,

Heeft Rachel Hazes wel recht op erfenis André Hazes sr.?

2 februari 2023

UPDATE 23 februari 2023: de voorzieningenrechter heeft in kort geding aangegeven dat de weduwe van André Hazes, Rachel, zich voorlopig erfgenaam mag blijven noemen, omdat dochter Roxeanne Hazes te laat was met het indienen van de vordering. De beoordeling hoort volgens de rechter thuis in een bodemprocedure. (lees meer op de website van De Rechtspraak.)

Begin januari kwam in het nieuws dat Roxeanne Hazes haar moeder voor de rechter sleept in verband met de erfenis van haar vader. Hoe zit dit juridisch?

Volgens de roddelbladen zou Rachel Hazes niet eerlijk zijn geweest over het testament van Andre Hazes sr. In het testament van Andre Hazes sr. zou Rachel Hazes wel als erfgenaam staan genoemd, maar zou zij niets erven als zij gescheiden zijn of als er een echtscheidingsprocedure zou zijn opgestart. Deze passage van het testament zou zij verzwegen hebben. Volgens de roddelbladen zou Rachel Hazes voor het overlijden van Andre Hazes sr een echtscheidingsprocedure hebben opgestart, waardoor zij niets zou erven.

Hoe zit dit juridisch?

Hoe zit dit juridisch? In de wet staat dat wanneer sprake is van een testament, waarbij de echtgenoot als erfgenaam is opgenomen, dit gedeelte van het testament vervalt wanneer partijen gescheiden zijn. Dit betekent dat een ex-echtgenoot niet meer erft van zijn of haar voormalig echtgenoot, ook al stond hij of zij wel nog in het testament van de ander opgenomen. Dit kan anders zijn als uit het testament kan worden afgeleid dat de betreffende persoon hoe dan ook zou erven (ook al was er geen huwelijk meer).

Een echtscheidingsprocedure kan echter lang duren. Vaak is het niet wenselijk dat een toekomstige ex-echtgenoot nog iets erft. Daarom wordt er in veel gevallen een extra passage in het testament opgenomen. In deze passage wordt dan opgenomen dat bepalingen ten gunste van de echtgenoot ook komen te vervallen als er ten tijde van het overlijden een verzoek tot echtscheiding is ingediend. Wanneer er sprake is van een lopende echtscheidingsprocedure, dan erft de toekomstige ex-echtgenoot in dat geval ook niet meer.

Was echtscheiding wel of niet opgestart?

De vraag is nu of er daadwerkelijk een echtscheidingsprocedure was opgestart door Rachel Hazes én of een bepaling zoals ik hierboven beschreef in het testament stond opgenomen. Als deze passage stond opgenomen in het testament én als vast komt te staan dat er een echtscheidingsprocedure was opgestart, dan zou dit ertoe leiden dat Rachel Hazes geen erfgenaam zou zijn van Andre Hazes sr. In dat geval zouden uitsluitend Roxeanne Hazes en Andre Hazes jr. erven, tenzij er iets anders uit het testament kan worden afgeleid.

Kortom, veel vragen waar een rechter een oordeel over moet vellen. Op 9 februari 2023 dient het kort geding bij de rechtbank. Gezien het karakter van deze procedure zullen de vorderingen van Roxeanne waarschijnlijk gaan over de afgifte van bepaalde stukken. Hoe dan ook… to be continued!


Heeft u vragen over een procedure zoals deze? Neem gerust contact met mij op. Bel mij via tel. 0172 – 42 71 95 of stuur mij een e-mail.

Neem gerust contact met mij op

  Actueel

  Het was zondag 12 maart volop genieten van alle hardlooponderdelen van de 20 van Alphen, het evenement dat na 2 jaar...

  Meer informatie arrow_forward

  Uitkering ongevallenverzekering voor werkgever, of toch voor werknemer? Recent heeft de rechter een werkgever...

  Meer informatie arrow_forward

  Nederland was tot voor kort het enige land in Europa waar snorfietsers géén helmplicht hadden. Per 1 januari 2023 is de...

  Meer informatie arrow_forward

  Met ingang van dit jaar is een tweetal belangrijke wijzigingen doorgevoerd op het gebied van familierecht. Ten eerste gaat...

  Meer informatie arrow_forward

  Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

  Meer informatie arrow_forward

  De stichting 20 van Alphen en Berntsen Mulder Advocaten hebben hun handtekening gezet onder de sponsorovereenkomst voor...

  Meer informatie arrow_forward

  UPDATE 23 februari 2023: de voorzieningenrechter heeft in kort geding aangegeven dat de weduwe van André Hazes, Rachel,...

  Meer informatie arrow_forward

  We zijn alweer vol op stoom gekomen in 2023, maar willen u een mooie terugblik op 2022 niet onthouden. We vroegen onze...

  Meer informatie arrow_forward

  Als letselschade-advocaat zie ik veel leed. Het ergst zijn de zaken met jonge kinderen. Als ik mijn kinderen naar school...

  Meer informatie arrow_forward
  In memoriam: Ab Ebbink
  20 januari 2023

  Vrijdag 13 januari 2023 hebben wij afscheid genomen van Ab Ebbink. Ab was 25 jaar aan Berntsen Mulder Advocaten...

  Meer informatie arrow_forward

  Welke kansen biedt het instrument turbo-liquidatie bij een bedrijfsbeëindiging, en welke risico’s zijn er aan verbonden?...

  Meer informatie arrow_forward

  Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een goed 2023. Ons kantoor is gesloten op maandag 26...

  Meer informatie arrow_forward

  De wettelijke verhoging van de alimentatie is voor het jaar 2023 vastgesteld op 3,4 procent. Elk jaar wordt de kinder- en...

  Meer informatie arrow_forward

  Als werkgever heb je soms te maken met die ene werknemer die je herhaaldelijk hebt aangesproken op zijn gedrag, maar waarvan...

  Meer informatie arrow_forward

  Een goede administratie voorkomt juridische problemen. Daarom leg ik in een serie artikelen uit wat het belang is van een...

  Meer informatie arrow_forward

  In onze nieuwsbrief van oktober 2022 onder meer: hogere energieprijzen als schadepost in letselschadezaken, aankondiging...

  Meer informatie arrow_forward

  Ruim 15 jaar geleden is het: de oprichting van de stichting Keurmerk Letselschade. De aanleiding voor de oprichting van dit...

  Meer informatie arrow_forward

  Na twee jaar keerde de Jaarmarktestafette weer terug in Alphen aan den Rijn. Twee teams van vijf personen van Berntsen...

  Meer informatie arrow_forward

  Er gaat de laatste maanden geen dag voorbij zonder dat er verschillende artikelen worden gepubliceerd over de hoge...

  Meer informatie arrow_forward

  Ouderverstoting is de situatie dat een kind zich in een echtscheidingsproces gedwongen voelt voor één van de ouders te...

  Meer informatie arrow_forward

  Op 9 september is het de dag van de echtscheiding. Jacomien Kapteijn van Berntsen Mulder Advocaten in Alphen heeft als...

  Meer informatie arrow_forward

  Optillen op een festival: (on)schuldig vermaak? Wat heb je er naar uitgekeken, na twee jaar corona-maatregelen: weer met...

  Meer informatie arrow_forward

  In Nederland is één op de tien gezinnen een samengesteld gezin. Dit jaar wordt er daarom op de landelijke Dag van de...

  Meer informatie arrow_forward

  Bij een scheiding komt heel veel kijken. Daarom is goede en deskundige begeleiding bij een scheiding op zowel juridisch,...

  Meer informatie arrow_forward