,

Nog meer hulp voor ondernemer in nood: Betalingsuitstelwet

8 juni 2020

Het kabinet komt met een tijdelijke Betalingsuitstelwet, om ondernemers te helpen die door de coronacrisis in problemen zijn gekomen. In dit artikel schijnt advocaat ondernemingsrecht Jeroen Thiele er zijn licht over.

Inmiddels zijn er al veel maatregelen getroffen om ondernemers in nood door de coronacrisis te helpen. Dit varieert van uitstel van belasting, subsidies en ruimere mogelijkheden voor kredietverlening tot een convenant tussen huurders en verhuurders. Een overzicht van de verschillende maatregelen kunt u hier lezen.  Daar komt waarschijnlijk op korte termijn een extra maatregel bij. Op 4 juni 2020 is het Voorontwerp Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 ter consultatie voorgelegd. Dat er haast bij is, blijkt wel uit het feit dat voor de consultatie (iedereen mag dan commentaar geven op de wet) welgeteld 1 week is ingeruimd…

Algemeen betalingsuitstel? Nee…

Ik zal direct met de deur in huis vallen. De conceptwet voorziet niet in een algemeen betalingsuitstel voor ondernemers in betalingsmoeilijkheden door de coronacrisis. Waar voorziet de wet dan wel in?

De wet kan ervoor zorgen dat een schuldeiser maatregelen moet uitstellen die hij normaal gesproken kan nemen als een ondernemer niet betaalt. Dus een ondernemer die vanwege corona een factuur niet kan betalen, kan even ‘lucht’ krijgen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Wanneer een onderneming wordt geconfronteerd met een schuldeiser die:

  1. het faillissement van de onderneming aanvraagt;
  2. verhaalsmaatregelen treft:

a. Executoriaal of conservatoir beslag legt of uitwint;
b. een zekerheidsrecht (bijv. pandrecht) uitwint;

Kan de ondernemer aan de rechter vragen de acties van deze specifieke schuldeiser voor de duur van 2 maanden uit te stellen. Deze periode kan maximaal 2 keer met eenzelfde termijn worden verlengd, zodat het uitstel maximaal 6 maanden kan duren.

Het uitstelverzoek wordt toegewezen wanneer:

– de ondernemer zijn betalingsverplichtingen tijdelijk niet kan voldoen vanwege een gebrek aan liquide middelen;
– deze liquiditeitsnood hoofdzakelijk of uitsluitend is ontstaan doordat de ondernemer zijn bedrijfsvoering niet (volledig) heeft kunnen voortzetten vanwege de beperkende maatregelen die de overheid in verband met het corona-virus sinds 16 maart afkondigde;
– voorafgaand aan de afkondiging van de beperkende maatregelen geen sprake was van financiële problemen;
– het bedrijf van de ondernemer verdiencapaciteit en toekomstperspectief heeft;
en
– de schuldeiser die het faillissementsverzoek heeft ingediend, met de aanhouding niet wezenlijk en onredelijk in zijn belangen wordt geschaad

Wat zijn de voorwaarden?

– wanneer er nieuwe betalingsverplichtingen worden aangegaan, of er een nieuwe betaaltermijn vervalt bij een al lopende overeenkomst, moet deze wel tijdig worden voldaan zodat er geen nieuwe schulden ontstaan tijdens het uitstel;
– Het uitstel werkt alleen jegens de specifieke crediteur die het faillissement aanvraagt of verhaalsmaatregelen treft, niet jegens de overige crediteuren;
– de regeling geldt niet voor de belastingdienst. Die heeft een eigen uitstelregeling;

Contractuele gevolg van betalingsuitstel door de rechter

Wanneer de rechter het betalingsuitstel heeft toegewezen heeft dit – naast dat betaling tijdelijk niet meer kan worden afgedwongen – tot gevolg dat de niet tijdige betaling:

op zichzelf niet langer een grond is voor:
1. een wijziging van verbintenissen of verplichtingen jegens de schuldenaar;
2. opschorting van de nakoming van een verbintenis jegens de schuldenaar, en
3. ontbinding van een met de schuldenaar gesloten overeenkomst.

Met andere woorden: de overeenkomst moet ongewijzigd worden voortgezet, ook door de tegenpartij.

Voorkomen misbruik

Wanneer wordt geconstateerd dat de ondernemer zich niet houdt aan de voorwaarden uit de regeling, of wanneer 1 of meer schuldeisers worden benadeeld (of daar gegronde vrees voor bestaat) kan de rechter ambtshalve (uit zichzelf) of op verzoek van een schuldeiser het betalingsuitstel opheffen en wordt het faillissementsverzoek alsnog op korte termijn behandeld.

Let op!

Wat gebeurt er met ontvangen betalingen tijdens het uitstel als het faillissement nadien toch wordt uitgesproken? Veel ondernemers weten dat je moet oppassen met betalingen vlak voor een faillissement. Een curator kan in bepaalde gevallen betalingen terugvorderen die vlak voor een faillissement zijn gedaan. Dit is met name het geval bij betalingen in de periode tussen de aanvraag van het faillissement en de uitspraak van het faillissement.

Gevarenperiode

In de huidige uitstelregeling wordt deze ‘gevarenperiode’ opgerekt naar maximaal 6 maanden omdat het faillissementsverzoek niet wordt afgewezen, maar alleen wordt uitgesteld. Dit zou voor de schuldenaar tot een onevenredige benadeling leiden. De schuldenaar moet in deze periode immers wel aan zijn verplichtingen blijven voldoen, maar loopt het risico dat – wanneer toch een faillissement volgt – hij alle ontvangen betalingen aan de curator moet afstaan. Om dit te voorkomen is in de regeling opgenomen dat een curator een dergelijke vordering alleen kan instellen als er is samengespannen om de faillissementsboedel te benadelen. Dat is meestal niet het geval. Ook kan in deze periode makkelijker worden verrekend.

Zoals reeds aangegeven is het de verwachting dat de wet op korte termijn in werking zal treden. De wet blijft in ieder geval in werking tot 1 oktober 2020.


Heeft u vragen over de verschillende mogelijkheden voor ondernemers met betalingsmoeilijkheden, of over deze specifieke blog, kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.

Actueel

Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

Meer informatie arrow_forward

Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

Meer informatie arrow_forward

Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

Meer informatie arrow_forward

Jan zit naast zijn buurman in de auto. De buurman is zo aardig om hem weg te brengen naar het station en ze hebben nu wat...

Meer informatie arrow_forward

Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er een conflict ontstaat...

Meer informatie arrow_forward

Wij geven in een serie artikelen tips en informatie over de sanering van schulden. Mijn collega Xander Huijser heeft in deel...

Meer informatie arrow_forward

Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van...

Meer informatie arrow_forward

Wanneer een stel uit elkaar gaat of van elkaar gaat scheiden en er is gezamenlijk een woning in bezit, rijst al snel de...

Meer informatie arrow_forward

Ons kantoor doet ook dit jaar mee aan de landelijke Dag van het Erfrecht. In het kader van deze dag is het mogelijk een...

Meer informatie arrow_forward

Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot hij een vrij...

Meer informatie arrow_forward

Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt een...

Meer informatie arrow_forward

De afdeling letselschade van ons kantoor mag ook de komende drie jaar weer het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. En...

Meer informatie arrow_forward

Ik werd gebeld door een teleurgestelde koper. Hij had een mooie woning op Funda gevonden. Hij had onderhandeld met de...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat letselschade Guido van der Corput schrijft in dit artikel over een val van een fietser op een hellingbaan van een...

Meer informatie arrow_forward

Skiën is leuk, maar kan ook heel gevaarlijk zijn. Wie wel eens op een ski-piste heeft gestaan, heeft vast wel eens een...

Meer informatie arrow_forward

De Rechtbank Den Haag heeft dinsdag 23 maart 2022 het faillissement uitgesproken van Quality Green Plants B.V. en Hulst...

Meer informatie arrow_forward

In het septembernummer van Dwarslaesie Magazine vertelden we over Frits, die door een fietsongeval een dwarslaesie opliep....

Meer informatie arrow_forward

De Alphense atleet en student Twan van Rijn doet mee aan het project Elk Kind Een Bal van de Johan Cruyff Foundation. De...

Meer informatie arrow_forward

Als iemand alimentatie moet betalen, is er vaak veel discussie over de woonlasten die iemand heeft. Want hoe hoger de...

Meer informatie arrow_forward

Over domeinnaamfraude hebben wij op deze website al vaak gepubliceerd. Een specifieke vorm van domeinnaamfraude is het...

Meer informatie arrow_forward

Momenteel zijn er weer valse facturen in omloop, waarbij mensen wordt wijsgemaakt dat zij hun zorgpremie niet hebben...

Meer informatie arrow_forward

Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

Meer informatie arrow_forward

Via deze site hebben wij al eerder uitgebreid verslag gedaan van onze acties ter voorkoming van domeinnaamfraude. Een grote...

Meer informatie arrow_forward

Het is de nachtmerrie van iedereen die wel eens geld overmaakt: Je komt er na de betaling achter dat je per ongeluk een...

Meer informatie arrow_forward