,

Facebooken en Whatsappen tijdens werktijd – mag dat?

18 januari 2016

Even onder werktijd een berichtje versturen via Facebook of Whatsapp. Het is tegenwoordig normaal in een maatschappij waarin mensen geheel zijn vergroeid met hun mobiele telefoon.
Mag een werkgever het gebruik van sociale media tijdens werktijd verbieden?

De werkgever kan regels stellen over het gebruik van sociale media, maar deze bevoegdheid is niet onbeperkt.

Sociale media protocol

Een werkgever is niet verplicht om een ‘Sociale Media Protocol’ in te voeren, maar het is vaak wel wenselijk. Op die manier wordt voor zowel de werknemer als de werkgever duidelijk wat wel en niet is toegestaan.
De bevoegdheid van de werkgever om regels op te stellen over het gebruik van sociale media is gebaseerd op de zogenaamde ‘instructiebevoegdheid’ van de werkgever, weergegeven in artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek. De werknemer is verplicht zich te houden aan voorschriften van de werkgever die ‘strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming van de werkgever’. Een sociale media protocol mag dus eenzijdig door de werkgever worden opgelegd. Het is verstandig om een dergelijk protocol op te nemen in het handboek voor personeel of deze op de interne site (intranet) van het bedrijf te plaatsen.

Recht op privacy

Een werkgever mag niet zomaar berichten van een werknemer op sociale media controleren. De controle en registratie van (privé)gesprekken van werknemers op sociale media valt onder het verwerken van persoonsgegevens en daarop is de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ van toepassing.

De werknemer heeft bovendien een aantal fundamentele rechten, zoals het recht op privacy, vrijheid van meningsuiting en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De werkgever mag deze rechten van de werknemer niet zomaar beperken. Hier tegenover staat dat deze rechten van de werknemer niet zo ver strekken dat hierdoor belangen van de werkgever mogen worden geschaad. Deze balans tussen de verschillende belangen van werknemer en werkgever komt terug in het begrip ‘goed werkgever- en werknemerschap’ van artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek. In normaal taalgebruik: ‘De werkgever en werknemer moeten zich tegenover elkaar netjes gedragen’.

Schadelijk voor werkgever

Het komt regelmatig voor dat een werknemer op sociale media uitlatingen doet die schadelijk zijn voor de werkgever. Dit varieert van uitlatingen uit frustratie over een situatie op de werkvloer tot het botweg publiceren van bedrijfsgevoelige informatie.
In geval van een conflict zal de rechter een afweging moeten maken. Hoe meer een geplaatst bericht in de ‘privésfeer’ ligt, hoe meer de werknemer vanuit zijn recht op privacy wordt beschermd. Een werknemer mag nu eenmaal via sociale media klagen over “de verschrikkelijke dag die hij vandaag heeft gehad”.

Anders ligt het wanneer een uitlating meer in de ‘werksfeer’ is gedaan. Wanneer een werknemer zich openlijk negatief uitlaat over zijn werkgever en hierbij duidelijk zijn functie en de naam van de werkgever vermeldt, zal doorgaans het recht hebben om een dergelijke opmerking te verbieden.
Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol kunnen spelen. Zo is het bijvoorbeeld van belang of een bericht door iedereen of alleen door vrienden van de werknemer kan worden gelezen. De functie die de werknemer binnen het bedrijf vervult kan ook de doorslag geven (een productiemedewerker hoeft minder op zijn woorden te letten dan iemand met een leidinggevende functie). Bovendien speelt mee of een werknemer al eerder door de werkgever is gewaarschuwd wegens gebruik van sociale media.

Conclusie

Er zal steeds van geval tot geval moeten worden beoordeeld of een opmerking van een werknemer op sociale media wel of niet moet worden toegestaan. Om deze reden raad ik werkgevers aan om een sociaal media protocol op te stellen. Voor zowel de werkgever als de werknemer is dan duidelijk welk gebruik van sociale media door de beugel kan.


Heeft u een vraag over dit bericht? Wilt u meer weten over hoe dit op uw situatie van toepassing is?
Vragen over het opstellen van een social media protocol? Neem contact met ons op.
Neem gerust contact met mij op via tel. 0172 – 42 71 94 of stuur mij een e-mail.

Neem gerust contact met mij op

Actueel

Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

Meer informatie arrow_forward

Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

Meer informatie arrow_forward

Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

Meer informatie arrow_forward

Jan zit naast zijn buurman in de auto. De buurman is zo aardig om hem weg te brengen naar het station en ze hebben nu wat...

Meer informatie arrow_forward

Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er een conflict ontstaat...

Meer informatie arrow_forward

Wij geven in een serie artikelen tips en informatie over de sanering van schulden. Mijn collega Xander Huijser heeft in deel...

Meer informatie arrow_forward

Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van...

Meer informatie arrow_forward

Wanneer een stel uit elkaar gaat of van elkaar gaat scheiden en er is gezamenlijk een woning in bezit, rijst al snel de...

Meer informatie arrow_forward

Ons kantoor doet ook dit jaar mee aan de landelijke Dag van het Erfrecht. In het kader van deze dag is het mogelijk een...

Meer informatie arrow_forward

Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot hij een vrij...

Meer informatie arrow_forward

Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt een...

Meer informatie arrow_forward

De afdeling letselschade van ons kantoor mag ook de komende drie jaar weer het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. En...

Meer informatie arrow_forward

Ik werd gebeld door een teleurgestelde koper. Hij had een mooie woning op Funda gevonden. Hij had onderhandeld met de...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat letselschade Guido van der Corput schrijft in dit artikel over een val van een fietser op een hellingbaan van een...

Meer informatie arrow_forward

Skiën is leuk, maar kan ook heel gevaarlijk zijn. Wie wel eens op een ski-piste heeft gestaan, heeft vast wel eens een...

Meer informatie arrow_forward

De Rechtbank Den Haag heeft dinsdag 23 maart 2022 het faillissement uitgesproken van Quality Green Plants B.V. en Hulst...

Meer informatie arrow_forward

In het septembernummer van Dwarslaesie Magazine vertelden we over Frits, die door een fietsongeval een dwarslaesie opliep....

Meer informatie arrow_forward

De Alphense atleet en student Twan van Rijn doet mee aan het project Elk Kind Een Bal van de Johan Cruyff Foundation. De...

Meer informatie arrow_forward

Als iemand alimentatie moet betalen, is er vaak veel discussie over de woonlasten die iemand heeft. Want hoe hoger de...

Meer informatie arrow_forward

Over domeinnaamfraude hebben wij op deze website al vaak gepubliceerd. Een specifieke vorm van domeinnaamfraude is het...

Meer informatie arrow_forward

Momenteel zijn er weer valse facturen in omloop, waarbij mensen wordt wijsgemaakt dat zij hun zorgpremie niet hebben...

Meer informatie arrow_forward

Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

Meer informatie arrow_forward

Via deze site hebben wij al eerder uitgebreid verslag gedaan van onze acties ter voorkoming van domeinnaamfraude. Een grote...

Meer informatie arrow_forward

Het is de nachtmerrie van iedereen die wel eens geld overmaakt: Je komt er na de betaling achter dat je per ongeluk een...

Meer informatie arrow_forward