,

Wanneer een verkeersongeval een misdrijf is, heeft dat gevolgen voor aansprakelijkheid

1 juni 2016

De oorzaak van een verkeersongeval kan zo ernstig zijn, dat er sprake is van een misdrijf. En dat heeft gevolgen voor de aansprakelijkheid. Hoe zit dat precies?

In een zaak vroeg één van onze letseladvocaten het proces-verbaal van het ongeval op bij de Stichting Processen Verbaal. Dat blijkt de Stichting Processen Verbaal niet ontvangen te hebben. Het slachtoffer neemt op verzoek van onze letselschade-advocaat contact met de politie op om te vragen waar het proces-verbaal blijft. Dan krijgt het slachtoffer, onze cliënt, te horen dat het om een art. 6-zaak gaat. Dat is veelzeggend in het kader van de aansprakelijkheidsdiscussie. Hieronder de uitleg.

De Politie stuurt een zaak door naar het OM op grond van artikel 6 WVW (Wegen Verkeers Wet). Wat zijn art. 5 en art. 6?

Achtergronduitleg artikel 5 WVW
Artikel 5 WVW bepaalt:
“Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

Gevaarlijk rijgedrag is strafbaar gesteld in artikel 5 WVW 1994. Het gaat om een overtreding.

Achtergronduitleg artikel 6 WVW
Bij ernstige verkeersongevallen, waarbij personen zwaar lichamelijk letsel oplopen, kan de officier van justitie besluiten om de veroorzaker van het verkeersongeval te vervolgen voor overtreding van artikel 6 WVW. Het gaat om een misdrijf. Voorwaarde is dat de veroorzaker schuld heeft aan het verkeersongeval. Dan zal dus vervolging niet op basis van art. 5 WVW plaatsvinden, maar op basis van art. 6 WVW.

Artikel 6 WVW luidt:
“Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.”

Voor vervolging op grond van artikel 6 WVW is niet voldoende dat er een enkele verkeersfout gemaakt is. De wet eist dat er sprake is van een aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid. Denk bijvoorbeeld aan een overtreding van de voorrangsregels, een snelheidsovertreding of algemeen onzorgvuldig rijgedrag als gevolg waarvan iemand ernstig gewond raakt of komt te overlijden.

Uit het feit dat de politie de zaak van cliënt naar het OM stuurt (art. 6 WVW, misdrijf) en niet naar de stichting Processen Verbaal (art. 5 WVW, overtreding) volgt dat er kennelijk sprake is van een ernstig verwijt aan de zijde van de veroorzaker van het ongeval.

In het kader van de aansprakelijkheidsprocedure is dit een belangrijke constatering en zou dit behoren te leiden tot erkenning van de aansprakelijkheid.

Actueel

Berntsen Mulder Advocaten is op zoek naar een juridisch assistent voor de afdeling Arbeidsrecht (parttime) Ben jij op zoek...

Meer informatie arrow_forward

Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

Meer informatie arrow_forward

Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

Meer informatie arrow_forward

Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

Meer informatie arrow_forward

Jan zit naast zijn buurman in de auto. De buurman is zo aardig om hem weg te brengen naar het station en ze hebben nu wat...

Meer informatie arrow_forward

Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er een conflict ontstaat...

Meer informatie arrow_forward

Wij geven in een serie artikelen tips en informatie over de sanering van schulden. Mijn collega Xander Huijser heeft in deel...

Meer informatie arrow_forward

Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van...

Meer informatie arrow_forward

Wanneer een stel uit elkaar gaat of van elkaar gaat scheiden en er is gezamenlijk een woning in bezit, rijst al snel de...

Meer informatie arrow_forward

Ons kantoor doet ook dit jaar mee aan de landelijke Dag van het Erfrecht. In het kader van deze dag is het mogelijk een...

Meer informatie arrow_forward

Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot hij een vrij...

Meer informatie arrow_forward

Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt een...

Meer informatie arrow_forward

De afdeling letselschade van ons kantoor mag ook de komende drie jaar weer het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. En...

Meer informatie arrow_forward

Ik werd gebeld door een teleurgestelde koper. Hij had een mooie woning op Funda gevonden. Hij had onderhandeld met de...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat letselschade Guido van der Corput schrijft in dit artikel over een val van een fietser op een hellingbaan van een...

Meer informatie arrow_forward

Skiën is leuk, maar kan ook heel gevaarlijk zijn. Wie wel eens op een ski-piste heeft gestaan, heeft vast wel eens een...

Meer informatie arrow_forward

De Rechtbank Den Haag heeft dinsdag 23 maart 2022 het faillissement uitgesproken van Quality Green Plants B.V. en Hulst...

Meer informatie arrow_forward

In het septembernummer van Dwarslaesie Magazine vertelden we over Frits, die door een fietsongeval een dwarslaesie opliep....

Meer informatie arrow_forward

De Alphense atleet en student Twan van Rijn doet mee aan het project Elk Kind Een Bal van de Johan Cruyff Foundation. De...

Meer informatie arrow_forward

Als iemand alimentatie moet betalen, is er vaak veel discussie over de woonlasten die iemand heeft. Want hoe hoger de...

Meer informatie arrow_forward

Over domeinnaamfraude hebben wij op deze website al vaak gepubliceerd. Een specifieke vorm van domeinnaamfraude is het...

Meer informatie arrow_forward

Momenteel zijn er weer valse facturen in omloop, waarbij mensen wordt wijsgemaakt dat zij hun zorgpremie niet hebben...

Meer informatie arrow_forward

Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

Meer informatie arrow_forward

Via deze site hebben wij al eerder uitgebreid verslag gedaan van onze acties ter voorkoming van domeinnaamfraude. Een grote...

Meer informatie arrow_forward