,

Mag Apple kapotte iPhone vervangen door opknappertje?

21 september 2016

Mag Apple een kapotte iPhone vervangen door een opgeknapt exemplaar? Een vrouw spande daarover een rechtszaak aan. In dit artikel praat ik u bij over de uitkomst van deze zaak.

Een vrouw koopt eind 2014 een iPhone. Maart 2015 start de iPhone niet meer op. De vrouw neemt contact op met Apple. Apple biedt haar een refurbished (=opgeknapt) model aan. Dit is waar de dame volgens de garantievoorwaarden van Apple recht op heeft.

Nieuw of gebruikt?

De vrouw neemt hier geen genoegen mee. Zij start een procedure bij de Kantonrechter in Amsterdam. De inzet? Een nieuwe iPhone! Apple houdt voet bij stuk: het bedrijf vindt dat een opgeknapt toestel volstaat.

Duidelijk is dat het oude toestel niet in orde was. Juridisch gezien is er sprake van non-conformiteit. Maar hoe moet dit worden rechtgezet? De Kantonrechter kiest de kant van de vrouw. Apple moet een nieuw toestel leveren.

Waarom een nieuwe iPhone?

Bij non-conformiteit kan de leverancier – in dit geval Apple – ervoor kiezen de geleverde zaak te vervangen. De juridische basis hiervoor ligt in artikel 7:21 lid 1 sub c BW, waarin de rechten rond koop en ruil van spullen staan beschreven. Deze bepaling is op haar beurt weer gebaseerd op een Europese Richtlijn. De Europese richtlijn bepaalt dat er een minimumniveau van consumentenbescherming moet zijn in alle landen binnen de Europese Unie.

Vervangen, maar door wat?

De vraag die de Kantonrechter stelt, is wat er nu precies onder ‘vervanging van een geleverde zaak’ wordt verstaan. De Kantonrechter gaat hiervoor te rade bij de hiervoor genoemde Europese Richtlijn en de rechtspraak die hieruit volgt. De Kantonrechter haalt een arrest uit 2008 van het Europees Hof van Justitie aan, waarin staat:

  • Ingeval de verkoper een niet-conform goed levert, voert hij de verbintenis die hij bij de verkoopovereenkomst is aangegaan, niet correct uit en moet hij dus opkomen voor de gevolgen van de slechte uitvoering van die verbintenis. Dat de consument, die de verkoopprijs heeft betaald en zijn contractuele verbintenis dus correct heeft uitgevoerd, een nieuw goed ontvangt ter vervanging van het niet-conforme goed, levert geen ongerechtvaardigde verrijking op. Hij ontvangt slechts met vertraging een goed dat in overeenstemming is met de bepalingen van de overeenkomst, een goed dat hij van meet af aan had moeten ontvangen.

Dit kan – volgens de Kantonrechter – niet anders betekenen dan dat Apple een nieuwe iPhone moet leveren aan de vrouw.

Conclusie

Wat is nu het belang van deze uitspraak voor de praktijk? Apple zal voortaan niet meer kunnen volstaan met het aanbieden van een opgeknapte iPhone. Elke consument die zich met een kapotte iPhone – onder de garantiebepalingen – meldt bij Apple, heeft dus recht op een nieuwe iPhone.


Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact met mij op. Dat kan telefonisch (0172-427074) of per mail.

Meer publicaties van Berntsen Mulder Advocaten

Gewoon te mooi…

Op de bruiloft laten bruid en bruidegom een Chinese wensballon op. Aan de oever van de rivier naast de feestlocatie, staat het kersverse echtpaar de ballon vast te houden tot […]

Meer informatie arrow_forward

Actueel

Wet Arbeidsmarkt in Balans – de 5 belangrijkste wijzigingen op een rij

‘Gaat het arbeidsrecht nou weer veranderen?’ Gaat het arbeidsrecht nu weer veranderen? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Het doel van het kabinet (‘meer flexibiliteit, meer vaste contracten’) […]

Meer informatie arrow_forward
Leugenachtig cv: reden voor ontslag, maar niet voor vernietiging van de arbeidsovereenkomst

Tijdens een sollicitatie wilt u natuurlijk zo goed mogelijk voor de dag komen. Dus schrijft u een sterke brief, verzamelt u uitstekende referenties en tuigt u een mooi cv op. […]

Meer informatie arrow_forward
De landelijke staking streekvervoer is begonnen!

Door een landelijke stakingsdag bij het streekvervoer rijdt er vandaag beperkt openbaar vervoer. Aan de stakingsacties doen Connexxion, Arriva, Qbuzz, Keolis, EBS en HERMES mee. Ook regionale treinlijnen in Limburg en rond […]

Meer informatie arrow_forward
Onrechtmatige wetgeving: verjaring bij doorlopende schade

Op 4 mei 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de vraag of de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor de schade die een persoon lijdt wegens de instandhouding van wetgeving, […]

Meer informatie arrow_forward
Minister komt met regeling voor compensatie van transitievergoedingen

Al jaren zorgt het voor problemen en kritiek: de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte. Daarom kondigde de regering in 2016 maatregelen aan om bepaalde knelpunten voor werkgevers te verminderen. Hierover schreef ik […]

Meer informatie arrow_forward
Slaperig achter het stuur op vakantie – het belang van een schadeverzekering inzittenden (SVI)

Het is bijna vakantietijd. Bent u er al uit waar de reis naar toe gaat? En ook hoe u dit jaar gaat reizen: met de fiets, het vliegtuig of de […]

Meer informatie arrow_forward