,

De 4 belangrijkste veranderingen in de Arbo-wet per 1 juli 2017

26 juni 2017

Op 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet, die meestal gewoon de Arbo-wet wordt genoemd. Deze verandering is voor werkend Nederland van groot belang: de Arbeidsomstandighedenwet is immers van toepassing op iedere werkgever, ongeacht het aantal werknemers. De belangrijkste wijzigingen som ik hieronder voor u op.

1. De positie van de preventiemedewerker wordt verstevigd

Iedere werkgever moet minstens 1 preventiemedewerker hebben. Dit is iemand die zich binnen de organisatie actief inzet voor een veilige en gezonde werkomgeving, om zo verzuim en ongevallen te voorkomen. In de gewijzigde wet wordt de positie van deze preventiemedewerker verstevigd. Voor de benoeming van de preventiemedewerker is voortaan instemming van de ondernemingsraad nodig. Verder is in de gewijzigde wet vastgelegd dat de preventiemedewerker nauw moet gaan samenwerken met de arbodienst/ bedrijfsarts en deze adviseert.

2. Adviserende rol bedrijfsarts

Met betrekking tot de rol van de bedrijfsarts is in de gewijzigde wet de term ‘bijstand verlenen’ verdwenen. In plaats daarvan is voor ‘adviseren’ gekozen. Volgens de Memorie van Toelichting bij de wijziging was de term ‘bijstand’ te algemeen en zou de term bij werkgevers verwarring kunnen veroorzaken over de taak van de bedrijfsarts. De term ‘adviseren’ moet duidelijk maken dat het de werkgever is die verantwoordelijk is voor de begeleiding van zijn werknemers: de bedrijfsarts adviseert er alleen over. ‘Adviseren’ in plaats van ‘bijstand verlenen’ onderstreept bovendien de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts.

3. Toegang tot de bedrijfsarts

Verder krijgen werknemers het recht de bedrijfsarts te consulteren als zij (nog) niet verzuimen, maar wel gezondheidsvragen in relatie tot hun werk hebben. Werknemers moeten dan de mogelijkheid hebben een open spreekuur of bijvoorbeeld een arbeidsomstandigheden spreekuur te bezoeken. Hiervoor is geen toestemming van de werkgever nodig. Ook ontvangt de werkgever hierover geen terugkoppeling vanuit de arbodienst/ bedrijfsarts.

4. Het basiscontract

De meest belangrijke wijziging lijkt toch wel het zogenaamde basiscontract te zijn. In dit (indirecte) contract tussen de werkgever en de arbodienst/ bedrijfsarts moet worden vastgelegd bij welke taken de werkgever zich moet laten ondersteunen en hoe dit moet gebeuren. Het basiscontract moet in ieder geval bepalingen bevatten over:

► De bestaande wettelijke taken waarbij de werkgever zich moet laten bijstaan door een arbodienst / bedrijfsarts:

 • De deskundige begeleiding bij ziekte.
 • Het toetsen van de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie).
 • Het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).
 • Het verrichten van wettelijk verplichte aanstellingskeuringen.

► De nieuwe wettelijke verplichtingen uit de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet:

 • Hoe de toegang tot de bedrijfsarts is geregeld (bijvoorbeeld via een (open) spreekuur).
 • De verplichting dat de bedrijfsarts  de mogelijkheid moet hebben de werkplek te bezoeken.
 • Het recht van de werknemer om, tenzij er zwaarwegende belangen bestaan, op kosten van de werkgever een second opinion aan een andere bedrijfsarts te vragen.
 • De verplichting van de bedrijfsarts (dus niet alleen de bedrijfsarts die aangesloten is bij een arbodienst) om een klachtenprocedure te hebben.
 • Hoe het vanaf nu verplichte overleg  tussen de bedrijfsarts en  de preventiemedewerker/ de ondernemingsraad / de personele vertegenwoordiging /de belanghebbende werknemers is geregeld, zodat er een nauwe samenwerking tussen deze partijen ontstaat.
 • Dat de bedrijfsarts tijd moet hebben om beroepsziekten te kunnen opsporen, onderkennen, diagnosticeren en te kunnen  melden.
 • De adviserende taak van arbodienst/bedrijfsarts inzake ziektepreventie.

De werkgever kan, in overleg met de werknemers en arbodienst/ bedrijfsarts, besluiten meer taken in het contract op te nemen (het zogenaamde basispluscontract).

Sancties als werkgevers wet niet naleven

Worden de taken en verplichtingen, die in het basiscontract moeten worden opgenomen, niet nageleefd? Dan kan dat volgens de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet worden aangemerkt als overtreding. Dit heeft tot gevolg dat de Inspectie SZW (van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) handhavend kan optreden en aan de werkgever of arbodienst/ bedrijfsarts sancties kan opleggen.

Tot 1 juli 2018 tijd om contracten aan te passen

Werkgevers en arbodiensten/ bedrijfsartsen krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de bestaande contracten aan te passen. Contracten die op of na 1 juli 2017 worden gesloten, moeten direct aan de nieuwe vereisten voldoen.


Voor vragen over dit artikel, de nieuwe Arbo-wet of loonschade kunt u contact opnemen via tel. 0172 – 42 71 94 of via e-mail.


Wilt u meer weten over de veranderingen in de Arbo-wet? Het ministerie van SZ&W heeft een handige digitale toolkit met downloads.

Actueel

Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

Meer informatie arrow_forward

Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

Meer informatie arrow_forward

Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

Meer informatie arrow_forward

Jan zit naast zijn buurman in de auto. De buurman is zo aardig om hem weg te brengen naar het station en ze hebben nu wat...

Meer informatie arrow_forward

Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er een conflict ontstaat...

Meer informatie arrow_forward

Wij geven in een serie artikelen tips en informatie over de sanering van schulden. Mijn collega Xander Huijser heeft in deel...

Meer informatie arrow_forward

Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van...

Meer informatie arrow_forward

Wanneer een stel uit elkaar gaat of van elkaar gaat scheiden en er is gezamenlijk een woning in bezit, rijst al snel de...

Meer informatie arrow_forward

Ons kantoor doet ook dit jaar mee aan de landelijke Dag van het Erfrecht. In het kader van deze dag is het mogelijk een...

Meer informatie arrow_forward

Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot hij een vrij...

Meer informatie arrow_forward

Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt een...

Meer informatie arrow_forward

De afdeling letselschade van ons kantoor mag ook de komende drie jaar weer het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. En...

Meer informatie arrow_forward

Ik werd gebeld door een teleurgestelde koper. Hij had een mooie woning op Funda gevonden. Hij had onderhandeld met de...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat letselschade Guido van der Corput schrijft in dit artikel over een val van een fietser op een hellingbaan van een...

Meer informatie arrow_forward

Skiën is leuk, maar kan ook heel gevaarlijk zijn. Wie wel eens op een ski-piste heeft gestaan, heeft vast wel eens een...

Meer informatie arrow_forward

De Rechtbank Den Haag heeft dinsdag 23 maart 2022 het faillissement uitgesproken van Quality Green Plants B.V. en Hulst...

Meer informatie arrow_forward

In het septembernummer van Dwarslaesie Magazine vertelden we over Frits, die door een fietsongeval een dwarslaesie opliep....

Meer informatie arrow_forward

De Alphense atleet en student Twan van Rijn doet mee aan het project Elk Kind Een Bal van de Johan Cruyff Foundation. De...

Meer informatie arrow_forward

Als iemand alimentatie moet betalen, is er vaak veel discussie over de woonlasten die iemand heeft. Want hoe hoger de...

Meer informatie arrow_forward

Over domeinnaamfraude hebben wij op deze website al vaak gepubliceerd. Een specifieke vorm van domeinnaamfraude is het...

Meer informatie arrow_forward

Momenteel zijn er weer valse facturen in omloop, waarbij mensen wordt wijsgemaakt dat zij hun zorgpremie niet hebben...

Meer informatie arrow_forward

Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

Meer informatie arrow_forward

Via deze site hebben wij al eerder uitgebreid verslag gedaan van onze acties ter voorkoming van domeinnaamfraude. Een grote...

Meer informatie arrow_forward

Het is de nachtmerrie van iedereen die wel eens geld overmaakt: Je komt er na de betaling achter dat je per ongeluk een...

Meer informatie arrow_forward