,

Facebooken en Whatsappen tijdens werktijd – mag dat?

18 januari 2016

Even onder werktijd een berichtje versturen via Facebook of Whatsapp. Het is tegenwoordig normaal in een maatschappij waarin mensen geheel zijn vergroeid met hun mobiele telefoon.
Mag een werkgever het gebruik van sociale media tijdens werktijd verbieden?

De werkgever kan regels stellen over het gebruik van sociale media, maar deze bevoegdheid is niet onbeperkt.

Sociale media protocol

Een werkgever is niet verplicht om een ‘Sociale Media Protocol’ in te voeren, maar het is vaak wel wenselijk. Op die manier wordt voor zowel de werknemer als de werkgever duidelijk wat wel en niet is toegestaan.
De bevoegdheid van de werkgever om regels op te stellen over het gebruik van sociale media is gebaseerd op de zogenaamde ‘instructiebevoegdheid’ van de werkgever, weergegeven in artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek. De werknemer is verplicht zich te houden aan voorschriften van de werkgever die ‘strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming van de werkgever’. Een sociale media protocol mag dus eenzijdig door de werkgever worden opgelegd. Het is verstandig om een dergelijk protocol op te nemen in het handboek voor personeel of deze op de interne site (intranet) van het bedrijf te plaatsen.

Recht op privacy

Een werkgever mag niet zomaar berichten van een werknemer op sociale media controleren. De controle en registratie van (privé)gesprekken van werknemers op sociale media valt onder het verwerken van persoonsgegevens en daarop is de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ van toepassing.

De werknemer heeft bovendien een aantal fundamentele rechten, zoals het recht op privacy, vrijheid van meningsuiting en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De werkgever mag deze rechten van de werknemer niet zomaar beperken. Hier tegenover staat dat deze rechten van de werknemer niet zo ver strekken dat hierdoor belangen van de werkgever mogen worden geschaad. Deze balans tussen de verschillende belangen van werknemer en werkgever komt terug in het begrip ‘goed werkgever- en werknemerschap’ van artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek. In normaal taalgebruik: ‘De werkgever en werknemer moeten zich tegenover elkaar netjes gedragen’.

Schadelijk voor werkgever

Het komt regelmatig voor dat een werknemer op sociale media uitlatingen doet die schadelijk zijn voor de werkgever. Dit varieert van uitlatingen uit frustratie over een situatie op de werkvloer tot het botweg publiceren van bedrijfsgevoelige informatie.
In geval van een conflict zal de rechter een afweging moeten maken. Hoe meer een geplaatst bericht in de ‘privésfeer’ ligt, hoe meer de werknemer vanuit zijn recht op privacy wordt beschermd. Een werknemer mag nu eenmaal via sociale media klagen over “de verschrikkelijke dag die hij vandaag heeft gehad”.

Anders ligt het wanneer een uitlating meer in de ‘werksfeer’ is gedaan. Wanneer een werknemer zich openlijk negatief uitlaat over zijn werkgever en hierbij duidelijk zijn functie en de naam van de werkgever vermeldt, zal doorgaans het recht hebben om een dergelijke opmerking te verbieden.
Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol kunnen spelen. Zo is het bijvoorbeeld van belang of een bericht door iedereen of alleen door vrienden van de werknemer kan worden gelezen. De functie die de werknemer binnen het bedrijf vervult kan ook de doorslag geven (een productiemedewerker hoeft minder op zijn woorden te letten dan iemand met een leidinggevende functie). Bovendien speelt mee of een werknemer al eerder door de werkgever is gewaarschuwd wegens gebruik van sociale media.

Conclusie

Er zal steeds van geval tot geval moeten worden beoordeeld of een opmerking van een werknemer op sociale media wel of niet moet worden toegestaan. Om deze reden raad ik werkgevers aan om een sociaal media protocol op te stellen. Voor zowel de werkgever als de werknemer is dan duidelijk welk gebruik van sociale media door de beugel kan.


Vragen over het opstellen van een social media protocol? Neem contact met ons op.

Meer publicaties van mr. A. Arntzen

Facebooken en Whatsappen tijdens werktijd – mag dat?

Even onder werktijd een berichtje versturen via Facebook of Whatsapp. Het is tegenwoordig normaal in een maatschappij waarin mensen geheel zijn vergroeid met hun mobiele telefoon. Mag een werkgever het […]

Meer informatie arrow_forward

Actueel

Gelijktijdig overlijden? Hoe zit het met de erfenis?

In 2016 gaat een kersvers echtpaar op huwelijksreis naar de Dominicaanse Republiek. Wat een prachtige vakantie moet worden, loopt dramatisch af na het eten van een giftige vis. ’s Nachts […]

Meer informatie arrow_forward
In de tang van het concurrentiebeding?

Je bent op zoek naar een andere baan. Een concurrentiebeding kan je dan enorm belemmeren in het vinden of accepteren van een nieuwe baan. Zit je dan in de tang […]

Meer informatie arrow_forward
Week van het Arbeidsrecht: gratis advies van een advocaat

‘Concurrentiebeding blijkt vaak niet van toepassing’ Berntsen Mulder Advocaten organiseert van maandag 20 mei tot en met vrijdag 24 mei weer de jaarlijkse Week van het Arbeidsrecht. Mensen met vragen […]

Meer informatie arrow_forward
Berntsen Mulder Advocaten steunt Alphen Art 2019

In het weekend van 10 tot 12 mei vindt in Alphen weer het straatkunstfestival Alphen Art plaats. Dit jaar sponsort ons kantoor dit lokale kunstevenement. “Ik hou van kunst en […]

Meer informatie arrow_forward
Hoe personeelsgegevens aan derden doorgeven én aan AVG voldoen?

Hoe kunt u als werkgever gegevens van uw personeel aan derden doorgeven en tóch aan de AVG voldoen? In dit artikel vertel ik u hoe u als werkgever op de […]

Meer informatie arrow_forward
Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is ons kantoor gesloten

Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is ons kantoor gesloten. Voor dringende juridische zaken die niet kunnen wachten, vragen wij u om uiterlijk donderdag 18 april contact met ons op […]

Meer informatie arrow_forward