Zoekresultaten

Hoe werkt de compensatieregeling voor slapende dienstverbanden?

Op 1 april 2020 treedt de Compensatieregeling transitievergoeding in werking. Op basis van deze regeling kan een werkgever een vergoeding krijgen, wanneer hij afscheid neemt van een langdurig (twee jaar) zieke werknemer en aan hem een transitievergoeding moet betalen. Bij veel werkgevers roept deze regeling vragen op. Wat is de maximale vergoeding die wordt verstrekt? […]

Lees verder
Ook Hoge Raad vindt slapend dienstverband in strijd met goed werkgeverschap

De Hoge Raad heeft vrijdag 8 november een baanbrekende uitspraak gedaan in het arbeidsrecht. De Hoge Raad vindt de constructie van het slapend dienstverband in strijd met het goed werkgeverschap. Deze uitspraak kan grote impact hebben op duizenden werknemers in Nederland die een dergelijk slapend dienstverband hebben. In deze blog leggen wij uit wat de […]

Lees verder
Hoge Raad: verplicht einde aan slapend dienstverband

De Hoge Raad stelt dat bedrijven die werknemers ‘slapend’ in dienst houden om zo de transitievergoeding te omzeilen, dat niet meer mogen doen. In een baanbrekende uitspraak op vrijdag 8 november volgt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal dat de constructie van ‘slapende dienstverbanden’ in strijd is met het goed werkgeverschap. De uitspraak […]

Lees verder
Update: advocaat-generaal vindt slapend dienstverband in strijd met goed werkgeverschap

Brekend nieuws van Hoge Raad, 8 november 2019: werknemers met slapend dienstverband hebben recht op transitievergoeding. Lees: Verplicht einde aan slapend dienstverband. In onze blog van 28 juni 2019 (Hoge Raad moet uitsluitsel geven over beëindigen slapend dienstverband) berichtten wij u dat de Hoge Raad is gevraagd zijn mening te geven over het onderwerp ‘slapend […]

Lees verder
Hoge Raad moet uitsluitsel geven over beëindigen ‘slapend dienstverband’

De vraag of een werkgever een werknemer met een ‘slapend dienstverband’ mag ontslaan, is nog altijd niet eenduidig beantwoord. In dit artikel geef ik een korte update op een eerdere blog die ik schreef over dit interessante onderwerp. Dit is dus een UPDATE van het artikel ‘Rechter: dienstverband ‘slapend’ houden is in strijd met goed werkgeverschap‘ […]

Lees verder
Rechter: dienstverband ‘slapend’ houden is in strijd met goed werkgeverschap

De kort geding rechter van de Rechtbank Den Haag heeft afgelopen donderdag 28 maart 2019 voor het eerst (!) geoordeeld dat een werkgever op straffe van een dwangsom de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer moet opzeggen met toekenning van de wettelijke transitievergoeding. [lees hier de complete uitspraak] Een ‘slapend’ dienstverband: hoe zit het ook […]

Lees verder
Minister komt met regeling voor compensatie van transitievergoedingen

Al jaren zorgt het voor problemen en kritiek: de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte. Daarom kondigde de regering in 2016 maatregelen aan om bepaalde knelpunten voor werkgevers te verminderen. Hierover schreven wij in eerdere blogs op 21 april (Aanpak knelpunten arbeidsmarkt…) en 23 december 2016 (update aanpak loondoorbetaling bij ziekte). Eén van die maatregelen, die gaat over de […]

Lees verder