,

Vegen bestuurders met een ‘décharge voor bestuurders’ altijd hun straatje schoon?

20 oktober 2020

Kan een bestuurder van een bedrijf door middel van het jaarlijks vragen van een ‘décharge’ aan de aandeelhouders voor altijd zijn straatje schoonvegen en dus niet meer aansprakelijk worden gesteld voor het gevoerde bestuur? Daarover heeft de rechter onlangs uitspraak gedaan. Advocaat ondernemingsrecht Matthijs Mulder vertelt in dit artikel over het onderwerp ‘décharge voor bestuurders’.

Bestuurders doen er verstandig aan dat zij bij het jaarlijks vaststellen van de jaarrekening ‘onbeperkte en onvoorwaardelijke’ décharge vragen voor het door hen gevoerde bestuur. Hiermee doet de vennootschap afstand van het recht om de bestuurders achteraf aansprakelijk te stellen op grond van art. 2:9 BW.

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad mag en kan een bestuurder zich op deze décharge beroepen, ook als het gaat om bestuurshandelingen, die – opzettelijk of onzorgvuldig – nadeel hebben toegebracht aan de vennootschap (of stichting, of vereniging). Voorwaarde is wel dat de aandeelhouders (of leden van de vereniging) volledig bekend waren met deze handelingen.

Zaak: Lening aan zichzelf

In de zaak Parkdale moest de rechtbank oordelen over de volgende kwestie. De bestuurders van Parkdale hadden een bedrag van 600.000 dollar geleend aan een andere vennootschap. Zij hielden zelf de aandelen in die vennootschap. Het was dus in feite een lening aan zichzelf. De lening werd niet terugbetaald en er was geen verhaal mogelijk.

De rechtbank oordeelde dat sprake was van ernstige verwijtbaarheid van de bestuurders, omdat de lening was verstrekt zonder zekerheden te bedingen voor de terugbetaling ervan. Er was ook geen noodzaak of rechtvaardiging voor het verstrekken van de lening door Parkdale. Het paste ook niet in de doelomschrijving van Parkdale. Tenslotte neemt de rechtbank de bestuurders kwalijk dat zij wisten dat de vennootschap geen verhaal bood.

Finale kwijting

In hun verweer beriepen de bestuurders zich er op dat zij jaarlijks in de algemene vergadering van aandeelhouders finale kwijting kregen voor hun bestuursbeleid. Maar dat verweer hield geen stand, omdat kon worden vastgesteld dat de aandeelhouders niet bekend waren met die lening. De bestuurders hadden de lening in de jaarrekening opgenomen onder een andere naam. En de aandeelhouders werden pas achteraf bekend met de werkelijke gang van zaken.
De finale kwijting strekt zich dus niet uit voor het verstrekken van deze lening.

De bestuurders werden aansprakelijk gehouden voor de schade die Parkdale leed wegens hun verwijtbaar bestuurshandelen.


Wilt u meer weten over ‘décharge aan het bestuur’? Neem gerust contact met mij op via tel. 0172 – 49 43 45 of stuur mij een e-mail.

neem gerust contact met ons op

Actueel

'Deskundige begeleiding bij scheiding is essentieel' Elk jaar in september wordt de landelijke Dag van de Scheiding...

Meer informatie arrow_forward

De Nederlandse rechtspraak scoort hoog op het gebied van onafhankelijkheid. Ook de inspanningen om de kwaliteit van de...

Meer informatie arrow_forward

De verwachte aanpassing van de Wet DBA, die het kabinet vorig jaar (2020) aankondigde, is voorlopig uitgesteld. Het...

Meer informatie arrow_forward

Letselschade-slachtoffers krijgen (veel) meer schadevergoeding, door nieuwe uitgangspunten in de rechtspraak. Tot voor kort...

Meer informatie arrow_forward

Is zij vreemdgegaan omdat de relatie voorbij is, of is de relatie voorbij omdat zij vreemdgegaan is? Hij zit met zijn...

Meer informatie arrow_forward

Gedeelde smart is halve smart. Die gedachte wordt momenteel ook in de rechtspraak gebruik als het gaat om verzoeken om...

Meer informatie arrow_forward

In dit interview vertelt advocaat familierecht Jacomien Kapteijn aan interviewer Bernie Putters hoe een echtscheiding in...

Meer informatie arrow_forward

‘Regelmatig kom ik het in mijn praktijk tegen. Na mijn uitleg over de inhoud van de huwelijkse voorwaarden, volgt de...

Meer informatie arrow_forward

Is het voor een werkgever toegestaan om werknemers geen vakantiegeld uit te betalen, omdat de werkgever vanwege de...

Meer informatie arrow_forward

Twee rechtbanken in Nederland zijn deze maand gestart met een proef of pilot 'procedure gezamenlijke toegang ouders'. Eén...

Meer informatie arrow_forward

Het (demissionaire) kabinet heeft een wetswijziging voorgesteld waarin de maximale betaaltermijn van het grootbedrijf aan...

Meer informatie arrow_forward

De lente komt er aan. Tijd voor onderhoud aan de tuin. Als u een hovenier inschakelt, waar moet u dan op letten? In dit...

Meer informatie arrow_forward

In dit webinar vertelt advocaat arbeidsrecht Jos van Bohemen over wat te doen bij Dreigend Ontslag. Wat kan iemand doen...

Meer informatie arrow_forward

Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer...

Meer informatie arrow_forward

Dit webinar gaat over hoe om te gaan met commerciële contracten in coronatijd. Wat kunnen ondernemers doen als ze hun...

Meer informatie arrow_forward

Hoe lang is het verantwoord om door te gaan met een bedrijf als het in zwaar weer verkeert? Wanneer kunnen bestuurders...

Meer informatie arrow_forward

Dreigend ontslag. Wat moet u doen? Stel, het bedrijf waar u werkt heeft het zwaar. Bijvoorbeeld door de corona-crisis. U...

Meer informatie arrow_forward

Dit webinar gaat over Huur in Coronatijd. Wat gebeurde er in vogelvlucht na het afkondigen van de eerste lockdown? Hoe...

Meer informatie arrow_forward

In deze opname van een live-webinar (dat we 26 november 2020 uitzonden) praat interviewer Bernie Putters met advocaat...

Meer informatie arrow_forward

Schieten de steunmaatregelen van de overheid zijn doel voorbij? Dat vroeg advocaat Jeroen Thiele zich af toen hij de...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat Madhavi Nagessersing is één van de juridische professionals die is geportretteerd en geïnterviewd voor het...

Meer informatie arrow_forward

Dit artikel is verwijderd. De termijn waarin bezwaar tegen boetes kon worden gemaakt (december 2020), is...

Meer informatie arrow_forward

De landelijke Dag van de Erfenis gaat dit jaar gewoon door. Maar in plaats van fysieke afspraken, bieden advocaten (en...

Meer informatie arrow_forward

Elk jaar wordt de kinder- en partneralimentatie door het Ministerie van Veiligheid en Justitie geïndexeerd. Deze...

Meer informatie arrow_forward