,

Failliet, of toch niet?

6 januari 2021

Onvoorziene situaties, gesloten locaties en veel beperkende maatregelen. Voor veel ondernemers een horrorscenario. Vóór februari 2020 een florerende onderneming. Daarna terug lopende inkomsten en mogelijk ook schulden. Reden om failliet verklaard te worden, of toch niet?

Aanvraag faillissement

Een faillissement kan door een schuldeiser* worden aangevraagd. Daarvoor is vereist dat:
a. de onderneming in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen;
b. er meer dan één schuldeiser is, dit wordt ook wel een steunvordering genoemd.

*) Ook door de onderneming zelf, maar in dat geval is de rest van deze tekst niet van belang.

Voorbeeld

In recente rechtspraak speelde de volgende situatie. Een glazenwasser heeft in 2019 een geschil met een grote opdrachtgever. De opdrachtgever betaalt de factuur niet (volledig). Als gevolg van de Covid-19 pandemie lopen de inkomsten verder terug.

De glazenwasser betaalt de verplichte afdrachten aan het Bedrijfstakpensioenfonds niet en laat ook een kleine schuld ontstaan bij de Raad voor de Arbeidsverhoudingen. De glazenwasser stelt een redelijke betalingsregeling voor aan in ieder geval het Bedrijfstakpensioenfonds en betaalt ook de eerste twee termijnen van die regeling. De schuldeisers stemmen met die regeling echter niet in en dienen een faillissementsverzoek in.

Oordeel rechter

Aan de voorwaarden voor een faillissement lijkt te zijn voldaan, er zijn immers twee schuldeisers en de vorderingen kunnen niet worden voldaan. Desondanks verklaart de rechtbank de glazenwasser niet failliet. Reden: de terugloop in inkomsten is te wijten aan omstandigheden die niet aan de glazenwasser kunnen worden toegerekend. In die omstandigheden mag van de schuldeisers worden verwacht dat zij een betalingsregeling zullen treffen die passend is bij de economische omstandigheden. Lees de complete uitspraak op rechtspraak.nl.

Terecht?

Gevoelsmatig lijkt het in ieder geval een rechtvaardige uitkomst. De vraag is echter of alle rechtbanken hetzelfde zouden hebben geoordeeld. Er is geen rechtsregel die een schuldeiser verplicht een betalingsregeling te treffen. Ook een rechter kan geen betalingsregeling opleggen.

Oplossing?

Ook de wetgever heeft onderkend dat als gevolg van de Covid-19 pandemie sprake is van een bijzondere situatie en dat enige speelruimte gewenst is. Sinds 17 december 2020 is de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV in werking getreden. Indien nu een faillissementsverzoek wordt gedaan, zoals bij de glazenwasser, kan de glazenwasser verzoeken het faillissementsverzoek twee maanden aan te houden. Zo heeft de glazenwasser meer tijd om alsnog tot overeenstemming te komen met de schuldeisers. Dit geldt niet wanneer de Belastingdienst het faillissement heeft aangevraagd.

Voorwaarden

Aan een verzoek tot aanhouding zijn voorwaarden verbonden. Die voorwaarden houden samengevat in dat voorheen sprake moet zijn geweest van een gezonde onderneming. Als gevolg van de Covid-19 pandemie heeft de ondernemer te kampen gehad met een omzetverlies van ten minste 20%. Het vooruitzicht moet bestaan dat na verloop van de door de rechtbank gestelde termijn schuldeisers weer kunnen worden betaald. Tot slot dient te worden gekeken of de aanhouding de schuldeisers niet onredelijk schaadt.

En dan?

Als het aanhoudingsverzoek wordt toegewezen geldt in principe een aanhouding voor de duur van twee maanden (dit kan worden verlengd). In die periode heeft de schuldenaar uitstel van betaling van de vordering van de schuldeisers die het faillissementsverzoek hebben ingediend. Dit uitstel geldt dus niet ten opzichte van andere schuldeisers en niet ten opzichte van doorlopende verplichtingen.

De glazenwasser kan gelijk met het verzoek om aanhouding vragen om eventueel gelegde beslagen op te heffen. Let op! Opgeheven beslagen herleven weer, op het moment dat de gronden voor opheffing niet meer aanwezig zijn, tenzij de inschrijving van het beslag in de openbare registers is doorgehaald.

Conclusie

Indien op dit moment door de schuldeisers van de glazenwasser een faillissement wordt aangevraagd kan hij dus een aanhoudingsverzoek indienen en daarbij direct verzoeken eventueel gelegde beslagen op te heffen. Let wel, dit dient te worden onderbouwd. Alleen aangeven dat er door het Covid-19 virus sprake is van een teruglopende omzet zal niet genoeg zijn. Je hebt één kans. Gebruik deze goed.

Wordt er een faillissement aangevraagd, schakel deskundige hulp in.


Wilt u hier meer over weten? Bijvoorbeeld hoe dit voor uw situatie van toepassing is? Neem gerust contact met mij op. Bel mij via tel. 0172 – 49 43 45 of stuur mij een e-mail.

Neem gerust contact met mij op


  Foto: Joshua Olsen – Unsplash

  Actueel

  Het was zondag 12 maart volop genieten van alle hardlooponderdelen van de 20 van Alphen, het evenement dat na 2 jaar...

  Meer informatie arrow_forward

  Uitkering ongevallenverzekering voor werkgever, of toch voor werknemer? Recent heeft de rechter een werkgever...

  Meer informatie arrow_forward

  Nederland was tot voor kort het enige land in Europa waar snorfietsers géén helmplicht hadden. Per 1 januari 2023 is de...

  Meer informatie arrow_forward

  Met ingang van dit jaar is een tweetal belangrijke wijzigingen doorgevoerd op het gebied van familierecht. Ten eerste gaat...

  Meer informatie arrow_forward

  Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

  Meer informatie arrow_forward

  De stichting 20 van Alphen en Berntsen Mulder Advocaten hebben hun handtekening gezet onder de sponsorovereenkomst voor...

  Meer informatie arrow_forward

  UPDATE 23 februari 2023: de voorzieningenrechter heeft in kort geding aangegeven dat de weduwe van André Hazes, Rachel,...

  Meer informatie arrow_forward

  We zijn alweer vol op stoom gekomen in 2023, maar willen u een mooie terugblik op 2022 niet onthouden. We vroegen onze...

  Meer informatie arrow_forward

  Als letselschade-advocaat zie ik veel leed. Het ergst zijn de zaken met jonge kinderen. Als ik mijn kinderen naar school...

  Meer informatie arrow_forward
  In memoriam: Ab Ebbink
  20 januari 2023

  Vrijdag 13 januari 2023 hebben wij afscheid genomen van Ab Ebbink. Ab was 25 jaar aan Berntsen Mulder Advocaten...

  Meer informatie arrow_forward

  Welke kansen biedt het instrument turbo-liquidatie bij een bedrijfsbeëindiging, en welke risico’s zijn er aan verbonden?...

  Meer informatie arrow_forward

  Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een goed 2023. Ons kantoor is gesloten op maandag 26...

  Meer informatie arrow_forward

  De wettelijke verhoging van de alimentatie is voor het jaar 2023 vastgesteld op 3,4 procent. Elk jaar wordt de kinder- en...

  Meer informatie arrow_forward

  Als werkgever heb je soms te maken met die ene werknemer die je herhaaldelijk hebt aangesproken op zijn gedrag, maar waarvan...

  Meer informatie arrow_forward

  Een goede administratie voorkomt juridische problemen. Daarom leg ik in een serie artikelen uit wat het belang is van een...

  Meer informatie arrow_forward

  In onze nieuwsbrief van oktober 2022 onder meer: hogere energieprijzen als schadepost in letselschadezaken, aankondiging...

  Meer informatie arrow_forward

  Ruim 15 jaar geleden is het: de oprichting van de stichting Keurmerk Letselschade. De aanleiding voor de oprichting van dit...

  Meer informatie arrow_forward

  Na twee jaar keerde de Jaarmarktestafette weer terug in Alphen aan den Rijn. Twee teams van vijf personen van Berntsen...

  Meer informatie arrow_forward

  Er gaat de laatste maanden geen dag voorbij zonder dat er verschillende artikelen worden gepubliceerd over de hoge...

  Meer informatie arrow_forward

  Ouderverstoting is de situatie dat een kind zich in een echtscheidingsproces gedwongen voelt voor één van de ouders te...

  Meer informatie arrow_forward

  Op 9 september is het de dag van de echtscheiding. Jacomien Kapteijn van Berntsen Mulder Advocaten in Alphen heeft als...

  Meer informatie arrow_forward

  Optillen op een festival: (on)schuldig vermaak? Wat heb je er naar uitgekeken, na twee jaar corona-maatregelen: weer met...

  Meer informatie arrow_forward

  In Nederland is één op de tien gezinnen een samengesteld gezin. Dit jaar wordt er daarom op de landelijke Dag van de...

  Meer informatie arrow_forward

  Bij een scheiding komt heel veel kijken. Daarom is goede en deskundige begeleiding bij een scheiding op zowel juridisch,...

  Meer informatie arrow_forward