,

Wanneer een verkeersongeval een misdrijf is, heeft dat gevolgen voor aansprakelijkheid

1 juni 2016

De oorzaak van een verkeersongeval kan zo ernstig zijn, dat er sprake is van een misdrijf. En dat heeft gevolgen voor de aansprakelijkheid. Hoe zit dat precies?

In een zaak vroeg één van onze letseladvocaten het proces-verbaal van het ongeval op bij de Stichting Processen Verbaal. Dat blijkt de Stichting Processen Verbaal niet ontvangen te hebben. Het slachtoffer neemt op verzoek van onze letselschade-advocaat contact met de politie op om te vragen waar het proces-verbaal blijft. Dan krijgt het slachtoffer, onze cliënt, te horen dat het om een art. 6-zaak gaat. Dat is veelzeggend in het kader van de aansprakelijkheidsdiscussie. Hieronder de uitleg.

De Politie stuurt een zaak door naar het OM op grond van artikel 6 WVW (Wegen Verkeers Wet). Wat zijn art. 5 en art. 6?

Achtergronduitleg artikel 5 WVW
Artikel 5 WVW bepaalt:
“Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

Gevaarlijk rijgedrag is strafbaar gesteld in artikel 5 WVW 1994. Het gaat om een overtreding.

Achtergronduitleg artikel 6 WVW
Bij ernstige verkeersongevallen, waarbij personen zwaar lichamelijk letsel oplopen, kan de officier van justitie besluiten om de veroorzaker van het verkeersongeval te vervolgen voor overtreding van artikel 6 WVW. Het gaat om een misdrijf. Voorwaarde is dat de veroorzaker schuld heeft aan het verkeersongeval. Dan zal dus vervolging niet op basis van art. 5 WVW plaatsvinden, maar op basis van art. 6 WVW.

Artikel 6 WVW luidt:
“Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.”

Voor vervolging op grond van artikel 6 WVW is niet voldoende dat er een enkele verkeersfout gemaakt is. De wet eist dat er sprake is van een aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid. Denk bijvoorbeeld aan een overtreding van de voorrangsregels, een snelheidsovertreding of algemeen onzorgvuldig rijgedrag als gevolg waarvan iemand ernstig gewond raakt of komt te overlijden.

Uit het feit dat de politie de zaak van cliënt naar het OM stuurt (art. 6 WVW, misdrijf) en niet naar de stichting Processen Verbaal (art. 5 WVW, overtreding) volgt dat er kennelijk sprake is van een ernstig verwijt aan de zijde van de veroorzaker van het ongeval.

In het kader van de aansprakelijkheidsprocedure is dit een belangrijke constatering en zou dit behoren te leiden tot erkenning van de aansprakelijkheid.

Actueel

De wettelijke verhoging van de alimentatie is voor het jaar 2023 vastgesteld op 3,4 procent. Elk jaar wordt de kinder- en...

Meer informatie arrow_forward

Berntsen Mulder Advocaten is op zoek naar ondersteuning (24-32 uur) Op zoek naar een nieuwe collega Wij – Jos van...

Meer informatie arrow_forward

Als werkgever heb je soms te maken met die ene werknemer die je herhaaldelijk hebt aangesproken op zijn gedrag, maar waarvan...

Meer informatie arrow_forward

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in een dynamische werkomgeving, waar jij met je enthousiaste en doortastende...

Meer informatie arrow_forward

Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

Meer informatie arrow_forward

Een goede administratie voorkomt juridische problemen. Daarom leg ik in een serie artikelen uit wat het belang is van een...

Meer informatie arrow_forward

In onze nieuwsbrief van oktober 2022 onder meer: hogere energieprijzen als schadepost in letselschadezaken, aankondiging...

Meer informatie arrow_forward

Ruim 15 jaar geleden is het: de oprichting van de stichting Keurmerk Letselschade. De aanleiding voor de oprichting van dit...

Meer informatie arrow_forward

Na twee jaar keerde de Jaarmarktestafette weer terug in Alphen aan den Rijn. Twee teams van vijf personen van Berntsen...

Meer informatie arrow_forward

Er gaat de laatste maanden geen dag voorbij zonder dat er verschillende artikelen worden gepubliceerd over de hoge...

Meer informatie arrow_forward

Ouderverstoting is de situatie dat een kind zich in een echtscheidingsproces gedwongen voelt voor één van de ouders te...

Meer informatie arrow_forward

Op 9 september is het de dag van de echtscheiding. Jacomien Kapteijn van Berntsen Mulder Advocaten in Alphen heeft als...

Meer informatie arrow_forward

Optillen op een festival: (on)schuldig vermaak? Wat heb je er naar uitgekeken, na twee jaar corona-maatregelen: weer met...

Meer informatie arrow_forward

In Nederland is één op de tien gezinnen een samengesteld gezin. Dit jaar wordt er daarom op de landelijke Dag van de...

Meer informatie arrow_forward

Bij een scheiding komt heel veel kijken. Daarom is goede en deskundige begeleiding bij een scheiding op zowel juridisch,...

Meer informatie arrow_forward

Uw werknemer wordt aangereden. Hij/zij raakt blijvend arbeidsongeschikt. De HR-deskundige ziet een berg werk op zich...

Meer informatie arrow_forward

Verzekeringsplicht en aansprakelijkheid bij de elektrische step In oktober vorig jaar schreef ik een artikel over de...

Meer informatie arrow_forward

Het ouderschapsplan en de afspraken over een nieuwe partner Mogelijk zit je er niet op te wachten dat de nieuwe vriend of...

Meer informatie arrow_forward

Samenwonen in woonplaats nieuwe liefde Na een periode alleenstaande ouder te zijn geweest, komt het met regelmaat voor dat...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat familierecht Jacomien Kapteijn mocht in juli aan de online krant AlphenCC/Leidsch Dagblad vertellen over haar werk....

Meer informatie arrow_forward

Opnieuw wijzigingen in het arbeidsrecht Zoals al aangekondigd in mijn bericht van januari 2022 (Wat heeft 2022 op gebied...

Meer informatie arrow_forward

Vaak denken mensen: als ik een advocaat inschakel, kost het me handen vol geld. Maar bedenkt u eens wat het u zou kunnen...

Meer informatie arrow_forward

Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

Meer informatie arrow_forward

Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

Meer informatie arrow_forward