,

Rechtbank Noord-Nederland: handelswijze van Trademark Office is bedrog!

22 mei 2019

Al geruime tijd houden wij ons bezig met domeinnaamfraude. In diverse blogs hebben wij de handelswijze van bedrijven als Trademark Office aan de orde gesteld. Enige tijd geleden zijn wij samen met 23 ondernemers een collectieve rechtszaak tegen dit bedrijf begonnen. Gisteren heeft de Rechtbank Noord-Nederland eindelijk vonnis gewezen. De rechtbank heeft al onze vorderingen toegewezen!

Wat is ook al weer de situatie? Trademark Office is een commercieel bedrijf dat zich bezighoudt met de registratie van domeinnamen. Om meer sales te generen en domeinnaamregistratie aan te bieden voor een hoog bedrag, heeft zij een inmiddels beruchte handelswijze bedacht.

Handelswijze Trademark Office:

Trademark Office neemt telefonisch contact op met bedrijven met een bestaande domeinnaam (meestal met een .nl extensie). Tijdens dit telefoongesprek doet Trademark Office de volgende mededelingen:

  1. dat zij een onafhankelijke toezichthouder is op het gebied van domeinnamen;
  2. dat er zojuist een aanvraag is binnengekomen van een derde partij (een concurrent) voor een domeinnaam die exact hetzelfde is als die van het benaderde bedrijf, maar dan met een .com of .info extensie. Trademark Office stelt dat zij verplicht is om hierop te attenderen (de zogeheten attendatieplicht);
  3. Trademark Office heeft deze domeinnaam in “quarantaine” voor een kort tijdsbestek. Omdat het bedrijf dat zij bellen al een gelijkluidende domeinnaam had, kan via Trademark Office een beroep worden gedaan op haar “eerste registratierecht”. De registratie door de derde partij (de concurrent) kan daarmee voorkomen worden;
  4. de beslissing moet wel direct genomen worden, anders moet Trademark Office de domeinnaam ‘vrijgeven’;
  5. het verkoopgesprek wordt door Trademark Office niet opgenomen. Als een bedrijf aangeeft dat zij de domeinnaam wil registreren, wordt er nogmaals gebeld. In dit gesprek wordt de overeenkomst gesloten. Dit gesprek wordt wel opgenomen;
  6. Trademark stuurt een factuur toe. Indien betaling uitblijft wordt deze hardnekkig geïncasseerd. Zij heeft zelfs een eigen incassobureau, genaamd Norrad Incasso B.V. en schroomt niet om ‘wanbetalers’ voor de rechter te slepen.

Peperduur en onnodig

Door de bovenstaande mededelingen creëert Trademark Office de noodzaak om een domeinnaam te registreren. Anders gaat er namelijk een concurrent met deze domeinnaam aan de haal. De mededelingen zijn echter allemaal onjuist. De registratie van de domeinnaam is daardoor onnodig en daarnaast ook peperduur (€ 360,-  voor 10 jaar en € 540,- voor 15 jaar). Inmiddels zijn er honderden bedrijven gedupeerd door Trademark Office.  Berntsen Mulder Advocaten staat inmiddels ruim 158 gedupeerden bij.

Vonnis collectieve actie II

Al onze cliënten hebben de overeenkomst aangevochten. Hiertoe hebben zij de overeenkomst vernietigd met een brief omdat deze enkel tot stand is gekomen op basis van onjuiste mededelingen. Trademark Office liet het er niet bij zitten en bleef hardnekkig haar facturen incasseren.

De rechtbank Groningen heeft zich in onze Collectieve actie II over deze kwestie gebogen. Deze procedure hebben wij opgestart namens 23 bedrijven.

De rechtbank Groningen is van oordeel dat:

  1. de bovengenoemde opzettelijke onjuiste mededelingen kwalificeren als bedrog;
  2. Trademark Office bedrijven willens en wetens heeft misleid enkel om hen te bewegen om een overeenkomst met hen te sluiten;
  3. de vordering van Trademark Office evident onjuist is;
  4. Trademark Office had haar facturen niet moeten incasseren en had haar verweer in deze procedure achterwege moeten laten. Dat zij dit heeft nagelaten acht de rechtbank Groningen onrechtmatig. Daarnaast heeft de rechtbank geoordeeld dat Trademark Office misbruikt maakt van het procesrecht. Als gevolg hiervan moet Trademark Office de daadwerkelijke advocaatkosten betalen van onze cliënten van ruim € 5.600,-

Hieronder leest u een aantal citaten uit het vonnis van de rechtbank Groningen:

5.9. Hetgeen Trademark in de telefoongesprekken heeft gezegd over de aanvraag van een derde voor een domeinnaam, haar attendatieplicht en de quarantaine, kwalificeert de kantonrechter – afzonderlijk en dus ook tezamen – als bedrog. Bedrog is ingevolge artikel 3:44 lid 3 BW van het Burgerlijk Wetboek (BW) namelijk onder meer aanwezig wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling. Dat laatste is hier het geval. Trademark heeft Orakel c.s. willens en wetens misleid met de bedoeling om hen te verleiden om de overeenkomsten te sluiten.

(…)

5.13. Als uitgangspunt geldt dat het gemachtigdensalaris via het zogenoemde liquidatietarief wordt bepaald, zodat ter zake een forfaitair bedrag wordt toegekend. Dat neemt niet weg dat een volledige vergoeding van proceskosten denkbaar is, maar dat kan volgens de Hoge Raad alleen in ‘buitengewone omstandigheden’. Daarbij moet worden gedacht aan gevallen van misbruik van procesrecht en onrechtmatige daad. 

(…)

5.14. In het onderhavige geval is er sprake van bedrog aan de zijde van Trademark bij het sluiten van de overeenkomsten. Zoals hiervoor is overwogen, heeft Trademark Orakel c.s. willens en wetens misleid met de bedoeling om hen te verleiden om deze overeenkomsten te sluiten. Trademark had zich naar het oordeel van de kantonrechter dan ook neer moeten leggen bij de vernietiging van de overeenkomsten. Nu Trademark dat ten onrechte niet heeft gedaan, heeft zij Orakel c.s. gedwongen om de dagvaarding uit te brengen teneinde een verklaring voor recht te vragen dat de overeenkomsten rechtsgeldig zijn vernietigd, met alle kosten van dien (rechtsbijstand en proceskosten). Aldus heeft Trademark gehandeld in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en dus jegens Orakel c.s. onrechtmatig gehandeld. Voorts geldt dat het bedrog meebrengt dat Trademark wist wat de werkelijke feiten waren. Trademark had daarom haar verweer (ingevolge artikel 147 lid 1 Rv geldt het exploot van verzet als conclusie van antwoord), gelet op de evidente ongegrondheid daarvan, in verband met de betrokken belangen van Orakel c.s. achterwege moeten laten. Door niettemin toch verweer te voeren, is er naar het oordeel van de kantonrechter sprake van misbruik van procesrecht.

Conclusie

De rechtbank Groningen heeft alle eisen van onze cliënten ingewilligd.

Een veroordeling in de volledige advocaatkosten wordt slechts in uitzonderlijke gevallen toegewezen. De drempel die hiervoor genomen moet worden ligt hoog. Wij zijn dan ook erg blij met het behaalde resultaat. Het volledige vonnis van de rechtbank Groningen van 21 mei 2019 leest u HIER

Wij beraden ons over vervolgstappen en houden u op de hoogte!

Mr. J. (Jeroen) Thiele & Mr. M.R.S. (Madhavi) Nagessersing

Actueel

Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

Meer informatie arrow_forward

Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

Meer informatie arrow_forward

Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

Meer informatie arrow_forward

Jan zit naast zijn buurman in de auto. De buurman is zo aardig om hem weg te brengen naar het station en ze hebben nu wat...

Meer informatie arrow_forward

Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er een conflict ontstaat...

Meer informatie arrow_forward

Wij geven in een serie artikelen tips en informatie over de sanering van schulden. Mijn collega Xander Huijser heeft in deel...

Meer informatie arrow_forward

Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van...

Meer informatie arrow_forward

Wanneer een stel uit elkaar gaat of van elkaar gaat scheiden en er is gezamenlijk een woning in bezit, rijst al snel de...

Meer informatie arrow_forward

Ons kantoor doet ook dit jaar mee aan de landelijke Dag van het Erfrecht. In het kader van deze dag is het mogelijk een...

Meer informatie arrow_forward

Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot hij een vrij...

Meer informatie arrow_forward

Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt een...

Meer informatie arrow_forward

De afdeling letselschade van ons kantoor mag ook de komende drie jaar weer het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. En...

Meer informatie arrow_forward

Ik werd gebeld door een teleurgestelde koper. Hij had een mooie woning op Funda gevonden. Hij had onderhandeld met de...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat letselschade Guido van der Corput schrijft in dit artikel over een val van een fietser op een hellingbaan van een...

Meer informatie arrow_forward

Skiën is leuk, maar kan ook heel gevaarlijk zijn. Wie wel eens op een ski-piste heeft gestaan, heeft vast wel eens een...

Meer informatie arrow_forward

De Rechtbank Den Haag heeft dinsdag 23 maart 2022 het faillissement uitgesproken van Quality Green Plants B.V. en Hulst...

Meer informatie arrow_forward

In het septembernummer van Dwarslaesie Magazine vertelden we over Frits, die door een fietsongeval een dwarslaesie opliep....

Meer informatie arrow_forward

De Alphense atleet en student Twan van Rijn doet mee aan het project Elk Kind Een Bal van de Johan Cruyff Foundation. De...

Meer informatie arrow_forward

Als iemand alimentatie moet betalen, is er vaak veel discussie over de woonlasten die iemand heeft. Want hoe hoger de...

Meer informatie arrow_forward

Over domeinnaamfraude hebben wij op deze website al vaak gepubliceerd. Een specifieke vorm van domeinnaamfraude is het...

Meer informatie arrow_forward

Momenteel zijn er weer valse facturen in omloop, waarbij mensen wordt wijsgemaakt dat zij hun zorgpremie niet hebben...

Meer informatie arrow_forward

Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

Meer informatie arrow_forward

Via deze site hebben wij al eerder uitgebreid verslag gedaan van onze acties ter voorkoming van domeinnaamfraude. Een grote...

Meer informatie arrow_forward

Het is de nachtmerrie van iedereen die wel eens geld overmaakt: Je komt er na de betaling achter dat je per ongeluk een...

Meer informatie arrow_forward