,

Wanneer heeft aannemer ‘voldoende onderzoek’ gedaan naar kabels en leidingen voorafgaand aan grondwerk?

12 november 2021

Gefaseerde graafwerkzaamheden, gefaseerd lokaliseren?

Een aannemer voert heiwerkzaamheden uit en raakt daarbij een ondergrondse elektriciteitskabel. De netbeheerder ondervindt aanzienlijke schade en stelt de aannemer daarvoor aansprakelijk. Er volgt een gerechtelijke procedure tot aan de Hoge Raad waarin ter discussie staat of de aannemer voldoende onderzoek heeft gedaan naar kabels en leidingen rond het werkgebied. In deze blog bespreek ik het arrest van de Hoge Raad.

Ik begin met een korte bespreking van de voorzorgsmaatregelen die getroffen moeten worden door gravers (ook wel: grondroerders). Op basis van de WIBON (de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) heeft een grondroerder een zorgvuldigheidsplicht. Graafwerkzaamheden moeten zorgvuldig worden voorbereid om schade aan kabels en leidingen te voorkomen. Ten eerste dient de grondroerder voorafgaand aan de werkzaamheden een graafmelding (ook wel: Klic-melding) te doen. De grondroerder ontvangt in reactie op de Klic-melding een tekening waarop de kabels en leidingen in het graafgebied zijn opgenomen. Die tekening dient aanwezig te zijn bij het uitvoeren van de graafwerkzaamheden. Ook moet de grondroerder op basis van de Klic-tekening de kabels en leidingen in het graafgebied zoeken (ook wel: lokaliseren).

Discussie over lokaliseren kabels en leidingen

In de zaak die is voorgelegd bij de Hoge Raad bestaat discussie over het lokaliseren van kabels en leidingen. Wat is er precies gebeurd? De netbeheerder neemt de grondroerder kwalijk dat niet genoeg onderzoek is gedaan naar kabels en leidingen in het graafgebied. De aannemer stelt dat niet in het hele graafgebied hoefde te worden gelokaliseerd omdat de werkzaamheden gefaseerd werden uitgevoerd. Eerst zouden heiwerkzaamheden plaatsvinden, waarna in een latere fase in een breder gebied graafwerkzaamheden zouden worden uitgevoerd. De hamvraag is of de grondroerder voorafgaand aan zijn werkzaamheden in het gehele werkgebied moet lokaliseren of dat het lokaliseren (net als de graafwerkzaamheden) gefaseerd mag plaatsvinden.

Richtlijn Zorgvuldig Graafproces

De Hoge Raad sluit (net als het Gerechtshof) aan bij de Richtlijn Zorgvuldig Graafproces (CROW 250), waarin de lokaliseringsplicht van de grondroerder is uitgewerkt. In die richtlijn is opgenomen dat het zoekgebied bestaat uit de locatie waarin daadwerkelijk de grond wordt afgegraven plus een zone van 1,5 meter. Dit komt erop neer dat leidingen die volgens de Klic-tekening binnen 1,5 meter van de geroerde grond liggen, voorafgaand moeten worden gelokaliseerd.

Oordeel: onderzoek altijd groter gebied

De Hoge Raad en het Hof oordelen dat in het gehele gebied moest worden gelokaliseerd zoals is opgenomen in de Richtlijn en de WIBON. Het was de grondroerder niet toegestaan het lokaliseren te beperken tot de directe omgeving van de aan te brengen funderingspaal. Ondanks dat de werkzaamheden in verschillende fases werden uitgevoerd (eerst heien, later ontgraven), moest in het gehele gebied worden gelokaliseerd. Daarmee wordt aangesloten bij de uitgangspunten van de WIBON en de Richtlijn dat de grondroerder een zorgplicht heeft zijn werkzaamheden op zorgvuldige wijze te verrichten.

De Hoge Raad ziet geen reden af te wijken van de eis om voorafgaand te lokaliseren rondom het gehele graafgebied gezien de geringe omvang van de werkzaamheden en de relatief korte uitvoeringstijd van drie maanden. (Lees hier de hele uitspraak van de Hoge Raad) De deur wordt op een kier gehouden om in uitzonderlijke gevallen de lokaliseringsplicht te betrekken op afzonderlijke onderdelen van een project. Het voorbeeld van de Noord-Zuidlijn wordt aangehaald, waarvan de aanleg bestond uit een aantal deelprojecten.


Wilt u hier meer over weten Of heeft u een vraag over uw specifieke situatie rond een schade bij graaf- of heiwerkzaamheden? Neem gerust contact met mij op. Bel 0172 – 49 43 45 of stuur mij een e-mail.

Neem gerust contact met mij op

Actueel

Ons kantoor doet ook dit jaar mee aan de landelijke Dag van het Erfrecht. In het kader van deze dag is het mogelijk een...

Meer informatie arrow_forward

Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot hij een vrij...

Meer informatie arrow_forward

Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt een...

Meer informatie arrow_forward

De afdeling letselschade van ons kantoor mag ook de komende drie jaar weer het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. En...

Meer informatie arrow_forward

Ik werd gebeld door een teleurgestelde koper. Hij had een mooie woning op Funda gevonden. Hij had onderhandeld met de...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat letselschade Guido van der Corput schrijft in dit artikel over een val van een fietser op een hellingbaan van een...

Meer informatie arrow_forward

Berntsen Mulder Advocaten is rond de komende feestdagen enkele dagen gesloten. Goede Vrijdag 15 april. Tweede...

Meer informatie arrow_forward

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken: Wachtwoord: ...

Meer informatie arrow_forward

Skiën is leuk, maar kan ook heel gevaarlijk zijn. Wie wel eens op een ski-piste heeft gestaan, heeft vast wel eens een...

Meer informatie arrow_forward

De Rechtbank Den Haag heeft dinsdag 23 maart 2022 het faillissement uitgesproken van Quality Green Plants B.V. en Hulst...

Meer informatie arrow_forward

In het septembernummer van Dwarslaesie Magazine vertelden we over Frits, die door een fietsongeval een dwarslaesie opliep....

Meer informatie arrow_forward

De Alphense atleet en student Twan van Rijn doet mee aan het project Elk Kind Een Bal van de Johan Cruyff Foundation. De...

Meer informatie arrow_forward

Als iemand alimentatie moet betalen, is er vaak veel discussie over de woonlasten die iemand heeft. Want hoe hoger de...

Meer informatie arrow_forward

Over domeinnaamfraude hebben wij op deze website al vaak gepubliceerd. Een specifieke vorm van domeinnaamfraude is het...

Meer informatie arrow_forward

Momenteel zijn er weer valse facturen in omloop, waarbij mensen wordt wijsgemaakt dat zij hun zorgpremie niet hebben...

Meer informatie arrow_forward

Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

Meer informatie arrow_forward

Via deze site hebben wij al eerder uitgebreid verslag gedaan van onze acties ter voorkoming van domeinnaamfraude. Een grote...

Meer informatie arrow_forward

Het is de nachtmerrie van iedereen die wel eens geld overmaakt: Je komt er na de betaling achter dat je per ongeluk een...

Meer informatie arrow_forward

Wat is het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren en vakantiedagen? En waarom is het belangrijk dat...

Meer informatie arrow_forward

In deze tijd, waarin een groot deel van de mensen thuiswerkt, is de vraag of (en wanneer) een werkgever de email van zijn...

Meer informatie arrow_forward

Email controleren bij fraude-signalen? In deze tijd, waarin een groot deel van de mensen thuiswerkt, is de vraag of (en...

Meer informatie arrow_forward

Arbeidsrecht in beweging - welke wijzigingen staan ons te wachten? Het jaar 2022 is net van start gegaan. Allereerst wens...

Meer informatie arrow_forward

Een goede administratie voorkomt juridische problemen. Daarom leg ik in een serie artikelen uit wat het belang is van een...

Meer informatie arrow_forward

Kwekers die nog geld tegoed hadden van het in 2014 failliet verklaarde Baas Plantenservice uit Hazerswoude-Dorp krijgen 100...

Meer informatie arrow_forward