,

BTW terugvragen voor oninbare vorderingen wordt makkelijker

13 december 2016

Goed nieuws voor ondernemers: vanaf 1 januari 2017 wordt het makkelijker om BTW van oninbare facturen terug te vorderen.

Bent u ondernemer? Dan heeft u te maken met BTW. Ook heeft u – helaas – wel eens te maken met niet-betalende klanten. Het terugvorderen van BTW heeft nu de nodige haken en ogen. Dit zorgt ervoor dat ondernemers vaak onnodig lang moeten wachten op hun geld. Dat kan weer voor liquiditeitsproblemen zorgen. Dit is onwenselijk. Een vereenvoudiging van de regelgeving op dit punt is gewenst. Deze vereenvoudiging ziet  – waarschijnlijk – al op 1 januari 2017 het levenslicht. (Lees hier de wetswijziging – PDF, 356 kB)

Centraal staat artikel 29 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 (Wet OB). Het huidige artikel wordt op een vijftal punten gewijzigd.

1. Moment oninbaarheid wettelijk vastgelegd

In de wet wordt opgenomen dat de oninbaarheid van een vordering ontstaat op het moment dat de vordering 1 jaar nadat deze opeisbaar is geworden nog niet is betaald;

2. Verzoek teruggaaf niet meer nodig

De ondernemer hoeft niet langer een afzonderlijk verzoek te doen voor de teruggaaf van BTW in het geval van een oninbare vordering.

3. BTW verschuldigd vanaf het moment van het -alsnog- ontvangen van een betaling

Stel: De ondernemer heeft om teruggaaf BTW verzocht en de Belastingdienst heeft dit verzoek gehonoreerd. Enige tijd later ontvangt de ondernemer alsnog een betaling op de – volgens hem – oninbare factuur. Wat dan? Onder het huidige artikel 29 OB bestaat onduidelijkheid over de positie van de Belastingdienst in een dergelijk geval. Dit verklaart de terughoudendheid bij het honoreren van verzoeken om teruggaaf.

Om aan de onduidelijkheid een einde te maken wordt wettelijk vastgelegd dat, indien de ondernemer alsnog een betaling ontvangt op een vordering die oninbaar leek, de BTW vanaf het moment van betaling verschuldigd is.

4. Indeplaatsstelling

Maar wat nu als de ondernemer zijn vordering overdraagt aan een derde? De derde kan vaak niet zelf een verzoek om teruggaaf doen. Het nieuw toe te voegen lid 6 van artikel 29 OB voorziet daarom in een ‘indeplaatsstellingsconstructie’.  Degene die de vordering overneemt, wordt ook gerechtigd om te verzoeken om een teruggaaf BTW.

5. Vooraftrek aangeven en afdragen

Een ondernemer die de BTW over ontvangen facturen in vooraftrek neemt, moet opletten. Als de facturen een jaar open staan (of zoveel eerder als komt vast te staan dat de facturen niet worden voldaan) dan moet hij de gepleegde BTW-vooraftrek weer aangeven en afdragen.

De ‘facelift’ van artikel 29 OB lijkt gunstig voor ondernemers. De vraag is hoe de regeling in de praktijk zal uitwerken. Kanttekening bij de facelift is dat er geen specifieke aandacht is besteed aan faillissementssituaties. Maar ook op dit punt lijkt er beweging in Den Haag.


Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. C. Teiwes (c.teiwes@berntsenmulder.nl). Of bel met 0172-427074.

Actueel

Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

Meer informatie arrow_forward

Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

Meer informatie arrow_forward

Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

Meer informatie arrow_forward

Jan zit naast zijn buurman in de auto. De buurman is zo aardig om hem weg te brengen naar het station en ze hebben nu wat...

Meer informatie arrow_forward

Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er een conflict ontstaat...

Meer informatie arrow_forward

Wij geven in een serie artikelen tips en informatie over de sanering van schulden. Mijn collega Xander Huijser heeft in deel...

Meer informatie arrow_forward

Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van...

Meer informatie arrow_forward

Wanneer een stel uit elkaar gaat of van elkaar gaat scheiden en er is gezamenlijk een woning in bezit, rijst al snel de...

Meer informatie arrow_forward

Ons kantoor doet ook dit jaar mee aan de landelijke Dag van het Erfrecht. In het kader van deze dag is het mogelijk een...

Meer informatie arrow_forward

Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot hij een vrij...

Meer informatie arrow_forward

Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt een...

Meer informatie arrow_forward

De afdeling letselschade van ons kantoor mag ook de komende drie jaar weer het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. En...

Meer informatie arrow_forward

Ik werd gebeld door een teleurgestelde koper. Hij had een mooie woning op Funda gevonden. Hij had onderhandeld met de...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat letselschade Guido van der Corput schrijft in dit artikel over een val van een fietser op een hellingbaan van een...

Meer informatie arrow_forward

Skiën is leuk, maar kan ook heel gevaarlijk zijn. Wie wel eens op een ski-piste heeft gestaan, heeft vast wel eens een...

Meer informatie arrow_forward

De Rechtbank Den Haag heeft dinsdag 23 maart 2022 het faillissement uitgesproken van Quality Green Plants B.V. en Hulst...

Meer informatie arrow_forward

In het septembernummer van Dwarslaesie Magazine vertelden we over Frits, die door een fietsongeval een dwarslaesie opliep....

Meer informatie arrow_forward

De Alphense atleet en student Twan van Rijn doet mee aan het project Elk Kind Een Bal van de Johan Cruyff Foundation. De...

Meer informatie arrow_forward

Als iemand alimentatie moet betalen, is er vaak veel discussie over de woonlasten die iemand heeft. Want hoe hoger de...

Meer informatie arrow_forward

Over domeinnaamfraude hebben wij op deze website al vaak gepubliceerd. Een specifieke vorm van domeinnaamfraude is het...

Meer informatie arrow_forward

Momenteel zijn er weer valse facturen in omloop, waarbij mensen wordt wijsgemaakt dat zij hun zorgpremie niet hebben...

Meer informatie arrow_forward

Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

Meer informatie arrow_forward

Via deze site hebben wij al eerder uitgebreid verslag gedaan van onze acties ter voorkoming van domeinnaamfraude. Een grote...

Meer informatie arrow_forward

Het is de nachtmerrie van iedereen die wel eens geld overmaakt: Je komt er na de betaling achter dat je per ongeluk een...

Meer informatie arrow_forward