,

Nog meer hulp voor ondernemer in nood: Betalingsuitstelwet

8 juni 2020

Het kabinet komt met een tijdelijke Betalingsuitstelwet, om ondernemers te helpen die door de coronacrisis in problemen zijn gekomen. In dit artikel schijnt advocaat ondernemingsrecht Jeroen Thiele er zijn licht over.

Inmiddels zijn er al veel maatregelen getroffen om ondernemers in nood door de coronacrisis te helpen. Dit varieert van uitstel van belasting, subsidies en ruimere mogelijkheden voor kredietverlening tot een convenant tussen huurders en verhuurders. Een overzicht van de verschillende maatregelen kunt u hier lezen.  Daar komt waarschijnlijk op korte termijn een extra maatregel bij. Op 4 juni 2020 is het Voorontwerp Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 ter consultatie voorgelegd. Dat er haast bij is, blijkt wel uit het feit dat voor de consultatie (iedereen mag dan commentaar geven op de wet) welgeteld 1 week is ingeruimd…

Algemeen betalingsuitstel? Nee…

Ik zal direct met de deur in huis vallen. De conceptwet voorziet niet in een algemeen betalingsuitstel voor ondernemers in betalingsmoeilijkheden door de coronacrisis. Waar voorziet de wet dan wel in?

De wet kan ervoor zorgen dat een schuldeiser maatregelen moet uitstellen die hij normaal gesproken kan nemen als een ondernemer niet betaalt. Dus een ondernemer die vanwege corona een factuur niet kan betalen, kan even ‘lucht’ krijgen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Wanneer een onderneming wordt geconfronteerd met een schuldeiser die:

  1. het faillissement van de onderneming aanvraagt;
  2. verhaalsmaatregelen treft:

a. Executoriaal of conservatoir beslag legt of uitwint;
b. een zekerheidsrecht (bijv. pandrecht) uitwint;

Kan de ondernemer aan de rechter vragen de acties van deze specifieke schuldeiser voor de duur van 2 maanden uit te stellen. Deze periode kan maximaal 2 keer met eenzelfde termijn worden verlengd, zodat het uitstel maximaal 6 maanden kan duren.

Het uitstelverzoek wordt toegewezen wanneer:

– de ondernemer zijn betalingsverplichtingen tijdelijk niet kan voldoen vanwege een gebrek aan liquide middelen;
– deze liquiditeitsnood hoofdzakelijk of uitsluitend is ontstaan doordat de ondernemer zijn bedrijfsvoering niet (volledig) heeft kunnen voortzetten vanwege de beperkende maatregelen die de overheid in verband met het corona-virus sinds 16 maart afkondigde;
– voorafgaand aan de afkondiging van de beperkende maatregelen geen sprake was van financiële problemen;
– het bedrijf van de ondernemer verdiencapaciteit en toekomstperspectief heeft;
en
– de schuldeiser die het faillissementsverzoek heeft ingediend, met de aanhouding niet wezenlijk en onredelijk in zijn belangen wordt geschaad

Wat zijn de voorwaarden?

– wanneer er nieuwe betalingsverplichtingen worden aangegaan, of er een nieuwe betaaltermijn vervalt bij een al lopende overeenkomst, moet deze wel tijdig worden voldaan zodat er geen nieuwe schulden ontstaan tijdens het uitstel;
– Het uitstel werkt alleen jegens de specifieke crediteur die het faillissement aanvraagt of verhaalsmaatregelen treft, niet jegens de overige crediteuren;
– de regeling geldt niet voor de belastingdienst. Die heeft een eigen uitstelregeling;

Contractuele gevolg van betalingsuitstel door de rechter

Wanneer de rechter het betalingsuitstel heeft toegewezen heeft dit – naast dat betaling tijdelijk niet meer kan worden afgedwongen – tot gevolg dat de niet tijdige betaling:

op zichzelf niet langer een grond is voor:
1. een wijziging van verbintenissen of verplichtingen jegens de schuldenaar;
2. opschorting van de nakoming van een verbintenis jegens de schuldenaar, en
3. ontbinding van een met de schuldenaar gesloten overeenkomst.

Met andere woorden: de overeenkomst moet ongewijzigd worden voortgezet, ook door de tegenpartij.

Voorkomen misbruik

Wanneer wordt geconstateerd dat de ondernemer zich niet houdt aan de voorwaarden uit de regeling, of wanneer 1 of meer schuldeisers worden benadeeld (of daar gegronde vrees voor bestaat) kan de rechter ambtshalve (uit zichzelf) of op verzoek van een schuldeiser het betalingsuitstel opheffen en wordt het faillissementsverzoek alsnog op korte termijn behandeld.

Let op!

Wat gebeurt er met ontvangen betalingen tijdens het uitstel als het faillissement nadien toch wordt uitgesproken? Veel ondernemers weten dat je moet oppassen met betalingen vlak voor een faillissement. Een curator kan in bepaalde gevallen betalingen terugvorderen die vlak voor een faillissement zijn gedaan. Dit is met name het geval bij betalingen in de periode tussen de aanvraag van het faillissement en de uitspraak van het faillissement.

Gevarenperiode

In de huidige uitstelregeling wordt deze ‘gevarenperiode’ opgerekt naar maximaal 6 maanden omdat het faillissementsverzoek niet wordt afgewezen, maar alleen wordt uitgesteld. Dit zou voor de schuldenaar tot een onevenredige benadeling leiden. De schuldenaar moet in deze periode immers wel aan zijn verplichtingen blijven voldoen, maar loopt het risico dat – wanneer toch een faillissement volgt – hij alle ontvangen betalingen aan de curator moet afstaan. Om dit te voorkomen is in de regeling opgenomen dat een curator een dergelijke vordering alleen kan instellen als er is samengespannen om de faillissementsboedel te benadelen. Dat is meestal niet het geval. Ook kan in deze periode makkelijker worden verrekend.

Zoals reeds aangegeven is het de verwachting dat de wet op korte termijn in werking zal treden. De wet blijft in ieder geval in werking tot 1 oktober 2020.


Heeft u vragen over de verschillende mogelijkheden voor ondernemers met betalingsmoeilijkheden, of over deze specifieke blog, kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.

Actueel

In dit webinar vertelt advocaat arbeidsrecht Jos van Bohemen over wat te doen bij Dreigend Ontslag. Wat kan iemand doen...

Meer informatie arrow_forward

Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

Meer informatie arrow_forward

Dit webinar gaat over hoe om te gaan met commerciële contracten in coronatijd. Wat kunnen ondernemers doen als ze hun...

Meer informatie arrow_forward

Hoe lang is het verantwoord om door te gaan met een bedrijf als het in zwaar weer verkeert? Wanneer kunnen bestuurders...

Meer informatie arrow_forward

Dreigend ontslag. Wat moet u doen? Stel, het bedrijf waar u werkt heeft het zwaar. Bijvoorbeeld door de corona-crisis. U...

Meer informatie arrow_forward

Dit webinar gaat over Huur in Coronatijd. Wat gebeurde er in vogelvlucht na het afkondigen van de eerste lockdown? Hoe...

Meer informatie arrow_forward

In deze opname van een live-webinar (dat we 26 november 2020 uitzonden) praat interviewer Bernie Putters met advocaat...

Meer informatie arrow_forward

Schieten de steunmaatregelen van de overheid zijn doel voorbij? Dat vroeg advocaat Jeroen Thiele zich af toen hij de...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat Madhavi Nagessersing is één van de juridische professionals die is geportretteerd en geïnterviewd voor het...

Meer informatie arrow_forward

Transportbedrijven betalen al jaren een te hoog bedrag aan LKW-maut (tol voor vrachtverkeer). Ten onrechte, zo blijkt nu. Te...

Meer informatie arrow_forward

De landelijke Dag van de Erfenis gaat dit jaar gewoon door. Maar in plaats van fysieke afspraken, bieden advocaten (en...

Meer informatie arrow_forward

Elk jaar wordt de kinder- en partneralimentatie door het Ministerie van Veiligheid en Justitie geïndexeerd. Deze...

Meer informatie arrow_forward

Kan een bestuurder van een bedrijf door middel van het jaarlijks vragen van een 'décharge' aan de aandeelhouders voor...

Meer informatie arrow_forward

Bedrijven die - bijvoorbeeld door de coronacrisis - in problemen raken en failliet dreigen te gaan, kunnen door een nieuwe...

Meer informatie arrow_forward

MediaMarkt beging onlangs een dure fout. Wat was er gebeurd? Op de website werden iMac’s aangeboden voor een fractie van...

Meer informatie arrow_forward
NOW 3.0 vandaag van start
1 oktober 2020

NOW 3.0 per 1 oktober 2020 van start! Aanvragen is vanaf 16 november 2020 mogelijk. Sinds 6 april 2020 kunnen...

Meer informatie arrow_forward

In deze podcast van Berntsen Mulder Advocaten vertelt advocaat bouwrecht Matthijs Mulder wat u kunt doen als u een woning...

Meer informatie arrow_forward

Koop je een woning, blijkt er asbest in de woning te zitten. Is het mogelijk om de kosten van een asbestsanering te verhalen...

Meer informatie arrow_forward

De wet DBA wordt per 1 januari 2021 vervangen: waar gaat de ZZP-markt heen? Het kabinet gaat de wet DBA (Deregulering...

Meer informatie arrow_forward

Aan de Wilhelminalaan 12 is bij Berntsen Mulder Advocaten een AED aanwezig. Met een Automatische Elektronische...

Meer informatie arrow_forward

We waren op TV. Advocaat mr. M. Nagessersing gaf bij TV-programma Opgelicht tekst en uitleg over de zaak tegen Trademark...

Meer informatie arrow_forward

'Deskundige begeleiding bij scheiding is essentieel' Elk jaar in september wordt de landelijke Dag van de Scheiding...

Meer informatie arrow_forward

Deze maand is de nieuwe, tweede, aanvraagperiode voor de NOW-regeling van start gegaan. Met deze regeling kunnen...

Meer informatie arrow_forward

Praat met een advocaat. Het kan echt geen kwaad. Vaak denken mensen: als ik een advocaat inschakel, kost het me klauwen...

Meer informatie arrow_forward