,

Help! Ik ben opgeroepen als getuige! Wat nu?

29 september 2015

Regelmatig worden mensen opgeroepen om als getuige op te treden in een proces. Wat wordt er van u verwacht en hoe gaat zo’n gebeurtenis in zijn werk?

Iemand kan worden opgeroepen als getuige in een strafproces of in een civiel proces. In dit stuk gaat het over de situatie in een civiel proces.

Wanneer u wordt opgeroepen te getuigen, is dat veelal een gebeurtenis waar u geen ervaring mee heeft. Tal van vragen komen op. Onderstaand beantwoorden wij de belangrijkste vragen.


 

INFORMATIE VOOR GETUIGEN

U bent opgeroepen om te getuigen in een civiel proces. Voor veel mensen is dit een gebeurtenis waar zij geen ervaring mee hebben. Tal van vragen komen op.
Berntsen Mulder Advocaten beantwoordt in dit document een aantal van de meest voorkomende vragen.

► Hoe weet u of u wordt opgeroepen te getuigen?

Meestal valt er een aangetekende brief op de deurmat waarin een advocaat (van de partij die u als getuige oproept) meldt dat u op een bepaalde datum en tijdstip bij de rechtbank moet verschijnen om als getuige een verklaring af te leggen.

Soms wordt nog vermeld waarover u een verklaring moet afleggen, maar opvallend is hoe vaak getuigen niet tot nauwelijks worden geïnformeerd over wat zij kunnen verwachten. In dit artikel leggen wij beknopt uit hoe een getuigenverklaring afleggen in zijn werk gaat.

► Ben ik verplicht om te verschijnen?

Ja, daartoe bent u verplicht. Uw werkgever is zelfs wettelijk verplicht u extra vrij te geven om te kunnen getuigen. U hoeft daar geen vakantiedag voor op te nemen. Voor de vergoeding: zie hieronder de button ‘hoe zit het met de vergoeding’.
U wordt gevraagd om uw komst te bevestigen. Doe dit zo spoedig mogelijk bij de advocaat door wie u bent opgeroepen.
Komt u niet vrijwillig, dan kunt u als getuige worden gedagvaard. Bij herhaald wegblijven kan de rechter zelfs de politie opdracht geven u op te halen.

► Wat als ik op de aangegeven dag verhinderd ben?

Mocht u verhinderd zijn, dan dient u dit zo spoedig mogelijk te laten weten aan de behandelend advocaat. In principe geldt alleen overmacht als een geldige reden. In andere gevallen kan getracht worden de datum van het verhoor aan te passen. Dit zal echter meestal niet makkelijk zijn vanwege alle bij het getuigenverhoor betrokken partijen.

► Wat als ik op de aangegeven dag ziek ben?

Ziekte geldt als overmacht. U dient de behandelend advocaat zo spoedig mogelijk te informeren omtrent uw afwezigheid.

► Hoe zit het met de vergoeding van de door mij te maken kosten om te verschijnen?

Als getuige hebt u recht op een schadeloosstelling: een (netto) vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten.
De schadeloosstelling wordt normaal gesproken direct na uw optreden als getuige geïnventariseerd en vastgesteld en vervolgens aan u betaald door de partij door wie u opgeroepen bent.
De rechter zal u dus aan het einde van uw optreden als getuige vragen of u kosten hebt moeten maken om als getuige te verschijnen. Het is verstandig u op deze vragen voor te bereiden.

Denk aan de volgende kostenposten:

vervoer: uw autokosten worden op basis van € 0,28 per km vergoed. U kunt ook vergoeding van uw parkeerkosten vragen.
Mogelijk bent u met het openbaar vervoer gekomen. In dat geval worden de werkelijke kosten vergoed.
Moest u (ook) een taxi nemen en is het gebruik daarvan redelijk, dan worden die kosten doorgaans ook vergoed.
verletkosten:
Uw werkgever moet u weliswaar vrij geven om als getuige te verschijnen, maar hoeft u in die tijd het salaris niet door te betalen. Dat komt, omdat u een schadeloosstelling ontvangt.
Het is voor de hand liggend dat u een vergoeding bedingt, gelijk aan het loon dat u gebruikelijk verdient.
Als uw werkgever niet bereid bleek uw salaris tijdens het verlof door te betalen, dan moet u een verklaring van uw werkgever meenemen waarin staat gespecificeerd hoeveel salaris u dit kost.
Bent u een zelfstandig ondernemer of fee earner, dan is het gebruikelijk dat u een gemiddelde verdiensten per uur of per dagdeel of dag wordt vergoed.
overige kosten: bijvoorbeeld indien u in het buitenland woonachtig bent en hotelkosten hebt moeten maken.

► Hoe is de gang van zaken tijdens een verhoor?

Als u wordt binnengeroepen, neemt u plaats op een stoel tegenover het bureau van de rechter. De andere persoon die u naast de rechter zult zien is de griffier. De griffier is degene die uw verklaring op schrift stelt. In het algemeen zitten de advocaten van de partijen schuin achter u aan een bureau.

De rechter opent het verhoor en vraagt naar uw personalia. Voorts vraagt de rechter of u een bijzondere relatie heeft met één van partijen (gehuwd, arbeidsovereenkomst, etc.). Is dat het geval, dan heeft u soms een verschoningsrecht. De behandelend advocaat kan u daar meer over vertellen.

Vervolgens wordt u medegedeeld dat u de waarheid en niets anders dan de waarheid moet spreken. U dient dit te bekrachtigen door het afleggen van de eed of de belofte. U mag zelf kiezen wat u doet. De rechtskracht van beide is gelijk.

  • Belofte: “Dat beloof ik.”
  • Eed: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

Meineed

Als u liegt, pleegt u meineed. Hiervoor kunt u strafrechtelijk worden vervolgd. Als u zich de feiten niet meer precies kunt herinneren, dan moet u dat gewoon zeggen. Behalve de rechter, mogen ook de wederzijdse advocaten vragen stellen.

Verklaring

Aan het einde van het verhoor zal de rechter uw verklaring aan de griffier dicteren die deze op schrift stelt. Daarna wordt uw verklaring aan u voorgelezen en wordt u gevraagd de verklaring te ondertekenen. Als u vindt dat de rechter uw verklaring niet helemaal juist heeft weergegeven, of indien u daar nog iets aan toe wilt voegen, dan kunt u de rechter vragen die verandering te laten aanbrengen.

Mocht u nog vragen hebben over het bovenstaande, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de behandelend advocaat.

Meer publicaties van Berntsen Mulder Advocaten

Cookiewetgeving – interview met advocaat Carst Teiwes

Advocaat Carst Teiwes vertelt in dit interview meer over de nieuwe cookiewetgeving.  

Meer informatie arrow_forward

Actueel

Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is ons kantoor gesloten

Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is ons kantoor gesloten. Voor dringende juridische zaken die niet kunnen wachten, vragen wij u om uiterlijk donderdag 18 april contact met ons op […]

Meer informatie arrow_forward
Op de knieën – column Dennis Captein over Baas Plantenservice

Gerechtigheid. Zo begint de column die AD-columnist Dennis Captein zaterdag 6 april 2019 publiceerde over het faillissement van Baas Plantenservice. In de column schetst hij hoe gedupeerde kwekers het faillissement […]

Meer informatie arrow_forward
Gedupeerde kwekers zien eindelijk geld terug na faillissement Baas Plantenservice

Een aantal kwekers die de dupe waren van het faillissement van Baas Plantenservice in Hazerswoude-Dorp in 2014, krijgen na bijna 5 jaar eindelijk een groot deel van hun geld terug. […]

Meer informatie arrow_forward
Schenkingen en erfenis niet meer delen met echtgenoot – 4 tips

Wie een schenking of erfenis krijgt, moest deze vroeger in principe met zijn of haar echtgenoot delen. Het geld kwam automatisch in de gemeenschap van goederen. Maar dat is vorig […]

Meer informatie arrow_forward
Themacafe Relatie en Echtscheiding in Amstelveen op dinsdag 9 april

Op dinsdag 9 april vindt er weer een echtscheidingscafé plaats in Amstelveen. Bezoekers kunnen er gratis en vrijblijvend terecht voor informatie over scheiding en mediation. Uit elkaar gaan is nooit […]

Meer informatie arrow_forward
Rechter: dienstverband ‘slapend’ houden is in strijd met goed werkgeverschap

De kort geding rechter van de Rechtbank Den Haag heeft afgelopen donderdag 28 maart 2019 voor het eerst (!) geoordeeld dat een werkgever op straffe van een dwangsom de arbeidsovereenkomst […]

Meer informatie arrow_forward