,

Fiscus gaat BTW heffen op boedelbijdragen in faillissementen

27 juni 2014

De fiscus heeft onlangs besloten dat over de boedelbijdragen in faillissementen BTW moet worden geheven, omdat het besluit op basis waarvan dat níet hoefde, eigenlijk al in 2009 was ingetrokken…

In faillissementen kan de curator voor allerhande werkzaamheden die hij uitvoert voor separatisten (hypotheekhouders, pandhouders, partijen die een eigendomsvoorbehoud hebben, etc.) kosten in rekening brengen, de zogenaamde boedelbijdrage. Bijvoorbeeld voor zijn medewerking aan de verkoop van onroerend goed of voor zijn inspanningen om verpande debiteuren te incasseren. De ratio achter de boedelbijdrage is dat de andere schuldeisers in het faillissement niet hoeven op te draaien voor de kosten die de boedel moet maken omdat één schuldeiser zijn rechten als separatist wil uitoefenen. De richtsnoeren voor die boedelbijdragen zijn grotendeels opgenomen in de zogenaamde ‘separatistenregeling‘.

In 1982 had de fiscus een besluit genomen (nr. 281-18065) dat er over deze boedelbijdragen geen BTW hoefde te worden gerekend en sindsdien is dat ook de vaste praktijk geweest. Saillant detail is echter dat dit besluit al in 2009 is ingetrokken, maar er sindsdien geen beleidswijziging heeft plaatsgevonden bij de fiscus. Pas onlangs heeft de fiscus in een bindend advies van de Kennisgroep Omzetbelasting Algemeen van de Belastingdienst, een heroverweging gemaakt van haar beleid.

De conclusie is dat aangezien het besluit is ingetrokken en er door de boedel werkzaamheden worden verricht tegen vergoeding (en er dus sprake is van een economische prestatie) er in de toekomst – volgens de fiscus – BTW geheven moeten worden over de boedelbijdragen. De consequentie is dat partijen die de boedelbijdrage moeten betalen, maar zelf vrijgestelde prestaties verrichten,  de te betalen BTW niet in vooraftrek kunnen nemen en dat dit een extra kostenpost voor hen oplevert. Voor partijen die de BTW wel in vooraftrek kunnen nemen (het leeuwendeel), zal de nieuwe regel weinig impact hebben.

De vraag doet zich overigens wel nog voor hoe de fiscus om zal gaan met lopende faillissementen, waarin een boedelbijdrage ex BTW is gevraagd, maar de BTW-afrekening met de fiscus nog moet plaatsvinden. Verwacht mag worden dat uit het oogpunt van rechtszekerheid en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, dit (interne) standpunt van de fiscus pas gaat leiden vanaf het moment dat daarover een beleidsbesluit is genomen en dat zij geen terugwerkende kracht heeft.

UPDATE (19-12-2014): Tot slot zij hier opgemerkt dat voorgaande BTW-regel alleen geldt in faillissementen waar de failliet zélf ook BTW-plichtig is. De fiscus stelt immers in haar brief als onderbouwing van haar standpunt: ‘Omdat de curator werkt namens de failliet, worden ook de werkzaamheden voor de separatisten verricht namens de failliet. De boedelbijdrage vormt dus een vergoeding voor werkzaamheden die namens de failliet zijn verricht’. Los van het feit dat de prepositie dat de curator ‘namens de failliet’ werkt m.i. volstrekt verkeerd is (de curator werkt ten behoeve van de failliete boedel), vloeit hieruit logischerwijs voort dat als de failliet zelf geen BTW hoeft af te dragen, de curator dat natuurlijk ook niet hoeft. Dat zal het geval zijn bij faillissementen van bijvoorbeeld natuurlijke personen en stichtingen die niet BTW-plichtig zijn.

NB: een kopie van het bindend advies is bij mijn weten niet gepubliceerd op internet, maar de tekst kan gevonden worden in het artikel “Is de boedelbijdrage vrij van BTW”, van A.J. Tekstra, gepubliceerd in het Tijdschrift FInanciering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk, SDU, nr. 4, jni 2014.

UPDATE (11-07-2014): de brief waarmee de fiscus de curatoren heeft geïnformeerd over haar nieuwe standpunt, vindt u hier.

UPDATE 2 (14-07-2014): En inderdaad, zoals ik al voorspelde heeft de fiscus bevestigd dat er alleen BTW geheven hoeft te worden over boedelbijdragen, als de overeenkomst tot het betalen van een boedelbijdrage is gesloten na 20 juni 2014. Zie hier de laatste brief van de fiscus.

 

Actueel

Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

Meer informatie arrow_forward

Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

Meer informatie arrow_forward

Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

Meer informatie arrow_forward

Jan zit naast zijn buurman in de auto. De buurman is zo aardig om hem weg te brengen naar het station en ze hebben nu wat...

Meer informatie arrow_forward

Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er een conflict ontstaat...

Meer informatie arrow_forward

Wij geven in een serie artikelen tips en informatie over de sanering van schulden. Mijn collega Xander Huijser heeft in deel...

Meer informatie arrow_forward

Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van...

Meer informatie arrow_forward

Wanneer een stel uit elkaar gaat of van elkaar gaat scheiden en er is gezamenlijk een woning in bezit, rijst al snel de...

Meer informatie arrow_forward

Ons kantoor doet ook dit jaar mee aan de landelijke Dag van het Erfrecht. In het kader van deze dag is het mogelijk een...

Meer informatie arrow_forward

Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot hij een vrij...

Meer informatie arrow_forward

Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt een...

Meer informatie arrow_forward

De afdeling letselschade van ons kantoor mag ook de komende drie jaar weer het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. En...

Meer informatie arrow_forward

Ik werd gebeld door een teleurgestelde koper. Hij had een mooie woning op Funda gevonden. Hij had onderhandeld met de...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat letselschade Guido van der Corput schrijft in dit artikel over een val van een fietser op een hellingbaan van een...

Meer informatie arrow_forward

Skiën is leuk, maar kan ook heel gevaarlijk zijn. Wie wel eens op een ski-piste heeft gestaan, heeft vast wel eens een...

Meer informatie arrow_forward

De Rechtbank Den Haag heeft dinsdag 23 maart 2022 het faillissement uitgesproken van Quality Green Plants B.V. en Hulst...

Meer informatie arrow_forward

In het septembernummer van Dwarslaesie Magazine vertelden we over Frits, die door een fietsongeval een dwarslaesie opliep....

Meer informatie arrow_forward

De Alphense atleet en student Twan van Rijn doet mee aan het project Elk Kind Een Bal van de Johan Cruyff Foundation. De...

Meer informatie arrow_forward

Als iemand alimentatie moet betalen, is er vaak veel discussie over de woonlasten die iemand heeft. Want hoe hoger de...

Meer informatie arrow_forward

Over domeinnaamfraude hebben wij op deze website al vaak gepubliceerd. Een specifieke vorm van domeinnaamfraude is het...

Meer informatie arrow_forward

Momenteel zijn er weer valse facturen in omloop, waarbij mensen wordt wijsgemaakt dat zij hun zorgpremie niet hebben...

Meer informatie arrow_forward

Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

Meer informatie arrow_forward

Via deze site hebben wij al eerder uitgebreid verslag gedaan van onze acties ter voorkoming van domeinnaamfraude. Een grote...

Meer informatie arrow_forward

Het is de nachtmerrie van iedereen die wel eens geld overmaakt: Je komt er na de betaling achter dat je per ongeluk een...

Meer informatie arrow_forward