,

Handleiding voor gebruik van algemene inkoopvoorwaarden

30 september 2021

Hoe moet u als ondernemer nu eigenlijk om gaan met algemene voorwaarden? Elk bedrijf heeft ze, maar alleen al de vraag welke algemene voorwaarden van toepassing zijn, zorgt soms al voor verwarring. Voor dat vraagstuk wordt vaak de hippe term ‘battle of forms’ gebruikt.

Zijn de algemene voorwaarden van een leverancier leidend en bindend? Of juist die van een afnemer? Niet zo vreemd dat daar wel eens onenigheid over ontstaat. En wie wint de ‘Battle of Forms’ dan? Hoe gaat u er mee om?

Op deze pagina treft u een handleiding aan voor het gebruik van algemene inkoopvoorwaarden. Dit stuk is opgesteld door mr. Jasper van de Graaf, advocaat ondernemingsrecht en contractenrecht.

1. Hoe zit het juridisch?

1.1 Bij het sluiten van overeenkomsten met algemene voorwaarden gelden twee belangrijke vereisten:

  • Partijen moeten toepassing van de algemene voorwaarden zijn overeengekomen;
  • De gebruiker van de algemene voorwaarden moet voldoen aan de zogeheten informatieplicht. De gebruiker moet de algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de andere partij ter hand stellen. Hoe? Bijvoorbeeld door de tekst van de algemene voorwaarden als bijlage bij een brief of mail te voegen. Wanneer de gebruiker dat niet doet, dan kan de andere partij de algemene voorwaarden vernietigen.
    De gebruiker moet bewijzen dat de andere partij de algemene voorwaarden heeft gekregen.
    Het is niet relevant of de andere partij de algemene voorwaarden heeft gelezen.

1.2 Als partijen in onderhandelingen naar verschillende sets met algemene voorwaarden verwijzen, dan heeft de tweede verwijzing geen werking, tenzij de algemene voorwaarden van de andere partij uitdrukkelijk worden afgewezen. Dit wordt de ‘first shot rule’ genoemd. Kortom, de eerste verwijzer wint, tenzij de tweede verwijzer uitdrukkelijk afwijst. De ‘uitdrukkelijke afwijzing’ moet met naam en toenaam worden gedaan en mag niet worden weggestopt in de algemene inkoopvoorwaarden van de gebruiker. De first shot rule is ook van toepassing als er een offerte wordt aangevraagd. De partij die een offerte aanvraagt kan dus ook een ‘eerste verwijzer’ zijn.

2. Aanvraag van offerte door de gebruiker

Wanneer de gebruiker een offerte aanvraagt, moet de volgende tekst in de offerteaanvraag worden gebruikt:

“Op de onderhavige offerteaanvraag en daaruit voortkomende overeenkomsten zijn uitsluitend de algemene inkoopvoorwaarden van [naam gebruiker] van toepassing. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is bij deze e-mail gevoegd.”

De volledige tekst van de algemene inkoopvoorwaarden moet als bijlage (als PDF-bestand) zijn bijgevoegd.

3. Offerte van verkoper aan de gebruiker

Wanneer een verkoper een offerte aan de gebruiker uitbrengt, dan zijn de volgende scenario’s mogelijk:

a) De verkoper brengt een offerte uit zónder verwijzing naar eigen algemene verkoopvoorwaarden. In dat geval moet door de gebruiker een inkooporder worden uitgestuurd. Dit moet zoals ik hieronder onder kopje 4, punt a uitleg.

b) De verkoper brengt een offerte uit mét verwijzing naar eigen algemene verkoopwaarden. In dat geval moet door de gebruiker een inkooporder worden uitgestuurd. Dit moet zoals ik hieronder onder kopje 4, punt b uitleg.

c) De verkoper brengt een offerte uit met verwijzing naar eigen algemene verkoopvoorwaarden, inclusief afwijzing van de algemene inkoopvoorwaarden van de gebruiker. In dat geval moet door de gebruiker een inkooporder worden uitgestuurd. Ook zoals ik hieronder bij kopje 4, punt b uitleg.

4. Inkooporder door de gebruiker na offerte door verkoper

Wanneer de gebruiker reageert op een offerte van een verkoper en een inkooporder uitstuurt, dan zijn de volgende scenario’s mogelijk:

a) Na een offerte van de verkoper waarin niet wordt verwezen naar eigen algemene voorwaarden, moet één van de volgende twee teksten in de schriftelijke inkooporder worden gebruikt:

► Na voorafgaande offerteaanvraag van de gebruiker:

“Op de onderhavige overeenkomst zijn de algemene inkoopvoorwaarden van [naam gebruiker] van toepassing. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is reeds aan u toegezonden.”

► Zonder voorafgaande offerteaanvraag van de gebruiker:

“Op de onderhavige overeenkomst zijn de algemene inkoopvoorwaarden van [naam gebruiker] van toepassing. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is bij deze e-mail gevoegd.”

De volledige tekst van de algemene inkoopvoorwaarden moet als bijlage (als PDF-bestand) zijn bijgevoegd.

b) Na een offerte van de verkoper waarin wel wordt verwezen naar eigen algemene voorwaarden, moet de volgende tekst in de inkooporder worden gebruikt:

► Na voorafgaande offerteaanvraag van De gebruiker:

“Toepassing van de algemene voorwaarden van [naam verkoper] met [datum/nummer] wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op de onderhavige overeenkomst zijn uitsluitend de algemene inkoopvoorwaarden van [naam gebruiker] van toepassing. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is reeds aan u toegezonden.”

► Zonder voorafgaande offerteaanvraag van de gebruiker:

“Toepassing van de algemene voorwaarden van [naam verkoper] met [datum/nummer] wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op de onderhavige overeenkomst zijn uitsluitend de algemene inkoopvoorwaarden van [naam gebruiker] van toepassing. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is bij deze e-mail gevoegd.”

De volledige tekst van de algemene inkoopvoorwaarden moet als bijlage (als PDF-bestand) zijn bijgevoegd.

5. Inkooporder door de gebruiker zonder voorafgaande offerte van verkoper

De algemene inkoopvoorwaarden van de gebruiker zijn in deze situatie nog niet overeengekomen en nog niet aan de verkoper toegestuurd. In de inkooporder moet de volgende tekst worden gebruikt:

“Op de onderhavige overeenkomst zijn de algemene inkoopvoorwaarden van [naam gebruiker] van toepassing. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is bij deze e-mail gevoegd.”

De volledige tekst van de algemene inkoopvoorwaarden moet als bijlage (als PDF-bestand) zijn bijgevoegd.

6. Handelwijze bij vaste verkopers

Ik kan me voorstellen dat er vaste verkopers zijn waarvan (zeer) regelmatig goederen worden gekocht. Door de gebruiker worden telkens losse orders geplaatst, welke orders door de verkopers aan De gebruiker worden uitgeleverd. Juridisch gezien zijn deze losse orders telkens nieuwe overeenkomsten. Bij iedere overeenkomst dient dus te zijn voldaan aan de hiervoor onder punt 1 genoemde twee eisen (toepasselijkheid + terhandstelling algemene voorwaarden).

Het is echter niet per se noodzakelijk om de tekst van de algemene voorwaarden bij iedere losse order aan een vaste verkoper toe te sturen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij de verkoper de algemene inkoopvoorwaarden een week geleden al van de gebruiker heeft ontvangen. Dan hoeft dat nu niet nog een keer. De laatste zin in bovengenoemde voorbeeld teksten luidt dan in alle voorbeelden als volgt:

“Een exemplaar van onze algemene inkoopvoorwaarden is reeds aan u toegezonden.”

De grens wanneer het toesturen van de algemene voorwaarden inmiddels te lang geleden is en de voorwaarden nogmaals moeten worden gestuurd, is echter niet van te voren duidelijk aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij de algemene voorwaarden een jaar geleden bij de inkooporder zijn toegezonden. Het is mogelijk dat er intussen een nieuw management of nieuwe medewerkers bij de verkoper werkzaam zijn, die de algemene inkoopvoorwaarden van de gebruiker nooit hebben gehad… Dan kunnen zij de algemene voorwaarden toch vernietigen vanwege strijd met de informatieplicht.

Bij twijfel: telkens meesturen

Om deze situatie te voorkomen is het raadzaam om, ook bij vaste verkopers, toch bij iedere losse inkooporder de tekst van de algemene voorwaarden mee te sturen. Dat is ook gebruikelijk in het zakelijke verkeer.
Een alternatief is om de algemene inkoopvoorwaarden eenmaal per maand bij een losse inkooporder aan een vaste verkoper mee te sturen, maar ik kan me voorstellen dat het lastig is om dit te administreren.

7. Negatieve reactie van verkoper op inkooporder van de gebruiker

Wanneer de verkoper na ontvangst van de inkooporder van de gebruiker bij u terugkomt met een uitdrukkelijke afwijzing van de algemene inkoopvoorwaarden van de gebruiker en zijn eigen algemene voorwaarden alsnog van toepassing verklaart, dan moet u opnieuw uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden van de hand wijzen en uitdrukkelijk naar de algemene inkoopvoorwaarden van de gebruiker te verwijzen. Hiervoor dient de volgende tekst te worden gebruikt:

“Toepassing van de algemene voorwaarden van [naam verkoper] met
[datum/nummer] wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op de onderhavige overeenkomst zijn uitsluitend de algemene inkoopvoorwaarden van [naam gebruiker] van toepassing. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is reeds aan u toegezonden.”

Het zal u niet verrassen, maar in dit laatste geval is het sowieso heel verstandig om juridisch advies in te winnen.

Tenslotte

Ik kan me voorstellen dat het u bij het lezen van dit artikel duizelt. Toch blijkt keer op keer dat als het er op aankomt, de algemene voorwaarde voor een onderneming zeer belangrijk zijn. Natuurlijk weet ik ook dat velen, vooral consumenten, de algemene voorwaarden niet lezen. Tien pagina’s met kleine lettertjes is ook niet om door te komen. En wat doe je als er één passage in staat waar u het niet mee eens bent? Laat u de deal dan niet doorgaan?

Om deze reden adviseer ik ondernemers altijd om juridische hulp in te schakelen, zeker bij twijfel. U treft het: ik lees algemene voorwaarden en contracten aan de lopende band en weet precies waar ik op moet letten. Ik weet wat de ‘red flags’ zijn en wat de belangrijke passages zijn. Neemt u gerust contact met mij op als u hulp wilt.

Bel mij via tel. 0172 – 49 43 45 of stuur mij een e-mail.

Neem gerust contact met mij op

 

 

Actueel

Een goede administratie voorkomt juridische problemen in de toekomst. Daarom leg ik in een serie artikelen uit wat het...

Meer informatie arrow_forward

Kwekers die nog geld tegoed hadden van het in 2014 failliet verklaarde Baas Plantenservice uit Hazerswoude-Dorp krijgen 100...

Meer informatie arrow_forward

Alle medewerkers van Berntsen Mulder Advocaten wensen u fijne feestdagen en een goed 2022 toe. Dit jaar doneren wij ons...

Meer informatie arrow_forward

Gefaseerde graafwerkzaamheden, gefaseerd lokaliseren? Een aannemer voert heiwerkzaamheden uit en raakt daarbij een...

Meer informatie arrow_forward

Hoe moet u als ondernemer nu eigenlijk om gaan met algemene voorwaarden? Elk bedrijf heeft ze, maar alleen al de vraag welke...

Meer informatie arrow_forward

Met een aanpassing van de Telecomwet, die in juli in werking is getreden, zijn kleine ondernemers beter beschermd tegen...

Meer informatie arrow_forward

Weet u hoeveel bomen er in Nederland staan? Ongeveer 160 miljoen! Minister Schouten van LNV wil er de komende jaren nog...

Meer informatie arrow_forward

'Deskundige begeleiding bij scheiding is essentieel' Elk jaar in september wordt de landelijke Dag van de Scheiding...

Meer informatie arrow_forward

De Nederlandse rechtspraak scoort hoog op het gebied van onafhankelijkheid. Ook de inspanningen om de kwaliteit van de...

Meer informatie arrow_forward

De verwachte aanpassing van de Wet DBA, die het kabinet vorig jaar (2020) aankondigde, is voorlopig uitgesteld. Het...

Meer informatie arrow_forward

Letselschade-slachtoffers krijgen (veel) meer schadevergoeding, door nieuwe uitgangspunten in de rechtspraak. Tot voor kort...

Meer informatie arrow_forward

Is zij vreemdgegaan omdat de relatie voorbij is, of is de relatie voorbij omdat zij vreemdgegaan is? Hij zit met zijn...

Meer informatie arrow_forward

Gedeelde smart is halve smart. Die gedachte wordt momenteel ook in de rechtspraak gebruik als het gaat om verzoeken om...

Meer informatie arrow_forward

In dit interview vertelt advocaat familierecht Jacomien Kapteijn aan interviewer Bernie Putters hoe een echtscheiding in...

Meer informatie arrow_forward

‘Regelmatig kom ik het in mijn praktijk tegen. Na mijn uitleg over de inhoud van de huwelijkse voorwaarden, volgt de...

Meer informatie arrow_forward

Is het voor een werkgever toegestaan om werknemers geen vakantiegeld uit te betalen, omdat de werkgever vanwege de...

Meer informatie arrow_forward

Twee rechtbanken in Nederland zijn deze maand gestart met een proef of pilot 'procedure gezamenlijke toegang ouders'. Eén...

Meer informatie arrow_forward

Het (demissionaire) kabinet heeft een wetswijziging voorgesteld waarin de maximale betaaltermijn van het grootbedrijf aan...

Meer informatie arrow_forward

De lente komt er aan. Tijd voor onderhoud aan de tuin. Als u een hovenier inschakelt, waar moet u dan op letten? In dit...

Meer informatie arrow_forward

In dit webinar vertelt advocaat arbeidsrecht Jos van Bohemen over wat te doen bij Dreigend Ontslag. Wat kan iemand doen...

Meer informatie arrow_forward

Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer...

Meer informatie arrow_forward

Dit webinar gaat over hoe om te gaan met commerciële contracten in coronatijd. Wat kunnen ondernemers doen als ze hun...

Meer informatie arrow_forward

Hoe lang is het verantwoord om door te gaan met een bedrijf als het in zwaar weer verkeert? Wanneer kunnen bestuurders...

Meer informatie arrow_forward

Dreigend ontslag. Wat moet u doen? Stel, het bedrijf waar u werkt heeft het zwaar. Bijvoorbeeld door de corona-crisis. U...

Meer informatie arrow_forward