,

Rechter fluit werkgever terug die uitkering ongevallenverzekering van werknemer opstreek

1 maart 2023

Uitkering ongevallenverzekering voor werkgever, of toch voor werknemer?

Recent heeft de rechter een werkgever teruggefloten, die onterecht een uitkering van een ongevallenverzekering had opgestreken die bedoeld was voor de werknemer. Het ging om een zaak van een werknemer die van een paard was gevallen en blijvend letsel had opgelopen. De vraag was voor wie de uitkering van de ongevallenverzekering was: voor de werkgever of de werknemer?

Inleiding

Stelt u zich voor: u heeft een ongeval gehad waarvoor niemand aansprakelijk is. Rekeningen stapelen zich op en u kunt dit niet meer betalen. Gelukkig heeft uw werkgever een ongevallenverzekering afgesloten. De melding wordt gedaan, u volgt alle stappen en uiteindelijk volgt de beslissing dat u een uitkering krijgt op de ongevallenverzekering. Helaas blijkt uw werkgever de begunstigde van de verzekering, waardoor de uitkering wordt overgemaakt aan uw werkgever. Dat voelt natuurlijk onrechtvaardig, maar is dat ook zo?

Recent heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een zaak tussen een werkgever en zijn werknemer waarin dit specifieke probleem speelt. Advocaat Jos van Bohemen was advocaat van de werknemer in deze zaak.

Ongevallenverzekering

Veel werkgevers hebben een ongevallenverzekering afgesloten ten behoeve van hun werknemers. Een ongevallenverzekering geeft een uitkering bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval of bij overlijden. De hoogte van de uitkering hangt af van de mate van invaliditeit.

De verplichting om een ongevallenverzekering af te sluiten vloeit dan veelal voort uit een toepasselijke cao of de individuele arbeidsovereenkomst. In deze situatie zal de werkgever in de verzekeringspolis vaak de werknemers aanwijzen als begunstigde.. Dat wil zeggen dat de uitkering uit deze verzekering dan aan de werknemers toekomt (als er sprake is van een ongeval met blijvende invaliditeit).

Een werkgever kan ook zichzelf in de verzekeringspolis als begunstigde aanwijzen. Dit met het doel zijn eigen schade te dekken, die verband houdt met de blijvende invaliditeit van een werknemer door een ongeval. Hierbij moet dan met name worden gedacht aan het loon dat de werkgever moet doorbetalen gedurende twee jaar arbeidsongeschiktheid van een invalide werknemer.

De rechtspraak

Uit de relevante jurisprudentie over de afgelopen jaren kan worden opgemaakt dat rechters een uitkering uit een ongevallenverzekering niet snel aan een invalide werknemer toewijzen, op het moment dat een werkgever zichzelf als begunstigde heeft aangewezen en de verplichting om een ongevallenverzekering af te sluiten niet voortvloeit uit een cao of individuele arbeidsovereenkomst.

Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden

In een de recente zaak bij het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden (lees hier de hele uitspraak) werd echter anders geoordeeld.

Het ging in deze zaak om een werknemer, die blijvend letsel had opgelopen na een val van een paard. Nadat de mededirecteur hem in een revalidatiekliniek had bezocht, is de claim bij de ongevallenverzekeraar gemeld en heeft de werknemer gedurende de daaropvolgende twee jaren volledige medewerking verleend aan het beschikbaar stellen van de benodigde medische informatie. In deze periode is de betreffende mededirecteur overleden.

Geen goed werkgeverschap

Kort nadat de verzekeraar in september 2022 meldde dat er een fors bedrag zou worden uitgekeerd, deelde de andere mededirecteur aan de werknemer mede dat niet werknemer, maar de werkgever begunstigde was, en hij meldde bovendien dat deze niet bereid was om de uitkering aan de werknemer door te storten.

Het gerechtshof oordeelt dat de werkgever niet heeft gehandeld als goed werkgever door niet eerder aan de werknemer te laten weten dat de uitkering alleen voor werkgever zelf bestemd zou zijn. Het uitblijven van een dergelijke mededeling heeft bijgedragen aan de gerechtvaardigde verwachting van de werknemer dat een uitkering voor hem bestemd zou zijn en dus ook aan hem zou worden doorbetaald. Volgens het gerechtshof had de werkgever dat in ieder geval aan de werknemer moeten melden, voordat aan hem werd verzocht om medische informatie te verstrekken.

Conclusie

Uit dit oordeel kan worden afgeleid dat een werkgever niet van een werknemer kan verlangen dat hij onverplicht meewerkt aan het verstrekken van medische informatie ten behoeve van een claim van de werkgever op een ongevallenverzekering. Dit geldt zeker in de situatie, waarin de werknemer niet vooraf weet dat de werkgever de begunstigde is in de verzekeringspolis. Het gaat hier immers om bijzondere persoonsgegevens van de werknemer in de zin van de AVG. Een werkgever zal dan nadrukkelijk rekening moeten houden met de privacy van de werknemer.


Heeft u vragen over dit artikel? Neem gerust contact met mij op. Bel mij via tel. 0172 – 42 71 94 of stuur mij een e-mail.

Neem gerust contact met mij op

  Actueel

  Het was zondag 12 maart volop genieten van alle hardlooponderdelen van de 20 van Alphen, het evenement dat na 2 jaar...

  Meer informatie arrow_forward

  Uitkering ongevallenverzekering voor werkgever, of toch voor werknemer? Recent heeft de rechter een werkgever...

  Meer informatie arrow_forward

  Nederland was tot voor kort het enige land in Europa waar snorfietsers géén helmplicht hadden. Per 1 januari 2023 is de...

  Meer informatie arrow_forward

  Met ingang van dit jaar is een tweetal belangrijke wijzigingen doorgevoerd op het gebied van familierecht. Ten eerste gaat...

  Meer informatie arrow_forward

  Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

  Meer informatie arrow_forward

  De stichting 20 van Alphen en Berntsen Mulder Advocaten hebben hun handtekening gezet onder de sponsorovereenkomst voor...

  Meer informatie arrow_forward

  UPDATE 23 februari 2023: de voorzieningenrechter heeft in kort geding aangegeven dat de weduwe van André Hazes, Rachel,...

  Meer informatie arrow_forward

  We zijn alweer vol op stoom gekomen in 2023, maar willen u een mooie terugblik op 2022 niet onthouden. We vroegen onze...

  Meer informatie arrow_forward

  Als letselschade-advocaat zie ik veel leed. Het ergst zijn de zaken met jonge kinderen. Als ik mijn kinderen naar school...

  Meer informatie arrow_forward
  In memoriam: Ab Ebbink
  20 januari 2023

  Vrijdag 13 januari 2023 hebben wij afscheid genomen van Ab Ebbink. Ab was 25 jaar aan Berntsen Mulder Advocaten...

  Meer informatie arrow_forward

  Welke kansen biedt het instrument turbo-liquidatie bij een bedrijfsbeëindiging, en welke risico’s zijn er aan verbonden?...

  Meer informatie arrow_forward

  Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een goed 2023. Ons kantoor is gesloten op maandag 26...

  Meer informatie arrow_forward

  De wettelijke verhoging van de alimentatie is voor het jaar 2023 vastgesteld op 3,4 procent. Elk jaar wordt de kinder- en...

  Meer informatie arrow_forward

  Als werkgever heb je soms te maken met die ene werknemer die je herhaaldelijk hebt aangesproken op zijn gedrag, maar waarvan...

  Meer informatie arrow_forward

  Een goede administratie voorkomt juridische problemen. Daarom leg ik in een serie artikelen uit wat het belang is van een...

  Meer informatie arrow_forward

  In onze nieuwsbrief van oktober 2022 onder meer: hogere energieprijzen als schadepost in letselschadezaken, aankondiging...

  Meer informatie arrow_forward

  Ruim 15 jaar geleden is het: de oprichting van de stichting Keurmerk Letselschade. De aanleiding voor de oprichting van dit...

  Meer informatie arrow_forward

  Na twee jaar keerde de Jaarmarktestafette weer terug in Alphen aan den Rijn. Twee teams van vijf personen van Berntsen...

  Meer informatie arrow_forward

  Er gaat de laatste maanden geen dag voorbij zonder dat er verschillende artikelen worden gepubliceerd over de hoge...

  Meer informatie arrow_forward

  Ouderverstoting is de situatie dat een kind zich in een echtscheidingsproces gedwongen voelt voor één van de ouders te...

  Meer informatie arrow_forward

  Op 9 september is het de dag van de echtscheiding. Jacomien Kapteijn van Berntsen Mulder Advocaten in Alphen heeft als...

  Meer informatie arrow_forward

  Optillen op een festival: (on)schuldig vermaak? Wat heb je er naar uitgekeken, na twee jaar corona-maatregelen: weer met...

  Meer informatie arrow_forward

  In Nederland is één op de tien gezinnen een samengesteld gezin. Dit jaar wordt er daarom op de landelijke Dag van de...

  Meer informatie arrow_forward

  Bij een scheiding komt heel veel kijken. Daarom is goede en deskundige begeleiding bij een scheiding op zowel juridisch,...

  Meer informatie arrow_forward