Zoekresultaten

Startende ondernemer? Kom naar de gratis Startersdag in Gouda

Een startende ondernemer krijgt in de eerste jaren veel voor zijn kiezen. Bij het opbouwen van een bedrijf komt veel kijken. Op de Startersdag in Gouda, op maandag 28 januari 2019, kunnen starters gratis worden bijgepraat door een groot aantal specialisten. Berntsen Mulder Advocaten is van de partij om uitleg te geven over het belang […]

Lees verder
Moedervennootschap aansprakelijk voor schuld dochtervennootschap

Onder bepaalde voorwaarden kan een groep van vennootschappen volstaan met de openbaarmaking van één, gezamenlijke jaarrekening. Omdat in zo’n situatie de balanspositie van de dochtervennootschap(pen) niet inzichtelijk is, geldt als voorwaarde dat de moedervennootschap verklaart zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de schulden van de dochtervennootschap(pen). Dit heet in praktijk de ‘403-verklaring’. Onlangs heeft de […]

Lees verder
Ondernemer koopt Maserati in plaats van Fiat Panda: mag dat?

Wat gebeurt er als een ondernemer in een vennootschap dure spullen koopt voor het bedrijf, terwijl daar eigenlijk helemaal geen geld voor is? Of beter gezegd: als zo’n aankoop eigenlijk onverantwoord is? Een bestuurder is gerechtigd om namens de vennootschap aankopen te doen. Maar wat als de rekening vervolgens niet wordt betaald? Kan de bestuurder […]

Lees verder
De 7-8-8-regel voor werkgevers: kent u hem al? Drie voordelen op rij

De meeste werkgevers bieden hun nieuwe werknemers niet direct een vast contract aan. Vaak sluiten ze eerst een tijdelijk contract, dat eventueel wordt verlengd. De nieuwe werknemer moet zich eerst nog maar bewijzen. Nu de nieuwe Wet Werk en Zekerheid op 1 januari 2015 in werking is getreden, gaan veel werkgevers de 7-8-8-regel gebruiken. Welke […]

Lees verder
Ontslag op staande voet – checklist voor werkgevers

U overweegt een ontslag op staande voet? Stelt u zichzelf eerst deze 6 vragen! Ontslag op staande voet Werkgevers krijgen zo nu en dan te maken met een werknemer die het niet zo nauw neemt met de bedrijfsregels en deze overtreedt. Wordt deze overtreding opgemerkt door de werkgever, dan volgt vaak een waarschuwing. Gaat het […]

Lees verder
Tijdelijke arbeidsovereenkomsten? Per 1 januari 2015 geldt een aanzegplicht

Opgelet! Per 1 januari veranderen de regels voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Voor contracten met een duur van zes maanden of meer dient de werkgever de betreffende werknemer uiterlijk 1 maand van te voren te laten weten dat het contract eindigt. Doet de werkgever dat niet, dan moet hij de werknemer mogelijk een boete betalen. Wet Werk […]

Lees verder
Mag je zelf beslissen wat je tijdens werktijd aan hebt?

Mag je zelf beslissen wat je tijdens werktijd aan hebt? Een interessante vraag, waar menigeen wel eens over nadenkt. Wat kan wel, wat kan niet? Wat zijn de regels? In dit artikel geef ik uitleg over onder meer de wettelijke regels. Vrijheid van godsdienst versus kledingvoorschriften De relatie tussen de vrijheid van godsdienst en kledingvoorschriften […]

Lees verder
Uw werknemer functioneert niet – 5 tips voor werkgevers

Veel werkgevers krijgen hier vroeg of laat mee te maken: een werknemer voldoet niet aan de door u gestelde eisen. Mocht u de werknemer willen ontslaan, dan zal de kantonrechter – of het UWV – niet alleen naar het handelen van uw werknemer kijken, maar ook kritisch beoordelen of u in die situatie als goed […]

Lees verder
Uw webwinkel moet nu ook aan Europese richtlijnen voldoen uit deze handige checklist

Per 13 juni 2014 is de Europese Richtlijn Consumentenrechten geïmplementeerd in Nederlandse regelgeving. Deze nieuwe wetgeving heeft ook voor zogenaamde ‘koop op afstand‘ (lees: verkoop via telefoon of internet) grote gevolgen. Het is daarom een flinke klus geworden om ervoor te zorgen dat uw webwinkel voldoet aan de wet. En een boete van het ACM […]

Lees verder
Heb je als werknemer recht op een positief getuigschrift?

Stel: je moet als werknemer noodgedwongen op zoek naar een andere baan. Dan is het handig om bij sollicitaties te laten zien dat je bij je laatste baan goed hebt gefunctioneerd. Deze bewering komt natuurlijk sterker over als je een positief getuigschrift kan overleggen. Sta je op goede voet met je laatste werkgever, dan zal […]

Lees verder