,

Nieuwe AVG heeft grote gevolgen voor verwerking persoonsgegevens door ondernemers

31 januari 2018

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft grote gevolgen voor ondernemers. Zij krijgen meer verantwoordelijkheid voor de beveiliging van persoonsgegevens. In deze blog licht advocaat Carst Teiwes de hoofdpunten toe.

Met ingang van 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). In deze bijdrage wordt kort ingegaan op de belangrijkste punten uit de AVG en de gevolgen daarvoor voor u als ondernemer.

Persoonsgegevens

In de AVG staat het begrip ‘Persoonsgegevens’ centraal. Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Deze informatie dient direct of indirect te kunnen leiden tot identificatie van een natuurlijk persoon. U kunt hierbij denken aan een naam, een adres maar ook aan cookies.

Op grond van de AVG krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Meer nog dan onder de Wbp ligt de nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te kunnen tonen dat zij zich houden aan de privacyregels. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) belast met het toezicht op de naleving van de AVG. Bij overtredingen kan de AP boetes opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de – wereldwijde – concernomzet.

Meer en verbeterde privacy-rechten

Direct gevolg van de inwerkingtreding van de AVG is dat de mensen van wie u persoonsgegevens verwerkt (betrokkenen) meer en verbeterde privacy-rechten krijgen. Naast het al bestaande recht van betrokkenen op inzage in de persoonsgegevens die een organisatie onder zich heeft, kent de AVG ook het ‘Recht op vergetelheid’. Betrokkenen kunnen nu al verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens. Op grond van het vergetelheidsrecht kunnen betrokkenen eisen dat de verzochte verwijdering van hun gegevens ook wordt doorgegeven aan andere organisaties.

Dataportatibileit

Nieuw is ook het ‘Recht op dataportabiliteit’. Dit is het recht van betrokkenen om van de organisatie hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Zo kunnen gegevens makkelijker worden doorgegeven aan een andere dienstverlener.

Verantwoordingsplicht

De AVG roept voor verwerkers van persoonsgegevens een verantwoordingsplicht in het leven. Er moet worden aangetoond dat er wordt gehandeld in overeenstemming met de AVG. Deze verantwoordingsplicht komt onder andere tot uitdrukking in het feit dat er – in bepaalde gevallen – een ‘Register van verwerkingsactiviteiten’ moet worden opgesteld en bijgehouden.

DPIA

De AVG introduceert ook het begrip Data Protection Impact Assessment (DPIA). Een DPIA is een beoordeling van de privacyrisico’s van de beoogde verwerking van persoonsgegevens. Op basis van een DPIA kunnen maatregelen worden genomen om deze risico’s te verkleinen of weg te nemen. Het uitvoeren van een DPIA is niet altijd verplicht. Alleen als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor betrokkenen moet er een DPIA worden uitgevoerd.

Functionaris voor gegevensbescherming

Onder bepaalde omstandigheden verplicht de AVG tot het benoemen van een functionaris voor gegevensbescherming (FG). Deze functionaris is iemand die toezicht houdt op de toepassing en de naleving van de AVG binnen de organisatie. Om te bepalen of een FG moet worden aangesteld, zijn er richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen kunt u hier vinden (PDF, 726 kB).

Tot slot

Hierboven heb ik een aantal kernbegrippen uit de AVG toegelicht. Er blijft genoeg over om te bespreken. Het is van belang om uw organisatie goed voor te bereiden op en in te richten voor de AVG.

Actueel

Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

Meer informatie arrow_forward

Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

Meer informatie arrow_forward

Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

Meer informatie arrow_forward

Jan zit naast zijn buurman in de auto. De buurman is zo aardig om hem weg te brengen naar het station en ze hebben nu wat...

Meer informatie arrow_forward

Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er een conflict ontstaat...

Meer informatie arrow_forward

Wij geven in een serie artikelen tips en informatie over de sanering van schulden. Mijn collega Xander Huijser heeft in deel...

Meer informatie arrow_forward

Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van...

Meer informatie arrow_forward

Wanneer een stel uit elkaar gaat of van elkaar gaat scheiden en er is gezamenlijk een woning in bezit, rijst al snel de...

Meer informatie arrow_forward

Ons kantoor doet ook dit jaar mee aan de landelijke Dag van het Erfrecht. In het kader van deze dag is het mogelijk een...

Meer informatie arrow_forward

Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot hij een vrij...

Meer informatie arrow_forward

Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt een...

Meer informatie arrow_forward

De afdeling letselschade van ons kantoor mag ook de komende drie jaar weer het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. En...

Meer informatie arrow_forward

Ik werd gebeld door een teleurgestelde koper. Hij had een mooie woning op Funda gevonden. Hij had onderhandeld met de...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat letselschade Guido van der Corput schrijft in dit artikel over een val van een fietser op een hellingbaan van een...

Meer informatie arrow_forward

Skiën is leuk, maar kan ook heel gevaarlijk zijn. Wie wel eens op een ski-piste heeft gestaan, heeft vast wel eens een...

Meer informatie arrow_forward

De Rechtbank Den Haag heeft dinsdag 23 maart 2022 het faillissement uitgesproken van Quality Green Plants B.V. en Hulst...

Meer informatie arrow_forward

In het septembernummer van Dwarslaesie Magazine vertelden we over Frits, die door een fietsongeval een dwarslaesie opliep....

Meer informatie arrow_forward

De Alphense atleet en student Twan van Rijn doet mee aan het project Elk Kind Een Bal van de Johan Cruyff Foundation. De...

Meer informatie arrow_forward

Als iemand alimentatie moet betalen, is er vaak veel discussie over de woonlasten die iemand heeft. Want hoe hoger de...

Meer informatie arrow_forward

Over domeinnaamfraude hebben wij op deze website al vaak gepubliceerd. Een specifieke vorm van domeinnaamfraude is het...

Meer informatie arrow_forward

Momenteel zijn er weer valse facturen in omloop, waarbij mensen wordt wijsgemaakt dat zij hun zorgpremie niet hebben...

Meer informatie arrow_forward

Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

Meer informatie arrow_forward

Via deze site hebben wij al eerder uitgebreid verslag gedaan van onze acties ter voorkoming van domeinnaamfraude. Een grote...

Meer informatie arrow_forward

Het is de nachtmerrie van iedereen die wel eens geld overmaakt: Je komt er na de betaling achter dat je per ongeluk een...

Meer informatie arrow_forward