,

Mag Apple kapotte iPhone vervangen door opknappertje?

21 september 2016

Mag Apple een kapotte iPhone vervangen door een opgeknapt exemplaar? Een vrouw spande daarover een rechtszaak aan. In dit artikel praat ik u bij over de uitkomst van deze zaak.

Een vrouw koopt eind 2014 een iPhone. Maart 2015 start de iPhone niet meer op. De vrouw neemt contact op met Apple. Apple biedt haar een refurbished (=opgeknapt) model aan. Dit is waar de dame volgens de garantievoorwaarden van Apple recht op heeft.

Nieuw of gebruikt?

De vrouw neemt hier geen genoegen mee. Zij start een procedure bij de Kantonrechter in Amsterdam. De inzet? Een nieuwe iPhone! Apple houdt voet bij stuk: het bedrijf vindt dat een opgeknapt toestel volstaat.

Duidelijk is dat het oude toestel niet in orde was. Juridisch gezien is er sprake van non-conformiteit. Maar hoe moet dit worden rechtgezet? De Kantonrechter kiest de kant van de vrouw. Apple moet een nieuw toestel leveren.

Waarom een nieuwe iPhone?

Bij non-conformiteit kan de leverancier – in dit geval Apple – ervoor kiezen de geleverde zaak te vervangen. De juridische basis hiervoor ligt in artikel 7:21 lid 1 sub c BW, waarin de rechten rond koop en ruil van spullen staan beschreven. Deze bepaling is op haar beurt weer gebaseerd op een Europese Richtlijn. De Europese richtlijn bepaalt dat er een minimumniveau van consumentenbescherming moet zijn in alle landen binnen de Europese Unie.

Vervangen, maar door wat?

De vraag die de Kantonrechter stelt, is wat er nu precies onder ‘vervanging van een geleverde zaak’ wordt verstaan. De Kantonrechter gaat hiervoor te rade bij de hiervoor genoemde Europese Richtlijn en de rechtspraak die hieruit volgt. De Kantonrechter haalt een arrest uit 2008 van het Europees Hof van Justitie aan, waarin staat:

  • Ingeval de verkoper een niet-conform goed levert, voert hij de verbintenis die hij bij de verkoopovereenkomst is aangegaan, niet correct uit en moet hij dus opkomen voor de gevolgen van de slechte uitvoering van die verbintenis. Dat de consument, die de verkoopprijs heeft betaald en zijn contractuele verbintenis dus correct heeft uitgevoerd, een nieuw goed ontvangt ter vervanging van het niet-conforme goed, levert geen ongerechtvaardigde verrijking op. Hij ontvangt slechts met vertraging een goed dat in overeenstemming is met de bepalingen van de overeenkomst, een goed dat hij van meet af aan had moeten ontvangen.

Dit kan – volgens de Kantonrechter – niet anders betekenen dan dat Apple een nieuwe iPhone moet leveren aan de vrouw.

Conclusie

Wat is nu het belang van deze uitspraak voor de praktijk? Apple zal voortaan niet meer kunnen volstaan met het aanbieden van een opgeknapte iPhone. Elke consument die zich met een kapotte iPhone – onder de garantiebepalingen – meldt bij Apple, heeft dus recht op een nieuwe iPhone.


Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact met mij op. Dat kan telefonisch (0172-427074) of per mail.

Meer publicaties van Berntsen Mulder Advocaten

Cookiewetgeving – interview met advocaat Carst Teiwes

Advocaat Carst Teiwes vertelt in dit interview meer over de nieuwe cookiewetgeving.  

Meer informatie arrow_forward

Actueel

In de tang van het concurrentiebeding?

Je bent op zoek naar een andere baan. Een concurrentiebeding kan je dan enorm belemmeren in het vinden of accepteren van een nieuwe baan. Zit je dan in de tang […]

Meer informatie arrow_forward
Week van het Arbeidsrecht: gratis advies van een advocaat

‘Concurrentiebeding blijkt vaak niet van toepassing’ Berntsen Mulder Advocaten organiseert van maandag 20 mei tot en met vrijdag 24 mei weer de jaarlijkse Week van het Arbeidsrecht. Mensen met vragen […]

Meer informatie arrow_forward
Berntsen Mulder Advocaten steunt Alphen Art 2019

In het weekend van 10 tot 12 mei vindt in Alphen weer het straatkunstfestival Alphen Art plaats. Dit jaar sponsort ons kantoor dit lokale kunstevenement. “Ik hou van kunst en […]

Meer informatie arrow_forward
Hoe personeelsgegevens aan derden doorgeven én aan AVG voldoen?

Hoe kunt u als werkgever gegevens van uw personeel aan derden doorgeven en tóch aan de AVG voldoen? In dit artikel vertel ik u hoe u als werkgever op de […]

Meer informatie arrow_forward
Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is ons kantoor gesloten

Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is ons kantoor gesloten. Voor dringende juridische zaken die niet kunnen wachten, vragen wij u om uiterlijk donderdag 18 april contact met ons op […]

Meer informatie arrow_forward
Op de knieën – column Dennis Captein over Baas Plantenservice

Gerechtigheid. Zo begint de column die AD-columnist Dennis Captein zaterdag 6 april 2019 publiceerde over het faillissement van Baas Plantenservice. In de column schetst hij hoe gedupeerde kwekers het faillissement […]

Meer informatie arrow_forward