,

Veranderingen in arbeidsrecht per 1 augustus 2022 – Dit zijn de 4 belangrijkste aanpassingen

19 juli 2022

Opnieuw wijzigingen in het arbeidsrecht

Zoals al aangekondigd in mijn bericht van januari 2022 (Wat heeft 2022 op gebied van arbeidsrecht in petto?) wordt per 1 augustus 2022 het arbeidsrecht opnieuw gewijzigd (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden). Een wijziging die van invloed zal zijn op vrijwel alle arbeidsovereenkomsten, aangezien ook bestaande werknemers een beroep op die wijzigingen kunnen doen.

Informatieplicht

Als werkgever informeer je een werknemer over verschillende basis gegevens, zoals het loon, de functie die wordt verricht en een eventuele standplaats (artikel 7:655 BW). Die informatie verplichting wordt verder uitgebreid. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de vermelding van alle soorten betaald verlof (en de manier waarop die aanspraak wordt berekend), het recht op scholing indien dat van toepassing is, als er geen vaste standplaats is dient vermeldt te worden dat de werknemer op verschillende plaatsen arbeid verricht, de wijze en termijnen van loonbetalingen, maar bijvoorbeeld ook de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een voorspelbare en een onvoorspelbare arbeidsduur.

Niet alle werknemers hebben een voorspelbare arbeidsduur. Dat is afhankelijk van de branche waarin gewerkt wordt, maar ook van het type contract. Als oproepkracht blijft er veel onzeker. Deze medewerkers dienen vanaf augustus ook vooraf geïnformeerd te worden over de referentiedagen en – uren waarop zij kunnen worden verplicht om arbeid te verrichten. Buiten die dagen en uren mag een opdracht worden geweigerd, zonder nadelige gevolgen.

Verzoek om een meer voorspelbare arbeidsrelatie

Een onvoorspelbare arbeidsrelatie kan zwaar zijn voor een werknemer. Die is immers niet op vaste tijden van huis en heeft evenmin een vast inkomen. Om die reden kan een werknemer na zes maanden een verzoek indienen bij de werkgever tot aanpassing van het type arbeidsovereenkomst, een vast werkrooster, een vaste arbeidsplaats of bijvoorbeeld een minimum aantal uren (Wet flexibel werken).

De werkgever dient binnen een maand op een dergelijk verzoek te reageren. Voor kleine werkgevers (minder dan 10 werknemers) is dat 3 maanden. Wordt niet tijdig gereageerd, dan heeft te gelden dat het ver zoek is ingewilligd.

De nieuwe wetgeving verstevigt de positie van werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon. Het gaat daarbij niet alleen om oproepkrachten, maar ook voor werknemers die werken met een minimaal aantal uren en een onvoorspelbaar werkpatroon. Ook daarvoor geldt dat de werkgever referentiedagen en – uren dient vast te stellen. Ook dient minimaal vier dagen van tevoren helderheid te worden verkregen over de dagen en tijdstippen waarop dient te worden gewerkt. Wordt het werk toch afgezegd, dan behoudt de werknemer het recht op loon.

Nevenwerkzaamheden

In veel arbeidsovereenkomsten staat een verbod op nevenwerkzaamheden. Een dergelijk beding is alleen nog toegestaan als sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. Een beding dat toestemming dient te worden gevraagd voor het verrichten van nevenwerkzaamheden kan wel worden opgenomen. In dat geval kan alleen de toestemming worden geweigerd indien sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. Daarbij kan gedacht worden aan overtredingen van de Arbeidstijdenwet. Maar bijvoorbeeld ook bij gezondheids- en veiligheidsrisico’s.

Studiekostenbeding

In veel arbeidsovereenkomsten staat een regeling opgenomen voor te maken studiekosten. Die regeling is niet meer in alle gevallen mogelijk. Dat geldt zowel voor bestaande arbeidsovereenkomsten als voor nieuwe arbeidsovereenkomsten.

Een studiekostenbeding is niet mogelijk als sprake is van verplichte scholing (op basis van een wet of cao). (Dit geldt niet voor gereglementeerde beroepen. De uitgesloten beroepen zijn hier te vinden). In dat geval dient die scholing kosteloos te worden aangeboden. Een studiekostenbeding is dan niet meer mogelijk, ook niet als dat beding eerder rechtsgeldig is overeengekomen.

Bij studiekosten gaat het niet alleen om de opleidingskosten, maar ook om de reiskosten en het studiemateriaal. Ook de opleidingstijd wordt beschouwd als werktijd. Zelfs als deze plaatsvindt op tijdstippen buiten de gebruikelijke werktijd.

Verplichte scholing lijkt ruim te worden uitgelegd. Daarbij kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan de opleiding die wordt aangeboden om de werknemer die disfunctioneert weer op niveau te krijgen.

Afsluitend

Kortom: veel veranderingen. Ons team van arbeidsrechtadvocaten adviseert u graag over uw beleid, de aanpassing van arbeidsovereenkomsten en/of specifieke concrete vragen. Neem gerust contact met mij op. Bel met 0172 – 42 71 94 of stuur mij een e-mail.

Neem gerust contact met mij op

  Actueel

  Verzekeringsplicht en aansprakelijkheid bij de elektrische step In oktober vorig jaar schreef ik een artikel over de...

  Meer informatie arrow_forward

  Het ouderschapsplan en de afspraken over een nieuwe partner Mogelijk zit je er niet op te wachten dat de nieuwe vriend of...

  Meer informatie arrow_forward

  Samenwonen in woonplaats nieuwe liefde Na een periode alleenstaande ouder te zijn geweest, komt het met regelmaat voor dat...

  Meer informatie arrow_forward

  Advocaat familierecht Jacomien Kapteijn mocht in juli aan de online krant AlphenCC/Leidsch Dagblad vertellen over haar werk....

  Meer informatie arrow_forward

  Opnieuw wijzigingen in het arbeidsrecht Zoals al aangekondigd in mijn bericht van januari 2022 (Wat heeft 2022 op gebied...

  Meer informatie arrow_forward

  Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

  Meer informatie arrow_forward

  Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

  Meer informatie arrow_forward

  Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

  Meer informatie arrow_forward

  Jan zit naast zijn buurman in de auto. De buurman is zo aardig om hem weg te brengen naar het station en ze hebben nu wat...

  Meer informatie arrow_forward

  Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er een conflict ontstaat...

  Meer informatie arrow_forward

  Wij geven in een serie artikelen tips en informatie over de sanering van schulden. Mijn collega Xander Huijser heeft in deel...

  Meer informatie arrow_forward

  Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van...

  Meer informatie arrow_forward

  Wanneer een stel uit elkaar gaat of van elkaar gaat scheiden en er is gezamenlijk een woning in bezit, rijst al snel de...

  Meer informatie arrow_forward

  Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot hij een vrij...

  Meer informatie arrow_forward

  Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt een...

  Meer informatie arrow_forward

  De afdeling letselschade van ons kantoor mag ook de komende drie jaar weer het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. En...

  Meer informatie arrow_forward

  Ik werd gebeld door een teleurgestelde koper. Hij had een mooie woning op Funda gevonden. Hij had onderhandeld met de...

  Meer informatie arrow_forward

  Advocaat letselschade Guido van der Corput schrijft in dit artikel over een val van een fietser op een hellingbaan van een...

  Meer informatie arrow_forward

  Skiën is leuk, maar kan ook heel gevaarlijk zijn. Wie wel eens op een ski-piste heeft gestaan, heeft vast wel eens een...

  Meer informatie arrow_forward

  De Rechtbank Den Haag heeft dinsdag 23 maart 2022 het faillissement uitgesproken van Quality Green Plants B.V. en Hulst...

  Meer informatie arrow_forward

  In het septembernummer van Dwarslaesie Magazine vertelden we over Frits, die door een fietsongeval een dwarslaesie opliep....

  Meer informatie arrow_forward

  De Alphense atleet en student Twan van Rijn doet mee aan het project Elk Kind Een Bal van de Johan Cruyff Foundation. De...

  Meer informatie arrow_forward

  Als iemand alimentatie moet betalen, is er vaak veel discussie over de woonlasten die iemand heeft. Want hoe hoger de...

  Meer informatie arrow_forward

  Over domeinnaamfraude hebben wij op deze website al vaak gepubliceerd. Een specifieke vorm van domeinnaamfraude is het...

  Meer informatie arrow_forward