Zoekresultaten

Conflict over bomen, takken en wortels | Bomenrecht

Weet u hoeveel bomen er in Nederland staan? Ongeveer 160 miljoen! Minister Schouten van LNV wil er de komende jaren nog zo’n 100 miljoen bomen bij laten planten. Huizen en bomen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Huisje, boompje, beestje, nietwaar? Geruzie over bomen heeft zelfs geleid tot een aparte specialisatie in mijn vakgebied: bomenrecht. Koopt […]

Lees verder
‘Weg met die coniferen!’ – een uitspraak ‘hard als steen’

Toen buurman A 25 jaar geleden zijn huis kocht, plantte hij coniferen op de erfgrens. Deze groeiden uit tot een prachtige coniferenhaag. Op een dag kwam buurman B ernaast wonen. Wat er vervolgens mis ging, vertelt het verhaal niet. Maar dat het goed mis ging, is wel zeker. Buurman B wilde niets meer van buurman A […]

Lees verder
Landjepik

Ruzie over de erfgrens komt veel voor tussen buren. Kijk maar naar de Rijdende Rechter. Soms gaat het al mis bij nieuwbouw. Bouwkavels zijn ingetekend en gesplitst en vervolgens bouwt de aannemer – per ongeluk of uit gemakzucht – over de erfgrens heen. De gevolgen kunnen groot zijn. Buren kunnen verwijdering van het grensoverschrijdende bouwwerk […]

Lees verder