,

Update: Minister Asscher licht aanpak knelpunten loondoorbetaling bij ziekte nader toe

23 december 2016

In onze blog van 21 april 2016 (Aanpak knelpunten arbeidsmarkt krijgt ook gevolgen voor doorbetaling loon bij ziekte) beschreven we de maatregelen die minister Asscher heeft aangekondigd om werkgevers tegemoet te komen voor wat betreft de knelpunten die zij ervaren bij de verplichte loondoorbetaling bij ziekte. Inmiddels is er nieuws, waarvan we u graag op de hoogte stellen.

De maatregelen waar het om ging, hebben betrekking op:

  1. De inzet van 2e-spoor re-integratie en het opleggen van een loonsanctie door het UWV
  2. De mogelijkheid van een vervroegde IVA-keuring
  3. De premiestellingen voor ziekteverzuimverzekeringen

Nu gaat minister Asscher dieper in op de aangekondigde maatregelen. Hij doet dat in een brief aan de Tweede Kamer van 22 december 2016 (kamerbrief loondoorbetaling bij ziekte).

1. Inzet 2e spoor en loonsanctie

Als het aan minister Asscher ligt, wordt het wel of niet inzetten van een 2e spoor re-integratietraject voortaan een keuze van de werkgever en werknemer samen. Op basis van een advies van de bedrijfsarts stellen werkgever en -nemer een plan van aanpak op. Wordt dit plan van aanpak gevolgd, dan kan het UWV na de 2 jaar loondoorbetaling geen loonsanctie opleggen.

Voor wat betreft de invulling van deze maatregel maakt minister Asscher in zijn brief van 22 december een onderscheid tussen:

  • Eigen risicodragers voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten): voor deze groep gaat het UWV aan het einde van de loondoorbetalingsverplichting niet langer de re-integratieverplichtingen toetsen. Deze groep draagt immers zelf de kosten van eventuele WGA-uitkeringen van werknemers en heeft daarmee voldoende prikkels om re-integratie te bespoedigen. Doordat het UWV niet meer toetst, vervalt de mogelijkheid om een loonsanctie aan deze werkgevers op te leggen.
  • Publiek verzekerden voor de WGA: voor deze groep behoudt het UWV zijn toetsende rol. Wat wél verandert, is dat verzekerde werkgevers tussentijds een advies kunnen vragen aan het UWV over het al dan niet inzetten van het 2e spoor. Wordt dit advies vervolgens door de werkgever opgevolgd, dan kan er geen loonsanctie opgelegd worden.

Deze voorgestelde invulling kan echter nog niet op steun rekenen van alle sociale partners. Daarom werkt minister Asscher de maatregelen uit in een wetswijziging die hij begin volgend jaar voorlegt ter internetconsultatie. Daarnaast is de minister met het UWV in gesprek om te bezien hoe de UWV-beoordeling van de re-integratieverplichting verduidelijkt kan worden.

2. Vervroegde IVA-aanvraag

Soms is al vóór het verstrijken van de loondoorbetalingsverplichting duidelijk dat een werknemer ook in de toekomst niet meer zal kunnen werken. In de huidige situatie kan de werknemer dan vervroegd een IVA-uitkering aanvragen. Minister Asscher wil werkgevers ook de mogelijkheid geven een vervoegde aanvraag te doen. Dit voorstel stuitte echter op verzet: als de werkgever de regie krijgt over de aanvraag, dan zou het karakter van de WIA, een werknemersverzekering, ingrijpend veranderen. Er wordt dan ook nog naar een invulling gezocht die op voldoende steun kan rekenen. Met de internetconsultatie volgend jaar (zie hierboven) zal ook de uitwerking van deze maatregel worden gepresenteerd.

3. Premiestelling verzuimverzekering

Met betrekking tot deze maatregel heeft de minister een convenant gesloten met het Verbond van Verzekeraars. Doel hiervan is de premiestelling zo transparant mogelijk te maken en zo onverwachte premiefluctuaties te voorkomen. Het convenant wordt nader uitgewerkt door het Verbond van Verzekeraars.

Verder werkt de SER aan een advies over de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen en een sluitend stelsel voor inkomenswaarborg tijdens ziekte. Naar verwachting is dit in het voorjaar van 2017 gereed.

 

Actueel

Verzekeringsplicht en aansprakelijkheid bij de elektrische step In oktober vorig jaar schreef ik een artikel over de...

Meer informatie arrow_forward

Het ouderschapsplan en de afspraken over een nieuwe partner Mogelijk zit je er niet op te wachten dat de nieuwe vriend of...

Meer informatie arrow_forward

Samenwonen in woonplaats nieuwe liefde Na een periode alleenstaande ouder te zijn geweest, komt het met regelmaat voor dat...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat familierecht Jacomien Kapteijn mocht in juli aan de online krant AlphenCC/Leidsch Dagblad vertellen over haar werk....

Meer informatie arrow_forward

Opnieuw wijzigingen in het arbeidsrecht Zoals al aangekondigd in mijn bericht van januari 2022 (Wat heeft 2022 op gebied...

Meer informatie arrow_forward

Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

Meer informatie arrow_forward

Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

Meer informatie arrow_forward

Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

Meer informatie arrow_forward

Jan zit naast zijn buurman in de auto. De buurman is zo aardig om hem weg te brengen naar het station en ze hebben nu wat...

Meer informatie arrow_forward

Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er een conflict ontstaat...

Meer informatie arrow_forward

Wij geven in een serie artikelen tips en informatie over de sanering van schulden. Mijn collega Xander Huijser heeft in deel...

Meer informatie arrow_forward

Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van...

Meer informatie arrow_forward

Wanneer een stel uit elkaar gaat of van elkaar gaat scheiden en er is gezamenlijk een woning in bezit, rijst al snel de...

Meer informatie arrow_forward

Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot hij een vrij...

Meer informatie arrow_forward

Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt een...

Meer informatie arrow_forward

De afdeling letselschade van ons kantoor mag ook de komende drie jaar weer het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. En...

Meer informatie arrow_forward

Ik werd gebeld door een teleurgestelde koper. Hij had een mooie woning op Funda gevonden. Hij had onderhandeld met de...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat letselschade Guido van der Corput schrijft in dit artikel over een val van een fietser op een hellingbaan van een...

Meer informatie arrow_forward

Skiën is leuk, maar kan ook heel gevaarlijk zijn. Wie wel eens op een ski-piste heeft gestaan, heeft vast wel eens een...

Meer informatie arrow_forward

De Rechtbank Den Haag heeft dinsdag 23 maart 2022 het faillissement uitgesproken van Quality Green Plants B.V. en Hulst...

Meer informatie arrow_forward

In het septembernummer van Dwarslaesie Magazine vertelden we over Frits, die door een fietsongeval een dwarslaesie opliep....

Meer informatie arrow_forward

De Alphense atleet en student Twan van Rijn doet mee aan het project Elk Kind Een Bal van de Johan Cruyff Foundation. De...

Meer informatie arrow_forward

Als iemand alimentatie moet betalen, is er vaak veel discussie over de woonlasten die iemand heeft. Want hoe hoger de...

Meer informatie arrow_forward

Over domeinnaamfraude hebben wij op deze website al vaak gepubliceerd. Een specifieke vorm van domeinnaamfraude is het...

Meer informatie arrow_forward