,

Wat als u uw alimentatie niet kunt betalen door de Coronacrisis?

26 maart 2020

Moet u maandelijks alimentatie betalen, kinder- en/of partneralimentatie, en kunt u als gevolg van de Coronacrisis het bedrag niet betalen? In dit artikel leg ik uit wat u kunt doen.

Inkomenswijziging door Coronacrisis

Het Coronavirus en de bijbehorende Coronacrisis heeft directe gevolgen voor het inkomen van mensen, ook voor hen die alimentatie moeten betalen. Vooral voor ondernemers heeft de overheid wel verregaande maatregelen getroffen, maar dat geld is niet direct beschikbaar. Het is ook nog maar de vraag of u daar wel of niet voor in aanmerking komt. Hoe kunt u op dit moment het beste omgaan met een alimentatieverplichting die u niet kunt nakomen?

Optie 1: Overleg met de alimentatiegerechtigde

Het beste wat u kunt doen, is contact zoeken met de alimentatiegerechtigde. Laat hem of haar weten dat u nu (vrijwel) geen inkomen heeft en dus deze maand de alimentatieverplichting niet kunt nakomen.

Probeer in onderling overleg tot afspraken te komen. Misschien kunt u afspreken dat u uw verplichting later in het jaar nakomt, als u wel weer inkomen heeft of dat u in gezamenlijk overleg de alimentatie (tijdelijk) verlaagt. Het is het beste als u deze afspraken schriftelijk vastlegt.

Mediator kan helpen

Als u hier hulp bij nodig hebt, is het mogelijk dat u een mediator inschakelt bij het maken van goede afspraken met elkaar. Een mediator kan ook helpen als u er niet uitkomt met de persoon aan wie u alimentatie moet betalen. Uiteraard wil ik u daarbij van dienst zijn.

Optie 2: Executie Kort Geding

Lukt het niet om in onderling overleg afwijkende afspraken te maken? Dan is het volgende van belang: is de alimentatieverplichting wel of niet bekrachtigd door de rechtbank?

Niet door rechtbank bekrachtigd
Wanneer de alimentatieverplichting niet door de rechtbank is bekrachtigd, dan is afdwingen van de betaling door de alimentatiegerechtigde niet zo eenvoudig. Deurwaarders en ook het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kunnen de achterstand alleen incasseren wanneer er sprake is van een juridisch direct afdwingbare uitspraak van de Rechtbank. Een incassobureau staat dus minder sterk om het geld te innen.

Wel door rechtbank bekrachtigd
Wanneer er sprake is van een juridisch afdwingbare verplichting, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk in actie te komen. De persoon aan wie u alimentatie betaalt, kan namelijk een incasso in gang zetten en beslag op bijvoorbeeld uw inkomen of auto te leggen. Wilt u dat voorkomen, neem dan zo snel mogelijk contact met mij op, zodat ik u verder kan adviseren.

Executiegeschil

De meest logische vervolgstap is dan een executiegeschil in kort geding. In deze procedure vraagt u in een Kort Geding aan de rechter om de alimentatiegerechtigde de mogelijkheid te ontnemen om betaling af te dwingen. In beginsel zal de Kort Geding-rechter de alimentatiebeschikking moeten eerbiedigen.

De Hoge Raad heeft in een bekend arrest gesteld dat als een alimentatieplichtige in financiële nood komt als er ná de uitspraak bepaalde feiten gebeuren, er sprake kan zijn van misbruik van recht. Ofwel: in bijzondere gevallen kunnen uitzonderingen worden gemaakt. Het is nog niet duidelijk of de huidige Coronacrisis daar al reden voor is. Het zou kunnen. Of dat zo is zal een van onze advocaten voor u kunnen beoordelen.

Optie 3: Wijziging alimentatie

U kunt er ook voor kiezen om de alimentatie te wijzigen. Zeker als de verwachting is dat de financiële problemen niet binnen een aantal maanden zijn opgelost, is dit een realistische keuze. Daarvoor moet u een procedure tot wijziging starten. Uiteraard kan en wil ik u daarbij helpen.

Een alimentatieverplichting kan worden gewijzigd als er sprake is van een ‘wijziging van omstandigheden’. Een inkomenswijziging kan zo’n wijziging van omstandigheden zijn. Hierbij is wel van belang dat er normaal gesproken met een jaarinkomen wordt gerekend.
In een ander artikel zal ik nader ingaan op de mogelijkheid van wijziging kinderalimentatie en partneralimentatie.

Actueel

Moet u maandelijks alimentatie betalen, kinder- en/of partneralimentatie, en kunt u als gevolg van de Coronacrisis het...

Meer informatie arrow_forward

Het is duidelijk dat de Coronacrisis invloed heeft op de hele wereld. De overheid is een flink aantal versnellingen omhoog...

Meer informatie arrow_forward

De Coronacrisis heeft ongekende economische gevolgen. Veel ondernemingen verkeren in zwaar weer. In sommige gevallen loopt...

Meer informatie arrow_forward

De coronacrisis raakt ondernemers hard. Bestellingen worden geannuleerd en nieuwe opdrachten worden in de ijskast gezet. Een...

Meer informatie arrow_forward

De Coronacrisis heeft grote impact op de economie. Wat betekent dit voor de huur van bedrijfsruimte? Moet de huur worden...

Meer informatie arrow_forward

Gisteren zag ik op het nieuws het bericht dat een man een politieagent in het gezicht spuugde en daarbij riep dat hij Corona...

Meer informatie arrow_forward

Kan een ondernemer in de corona-crisis een beroep doen op overmacht? Advocaat ondernemingsrecht Matthijs Mulder vertelt in...

Meer informatie arrow_forward

Hoewel de overheid er alles aan doet om de gevolgen van de huidige corona-crisis voor ondernemingen te beperken (maatregelen...

Meer informatie arrow_forward

Op onze website is een zogeheten corona-loket geopend. Via dit loket kunt u vragen en antwoorden over de gevolgen van de...

Meer informatie arrow_forward

Zelfs als een ondernemer alle steunmaatregelen benut die op dit moment door de overheid worden aangereikt, kan het zo zijn...

Meer informatie arrow_forward

Ik ben ondernemer en ik kan niet leveren aan mijn contractspartij, wat nu? Het zijn zware tijden voor ondernemers. De...

Meer informatie arrow_forward

Ons kantoor treft maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We zijn ons ervan bewust dat de...

Meer informatie arrow_forward

UPDATE 18 maart: De regeling werktijdverkorting komt te vervallen. De afgelopen drie weken kreeg de overheid 78 duizend...

Meer informatie arrow_forward

Het bedrijf Vandaag Online benadert kleine ondernemers met een verkooppraatje om hun bedrijf bekender te maken via internet....

Meer informatie arrow_forward

Corona/Covid-19 update: op de Dag van het Familierecht worden één-op-ééngesprekken gehouden. Wij hanteren daarbij de...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat Lidewij Calis zit donderdag samen met haar cliënt aan tafel bij de talkshow van Eva Jinek. Mr. Calis is advocaat...

Meer informatie arrow_forward

Wanneer er een zonnepaneel (of meerdere zonnepanelen) van een dak waaien, kan dat behoorlijke schade veroorzaken. Of...

Meer informatie arrow_forward

De kogel is door de kerk. We doen dit jaar weer mee aan de 20 van Alphen! Om precies te zijn: we doen mee aan de 10...

Meer informatie arrow_forward
Landjepik
21 januari 2020

Ruzie over de erfgrens komt veel voor tussen buren. Kijk maar naar de Rijdende Rechter. Soms gaat het al mis bij...

Meer informatie arrow_forward

Uw buurman plaatst een schutting, schuur of garage. Maar daarbij bouwt hij - per ongeluk, of expres - op uw erf. Wat moet u...

Meer informatie arrow_forward

Rabobank Groene Hart Noord, notariskantoor Kroes & Partners en Berntsen Mulder Advocaten organiseren op dinsdag 18...

Meer informatie arrow_forward

Trademark Office B.V. (tevens handelend onder vele andere handelsnamen) is vandaag, dinsdag 14 januari 2020, door de...

Meer informatie arrow_forward

In de zomer van 2019 kwam een fietser met een elektrische fiets ten val bij een kabelbrug. Bij het woord 'kabelbrug' denkt...

Meer informatie arrow_forward

Op 1 april 2020 treedt de Compensatieregeling transitievergoeding in werking. Op basis van deze regeling kan een werkgever...

Meer informatie arrow_forward