,

Wanneer heeft aannemer ‘voldoende onderzoek’ gedaan naar kabels en leidingen voorafgaand aan grondwerk?

12 november 2021

Gefaseerde graafwerkzaamheden, gefaseerd lokaliseren?

Een aannemer voert heiwerkzaamheden uit en raakt daarbij een ondergrondse elektriciteitskabel. De netbeheerder ondervindt aanzienlijke schade en stelt de aannemer daarvoor aansprakelijk. Er volgt een gerechtelijke procedure tot aan de Hoge Raad waarin ter discussie staat of de aannemer voldoende onderzoek heeft gedaan naar kabels en leidingen rond het werkgebied. In deze blog bespreek ik het arrest van de Hoge Raad.

Ik begin met een korte bespreking van de voorzorgsmaatregelen die getroffen moeten worden door gravers (ook wel: grondroerders). Op basis van de WIBON (de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) heeft een grondroerder een zorgvuldigheidsplicht. Graafwerkzaamheden moeten zorgvuldig worden voorbereid om schade aan kabels en leidingen te voorkomen. Ten eerste dient de grondroerder voorafgaand aan de werkzaamheden een graafmelding (ook wel: Klic-melding) te doen. De grondroerder ontvangt in reactie op de Klic-melding een tekening waarop de kabels en leidingen in het graafgebied zijn opgenomen. Die tekening dient aanwezig te zijn bij het uitvoeren van de graafwerkzaamheden. Ook moet de grondroerder op basis van de Klic-tekening de kabels en leidingen in het graafgebied zoeken (ook wel: lokaliseren).

Discussie over lokaliseren kabels en leidingen

In de zaak die is voorgelegd bij de Hoge Raad bestaat discussie over het lokaliseren van kabels en leidingen. Wat is er precies gebeurd? De netbeheerder neemt de grondroerder kwalijk dat niet genoeg onderzoek is gedaan naar kabels en leidingen in het graafgebied. De aannemer stelt dat niet in het hele graafgebied hoefde te worden gelokaliseerd omdat de werkzaamheden gefaseerd werden uitgevoerd. Eerst zouden heiwerkzaamheden plaatsvinden, waarna in een latere fase in een breder gebied graafwerkzaamheden zouden worden uitgevoerd. De hamvraag is of de grondroerder voorafgaand aan zijn werkzaamheden in het gehele werkgebied moet lokaliseren of dat het lokaliseren (net als de graafwerkzaamheden) gefaseerd mag plaatsvinden.

Richtlijn Zorgvuldig Graafproces

De Hoge Raad sluit (net als het Gerechtshof) aan bij de Richtlijn Zorgvuldig Graafproces (CROW 250), waarin de lokaliseringsplicht van de grondroerder is uitgewerkt. In die richtlijn is opgenomen dat het zoekgebied bestaat uit de locatie waarin daadwerkelijk de grond wordt afgegraven plus een zone van 1,5 meter. Dit komt erop neer dat leidingen die volgens de Klic-tekening binnen 1,5 meter van de geroerde grond liggen, voorafgaand moeten worden gelokaliseerd.

Oordeel: onderzoek altijd groter gebied

De Hoge Raad en het Hof oordelen dat in het gehele gebied moest worden gelokaliseerd zoals is opgenomen in de Richtlijn en de WIBON. Het was de grondroerder niet toegestaan het lokaliseren te beperken tot de directe omgeving van de aan te brengen funderingspaal. Ondanks dat de werkzaamheden in verschillende fases werden uitgevoerd (eerst heien, later ontgraven), moest in het gehele gebied worden gelokaliseerd. Daarmee wordt aangesloten bij de uitgangspunten van de WIBON en de Richtlijn dat de grondroerder een zorgplicht heeft zijn werkzaamheden op zorgvuldige wijze te verrichten.

De Hoge Raad ziet geen reden af te wijken van de eis om voorafgaand te lokaliseren rondom het gehele graafgebied gezien de geringe omvang van de werkzaamheden en de relatief korte uitvoeringstijd van drie maanden. (Lees hier de hele uitspraak van de Hoge Raad) De deur wordt op een kier gehouden om in uitzonderlijke gevallen de lokaliseringsplicht te betrekken op afzonderlijke onderdelen van een project. Het voorbeeld van de Noord-Zuidlijn wordt aangehaald, waarvan de aanleg bestond uit een aantal deelprojecten.


Wilt u hier meer over weten Of heeft u een vraag over uw specifieke situatie rond een schade bij graaf- of heiwerkzaamheden? Neem gerust contact met mij op. Bel 0172 – 49 43 45 of stuur mij een e-mail.

Neem gerust contact met mij op

  Actueel

  Gefaseerde graafwerkzaamheden, gefaseerd lokaliseren? Een aannemer voert heiwerkzaamheden uit en raakt daarbij een...

  Meer informatie arrow_forward

  Hoe moet u als ondernemer nu eigenlijk om gaan met algemene voorwaarden? Elk bedrijf heeft ze, maar alleen al de vraag welke...

  Meer informatie arrow_forward

  Met een aanpassing van de Telecomwet, die in juli in werking is getreden, zijn kleine ondernemers beter beschermd tegen...

  Meer informatie arrow_forward

  Weet u hoeveel bomen er in Nederland staan? Ongeveer 160 miljoen! Minister Schouten van LNV wil er de komende jaren nog...

  Meer informatie arrow_forward

  'Deskundige begeleiding bij scheiding is essentieel' Elk jaar in september wordt de landelijke Dag van de Scheiding...

  Meer informatie arrow_forward

  De Nederlandse rechtspraak scoort hoog op het gebied van onafhankelijkheid. Ook de inspanningen om de kwaliteit van de...

  Meer informatie arrow_forward

  De verwachte aanpassing van de Wet DBA, die het kabinet vorig jaar (2020) aankondigde, is voorlopig uitgesteld. Het...

  Meer informatie arrow_forward

  Letselschade-slachtoffers krijgen (veel) meer schadevergoeding, door nieuwe uitgangspunten in de rechtspraak. Tot voor kort...

  Meer informatie arrow_forward

  Is zij vreemdgegaan omdat de relatie voorbij is, of is de relatie voorbij omdat zij vreemdgegaan is? Hij zit met zijn...

  Meer informatie arrow_forward

  Gedeelde smart is halve smart. Die gedachte wordt momenteel ook in de rechtspraak gebruik als het gaat om verzoeken om...

  Meer informatie arrow_forward

  In dit interview vertelt advocaat familierecht Jacomien Kapteijn aan interviewer Bernie Putters hoe een echtscheiding in...

  Meer informatie arrow_forward

  ‘Regelmatig kom ik het in mijn praktijk tegen. Na mijn uitleg over de inhoud van de huwelijkse voorwaarden, volgt de...

  Meer informatie arrow_forward

  Is het voor een werkgever toegestaan om werknemers geen vakantiegeld uit te betalen, omdat de werkgever vanwege de...

  Meer informatie arrow_forward

  Twee rechtbanken in Nederland zijn deze maand gestart met een proef of pilot 'procedure gezamenlijke toegang ouders'. Eén...

  Meer informatie arrow_forward

  Het (demissionaire) kabinet heeft een wetswijziging voorgesteld waarin de maximale betaaltermijn van het grootbedrijf aan...

  Meer informatie arrow_forward

  De lente komt er aan. Tijd voor onderhoud aan de tuin. Als u een hovenier inschakelt, waar moet u dan op letten? In dit...

  Meer informatie arrow_forward

  In dit webinar vertelt advocaat arbeidsrecht Jos van Bohemen over wat te doen bij Dreigend Ontslag. Wat kan iemand doen...

  Meer informatie arrow_forward

  Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer...

  Meer informatie arrow_forward

  Dit webinar gaat over hoe om te gaan met commerciële contracten in coronatijd. Wat kunnen ondernemers doen als ze hun...

  Meer informatie arrow_forward

  Hoe lang is het verantwoord om door te gaan met een bedrijf als het in zwaar weer verkeert? Wanneer kunnen bestuurders...

  Meer informatie arrow_forward

  Dreigend ontslag. Wat moet u doen? Stel, het bedrijf waar u werkt heeft het zwaar. Bijvoorbeeld door de corona-crisis. U...

  Meer informatie arrow_forward

  Dit webinar gaat over Huur in Coronatijd. Wat gebeurde er in vogelvlucht na het afkondigen van de eerste lockdown? Hoe...

  Meer informatie arrow_forward

  In deze opname van een live-webinar (dat we 26 november 2020 uitzonden) praat interviewer Bernie Putters met advocaat...

  Meer informatie arrow_forward

  Schieten de steunmaatregelen van de overheid zijn doel voorbij? Dat vroeg advocaat Jeroen Thiele zich af toen hij de...

  Meer informatie arrow_forward