Zoekresultaten

Gedupeerden vragen faillissement Trademark Office aan

Ons kantoor voert al een aantal jaar namens veel gedupeerden juridische procedures tegen Trademark Office, een bedrijf dat er dubieuze verkoopmethodes op na houdt. Namens onze cliënten in die rechtszaken hebben wij nu het faillissement van het Groningse bedrijf aangevraagd. Op dinsdag 10 december 2019 behandelt de rechter de faillissementsaanvraag. Lees meer over deze stap […]

Lees verder
Beslaglegging: hoe werkt dat nu eigenlijk?

Wat te doen als een klant zijn openstaande rekening niet betaalt? Eén van de opties is beslaglegging op zijn goederen. Maar hoe werkt dat nu eigenlijk? Er zijn twee soorten beslag: Conservatoir beslag Executoriaal beslag Conservatoir beslag Een schuldeiser kan met inschakeling van een advocaat beslag laten leggen op de zogeheten ‘vermogensbestanddelen’ van de schuldenaar. […]

Lees verder
Hoe om te gaan met rente lopende tijdens een faillissement?

Dit keer een wat complexer blog dan gewoonlijk en ik kan u geen verwijt maken dat u die niet helemaal wenst door te worstelen. Daarom voor uw gemak, geef ik eerst de TL;DR (een strikt juridische term voor samenvatting…): Het uitgangspunt van de faillissementswet is dat alle schulden worden gefixeerd op de datum van het […]

Lees verder
Turboliquidatie: aansprakelijkheid bestuurder beperkt?

In Nederland moet een bedrijf haar eigen faillissement aanvragen wanneer de schulden van de onderneming de baten overtreffen. Wanneer echter een onderneming in het geheel geen activa meer heeft, kan zij besluiten tot zogenaamde turboliquidatie over te gaan. Sterker nog: de bestuurder moet zelfs kiezen voor turboliquidatie in dat geval, anders kan de curator de […]

Lees verder
Nieuwe vennoot aansprakelijk voor oude schulden?

Is een nieuwe vennoot aansprakelijk voor de oud schulden van de VOF? Over deze vraag waren de meningen tot voor kort verdeeld. Maar inmiddels lijkt duidelijkheid te zijn gegeven in recente rechtspraak. De zaak waar het om gaat Klant K. had in 2007 en 2010 geld overgemaakt aan Assurantiepersoon De Regge VOF (met vennoten X […]

Lees verder
Heb ik recht op een ontslagvergoeding bij een faillissement?

De vraag die zich regelmatig voordoet is of een ontslagen werknemer bij een faillissement recht heeft op een ontslagvergoeding. Het uitgangspunt is van niet. Maar op die regel bestaat wel een aantal uitzonderingen. Daarvoor moet onderscheid worden gemaakt tussen de situatie dat de arbeidsovereenkomst al voor het faillissement is beëindigd, of pas daarna. Als de werkgever […]

Lees verder
Fiscus gaat BTW heffen op boedelbijdragen in faillissementen

De fiscus heeft onlangs besloten dat over de boedelbijdragen in faillissementen BTW moet worden geheven, omdat het besluit op basis waarvan dat níet hoefde, eigenlijk al in 2009 was ingetrokken… In faillissementen kan de curator voor allerhande werkzaamheden die hij uitvoert voor separatisten (hypotheekhouders, pandhouders, partijen die een eigendomsvoorbehoud hebben, etc.) kosten in rekening brengen, […]

Lees verder
BKR-melding kan door bank worden ingetrokken

Is er een BKR-melding van u bekend in Tiel? Voordat de bank u geld leent, checkt de bank uw aflossingsgedrag bij het Bureau Krediet Registratie. Scheiding In een scheidingszaak leg ik alle afspraken vast in een echtscheidingsconvenant. De man neemt het huis over binnen 5 maanden na de scheiding. Tot die tijd blijft de vrouw […]

Lees verder
Hoe ik beslag legde op een kudde schapen en zo geld voor een klant binnenhaalde

Mijn klant was uitbener. Snel met het mes. En zo zag hij er ook uit: lean & mean. We lagen elkaar wel. Toen kwam hij naar mij toe met het verzoek een geldbedrag te incasseren van een schapenhandelaar voor wie hij werkzaamheden had verricht; toch zo’n 15.000 euro. Nu kende ik die schapenhandelaar wel. Het […]

Lees verder