,

Domeinnaamfraude #8 – Rechters spreken zich uit over Trademark Office

3 mei 2019

Zoals u weet, hebben wij een aantal collectieve juridische acties lopen tegen het bedrijf Trademark Office. Inmiddels hebben zich zoveel bedrijven aangemeld, dat we vier collectieve acties konden starten en nieuwe aanmeldingen nu op de lijst voor actie nummer vijf plaatsen.

Wij treden op namens bedrijven die door Trademark Office zijn gedupeerd door middel van misleidende verkoop. Verschillende rechters hebben zich inmiddels over de materie gebogen en interessante uitspraken gedaan. In dit artikel wil ik u graag op de hoogte brengen van deze uitspraken.

Dagvaardingen

Voorheen ontvingen gedupeerde bedrijven vervelende incassobrieven met een dreigende toon als zij de factuur van Trademark Office B.V. niet betaalden. Helaas blijft het hier niet bij. Trademark Office B.V. schroomt namelijk niet om partijen die zij kwalificeren als ‘wanbetalers’ voor de rechter te dagen. Vele gedupeerde bedrijven zijn al door Trademark Office B.V. gedagvaard. Trademark Office B.V. vordert in deze juridische procedures:

 1. een verklaring dat er sprake is van een rechtsgeldige overeenkomst en;
 2. veroordeling van de rechter van het bedrijf in kwestie tot betaling van haar openstaande vordering, de proceskosten en de incassokosten die Trademark Office B.V. heeft moeten maken om haar vordering te innen.

Rechtbank Oost-Brabant: ‘Bedrog door Trademark Office’

De Rechtbank Oost-Brabant wees op 12 juli 2018 de vordering van Trademark Office B.V. af omdat Trademark Office B.V. in dat geval niet voldoende gemotiveerd heeft betwist dat zij een ‘verkooptruc’ heeft toegepast om de overeenkomst in dat geval tot stand te laten komen. Volgens Rechtbank Oost-Brabant was er in dit geval sprake van bedrog en is de overeenkomst in dit geval vernietigd. Het volledige vonnis leest u hier.

Rechtbank Gelderland: ‘Overeenkomst rechtsgeldig vernietigd’

Een ander geval werd voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland. In dat geval werd door het gedupeerde bedrijf in kwestie aangevoerd dat er telefonisch onjuiste mededelingen zijn gedaan door Trademark Office B.V. waardoor zij de overeenkomst met Trademark Office B.V. is aangegaan. Deze overeenkomst was door het bedrijf in kwestie al vernietigd per brief/e-mail. Volgens de rechter werd door Trademark Office B.V. niet voldoende weersproken dat zij onjuiste mededelingen had gedaan. De rechter wees de vordering van Trademark B.V. daarom af en oordeelde dat er sprake was van dwaling, de overeenkomst was daarom rechtsgeldig vernietigd.

Rechtbank Overijssel: ‘Opzettelijk onjuiste mededeling van Trademark Office’

De rechtbank Overijssel wees onlangs de vorderingen van Trademark Office B.V. ook af. De rechtbank was in dit geval ambtshalve al op de hoogte van recente beslissingen in procedures bij andere rechtbanken en verwees hier ook naar. In dit geval oordeelde de Rechtbank Overijssel dat er dat er géén sprake was van een derde partij die geïnteresseerd was in de registratie van de domeinnaam in kwestie. Deze opzettelijk onjuiste mededeling van Trademark Office B.V. (dat een derde de domeinnaam had aangevraagd) levert volgens de rechter bedrog op. Het volledige vonnis leest u hier.

Trademark in het gelijk gesteld door de Rechtbank Limburg

In een andere procedure werd Trademark Office B.V. door de Rechtbank Limburg in het gelijk gesteld. Het gedupeerde bedrijf in kwestie heeft een beroep gedaan op de beschermingsbepalingen in het geval van Telemarketing (de zogeheten Colportagewet). De rechtbank oordeelde dat op deze bepalingen geen beroep kan worden gedaan door bedrijven omdat zij enkel consumenten beschermen.

Daarnaast werd er in deze procedure door het gedupeerde bedrijf een beroep gedaan op de schikking die ons kantoor in onze eerste collectieve actie met Trademark Office B.V. heeft gesloten (lees hierover meer in onze blog Dagvaarding tegen Trademark Office een succes. De toezeggingen die Trademark Office B.V. in deze procedure heeft gedaan mocht het gedupeerde bedrijf volgens de rechtbank Limburg echter niet baten. De gedupeerde in deze procedure slaagde er volgens de rechtbank Limburg niet in om aan te tonen dat er onjuiste mededelingen waren gedaan. De vordering van Trademark Office B.V. werd in dit geval daarom toegewezen. Het gehele vonnis leest u hier.

Gewonnen procedures door Berntsen Mulder Advocaten tegen Trademark Office B.V.

We hebben dus niet stilgezeten. Inmiddels staat de teller op 4 gewonnen procedures tegen Trademark Office. Ik heb enkele gedupeerde bedrijven bijgestaan die zijn gedagvaard. Intussen heeft dat geleid tot 3 positieve vonnissen van rechtbanken Amsterdam en Limburg. In alle gevallen zijn de bedrijven die in het gelijk gesteld. Trademark Office B.V. dient in alle drie gevallen een deel van de gevallen de proceskosten aan mijn cliënten terug te betalen. De vonnissen zijn hier te lezen (vonnis rechtbank Limburg 29-08-2018, vonnis rechtbank Amsterdam 18-09-2018 en vonnis rechtbank Amsterdam 9-11-2018).

In onze overige collectieve acties is er nog geen officieel rechterlijk vonnis geveld. Zodra wij u hier nader over kunnen berichten hoort u uiteraard weer van ons.

Inhoudelijk goed verweer voeren is belangrijk

Het is vervelend als u als bedrijf wordt geconfronteerd met een juridische procedure. Als er geen (juridisch) inhoudelijk verweer wordt gevoerd in een procedure, loopt u het risico om in het ongelijk te worden gesteld door de rechter. Er is sprake van een mondelinge overeenkomst waardoor veel bedrijven qua bewijsvoering al 1-0 achterstaan. Zij kunnen namelijk niet aantonen op welke gronden de overeenkomst is aangegaan. Als een bedrijf in het ongelijk wordt gesteld door de rechter houdt dat in dat zij ‘vastzitten’ aan een langdurige overeenkomst met Trademark Office B.V. van minimaal 10 jaar. Een bedrijf dat in het ongelijk is gesteld moet de openstaande vordering, de incassokosten en een deel van de proceskosten (kosten die er zijn gemaakt voor de juridische procedure) Trademark Office B.V. voldoen. Verweer voeren blijft dus belangrijk.

UPDATE 15 december 2018: Zaak tegen Trademark Office in uitzending Kassa!


contact met ons

  Actueel

  Berntsen Mulder Advocaten is op zoek naar een juridisch assistente/secretaresse voor de secties familierecht/erfrecht en...

  Meer informatie arrow_forward

  De wettelijke verhoging van de alimentatie is voor het jaar 2023 vastgesteld op 3,4 procent. Elk jaar wordt de kinder- en...

  Meer informatie arrow_forward

  Berntsen Mulder Advocaten is op zoek naar ondersteuning (24-32 uur) Op zoek naar een nieuwe collega Wij – Jos van...

  Meer informatie arrow_forward

  Als werkgever heb je soms te maken met die ene werknemer die je herhaaldelijk hebt aangesproken op zijn gedrag, maar waarvan...

  Meer informatie arrow_forward

  Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in een dynamische werkomgeving, waar jij met je enthousiaste en doortastende...

  Meer informatie arrow_forward

  Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

  Meer informatie arrow_forward

  Een goede administratie voorkomt juridische problemen. Daarom leg ik in een serie artikelen uit wat het belang is van een...

  Meer informatie arrow_forward

  In onze nieuwsbrief van oktober 2022 onder meer: hogere energieprijzen als schadepost in letselschadezaken, aankondiging...

  Meer informatie arrow_forward

  Ruim 15 jaar geleden is het: de oprichting van de stichting Keurmerk Letselschade. De aanleiding voor de oprichting van dit...

  Meer informatie arrow_forward

  Na twee jaar keerde de Jaarmarktestafette weer terug in Alphen aan den Rijn. Twee teams van vijf personen van Berntsen...

  Meer informatie arrow_forward

  Er gaat de laatste maanden geen dag voorbij zonder dat er verschillende artikelen worden gepubliceerd over de hoge...

  Meer informatie arrow_forward

  Ouderverstoting is de situatie dat een kind zich in een echtscheidingsproces gedwongen voelt voor één van de ouders te...

  Meer informatie arrow_forward

  Op 9 september is het de dag van de echtscheiding. Jacomien Kapteijn van Berntsen Mulder Advocaten in Alphen heeft als...

  Meer informatie arrow_forward

  Optillen op een festival: (on)schuldig vermaak? Wat heb je er naar uitgekeken, na twee jaar corona-maatregelen: weer met...

  Meer informatie arrow_forward

  In Nederland is één op de tien gezinnen een samengesteld gezin. Dit jaar wordt er daarom op de landelijke Dag van de...

  Meer informatie arrow_forward

  Bij een scheiding komt heel veel kijken. Daarom is goede en deskundige begeleiding bij een scheiding op zowel juridisch,...

  Meer informatie arrow_forward

  Uw werknemer wordt aangereden. Hij/zij raakt blijvend arbeidsongeschikt. De HR-deskundige ziet een berg werk op zich...

  Meer informatie arrow_forward

  Verzekeringsplicht en aansprakelijkheid bij de elektrische step In oktober vorig jaar schreef ik een artikel over de...

  Meer informatie arrow_forward

  Het ouderschapsplan en de afspraken over een nieuwe partner Mogelijk zit je er niet op te wachten dat de nieuwe vriend of...

  Meer informatie arrow_forward

  Samenwonen in woonplaats nieuwe liefde Na een periode alleenstaande ouder te zijn geweest, komt het met regelmaat voor dat...

  Meer informatie arrow_forward

  Advocaat familierecht Jacomien Kapteijn mocht in juli aan de online krant AlphenCC/Leidsch Dagblad vertellen over haar werk....

  Meer informatie arrow_forward

  Opnieuw wijzigingen in het arbeidsrecht Zoals al aangekondigd in mijn bericht van januari 2022 (Wat heeft 2022 op gebied...

  Meer informatie arrow_forward

  Vaak denken mensen: als ik een advocaat inschakel, kost het me handen vol geld. Maar bedenkt u eens wat het u zou kunnen...

  Meer informatie arrow_forward

  Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

  Meer informatie arrow_forward