,

Geen dubbele bemiddelingskosten bij huurbemiddeling

5 november 2015

Mag een bemiddelaar in huurwoningen kosten in rekening brengen bij nieuwe huurders? In principe niet, maar een recente uitspraak van de Hoge Raad zet de deur op een kier om het wel te mogen. In dit artikel wil ik graag uitleggen hoe de vork in de steel zit.

In de zoektocht naar een betaalbare huurwoning maken veel mensen gebruik van een tussenpersoon. Deze tussenpersoon treedt op namens de verhuurder. De verhuurder betaalt hiervoor bemiddelingskosten. Op zich is dit logisch: de bemiddelaar brengt immers vraag en aanbod bij elkaar en hij mag hiervoor kosten in rekening brengen.

Vaak brengt de bemiddelaar echter ook kosten in rekening bij de huurder, bijvoorbeeld 1 maand huur. De bemiddelaar brengt dus dubbele bemiddelingskosten in rekening. Dit eten van twee walletjes is niet toegestaan. De wet verbiedt simpelweg het dienen van twee heren.

Geen kosten voor verhuurder, wel voor huurder

Maar wat denkt u van het volgende geval: een bemiddelaar biedt op zijn of haar website een woning aan van een potentiële verhuurder. De bemiddelaar brengt hiervoor geen kosten in rekening aan de verhuurder. Er wordt een huurder gevonden. De bemiddelaar brengt deze huurder wel kosten in rekening. Is dit toegestaan?

In een recent arrest van de Hoge Raad wordt ingegaan op de vraag of de overeenkomst tussen de verhuurder en de bemiddelaar kan worden beschouwd als een ‘bemiddelingsovereenkomst’. Wanneer er namelijk sprake is van een bemiddelingsovereenkomst, is het dienen van twee heren niet toegestaan. De bemiddelaar mag dan geen kosten aan de huurder in rekening brengen.

Arrest Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat wel degelijk sprake is van een bemiddelingsovereenkomst. Dit begrip wordt ruim uitgelegd: Als iemand met toestemming van de verhuurder een te verhuren woning op een website plaatst, ligt daarin de opdracht besloten om een huurovereenkomst tot stand te brengen tussen de verhuurder en een derde partij.

Op deze bemiddelingsovereenkomst is via de schakelbepaling van artikel 7:427 BW artikel 7:417 lid 4 BW van toepassing. Deze artikelen bepalen onder meer dat de bemiddelaar bij bemiddeling in de koop of verkoop, danwel huur of verhuur van een onroerende zaak, geen recht heeft op loon jegens de consument-koper of consument-huurder.

Escape?

Is er dan helemaal geen escape mogelijk? Jawel: De Hoge Raad overweegt namelijk:

‘Art. 7:417 lid 4 BW is echter in gevallen als hier bedoeld niet overeenkomstig van toepassing als de beheerder van de website stelt, en bij gemotiveerde betwisting bewijst, dat de website alleen als ‘elektronisch prikbord’ functioneert, dat wil zeggen dat de beheerder daarvan niet de aspirant-verhuurder en -huurder van elkaar afschermt en het hun dus niet onmogelijk maakt dat zij rechtstreeks en zonder zijn tussenkomst met elkaar in contact treden om over totstandkoming van een huurovereenkomst te onderhandelen’

Dus wanneer de website niet meer is dan een ‘elektronisch prikbord’ en huurder en verhuurder rechtstreeks contact met elkaar kunnen opnemen, is het voor de bemiddelaar wel toegestaan om kosten in rekening te brengen bij de huurder.

Kosten zijn terug te vorderen

Wat zijn nu de gevolgen voor de praktijk? Als een bemiddelaar die optreedt namens de verhuurder u als huurder kosten in rekening brengt, kunt u deze op grond van het arrest van de Hoge Raad terugvorderen. Uiteraard kan ik u bijstaan in het verhalen van de kosten.


Heeft u hier vragen over? Wilt u advies? Neem contact met mij op!
Mr. C. Teiwes

Actueel

Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

Meer informatie arrow_forward

Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

Meer informatie arrow_forward

Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

Meer informatie arrow_forward

Jan zit naast zijn buurman in de auto. De buurman is zo aardig om hem weg te brengen naar het station en ze hebben nu wat...

Meer informatie arrow_forward

Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er een conflict ontstaat...

Meer informatie arrow_forward

Wij geven in een serie artikelen tips en informatie over de sanering van schulden. Mijn collega Xander Huijser heeft in deel...

Meer informatie arrow_forward

Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van...

Meer informatie arrow_forward

Wanneer een stel uit elkaar gaat of van elkaar gaat scheiden en er is gezamenlijk een woning in bezit, rijst al snel de...

Meer informatie arrow_forward

Ons kantoor doet ook dit jaar mee aan de landelijke Dag van het Erfrecht. In het kader van deze dag is het mogelijk een...

Meer informatie arrow_forward

Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot hij een vrij...

Meer informatie arrow_forward

Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt een...

Meer informatie arrow_forward

De afdeling letselschade van ons kantoor mag ook de komende drie jaar weer het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. En...

Meer informatie arrow_forward

Ik werd gebeld door een teleurgestelde koper. Hij had een mooie woning op Funda gevonden. Hij had onderhandeld met de...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat letselschade Guido van der Corput schrijft in dit artikel over een val van een fietser op een hellingbaan van een...

Meer informatie arrow_forward

Skiën is leuk, maar kan ook heel gevaarlijk zijn. Wie wel eens op een ski-piste heeft gestaan, heeft vast wel eens een...

Meer informatie arrow_forward

De Rechtbank Den Haag heeft dinsdag 23 maart 2022 het faillissement uitgesproken van Quality Green Plants B.V. en Hulst...

Meer informatie arrow_forward

In het septembernummer van Dwarslaesie Magazine vertelden we over Frits, die door een fietsongeval een dwarslaesie opliep....

Meer informatie arrow_forward

De Alphense atleet en student Twan van Rijn doet mee aan het project Elk Kind Een Bal van de Johan Cruyff Foundation. De...

Meer informatie arrow_forward

Als iemand alimentatie moet betalen, is er vaak veel discussie over de woonlasten die iemand heeft. Want hoe hoger de...

Meer informatie arrow_forward

Over domeinnaamfraude hebben wij op deze website al vaak gepubliceerd. Een specifieke vorm van domeinnaamfraude is het...

Meer informatie arrow_forward

Momenteel zijn er weer valse facturen in omloop, waarbij mensen wordt wijsgemaakt dat zij hun zorgpremie niet hebben...

Meer informatie arrow_forward

Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

Meer informatie arrow_forward

Via deze site hebben wij al eerder uitgebreid verslag gedaan van onze acties ter voorkoming van domeinnaamfraude. Een grote...

Meer informatie arrow_forward

Het is de nachtmerrie van iedereen die wel eens geld overmaakt: Je komt er na de betaling achter dat je per ongeluk een...

Meer informatie arrow_forward