,

Nog meer hulp voor ondernemer in nood: Betalingsuitstelwet

8 juni 2020

Het kabinet komt met een tijdelijke Betalingsuitstelwet, om ondernemers te helpen die door de coronacrisis in problemen zijn gekomen. In dit artikel schijnt advocaat ondernemingsrecht Jeroen Thiele er zijn licht over.

Inmiddels zijn er al veel maatregelen getroffen om ondernemers in nood door de coronacrisis te helpen. Dit varieert van uitstel van belasting, subsidies en ruimere mogelijkheden voor kredietverlening tot een convenant tussen huurders en verhuurders. Een overzicht van de verschillende maatregelen kunt u hier lezen.  Daar komt waarschijnlijk op korte termijn een extra maatregel bij. Op 4 juni 2020 is het Voorontwerp Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 ter consultatie voorgelegd. Dat er haast bij is, blijkt wel uit het feit dat voor de consultatie (iedereen mag dan commentaar geven op de wet) welgeteld 1 week is ingeruimd…

Algemeen betalingsuitstel? Nee…

Ik zal direct met de deur in huis vallen. De conceptwet voorziet niet in een algemeen betalingsuitstel voor ondernemers in betalingsmoeilijkheden door de coronacrisis. Waar voorziet de wet dan wel in?

De wet kan ervoor zorgen dat een schuldeiser maatregelen moet uitstellen die hij normaal gesproken kan nemen als een ondernemer niet betaalt. Dus een ondernemer die vanwege corona een factuur niet kan betalen, kan even ‘lucht’ krijgen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Wanneer een onderneming wordt geconfronteerd met een schuldeiser die:

  1. het faillissement van de onderneming aanvraagt;
  2. verhaalsmaatregelen treft:

a. Executoriaal of conservatoir beslag legt of uitwint;
b. een zekerheidsrecht (bijv. pandrecht) uitwint;

Kan de ondernemer aan de rechter vragen de acties van deze specifieke schuldeiser voor de duur van 2 maanden uit te stellen. Deze periode kan maximaal 2 keer met eenzelfde termijn worden verlengd, zodat het uitstel maximaal 6 maanden kan duren.

Het uitstelverzoek wordt toegewezen wanneer:

– de ondernemer zijn betalingsverplichtingen tijdelijk niet kan voldoen vanwege een gebrek aan liquide middelen;
– deze liquiditeitsnood hoofdzakelijk of uitsluitend is ontstaan doordat de ondernemer zijn bedrijfsvoering niet (volledig) heeft kunnen voortzetten vanwege de beperkende maatregelen die de overheid in verband met het corona-virus sinds 16 maart afkondigde;
– voorafgaand aan de afkondiging van de beperkende maatregelen geen sprake was van financiële problemen;
– het bedrijf van de ondernemer verdiencapaciteit en toekomstperspectief heeft;
en
– de schuldeiser die het faillissementsverzoek heeft ingediend, met de aanhouding niet wezenlijk en onredelijk in zijn belangen wordt geschaad

Wat zijn de voorwaarden?

– wanneer er nieuwe betalingsverplichtingen worden aangegaan, of er een nieuwe betaaltermijn vervalt bij een al lopende overeenkomst, moet deze wel tijdig worden voldaan zodat er geen nieuwe schulden ontstaan tijdens het uitstel;
– Het uitstel werkt alleen jegens de specifieke crediteur die het faillissement aanvraagt of verhaalsmaatregelen treft, niet jegens de overige crediteuren;
– de regeling geldt niet voor de belastingdienst. Die heeft een eigen uitstelregeling;

Contractuele gevolg van betalingsuitstel door de rechter

Wanneer de rechter het betalingsuitstel heeft toegewezen heeft dit – naast dat betaling tijdelijk niet meer kan worden afgedwongen – tot gevolg dat de niet tijdige betaling:

op zichzelf niet langer een grond is voor:
1. een wijziging van verbintenissen of verplichtingen jegens de schuldenaar;
2. opschorting van de nakoming van een verbintenis jegens de schuldenaar, en
3. ontbinding van een met de schuldenaar gesloten overeenkomst.

Met andere woorden: de overeenkomst moet ongewijzigd worden voortgezet, ook door de tegenpartij.

Voorkomen misbruik

Wanneer wordt geconstateerd dat de ondernemer zich niet houdt aan de voorwaarden uit de regeling, of wanneer 1 of meer schuldeisers worden benadeeld (of daar gegronde vrees voor bestaat) kan de rechter ambtshalve (uit zichzelf) of op verzoek van een schuldeiser het betalingsuitstel opheffen en wordt het faillissementsverzoek alsnog op korte termijn behandeld.

Let op!

Wat gebeurt er met ontvangen betalingen tijdens het uitstel als het faillissement nadien toch wordt uitgesproken? Veel ondernemers weten dat je moet oppassen met betalingen vlak voor een faillissement. Een curator kan in bepaalde gevallen betalingen terugvorderen die vlak voor een faillissement zijn gedaan. Dit is met name het geval bij betalingen in de periode tussen de aanvraag van het faillissement en de uitspraak van het faillissement.

Gevarenperiode

In de huidige uitstelregeling wordt deze ‘gevarenperiode’ opgerekt naar maximaal 6 maanden omdat het faillissementsverzoek niet wordt afgewezen, maar alleen wordt uitgesteld. Dit zou voor de schuldenaar tot een onevenredige benadeling leiden. De schuldenaar moet in deze periode immers wel aan zijn verplichtingen blijven voldoen, maar loopt het risico dat – wanneer toch een faillissement volgt – hij alle ontvangen betalingen aan de curator moet afstaan. Om dit te voorkomen is in de regeling opgenomen dat een curator een dergelijke vordering alleen kan instellen als er is samengespannen om de faillissementsboedel te benadelen. Dat is meestal niet het geval. Ook kan in deze periode makkelijker worden verrekend.

Zoals reeds aangegeven is het de verwachting dat de wet op korte termijn in werking zal treden. De wet blijft in ieder geval in werking tot 1 oktober 2020.


Heeft u vragen over de verschillende mogelijkheden voor ondernemers met betalingsmoeilijkheden, of over deze specifieke blog, kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.

Actueel

Koop je een woning, blijkt er asbest in de woning te zitten. Is het mogelijk om de kosten van een asbestsanering te verhalen...

Meer informatie arrow_forward

Aan de Wilhelminalaan 12 is bij Berntsen Mulder Advocaten een AED aanwezig. Met een Automatische Elektronische...

Meer informatie arrow_forward

We waren op TV. Advocaat mr. M. Nagessersing gaf bij TV-programma Opgelicht tekst en uitleg over de zaak tegen Trademark...

Meer informatie arrow_forward

'Deskundige begeleiding bij scheiding is essentieel' Elk jaar in september wordt de landelijke Dag van de Scheiding...

Meer informatie arrow_forward

Deze maand is de nieuwe, tweede, aanvraagperiode voor de NOW-regeling van start gegaan. Met deze regeling kunnen...

Meer informatie arrow_forward

Praat met een advocaat. Het kan echt geen kwaad. Vaak denken mensen: als ik een advocaat inschakel, kost het me klauwen...

Meer informatie arrow_forward

Na de recente uitspraak over huuruitstel in de zaak Vitesse heeft de kantonrechter Amsterdam in kort geding wél...

Meer informatie arrow_forward

Het is de nachtmerrie van iedere huizenkoper: verliefd zijn op een woning, maar na aankoop allerlei verborgen gebreken...

Meer informatie arrow_forward

Het kabinet komt met een tijdelijke Betalingsuitstelwet, om ondernemers te helpen die door de coronacrisis in problemen zijn...

Meer informatie arrow_forward

Een maand na het faillissement van ASN Autoschade Bodegraven B.V. heeft er een doorstart plaatsgevonden. De...

Meer informatie arrow_forward

Beroep op opschorting huurbetaling door voetbalclub Vitesse; Coronacrisis geldt als onvoorziene omstandigheid Voetbalclub...

Meer informatie arrow_forward

Op 3 juni 2020 hebben de stakeholders in de vastgoed- en retailsector een vervolg afgesproken op het Steunakkoord dat in...

Meer informatie arrow_forward

De verhuurder van een café vond dat de huurder tijdens de coronacrisis gewoon huur moest blijven betalen, ook al moest het...

Meer informatie arrow_forward

De rechtbank in Den Haag heeft eerder deze maand een baanbrekende uitspraak gedaan over het gebruik van rekenrente in...

Meer informatie arrow_forward

Deze week heeft de rechtbank Den Haag het faillissement uitgesproken van ASN Autoschade Bodegraven B.V. Als curator is...

Meer informatie arrow_forward

Kan ik op dit moment wel een geschil voorleggen aan een rechter? Kunnen wij in deze tijd nog wel bij een mediator terecht?...

Meer informatie arrow_forward

UPDATE 3 juli 2020: Burgemeester Liesbeth Spies heeft vrijdag 3 juli 202 de lintjes uitgereikt die al in april zijn...

Meer informatie arrow_forward

Wat moet een werkgever doen als de re-integratie van een zieke werknemer stil ligt door de coronacrisis? Komt hij in de...

Meer informatie arrow_forward

Wat zijn de regels als het gaat om thuiswerken in coronatijd? Wat mogen werkgevers en werknemers van elkaar verwachten? Lees...

Meer informatie arrow_forward

We zitten voor u klaar! Ons wekelijkse inloopspreekuur familierecht en erfrecht hebben wij vanwege de corona-maatregelen...

Meer informatie arrow_forward

Stel, u bent gescheiden of uit elkaar gegaan. In goed overleg heeft u met uw ex-partner afspraken over uw kinderen...

Meer informatie arrow_forward

Het klinkt misschien een beetje gek in deze tijd van Coronacrisis, waarin alles dicht lijkt en het dagelijks leven stil...

Meer informatie arrow_forward

Welke positie heeft de oproepkracht tijdens de coronacrisis? Valt hij of zij tussen wal en schip? Advocaat arbeidsrecht Jos...

Meer informatie arrow_forward

Berntsen Mulder Advocaten heeft eind maart een speciale website met informatie over de NOW-aanvraag...

Meer informatie arrow_forward