,

Mag Apple kapotte iPhone vervangen door opknappertje?

21 september 2016

Mag Apple een kapotte iPhone vervangen door een opgeknapt exemplaar? Een vrouw spande daarover een rechtszaak aan. In dit artikel praat ik u bij over de uitkomst van deze zaak.

Een vrouw koopt eind 2014 een iPhone. Maart 2015 start de iPhone niet meer op. De vrouw neemt contact op met Apple. Apple biedt haar een refurbished (=opgeknapt) model aan. Dit is waar de dame volgens de garantievoorwaarden van Apple recht op heeft.

Nieuw of gebruikt?

De vrouw neemt hier geen genoegen mee. Zij start een procedure bij de Kantonrechter in Amsterdam. De inzet? Een nieuwe iPhone! Apple houdt voet bij stuk: het bedrijf vindt dat een opgeknapt toestel volstaat.

Duidelijk is dat het oude toestel niet in orde was. Juridisch gezien is er sprake van non-conformiteit. Maar hoe moet dit worden rechtgezet? De Kantonrechter kiest de kant van de vrouw. Apple moet een nieuw toestel leveren.

Waarom een nieuwe iPhone?

Bij non-conformiteit kan de leverancier – in dit geval Apple – ervoor kiezen de geleverde zaak te vervangen. De juridische basis hiervoor ligt in artikel 7:21 lid 1 sub c BW, waarin de rechten rond koop en ruil van spullen staan beschreven. Deze bepaling is op haar beurt weer gebaseerd op een Europese Richtlijn. De Europese richtlijn bepaalt dat er een minimumniveau van consumentenbescherming moet zijn in alle landen binnen de Europese Unie.

Vervangen, maar door wat?

De vraag die de Kantonrechter stelt, is wat er nu precies onder ‘vervanging van een geleverde zaak’ wordt verstaan. De Kantonrechter gaat hiervoor te rade bij de hiervoor genoemde Europese Richtlijn en de rechtspraak die hieruit volgt. De Kantonrechter haalt een arrest uit 2008 van het Europees Hof van Justitie aan, waarin staat:

  • Ingeval de verkoper een niet-conform goed levert, voert hij de verbintenis die hij bij de verkoopovereenkomst is aangegaan, niet correct uit en moet hij dus opkomen voor de gevolgen van de slechte uitvoering van die verbintenis. Dat de consument, die de verkoopprijs heeft betaald en zijn contractuele verbintenis dus correct heeft uitgevoerd, een nieuw goed ontvangt ter vervanging van het niet-conforme goed, levert geen ongerechtvaardigde verrijking op. Hij ontvangt slechts met vertraging een goed dat in overeenstemming is met de bepalingen van de overeenkomst, een goed dat hij van meet af aan had moeten ontvangen.

Dit kan – volgens de Kantonrechter – niet anders betekenen dan dat Apple een nieuwe iPhone moet leveren aan de vrouw.

Conclusie

Wat is nu het belang van deze uitspraak voor de praktijk? Apple zal voortaan niet meer kunnen volstaan met het aanbieden van een opgeknapte iPhone. Elke consument die zich met een kapotte iPhone – onder de garantiebepalingen – meldt bij Apple, heeft dus recht op een nieuwe iPhone.


Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact met mij op. Dat kan telefonisch (0172-427074) of per mail.

Meer publicaties van admin

Gewoon te mooi…

Op de bruiloft laten bruid en bruidegom een Chinese wensballon op. Aan de oever van de rivier naast de feestlocatie, staat het kersverse echtpaar de ballon vast te houden tot […]

Meer informatie arrow_forward

Actueel

Slachtoffers rellen tussen wal en schip

Letselschadeadvocaat Karin Nijman vecht tegen een woud aan regels om financiële bijstand te krijgen voor de acht slachtoffers van de Pijnacker-rellen. Op 7 juni 2007 verscheen hierover een artikel in […]

Meer informatie arrow_forward
Eigen straatje sneeuwvrij maken weer verplichten

De wereld buiten is wit en spiegelglad. Voetgangers schuifelen voorbij op zoek naar de wakken in de ijsmassa op de stoep. Vroeger werd ik met een zak zout en een […]

Meer informatie arrow_forward
Gordel om GiGagoed

“Gordel om GiGagoed!” Met deze slogan verleidt de overheid ons tot het dragen van autogordels. Dat is maar goed ook, want menig slachtoffer in een letselschadezaak loopt zeer ernstig letsel […]

Meer informatie arrow_forward
Huwelijkse voorwaarden met ‘verrassing’

“Ze is verliefd geworden op een ander.” Zegt hij beschaamd. Beste vriend van hem. Nooit verwacht. Dacht dat hij hem (enhaar) kon vertrouwen. 2 kinderen. 9 en 13 jaar. Loyaliteit […]

Meer informatie arrow_forward
Automobilist in Amsterdam iets beter beschermd…

Autorijden in Amsterdam is levensgevaarlijk. Fietsers springen van links en rechts voor je auto. Overal loerend, trek je heel langzaam op. Maar hoe voorzichtig kun je zijn? Voor een groen […]

Meer informatie arrow_forward
Debiel

“Teringdebiel!” wordt er geroepen als een jongen met veel herrie zijn scooter parkeert voor het huis van zijn ouders. Hij komt net terug van een avondje stappen. Een buurman komt […]

Meer informatie arrow_forward