward

Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt een...

Meer informatie arrow_forward

De afdeling letselschade van ons kantoor mag ook de komende drie jaar weer het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. En...

Meer informatie arrow_forward

Ik werd gebeld door een teleurgestelde koper. Hij had een mooie woning op Funda gevonden. Hij had onderhandeld met de...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat letselschade Guido van der Corput schrijft in dit artikel over een val van een fietser op een hellingbaan van een...

Meer informatie arrow_forward

Skiën is leuk, maar kan ook heel gevaarlijk zijn. Wie wel eens op een ski-piste heeft gestaan, heeft vast wel eens een...

Meer informatie arrow_forward

De Rechtbank Den Haag heeft dinsdag 23 maart 2022 het faillissement uitgesproken van Quality Green Plants B.V. en Hulst...

Meer informatie arrow_forward

In het septembernummer van Dwarslaesie Magazine vertelden we over Frits, die door een fietsongeval een dwarslaesie opliep....

Meer informatie arrow_forward

De Alphense atleet en student Twan van Rijn doet mee aan het project Elk Kind Een Bal van de Johan Cruyff Foundation. De...

Meer informatie arrow_forward

Als iemand alimentatie moet betalen, is er vaak veel discussie over de woonlasten die iemand heeft. Want hoe hoger de...

Meer informatie arrow_forward

Over domeinnaamfraude hebben wij op deze website al vaak gepubliceerd. Een specifieke vorm van domeinnaamfraude is het...

Meer informatie arrow_forward

Momenteel zijn er weer valse facturen in omloop, waarbij mensen wordt wijsgemaakt dat zij hun zorgpremie niet hebben...

Meer informatie arrow_forward

Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

Meer informatie arrow_forward

Via deze site hebben wij al eerder uitgebreid verslag gedaan van onze acties ter voorkoming van domeinnaamfraude. Een grote...

Meer informatie arrow_forward

Het is de nachtmerrie van iedereen die wel eens geld overmaakt: Je komt er na de betaling achter dat je per ongeluk een...

Meer informatie arrow_forward