,

Geld naar een verkeerd rekeningnummer overgemaakt? Dit zijn uw opties

13 februari 2022

Het is de nachtmerrie van iedereen die wel eens geld overmaakt: Je komt er na de betaling achter dat je per ongeluk een verkeerd rekeningnummer hebt ingevoerd. Storneren (ongedaan maken) van de betaling is alleen mogelijk bij een automatische incasso. Bij een normale betalingsopdracht kan dat niet. Wat zijn de mogelijkheden om toch uw geld terug te krijgen? dat bespreek ik in deze blog.

Tegenwoordig bieden de meeste banken een ‘naam nummercontrole’ aan. Er wordt dan gecontroleerd of het rekeningnummer van degene aan wie u geld wilt overmaken matcht met de naam van de rekeninghouder. Als dat niet klopt krijgt u hiervan een melding met vraag of u zeker weet dat u naar dit rekeningnummer geld wilt overmaken. U bepaalt echter zelf wat u met deze waarschuwing doet. U kunt deze dus ook negeren. Ook werkt de naam nummercontrole niet bij buitenlandse rekeningen.

Rekeningnummer is doorslaggevend

Art. 7:542 BW lid 1 bepaalt dat het rekeningnummer doorslaggevend is bij een betaalopdracht. Volgens de wet hoeft de bank alleen maar naar het rekeningnummer te kijken, en is een naam nummercontrole dus niet verplicht. Pas als de bank een fout maakt (door het geld naar een ander dan ingevuld nummer over te maken) kunt u de bank aanspreken op basis van art. 7:542 lid 2 BW. De bank is dan gehouden het verkeerd overgemaakte bedrag terug te betalen.

Inspanningsverplichting bank

Art 7:542 lid 3 bepaalt dat wanneer u zelf een verkeerd rekeningnummer heeft ingevuld, de bank wel gehouden is om ‘redelijke inspanningen’ te leveren ‘om de met de betalingstransactie verband houdende geldmiddelen terug te krijgen.’ In normaal Nederlands: de bank moet u helpen om te proberen het geld terug te krijgen. U zult zich dan bij de bank moeten melden, waarna de bank de zogenaamde Procedure Onverschuldigde Betaling (POB) zal starten. Dit is een tussen banken bestaande afspraak hoe zij met deze situatie omgaan: De bank van de opdrachtgever vraagt de gegevens van de (door de vergissing) ontvangende rekeninghouder op bij diens bank en verzoekt de ontvanger het geld terug te boeken. Indien deze weigert of niet reageert, verstrekt de bank van de opdrachtgever de NAW gegevens van de ontvanger aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan dan zelf de ontvanger aanspraken tot terugbetaling. Hoewel deze procedure bij een groot deel van de betalingen succesvol blijkt, is dat bij een kwaadwillende ontvanger anders. Deze procedure is dan een papieren tijger zonder mogelijkheden om terugbetaling af te dwingen.

Zorgplicht bank

Met enige regelmaat wordt ook een beroep gedaan op de bijzondere zorgplicht van een bank. Op basis van deze zorgplicht zou de bank bij een verkeerde overboeking verdergaande maatregelen moeten treffen dan alleen het volgen van de Procedure Onverschuldigde Betaling. Bijvoorbeeld het blokkeren van een rekening of het opschorten van een betaling. Omdat we al hebben gezien dat het rekeningnummer in beginsel doorslaggevend is bij een betaling, zullen er wel bijzondere omstandigheden aanwezig moeten zijn die dergelijke acties rechtvaardigen. In een tijd van geautomatiseerde betalingen zullen deze bijzondere omstandigheden echter niet snel worden aangenomen. De betaler zal ook moeten bewijzen dat deze omstandigheden zich voordoen.

In een uitspraak van het Gerechthof Den Haag van 6 april 2021 vond het Hof dat het ingrijpen van de bank gerechtvaardigd was in de volgende casus:

  • Hudson maakt per ongeluk € 1,5 miljoen over naar de rekening van A bij de ABN AMRO Bank;
  • A maakt dit bedrag direct in 6 delen over naar de rekening van B, ook bij de ABN AMRO Bank;
  • Hudson meldt zich bij ABN AMRO;
  • ABN AMRO boekt het totale bedrag van € 1,5 miljoen af van de rekening van C en betaalt dit terug aan Hudson;
  • ABN AMRO beëindigd de bankrelatie met C wegens fraude;
  • C spreekt de ABN AMRO aan en stelt dat de bank niet gerechtigd was het geld terug te boeken;

Het is duidelijk dat Hudson een fout heeft gemaakt waarvoor de ABN AMRO op basis van 7:542 lid 2 BW niet aansprakelijk is. Op grond van lid 3 en haar bijzondere zorgplicht moest de ABN AMRO Hudson wel helpen om het geld terug te krijgen. Het Hof is van mening dat de bank bank terecht heeft ingegrepen door het terugboeken van de gelden. Zij hoefde zich niet te beperken tot het volgen van de Procedure Onverschuldigde Betaling. Het kordate handelen van de ABN AMRO heeft voor Hudson veel schade voorkomen.

Helaas zijn banken niet altijd zo proactief. In een uitspraak van 2 maart 2021 van het Gerechtshof Amsterdam wordt een casus behandeld waarin door de opstelling van de ING Bank de benadeelde zijn geld (2 overboekingen van € 22.000 en € 70.000) niet meer terugziet. De ING weigerde actie te ondernemen (bijvoorbeeld het blokkeren van de rekening van de ontvanger) ondanks dat haar duidelijk was dat de ontvanger geen recht had op het overgeboekte geld. Hoewel het Hof nog niet tot een eindoordeel komt, maakt zij wel duidelijk dat de ING hier steken heeft laten vallen en meer onderzoek had moeten doen naar deze betalingen.

Fraude

In geval van fraude, een dubbel verwerkte transactie of een technische fout (bij de bank) bestaat er ook nog de zogenaamde SEPA CREDIT TRANSFER RECALL. In deze zeer specifieke gevallen mag een betaling ongedaan worden gemaakt. Wij kunnen u adviseren of dit van toepassing is op uw situatie.

Snel handelen is doorslaggevend

Het is mijn ervaring dat banken bij een foutieve overboeking (of ook zelfs bij fraude) weinig doortastend zijn, en zich er soms makkelijk vanaf maken. Uit de jurisprudentie wordt duidelijk dat zij veel meer kunnen (en soms ook moeten) doen om de schade te beperken. Bij een kwaadwillende ontvanger is de kans groot dat het geld snel naar een andere rekening verdwijnt, en dat u na het doorlopen van de Procedure Onverschuldigde Betaling (die een paar weken duurt) achter het net vist.  Alleen door snel te handelen (bijvoorbeeld door het leggen van beslag) kunt u uw kansen om uw geld terug te krijgen maximaliseren. Ik adviseer u dan ook om altijd z.s.m. contact op te nemen met een specialist. Wij hebben veel ervaring met dit soort casussen en kunnen u direct verder helpen.


U kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. Voorkomen is beter dan genezen. U kunt mij bereiken via tel. 0172-49 43 45 of j.thiele@berntsenmulder.nl

Actueel

Ruim 15 jaar geleden is het: de oprichting van de stichting Keurmerk Letselschade. De aanleiding voor de oprichting van dit...

Meer informatie arrow_forward

Na twee jaar keerde de Jaarmarktestafette weer terug in Alphen aan den Rijn. Twee teams van vijf personen van Berntsen...

Meer informatie arrow_forward

Er gaat de laatste maanden geen dag voorbij zonder dat er verschillende artikelen worden gepubliceerd over de hoge...

Meer informatie arrow_forward

Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

Meer informatie arrow_forward

Ouderverstoting is de situatie dat een kind zich in een echtscheidingsproces gedwongen voelt voor één van de ouders te...

Meer informatie arrow_forward

Op 9 september is het de dag van de echtscheiding. Jacomien Kapteijn van Berntsen Mulder Advocaten in Alphen heeft als...

Meer informatie arrow_forward

Optillen op een festival: (on)schuldig vermaak? Wat heb je er naar uitgekeken, na twee jaar corona-maatregelen: weer met...

Meer informatie arrow_forward

In Nederland is één op de tien gezinnen een samengesteld gezin. Dit jaar wordt er daarom op de landelijke Dag van de...

Meer informatie arrow_forward

Bij een scheiding komt heel veel kijken. Daarom is goede en deskundige begeleiding bij een scheiding op zowel juridisch,...

Meer informatie arrow_forward

Uw werknemer wordt aangereden. Hij/zij raakt blijvend arbeidsongeschikt. De HR-deskundige ziet een berg werk op zich...

Meer informatie arrow_forward

Verzekeringsplicht en aansprakelijkheid bij de elektrische step In oktober vorig jaar schreef ik een artikel over de...

Meer informatie arrow_forward

Het ouderschapsplan en de afspraken over een nieuwe partner Mogelijk zit je er niet op te wachten dat de nieuwe vriend of...

Meer informatie arrow_forward

Samenwonen in woonplaats nieuwe liefde Na een periode alleenstaande ouder te zijn geweest, komt het met regelmaat voor dat...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat familierecht Jacomien Kapteijn mocht in juli aan de online krant AlphenCC/Leidsch Dagblad vertellen over haar werk....

Meer informatie arrow_forward

Opnieuw wijzigingen in het arbeidsrecht Zoals al aangekondigd in mijn bericht van januari 2022 (Wat heeft 2022 op gebied...

Meer informatie arrow_forward

Vaak denken mensen: als ik een advocaat inschakel, kost het me handen vol geld. Maar bedenkt u eens wat het u zou kunnen...

Meer informatie arrow_forward

Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

Meer informatie arrow_forward

Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

Meer informatie arrow_forward

Jan zit naast zijn buurman in de auto. De buurman is zo aardig om hem weg te brengen naar het station en ze hebben nu wat...

Meer informatie arrow_forward

Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er een conflict ontstaat...

Meer informatie arrow_forward

Wij geven in een serie artikelen tips en informatie over de sanering van schulden. Mijn collega Xander Huijser heeft in deel...

Meer informatie arrow_forward

Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van...

Meer informatie arrow_forward

Wanneer een stel uit elkaar gaat of van elkaar gaat scheiden en er is gezamenlijk een woning in bezit, rijst al snel de...

Meer informatie arrow_forward

Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot hij een vrij...

Meer informatie arrow_forward