,

Facebooken en Whatsappen tijdens werktijd – mag dat?

18 januari 2016

Even onder werktijd een berichtje versturen via Facebook of Whatsapp. Het is tegenwoordig normaal in een maatschappij waarin mensen geheel zijn vergroeid met hun mobiele telefoon.
Mag een werkgever het gebruik van sociale media tijdens werktijd verbieden?

De werkgever kan regels stellen over het gebruik van sociale media, maar deze bevoegdheid is niet onbeperkt.

Sociale media protocol

Een werkgever is niet verplicht om een ‘Sociale Media Protocol’ in te voeren, maar het is vaak wel wenselijk. Op die manier wordt voor zowel de werknemer als de werkgever duidelijk wat wel en niet is toegestaan.
De bevoegdheid van de werkgever om regels op te stellen over het gebruik van sociale media is gebaseerd op de zogenaamde ‘instructiebevoegdheid’ van de werkgever, weergegeven in artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek. De werknemer is verplicht zich te houden aan voorschriften van de werkgever die ‘strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming van de werkgever’. Een sociale media protocol mag dus eenzijdig door de werkgever worden opgelegd. Het is verstandig om een dergelijk protocol op te nemen in het handboek voor personeel of deze op de interne site (intranet) van het bedrijf te plaatsen.

Recht op privacy

Een werkgever mag niet zomaar berichten van een werknemer op sociale media controleren. De controle en registratie van (privé)gesprekken van werknemers op sociale media valt onder het verwerken van persoonsgegevens en daarop is de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ van toepassing.

De werknemer heeft bovendien een aantal fundamentele rechten, zoals het recht op privacy, vrijheid van meningsuiting en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De werkgever mag deze rechten van de werknemer niet zomaar beperken. Hier tegenover staat dat deze rechten van de werknemer niet zo ver strekken dat hierdoor belangen van de werkgever mogen worden geschaad. Deze balans tussen de verschillende belangen van werknemer en werkgever komt terug in het begrip ‘goed werkgever- en werknemerschap’ van artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek. In normaal taalgebruik: ‘De werkgever en werknemer moeten zich tegenover elkaar netjes gedragen’.

Schadelijk voor werkgever

Het komt regelmatig voor dat een werknemer op sociale media uitlatingen doet die schadelijk zijn voor de werkgever. Dit varieert van uitlatingen uit frustratie over een situatie op de werkvloer tot het botweg publiceren van bedrijfsgevoelige informatie.
In geval van een conflict zal de rechter een afweging moeten maken. Hoe meer een geplaatst bericht in de ‘privésfeer’ ligt, hoe meer de werknemer vanuit zijn recht op privacy wordt beschermd. Een werknemer mag nu eenmaal via sociale media klagen over “de verschrikkelijke dag die hij vandaag heeft gehad”.

Anders ligt het wanneer een uitlating meer in de ‘werksfeer’ is gedaan. Wanneer een werknemer zich openlijk negatief uitlaat over zijn werkgever en hierbij duidelijk zijn functie en de naam van de werkgever vermeldt, zal doorgaans het recht hebben om een dergelijke opmerking te verbieden.
Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol kunnen spelen. Zo is het bijvoorbeeld van belang of een bericht door iedereen of alleen door vrienden van de werknemer kan worden gelezen. De functie die de werknemer binnen het bedrijf vervult kan ook de doorslag geven (een productiemedewerker hoeft minder op zijn woorden te letten dan iemand met een leidinggevende functie). Bovendien speelt mee of een werknemer al eerder door de werkgever is gewaarschuwd wegens gebruik van sociale media.

Conclusie

Er zal steeds van geval tot geval moeten worden beoordeeld of een opmerking van een werknemer op sociale media wel of niet moet worden toegestaan. Om deze reden raad ik werkgevers aan om een sociaal media protocol op te stellen. Voor zowel de werkgever als de werknemer is dan duidelijk welk gebruik van sociale media door de beugel kan.


Vragen over het opstellen van een social media protocol? Neem contact met ons op.

Meer publicaties van mr. A. Arntzen

Facebooken en Whatsappen tijdens werktijd – mag dat?

Even onder werktijd een berichtje versturen via Facebook of Whatsapp. Het is tegenwoordig normaal in een maatschappij waarin mensen geheel zijn vergroeid met hun mobiele telefoon. Mag een werkgever het […]

Meer informatie arrow_forward

Actueel

Wet Arbeidsmarkt in Balans – de 5 belangrijkste wijzigingen op een rij

‘Gaat het arbeidsrecht nou weer veranderen?’ Gaat het arbeidsrecht nu weer veranderen? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Het doel van het kabinet (‘meer flexibiliteit, meer vaste contracten’) […]

Meer informatie arrow_forward
Leugenachtig cv: reden voor ontslag, maar niet voor vernietiging van de arbeidsovereenkomst

Tijdens een sollicitatie wilt u natuurlijk zo goed mogelijk voor de dag komen. Dus schrijft u een sterke brief, verzamelt u uitstekende referenties en tuigt u een mooi cv op. […]

Meer informatie arrow_forward
De landelijke staking streekvervoer is begonnen!

Door een landelijke stakingsdag bij het streekvervoer rijdt er vandaag beperkt openbaar vervoer. Aan de stakingsacties doen Connexxion, Arriva, Qbuzz, Keolis, EBS en HERMES mee. Ook regionale treinlijnen in Limburg en rond […]

Meer informatie arrow_forward
Onrechtmatige wetgeving: verjaring bij doorlopende schade

Op 4 mei 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de vraag of de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor de schade die een persoon lijdt wegens de instandhouding van wetgeving, […]

Meer informatie arrow_forward
Minister komt met regeling voor compensatie van transitievergoedingen

Al jaren zorgt het voor problemen en kritiek: de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte. Daarom kondigde de regering in 2016 maatregelen aan om bepaalde knelpunten voor werkgevers te verminderen. Hierover schreef ik […]

Meer informatie arrow_forward
Slaperig achter het stuur op vakantie – het belang van een schadeverzekering inzittenden (SVI)

Het is bijna vakantietijd. Bent u er al uit waar de reis naar toe gaat? En ook hoe u dit jaar gaat reizen: met de fiets, het vliegtuig of de […]

Meer informatie arrow_forward