,

Facebooken en Whatsappen tijdens werktijd – mag dat?

18 januari 2016

Even onder werktijd een berichtje versturen via Facebook of Whatsapp. Het is tegenwoordig normaal in een maatschappij waarin mensen geheel zijn vergroeid met hun mobiele telefoon.
Mag een werkgever het gebruik van sociale media tijdens werktijd verbieden?

De werkgever kan regels stellen over het gebruik van sociale media, maar deze bevoegdheid is niet onbeperkt.

Sociale media protocol

Een werkgever is niet verplicht om een ‘Sociale Media Protocol’ in te voeren, maar het is vaak wel wenselijk. Op die manier wordt voor zowel de werknemer als de werkgever duidelijk wat wel en niet is toegestaan.
De bevoegdheid van de werkgever om regels op te stellen over het gebruik van sociale media is gebaseerd op de zogenaamde ‘instructiebevoegdheid’ van de werkgever, weergegeven in artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek. De werknemer is verplicht zich te houden aan voorschriften van de werkgever die ‘strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming van de werkgever’. Een sociale media protocol mag dus eenzijdig door de werkgever worden opgelegd. Het is verstandig om een dergelijk protocol op te nemen in het handboek voor personeel of deze op de interne site (intranet) van het bedrijf te plaatsen.

Recht op privacy

Een werkgever mag niet zomaar berichten van een werknemer op sociale media controleren. De controle en registratie van (privé)gesprekken van werknemers op sociale media valt onder het verwerken van persoonsgegevens en daarop is de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ van toepassing.

De werknemer heeft bovendien een aantal fundamentele rechten, zoals het recht op privacy, vrijheid van meningsuiting en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De werkgever mag deze rechten van de werknemer niet zomaar beperken. Hier tegenover staat dat deze rechten van de werknemer niet zo ver strekken dat hierdoor belangen van de werkgever mogen worden geschaad. Deze balans tussen de verschillende belangen van werknemer en werkgever komt terug in het begrip ‘goed werkgever- en werknemerschap’ van artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek. In normaal taalgebruik: ‘De werkgever en werknemer moeten zich tegenover elkaar netjes gedragen’.

Schadelijk voor werkgever

Het komt regelmatig voor dat een werknemer op sociale media uitlatingen doet die schadelijk zijn voor de werkgever. Dit varieert van uitlatingen uit frustratie over een situatie op de werkvloer tot het botweg publiceren van bedrijfsgevoelige informatie.
In geval van een conflict zal de rechter een afweging moeten maken. Hoe meer een geplaatst bericht in de ‘privésfeer’ ligt, hoe meer de werknemer vanuit zijn recht op privacy wordt beschermd. Een werknemer mag nu eenmaal via sociale media klagen over “de verschrikkelijke dag die hij vandaag heeft gehad”.

Anders ligt het wanneer een uitlating meer in de ‘werksfeer’ is gedaan. Wanneer een werknemer zich openlijk negatief uitlaat over zijn werkgever en hierbij duidelijk zijn functie en de naam van de werkgever vermeldt, zal doorgaans het recht hebben om een dergelijke opmerking te verbieden.
Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol kunnen spelen. Zo is het bijvoorbeeld van belang of een bericht door iedereen of alleen door vrienden van de werknemer kan worden gelezen. De functie die de werknemer binnen het bedrijf vervult kan ook de doorslag geven (een productiemedewerker hoeft minder op zijn woorden te letten dan iemand met een leidinggevende functie). Bovendien speelt mee of een werknemer al eerder door de werkgever is gewaarschuwd wegens gebruik van sociale media.

Conclusie

Er zal steeds van geval tot geval moeten worden beoordeeld of een opmerking van een werknemer op sociale media wel of niet moet worden toegestaan. Om deze reden raad ik werkgevers aan om een sociaal media protocol op te stellen. Voor zowel de werkgever als de werknemer is dan duidelijk welk gebruik van sociale media door de beugel kan.


Vragen over het opstellen van een social media protocol? Neem contact met ons op.

Meer publicaties van mr. A. Arntzen

Facebooken en Whatsappen tijdens werktijd – mag dat?

Even onder werktijd een berichtje versturen via Facebook of Whatsapp. Het is tegenwoordig normaal in een maatschappij waarin mensen geheel zijn vergroeid met hun mobiele telefoon. Mag een werkgever het […]

Meer informatie arrow_forward

Actueel

Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is ons kantoor gesloten

Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is ons kantoor gesloten. Voor dringende juridische zaken die niet kunnen wachten, vragen wij u om uiterlijk donderdag 18 april contact met ons op […]

Meer informatie arrow_forward
Op de knieën – column Dennis Captein over Baas Plantenservice

Gerechtigheid. Zo begint de column die AD-columnist Dennis Captein zaterdag 6 april 2019 publiceerde over het faillissement van Baas Plantenservice. In de column schetst hij hoe gedupeerde kwekers het faillissement […]

Meer informatie arrow_forward
Gedupeerde kwekers zien eindelijk geld terug na faillissement Baas Plantenservice

Een aantal kwekers die de dupe waren van het faillissement van Baas Plantenservice in Hazerswoude-Dorp in 2014, krijgen na bijna 5 jaar eindelijk een groot deel van hun geld terug. […]

Meer informatie arrow_forward
Schenkingen en erfenis niet meer delen met echtgenoot – 4 tips

Wie een schenking of erfenis krijgt, moest deze vroeger in principe met zijn of haar echtgenoot delen. Het geld kwam automatisch in de gemeenschap van goederen. Maar dat is vorig […]

Meer informatie arrow_forward
Themacafe Relatie en Echtscheiding in Amstelveen op dinsdag 9 april

Op dinsdag 9 april vindt er weer een echtscheidingscafé plaats in Amstelveen. Bezoekers kunnen er gratis en vrijblijvend terecht voor informatie over scheiding en mediation. Uit elkaar gaan is nooit […]

Meer informatie arrow_forward
Rechter: dienstverband ‘slapend’ houden is in strijd met goed werkgeverschap

De kort geding rechter van de Rechtbank Den Haag heeft afgelopen donderdag 28 maart 2019 voor het eerst (!) geoordeeld dat een werkgever op straffe van een dwangsom de arbeidsovereenkomst […]

Meer informatie arrow_forward