,

Fiscus gaat BTW heffen op boedelbijdragen in faillissementen

27 juni 2014

De fiscus heeft onlangs besloten dat over de boedelbijdragen in faillissementen BTW moet worden geheven, omdat het besluit op basis waarvan dat níet hoefde, eigenlijk al in 2009 was ingetrokken…

In faillissementen kan de curator voor allerhande werkzaamheden die hij uitvoert voor separatisten (hypotheekhouders, pandhouders, partijen die een eigendomsvoorbehoud hebben, etc.) kosten in rekening brengen, de zogenaamde boedelbijdrage. Bijvoorbeeld voor zijn medewerking aan de verkoop van onroerend goed of voor zijn inspanningen om verpande debiteuren te incasseren. De ratio achter de boedelbijdrage is dat de andere schuldeisers in het faillissement niet hoeven op te draaien voor de kosten die de boedel moet maken omdat één schuldeiser zijn rechten als separatist wil uitoefenen. De richtsnoeren voor die boedelbijdragen zijn grotendeels opgenomen in de zogenaamde ‘separatistenregeling‘.

In 1982 had de fiscus een besluit genomen (nr. 281-18065) dat er over deze boedelbijdragen geen BTW hoefde te worden gerekend en sindsdien is dat ook de vaste praktijk geweest. Saillant detail is echter dat dit besluit al in 2009 is ingetrokken, maar er sindsdien geen beleidswijziging heeft plaatsgevonden bij de fiscus. Pas onlangs heeft de fiscus in een bindend advies van de Kennisgroep Omzetbelasting Algemeen van de Belastingdienst, een heroverweging gemaakt van haar beleid.

De conclusie is dat aangezien het besluit is ingetrokken en er door de boedel werkzaamheden worden verricht tegen vergoeding (en er dus sprake is van een economische prestatie) er in de toekomst – volgens de fiscus – BTW geheven moeten worden over de boedelbijdragen. De consequentie is dat partijen die de boedelbijdrage moeten betalen, maar zelf vrijgestelde prestaties verrichten,  de te betalen BTW niet in vooraftrek kunnen nemen en dat dit een extra kostenpost voor hen oplevert. Voor partijen die de BTW wel in vooraftrek kunnen nemen (het leeuwendeel), zal de nieuwe regel weinig impact hebben.

De vraag doet zich overigens wel nog voor hoe de fiscus om zal gaan met lopende faillissementen, waarin een boedelbijdrage ex BTW is gevraagd, maar de BTW-afrekening met de fiscus nog moet plaatsvinden. Verwacht mag worden dat uit het oogpunt van rechtszekerheid en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, dit (interne) standpunt van de fiscus pas gaat leiden vanaf het moment dat daarover een beleidsbesluit is genomen en dat zij geen terugwerkende kracht heeft.

UPDATE (19-12-2014): Tot slot zij hier opgemerkt dat voorgaande BTW-regel alleen geldt in faillissementen waar de failliet zélf ook BTW-plichtig is. De fiscus stelt immers in haar brief als onderbouwing van haar standpunt: ‘Omdat de curator werkt namens de failliet, worden ook de werkzaamheden voor de separatisten verricht namens de failliet. De boedelbijdrage vormt dus een vergoeding voor werkzaamheden die namens de failliet zijn verricht’. Los van het feit dat de prepositie dat de curator ‘namens de failliet’ werkt m.i. volstrekt verkeerd is (de curator werkt ten behoeve van de failliete boedel), vloeit hieruit logischerwijs voort dat als de failliet zelf geen BTW hoeft af te dragen, de curator dat natuurlijk ook niet hoeft. Dat zal het geval zijn bij faillissementen van bijvoorbeeld natuurlijke personen en stichtingen die niet BTW-plichtig zijn.

NB: een kopie van het bindend advies is bij mijn weten niet gepubliceerd op internet, maar de tekst kan gevonden worden in het artikel “Is de boedelbijdrage vrij van BTW”, van A.J. Tekstra, gepubliceerd in het Tijdschrift FInanciering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk, SDU, nr. 4, jni 2014.

UPDATE (11-07-2014): de brief waarmee de fiscus de curatoren heeft geïnformeerd over haar nieuwe standpunt, vindt u hier.

UPDATE 2 (14-07-2014): En inderdaad, zoals ik al voorspelde heeft de fiscus bevestigd dat er alleen BTW geheven hoeft te worden over boedelbijdragen, als de overeenkomst tot het betalen van een boedelbijdrage is gesloten na 20 juni 2014. Zie hier de laatste brief van de fiscus.

 

Actueel

Ruim 15 jaar geleden is het: de oprichting van de stichting Keurmerk Letselschade. De aanleiding voor de oprichting van dit...

Meer informatie arrow_forward

Na twee jaar keerde de Jaarmarktestafette weer terug in Alphen aan den Rijn. Twee teams van vijf personen van Berntsen...

Meer informatie arrow_forward

Er gaat de laatste maanden geen dag voorbij zonder dat er verschillende artikelen worden gepubliceerd over de hoge...

Meer informatie arrow_forward

Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

Meer informatie arrow_forward

Ouderverstoting is de situatie dat een kind zich in een echtscheidingsproces gedwongen voelt voor één van de ouders te...

Meer informatie arrow_forward

Op 9 september is het de dag van de echtscheiding. Jacomien Kapteijn van Berntsen Mulder Advocaten in Alphen heeft als...

Meer informatie arrow_forward

Optillen op een festival: (on)schuldig vermaak? Wat heb je er naar uitgekeken, na twee jaar corona-maatregelen: weer met...

Meer informatie arrow_forward

In Nederland is één op de tien gezinnen een samengesteld gezin. Dit jaar wordt er daarom op de landelijke Dag van de...

Meer informatie arrow_forward

Bij een scheiding komt heel veel kijken. Daarom is goede en deskundige begeleiding bij een scheiding op zowel juridisch,...

Meer informatie arrow_forward

Uw werknemer wordt aangereden. Hij/zij raakt blijvend arbeidsongeschikt. De HR-deskundige ziet een berg werk op zich...

Meer informatie arrow_forward

Verzekeringsplicht en aansprakelijkheid bij de elektrische step In oktober vorig jaar schreef ik een artikel over de...

Meer informatie arrow_forward

Het ouderschapsplan en de afspraken over een nieuwe partner Mogelijk zit je er niet op te wachten dat de nieuwe vriend of...

Meer informatie arrow_forward

Samenwonen in woonplaats nieuwe liefde Na een periode alleenstaande ouder te zijn geweest, komt het met regelmaat voor dat...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat familierecht Jacomien Kapteijn mocht in juli aan de online krant AlphenCC/Leidsch Dagblad vertellen over haar werk....

Meer informatie arrow_forward

Opnieuw wijzigingen in het arbeidsrecht Zoals al aangekondigd in mijn bericht van januari 2022 (Wat heeft 2022 op gebied...

Meer informatie arrow_forward

Vaak denken mensen: als ik een advocaat inschakel, kost het me handen vol geld. Maar bedenkt u eens wat het u zou kunnen...

Meer informatie arrow_forward

Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

Meer informatie arrow_forward

Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

Meer informatie arrow_forward

Jan zit naast zijn buurman in de auto. De buurman is zo aardig om hem weg te brengen naar het station en ze hebben nu wat...

Meer informatie arrow_forward

Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er een conflict ontstaat...

Meer informatie arrow_forward

Wij geven in een serie artikelen tips en informatie over de sanering van schulden. Mijn collega Xander Huijser heeft in deel...

Meer informatie arrow_forward

Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van...

Meer informatie arrow_forward

Wanneer een stel uit elkaar gaat of van elkaar gaat scheiden en er is gezamenlijk een woning in bezit, rijst al snel de...

Meer informatie arrow_forward

Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot hij een vrij...

Meer informatie arrow_forward