,

NOW-regeling | Vragen en antwoorden

26 maart 2020

Het kabinet heeft een groot aantal maatregelen getroffen om ondernemers die getroffen worden door de Corona crisis te ondersteunen. De belangrijkste is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

NOW-regeling in het kort

Het doel van de NOW-regeling is het behoud van werkgelegenheid zelfs als er door de Corona crisis geen werk meer is in een bedrijf. De NOW-regeling biedt werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten bij een omzetverlies als gevolg van de Corona crisis van meer dan 20%. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Voorwaarde is dat in de periode waarover een tegemoetkoming wordt ontvangen, de werkgever geen werknemers mag ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen. De regeling is van toepassing op omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

De NOW-regeling vervangt de regeling voor werktijdverkorting (wtv). Op dit kunnen werkgevers nog geen aanvraag doen voor de NOW-regeling. De details van de regeling worden op dit moment verder uitgewerkt door het kabinet samen met het UWV. Op 24 maart 2020 heeft minister Koolmees kamervragen beantwoord over deze regeling die meer duidelijkheid bieden. In deze bog zal ik ingaan op de voor de ondernemer relevante aspecten.

Wat is het verschil tussen de NOW-regeling en de ingetrokken regeling voor werktijdverkorting (wtv-regeling)?

De NOW kent andere voorwaarden dan de regeling werktijdverkorting (wtv-regeling). Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Werkgevers kunnen onder de NOW een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Bij de wtv-regeling werd de werkgever achteraf gecompenseerd.

Het aanvraagproces is door loskoppeling van de wtv en WW sterk vereenvoudigd, en er worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd. Daarnaast wordt in plaats van werkvermindering omzetverlies als criterium gebruikt. En om werkgevers snel duidelijkheid en zekerheid te bieden, hoeft onder de nieuwe regeling niet te worden aangetoond in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag werktijdverkorting (wtv)?

Op het moment van het intrekken van de regeling werktijdverkorting waren er meer dan 50.000 nog af te handelen aanvragen werktijdverkorting voor meer dan 750.000 werknemers. Verleende toekenningen voor werktijdverkorting blijven van kracht. Als de werkgever na afloop daarvan verlenging wenst wil, kan hij een aanvraag indienen op basis van de NOW. Aanvragen voor de ingetrokken wtv-regeling waarop nog niet is beslist worden beschouwd als een aanvraag voor de NOW, wel zal aanvullende informatie bij de indiener worden opgevraagd

Hoe snel wordt mijn aanvraag behandeld? Welke uitkering kan ik op korte termijn verwachten?

De omstandigheden vragen om maatregelen op zeer korte termijn. Als een aanvraag in de bureaucratische molen terechtkomt zal dit voor veel bedrijven te laat zijn. Het UWV werkt er aan om zo snel mogelijk een loket te kunnen openen dat al ingediende (onder de oude wtv-regeling) en nog in te dienen aanvragen in behandeling kan nemen. De snelheid waarmee bedrijven geld krijgen is één van de belangrijkste elementen die meegenomen worden bij de vormgeving van de nieuwe regeling. Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot (in elk geval 80% van de definitieve tegemoetkoming) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest en wordt definitief afgerekend.

Wat is de definitieve hoogte van de tegemoetkoming onder de NOW-regeling?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

  • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever;
  • Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van de werkgever;
  • Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever;

Welke loondefinitie wordt gebruikt voor de bepaling van de tegemoetkoming in de NOW-regeling? Netto loon, bruto loon, bruto loon plus werkgeverbijdrage?

Dit is nog niet duidelijk, en wordt uitgewerkt in definitieve regeling

Geldt de NOW-regeling ook voor oproepkrachten?

De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemer met een nulurencontract. De duur van het dienstverband is hier geen voorwaarde voor, mits de werkgever wel het loon doorbetaalt. Als de werkgever niet het loon doorbetaalt wordt hij niet gecompenseerd via de NOW. Het kabinet doet dan ook een oproep aan bedrijven om deze mensen in dienst te houden en het loon door te betalen voor de uren die ze eerder gewerkt hebben.

Geldt de NOW-regeling ook voor uitzendkrachten?

De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden

Geldt de NOW-regeling ook voor payrollkrachten?

De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft. Voor payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Ingeleend personeel telt niet mee in de loonsom van het bedrijf waar de werkzaamheden worden verricht.

Geldt de NOW-regeling ook voor bedrijven die niet dicht hoeven, maar uit voorzorg dichtgaan?

Ja, deze werknemers komen in aanmerking voor de NOW-regeling

Mijn bedrijf is wel open, maar heeft veel minder toeloop, kan ik een beroep doen op de NOW-regeling?

Ja, u komt in aanmerking voor de NOW-regeling


Heeft u vragen over de toepasselijkheid van de NOW-regeling, of andere steunmaatregelen, kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. Bel mij via tel. 0172 – 49 43 45 of stuur mij een e-mail.

Neem gerust contact met mij op

Actueel

Berntsen Mulder Advocaten is op zoek naar een juridisch assistente/secretaresse voor de secties familierecht/erfrecht en...

Meer informatie arrow_forward

De wettelijke verhoging van de alimentatie is voor het jaar 2023 vastgesteld op 3,4 procent. Elk jaar wordt de kinder- en...

Meer informatie arrow_forward

Berntsen Mulder Advocaten is op zoek naar ondersteuning (24-32 uur) Op zoek naar een nieuwe collega Wij – Jos van...

Meer informatie arrow_forward

Als werkgever heb je soms te maken met die ene werknemer die je herhaaldelijk hebt aangesproken op zijn gedrag, maar waarvan...

Meer informatie arrow_forward

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in een dynamische werkomgeving, waar jij met je enthousiaste en doortastende...

Meer informatie arrow_forward

Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

Meer informatie arrow_forward

Een goede administratie voorkomt juridische problemen. Daarom leg ik in een serie artikelen uit wat het belang is van een...

Meer informatie arrow_forward

In onze nieuwsbrief van oktober 2022 onder meer: hogere energieprijzen als schadepost in letselschadezaken, aankondiging...

Meer informatie arrow_forward

Ruim 15 jaar geleden is het: de oprichting van de stichting Keurmerk Letselschade. De aanleiding voor de oprichting van dit...

Meer informatie arrow_forward

Na twee jaar keerde de Jaarmarktestafette weer terug in Alphen aan den Rijn. Twee teams van vijf personen van Berntsen...

Meer informatie arrow_forward

Er gaat de laatste maanden geen dag voorbij zonder dat er verschillende artikelen worden gepubliceerd over de hoge...

Meer informatie arrow_forward

Ouderverstoting is de situatie dat een kind zich in een echtscheidingsproces gedwongen voelt voor één van de ouders te...

Meer informatie arrow_forward

Op 9 september is het de dag van de echtscheiding. Jacomien Kapteijn van Berntsen Mulder Advocaten in Alphen heeft als...

Meer informatie arrow_forward

Optillen op een festival: (on)schuldig vermaak? Wat heb je er naar uitgekeken, na twee jaar corona-maatregelen: weer met...

Meer informatie arrow_forward

In Nederland is één op de tien gezinnen een samengesteld gezin. Dit jaar wordt er daarom op de landelijke Dag van de...

Meer informatie arrow_forward

Bij een scheiding komt heel veel kijken. Daarom is goede en deskundige begeleiding bij een scheiding op zowel juridisch,...

Meer informatie arrow_forward

Uw werknemer wordt aangereden. Hij/zij raakt blijvend arbeidsongeschikt. De HR-deskundige ziet een berg werk op zich...

Meer informatie arrow_forward

Verzekeringsplicht en aansprakelijkheid bij de elektrische step In oktober vorig jaar schreef ik een artikel over de...

Meer informatie arrow_forward

Het ouderschapsplan en de afspraken over een nieuwe partner Mogelijk zit je er niet op te wachten dat de nieuwe vriend of...

Meer informatie arrow_forward

Samenwonen in woonplaats nieuwe liefde Na een periode alleenstaande ouder te zijn geweest, komt het met regelmaat voor dat...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat familierecht Jacomien Kapteijn mocht in juli aan de online krant AlphenCC/Leidsch Dagblad vertellen over haar werk....

Meer informatie arrow_forward

Opnieuw wijzigingen in het arbeidsrecht Zoals al aangekondigd in mijn bericht van januari 2022 (Wat heeft 2022 op gebied...

Meer informatie arrow_forward

Vaak denken mensen: als ik een advocaat inschakel, kost het me handen vol geld. Maar bedenkt u eens wat het u zou kunnen...

Meer informatie arrow_forward

Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

Meer informatie arrow_forward