,

Is de (nieuwe) partner van mijn ex ook onderhoudsplichtig voor onze kinderen?

29 augustus 2022

In Nederland is één op de tien gezinnen een samengesteld gezin. Dit jaar wordt er daarom op de landelijke Dag van de Scheiding op vrijdag 9 september extra aandacht besteed aan het samengestelde gezin. Welke juridische vragen komen er zoal naar voren bij het samengestelde gezin? Waar kun je als samengesteld gezin tegen aan lopen of waar moet je rekening mee houden?

Bijvoorbeeld als het gaat om de rechtspositie van de (nieuwe) partner bij de vastlegging of wijziging van kinderalimentatie zijn er een aantal zaken om mee rekening te houden. In dit artikel vertel ik hier graag wat meer over.

Onderhoudsplicht nieuwe partner

De (nieuwe) partner is onderhoudsplichtig voor de kinderen wanneer:

  1. er sprake is van een huwelijk of van een geregistreerd partnerschap;
  2. de kinderen tot het gezin behoren.

Wanneer is er volgens de wet of rechtspraak sprake van ‘tot het gezin behoren’? Is hier bijvoorbeeld ook sprake van in geval van co-ouderschap? En hoe wordt de kinderalimentatie in dit geval berekend?

Tot het gezin behoren

De vraag of een kind tot het gezin behoort, wordt beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval en kan per geval verschillen. Het begrip ‘tot het gezin behoren’ wordt in de rechtspraak ruim uitgelegd. Enkele voorbeelden uit de praktijk.

  • Een kind dat in verband met zijn of haar studie niet meer thuis woont en op kamers woont, behoort tot het gezin, zo heeft de Hoge Raad eerder al geoordeeld.
  • Ook wanneer een kind uit huis is geplaatst en feitelijk niet bij het gezin woont, maar wel de hoofdverblijfplaats heeft bij het gezin, behoort het kind tot dit gezin.
  • En wanneer er sprake is van co-ouderschap kan een kind tot twee gezinnen behoren.

Hoe wordt de onderhoudsplicht van de (nieuwe) partner berekend?

De hoogte van de onderhoudsplicht wordt onder meer bepaald aan de hand van ieders inkomen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de onderhoudsverplichtingen van gelijke rang zijn. Toch wordt in de rechtspraak van dit uitgangspunt regelmatig afgeweken en hangt de beoordeling van de omvang van de onderhoudsplicht van de (nieuwe) partner ook weer af van de omstandigheden van het geval.

Verwantschap

Er spelen bij deze beoordeling ook andere factoren een rol, zoals het gegeven dat tussen de ouder en het kind een nauwere verwantschap bestaat dan tussen de (nieuwe) partner van de ouder en het kind. Ook de feitelijke verhouding tussen het kind en ieder van de onderhoudsplichtigen speelt mee.

Geen contact

Zo oordeelde het Hof Den Bosch in 2018 dat de partner van de ouder van het kind 1/3 deel in de kosten van het kind voor zijn rekening moest nemen en de ouders van het kind ook ieder 1/3 deel. Hierbij speelde naast ieders inkomen, ook een rol dat het kind al jaren geen contact meer had met zijn vader, in tegenstelling tot de partner van de moeder die sinds een aantal jaren een gezin vormde met de moeder en het kind. Hierdoor had hij inmiddels een nauwere band met het kind. Onder meer op basis van deze omstandigheden achtte het Hof deze verdeling redelijk.

Kinderen vorige relatie

De Rechtbank Zeeland-West Brabant oordeelde in 2022 dat het aandeel van de partner van de ouder in de kosten van het kind nihil moest zijn. Hier speelde mee dat de partner van de ouder van het kind zelf ook nog twee kinderen had uit een vorige relatie en een veel hoger inkomen had dan de ouders van het kind. Dit had tot gevolg dat zijn aandeel in de kosten van zijn eigen kinderen zou dalen. De Rechtbank achtte dit niet redelijk en wenselijk. Daarom werd in dit geval aanleiding gezien om voor de berekening van de bijdrage voor het kind geen rekening te houden met enig aandeel van de partner van de ouder in de kosten van diens kind.

Maatwerk

Kortom, de berekening van de kinderalimentatie is maatwerk en kan bij een samengesteld gezin ingewikkeld zijn. Daarom is het van belang om u goed te laten adviseren.


Wilt u hier meer over weten of heeft u andere vragen, neem gerust contact met mij op via tel. 0172 – 42 71 95. Of stuur mij een e-mail.


Lees ook:
Je ex wil met jullie kinderen ver weg verhuizen naar een nieuwe liefde – mag dat?
De nieuwe liefde van je ex – welke afspraken kun je daar over maken?

Dag van de Scheiding

In 2010 is door de vFAS, de Vereniging van Familierechtspecialisten, de landelijke Dag van de Scheiding in het leven geroepen om extra aandacht te geven aan het belang van goede en deskundige begeleiding bij een scheiding op zowel juridisch, financieel en emotioneel gebied. Omdat er zoveel aspecten komen kijken bij een scheiding is het van belang dat deze begeleiding plaatsvindt door een ervaren jurist die verstand van zaken heeft, maar die daarnaast ook op financieel, fiscaal en emotioneel gebied zo optimaal mogelijke begeleiding en ondersteuning kan bieden.

Onze familierechtspecialisten hebben ieder hiervoor een meerjarige opleiding gevolgd en zijn allen verbonden aan de vFAS.

Gratis en vrijblijvende adviesgesprekken

Op de Dag van de Scheiding worden er door onze familierechtspecialisten gratis en vrijblijvende adviesgesprekken aangeboden. U kunt terecht met al uw vragen over alle aspecten rondom scheiden. Zoals mediation, het ouderschapsplan, over de verdeling van de zorg voor de kinderen, over gelijkwaardig ouderschap en co-ouderschap of over de vaststelling of wijziging van de kinder- en/of partneralimentatie.

Ook kunt u terecht met al uw vragen over de afwikkeling van alle financiële gevolgen van een scheiding. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met een onderneming en de hierin gegenereerde winsten, hoe om te gaan met de gezamenlijke woning, de uitleg van de huwelijkse voorwaarden, de verdeling en afwikkeling van de (huwelijks-)gemeenschap en de gevolgen voor het pensioen.

Overige familierechtelijke zaken

Verder kunt u op deze dag ook bij ons terecht voor andere familierechtelijke zaken, zoals o.m. over wijziging van het (eenhoofdig of gezamenlijk) gezag, adoptie, vaststelling van het vaderschap, naamswijziging, bewindvoering of onder curatele stelling.

De Dag van de Scheiding vindt plaats op vrijdag 9 september. Wij vragen u een afspraak te maken via tel. 0172 – 42 71 95 of het formulier hierboven in te vullen. Wij nemen dan contact op om een afspraak in te plannen. Omdat de ervaring leert dat de agenda op de Dag van de Scheiding snel volloopt, en een ander moment voor bezoekers ook soms beter uitkomt, hebben wij als kantoor besloten om afspraken in het kader van de Dag van de Scheiding ook op andere dagen mogelijk te maken.

Aanmelden gratis adviesgesprek Dag van de Scheiding

U kunt ook een afspraak maken op onze Dag van de Scheiding op 9 september. Een afspraak op een andere dag is ook mogelijk. Hieronder kunt u zich aanmelden.

Actueel

Begin januari kwam in het nieuws dat Roxeanne Hazes haar moeder voor de rechter sleept in verband met de erfenis van haar...

Meer informatie arrow_forward

We zijn alweer vol op stoom gekomen in 2023, maar willen u een mooie terugblik op 2022 niet onthouden. We vroegen onze...

Meer informatie arrow_forward

Als letselschade-advocaat zie ik veel leed. Het ergst zijn de zaken met jonge kinderen. Als ik mijn kinderen naar school...

Meer informatie arrow_forward

Welke kansen biedt het instrument turbo-liquidatie bij een bedrijfsbeëindiging, en welke risico’s zijn er aan verbonden?...

Meer informatie arrow_forward

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een goed 2023. Ons kantoor is gesloten op maandag 26...

Meer informatie arrow_forward

De wettelijke verhoging van de alimentatie is voor het jaar 2023 vastgesteld op 3,4 procent. Elk jaar wordt de kinder- en...

Meer informatie arrow_forward

Als werkgever heb je soms te maken met die ene werknemer die je herhaaldelijk hebt aangesproken op zijn gedrag, maar waarvan...

Meer informatie arrow_forward

Een goede administratie voorkomt juridische problemen. Daarom leg ik in een serie artikelen uit wat het belang is van een...

Meer informatie arrow_forward

In onze nieuwsbrief van oktober 2022 onder meer: hogere energieprijzen als schadepost in letselschadezaken, aankondiging...

Meer informatie arrow_forward

Ruim 15 jaar geleden is het: de oprichting van de stichting Keurmerk Letselschade. De aanleiding voor de oprichting van dit...

Meer informatie arrow_forward

Na twee jaar keerde de Jaarmarktestafette weer terug in Alphen aan den Rijn. Twee teams van vijf personen van Berntsen...

Meer informatie arrow_forward

Er gaat de laatste maanden geen dag voorbij zonder dat er verschillende artikelen worden gepubliceerd over de hoge...

Meer informatie arrow_forward

Ouderverstoting is de situatie dat een kind zich in een echtscheidingsproces gedwongen voelt voor één van de ouders te...

Meer informatie arrow_forward

Op 9 september is het de dag van de echtscheiding. Jacomien Kapteijn van Berntsen Mulder Advocaten in Alphen heeft als...

Meer informatie arrow_forward

Optillen op een festival: (on)schuldig vermaak? Wat heb je er naar uitgekeken, na twee jaar corona-maatregelen: weer met...

Meer informatie arrow_forward

In Nederland is één op de tien gezinnen een samengesteld gezin. Dit jaar wordt er daarom op de landelijke Dag van de...

Meer informatie arrow_forward

Bij een scheiding komt heel veel kijken. Daarom is goede en deskundige begeleiding bij een scheiding op zowel juridisch,...

Meer informatie arrow_forward

Uw werknemer wordt aangereden. Hij/zij raakt blijvend arbeidsongeschikt. De HR-deskundige ziet een berg werk op zich...

Meer informatie arrow_forward

Verzekeringsplicht en aansprakelijkheid bij de elektrische step In oktober vorig jaar schreef ik een artikel over de...

Meer informatie arrow_forward

Het ouderschapsplan en de afspraken over een nieuwe partner Mogelijk zit je er niet op te wachten dat de nieuwe vriend of...

Meer informatie arrow_forward

Samenwonen in woonplaats nieuwe liefde Na een periode alleenstaande ouder te zijn geweest, komt het met regelmaat voor dat...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat familierecht Jacomien Kapteijn mocht in juli aan de online krant AlphenCC/Leidsch Dagblad vertellen over haar werk....

Meer informatie arrow_forward

Opnieuw wijzigingen in het arbeidsrecht Zoals al aangekondigd in mijn bericht van januari 2022 (Wat heeft 2022 op gebied...

Meer informatie arrow_forward

Vaak denken mensen: als ik een advocaat inschakel, kost het me handen vol geld. Maar bedenkt u eens wat het u zou kunnen...

Meer informatie arrow_forward