,

Wat als u uw alimentatie niet kunt betalen door de coronacrisis?

26 maart 2020

Moet u maandelijks alimentatie betalen, kinder- en/of partneralimentatie, en kunt u als gevolg van de coronacrisis het bedrag niet betalen? In dit artikel leg ik uit wat u kunt doen.

Inkomenswijziging door coronacrisis

Het coronavirus en de bijbehorende Coronacrisis heeft directe gevolgen voor het inkomen van mensen, ook voor hen die alimentatie moeten betalen. Vooral voor ondernemers heeft de overheid wel verregaande maatregelen getroffen, maar dat geld is niet direct beschikbaar. Het is ook nog maar de vraag of u daar wel of niet voor in aanmerking komt. Hoe kunt u op dit moment het beste omgaan met een alimentatieverplichting die u niet kunt nakomen?

Optie 1: Overleg met de alimentatiegerechtigde

Het beste wat u kunt doen, is contact zoeken met de alimentatiegerechtigde. Laat hem of haar weten dat u nu (vrijwel) geen inkomen heeft en dus deze maand de alimentatieverplichting niet kunt nakomen.

Probeer in onderling overleg tot afspraken te komen. Misschien kunt u afspreken dat u uw verplichting later in het jaar nakomt, als u wel weer inkomen heeft of dat u in gezamenlijk overleg de alimentatie (tijdelijk) verlaagt. Het is het beste als u deze afspraken schriftelijk vastlegt.

Mediator kan helpen

Als u hier hulp bij nodig hebt, is het mogelijk dat u een mediator inschakelt bij het maken van goede afspraken met elkaar. Een mediator kan ook helpen als u er niet uitkomt met de persoon aan wie u alimentatie moet betalen. Uiteraard wil ik u daarbij van dienst zijn.

Optie 2: Executie Kort Geding

Lukt het niet om in onderling overleg afwijkende afspraken te maken? Dan is het volgende van belang: is de alimentatieverplichting wel of niet bekrachtigd door de rechtbank?

Niet door rechtbank bekrachtigd
Wanneer de alimentatieverplichting niet door de rechtbank is bekrachtigd, dan is afdwingen van de betaling door de alimentatiegerechtigde niet zo eenvoudig. Deurwaarders en ook het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kunnen de achterstand alleen incasseren wanneer er sprake is van een juridisch direct afdwingbare uitspraak van de Rechtbank. Een incassobureau staat dus minder sterk om het geld te innen.

Wel door rechtbank bekrachtigd
Wanneer er sprake is van een juridisch afdwingbare verplichting, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk in actie te komen. De persoon aan wie u alimentatie betaalt, kan namelijk een incasso in gang zetten en beslag op bijvoorbeeld uw inkomen of auto te leggen. Wilt u dat voorkomen, neem dan zo snel mogelijk contact met mij op, zodat ik u verder kan adviseren.

Executiegeschil

De meest logische vervolgstap is dan een executiegeschil in kort geding. In deze procedure vraagt u in een Kort Geding aan de rechter om de alimentatiegerechtigde de mogelijkheid te ontnemen om betaling af te dwingen. In beginsel zal de Kort Geding-rechter de alimentatiebeschikking moeten eerbiedigen.

De Hoge Raad heeft in een bekend arrest gesteld dat als een alimentatieplichtige in financiële nood komt als er ná de uitspraak bepaalde feiten gebeuren, er sprake kan zijn van misbruik van recht. Ofwel: in bijzondere gevallen kunnen uitzonderingen worden gemaakt. Het is nog niet duidelijk of de huidige Coronacrisis daar al reden voor is. Het zou kunnen. Of dat zo is zal een van onze advocaten voor u kunnen beoordelen.

Optie 3: Wijziging alimentatie

U kunt er ook voor kiezen om de alimentatie te wijzigen. Zeker als de verwachting is dat de financiële problemen niet binnen een aantal maanden zijn opgelost, is dit een realistische keuze. Daarvoor moet u een procedure tot wijziging starten. Uiteraard kan en wil ik u daarbij helpen.

Een alimentatieverplichting kan worden gewijzigd als er sprake is van een ‘wijziging van omstandigheden’. Een inkomenswijziging kan zo’n wijziging van omstandigheden zijn. Hierbij is wel van belang dat er normaal gesproken met een jaarinkomen wordt gerekend.
In een ander artikel zal ik nader ingaan op de mogelijkheid van wijziging kinderalimentatie en partneralimentatie.

Actueel

Een goede administratie voorkomt juridische problemen in de toekomst. Daarom leg ik in een serie artikelen uit wat het...

Meer informatie arrow_forward

Kwekers die nog geld tegoed hadden van het in 2014 failliet verklaarde Baas Plantenservice uit Hazerswoude-Dorp krijgen 100...

Meer informatie arrow_forward

Alle medewerkers van Berntsen Mulder Advocaten wensen u fijne feestdagen en een goed 2022 toe. Dit jaar doneren wij ons...

Meer informatie arrow_forward

Gefaseerde graafwerkzaamheden, gefaseerd lokaliseren? Een aannemer voert heiwerkzaamheden uit en raakt daarbij een...

Meer informatie arrow_forward

Hoe moet u als ondernemer nu eigenlijk om gaan met algemene voorwaarden? Elk bedrijf heeft ze, maar alleen al de vraag welke...

Meer informatie arrow_forward

Met een aanpassing van de Telecomwet, die in juli in werking is getreden, zijn kleine ondernemers beter beschermd tegen...

Meer informatie arrow_forward

Weet u hoeveel bomen er in Nederland staan? Ongeveer 160 miljoen! Minister Schouten van LNV wil er de komende jaren nog...

Meer informatie arrow_forward

'Deskundige begeleiding bij scheiding is essentieel' Elk jaar in september wordt de landelijke Dag van de Scheiding...

Meer informatie arrow_forward

De Nederlandse rechtspraak scoort hoog op het gebied van onafhankelijkheid. Ook de inspanningen om de kwaliteit van de...

Meer informatie arrow_forward

De verwachte aanpassing van de Wet DBA, die het kabinet vorig jaar (2020) aankondigde, is voorlopig uitgesteld. Het...

Meer informatie arrow_forward

Letselschade-slachtoffers krijgen (veel) meer schadevergoeding, door nieuwe uitgangspunten in de rechtspraak. Tot voor kort...

Meer informatie arrow_forward

Is zij vreemdgegaan omdat de relatie voorbij is, of is de relatie voorbij omdat zij vreemdgegaan is? Hij zit met zijn...

Meer informatie arrow_forward

Gedeelde smart is halve smart. Die gedachte wordt momenteel ook in de rechtspraak gebruik als het gaat om verzoeken om...

Meer informatie arrow_forward

In dit interview vertelt advocaat familierecht Jacomien Kapteijn aan interviewer Bernie Putters hoe een echtscheiding in...

Meer informatie arrow_forward

‘Regelmatig kom ik het in mijn praktijk tegen. Na mijn uitleg over de inhoud van de huwelijkse voorwaarden, volgt de...

Meer informatie arrow_forward

Is het voor een werkgever toegestaan om werknemers geen vakantiegeld uit te betalen, omdat de werkgever vanwege de...

Meer informatie arrow_forward

Twee rechtbanken in Nederland zijn deze maand gestart met een proef of pilot 'procedure gezamenlijke toegang ouders'. Eén...

Meer informatie arrow_forward

Het (demissionaire) kabinet heeft een wetswijziging voorgesteld waarin de maximale betaaltermijn van het grootbedrijf aan...

Meer informatie arrow_forward

De lente komt er aan. Tijd voor onderhoud aan de tuin. Als u een hovenier inschakelt, waar moet u dan op letten? In dit...

Meer informatie arrow_forward

In dit webinar vertelt advocaat arbeidsrecht Jos van Bohemen over wat te doen bij Dreigend Ontslag. Wat kan iemand doen...

Meer informatie arrow_forward

Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer...

Meer informatie arrow_forward

Dit webinar gaat over hoe om te gaan met commerciële contracten in coronatijd. Wat kunnen ondernemers doen als ze hun...

Meer informatie arrow_forward

Hoe lang is het verantwoord om door te gaan met een bedrijf als het in zwaar weer verkeert? Wanneer kunnen bestuurders...

Meer informatie arrow_forward

Dreigend ontslag. Wat moet u doen? Stel, het bedrijf waar u werkt heeft het zwaar. Bijvoorbeeld door de corona-crisis. U...

Meer informatie arrow_forward