,

Wat heeft 2022 op gebied van arbeidsrecht in petto?

4 januari 2022

Arbeidsrecht in beweging – welke wijzigingen staan ons te wachten?

Het jaar 2022 is net van start gegaan. Allereerst wens ik u de beste wensen toe. Het lijkt mij een goed moment om even vooruit te blikken op wat 2022 op gebied van arbeidsrecht in petto heeft. Arbeidsrecht is altijd in beweging. Wetten en regels worden aangepast, geschrapt of vernieuwd, omdat ze anders uitpakken dan de wetgever had voorzien. Of omdat er een andere politieke wind waait.

Al met ingang van dit jaar zijn de eerste wijzigingen doorgevoerd. Later dit jaar zal er op het gebied van het arbeidsrecht nog meer veranderen. Hieronder een korte weergave van de (te verwachten) belangrijkste wijzigingen in 2022 voor het MKB.

Verbod op rookruimtes

Mocht er tot januari 2022 nog een roomruimte aanwezig zijn op een werklocatie, inmiddels is dat niet meer toegestaan.  Dit kan door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit worden gecontroleerd. Zij kunnen ook een boete opleggen.  Mocht er dus nog een rookruimte aanwezig zijn, sluit deze dan per direct.

Loon

De lonen worden meestal gedurende een jaar verhoogd/geïndexeerd. Kijk hiervoor in de toepasselijke CAO. Naast het overeengekomen loon stijgt ook het minimumloon. Het minimumloon bedraagt met ingang van 1 januari 2022 € 1.725,00 per maand voor een werknemer die fulltime werkt en 21 jaar of ouder is.

Thuiswerkvergoeding

Sinds de Covid-19 pandemie wordt er meer thuis gewerkt. Veel werkgevers bieden een thuiswerkkostenvergoeding aan.  Dit is wettelijk gezien niet verplicht. Wel zien wij als advocaten arbeidsrecht in de praktijk dat dit in steeds meer CAO’s wordt opgenomen.  Controleer dus altijd de toepasselijke CAO.

Zijn er geen afspraken gemaakt, dan mag u als werkgever zelf de hoogte van de thuiswerkkostenvergoeding bepalen. De thuiswerkkostenvergoeding kan tot en met € 2,00 onbelast worden verstrekt. Kiest u als werkgever voor een hoger bedrag, dan moet er loonheffing worden afgedragen.

De onbelaste reiskostenvergoeding (maximaal € 0,19) blijft ook bestaan.

Per dag kan alleen óf  de thuiswerkkostenvergoeding óf de reiskostenvergoeding worden betaald. Dit vraagt dus om enige administratie. Om dat te voorkomen, kunnen er ook vaste afspraken worden gemaakt over het aantal dagen waarop de werknemer thuiswerkt. Zo kan er alsnog een vaste vergoeding worden toegekend. Die vergoeding hoeft niet bij iedere wijziging te worden aangepast. Wel moet dit worden gewijzigd als de werknemer ineens structureel meer thuis of juist op kantoor gaat werken.

Werkkostenregeling

De verruiming van de werkkostenregeling is komen te vervallen. In 2022 is de vrije ruimte over de eerste € 400.000,00 dus weer 1,7%, in plaats van 3%. Daarboven is de vrije ruimte 1,18%.

Medezeggenschap

Heeft u een ondernemingsraad? Let erop dat bij groei van de onderneming het zo kan zijn dat er ineens wél een ondernemingsraad in het leven moet worden geroepen.

De grootste wijziging op dit vlak is vooral dat werknemers vanaf 1 januari 2022 al na drie maanden mogen stemmen en zich beschikbaar mogen stellen voor de ondernemingsraad.

WW-premie

Als werkgever betaalt u een hogere WW-premie voor werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% overwerken als zij een arbeidsovereenkomst hebben voor minder dan 35 uur per week.  Deze bepaling is in verband met COVID-19 opgeschort over de jaren 2020 en 2021. Vanaf 1 januari 2022 herleeft deze regeling weer.  Hou hiermee bij de planning van het personeel dus rekening om hogere kosten te voorkomen.

Ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 verandert de regeling met betrekking tot het ouderschapsverlof. Iedere werknemer heeft vanaf dat moment recht op negen weken betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind. Dit is een uitkering die door het UWV wordt verstrekt. De hoogte van de betaling is 50% van het dagloon (gemaximeerd op het maximale dagloon).

Arbeidsvoorwaarden

Op basis van een Europese richtlijn dienen alle lidstaten voor 1 augustus 2022 de wetgeving aan te passen. Op dit moment is daarom een wetsvoorstel aanhangig. Op basis van dit voorstel is de verwachting dat er wijzigingen zullen komen ten aanzien van het nevenactiviteitenbeding en het studiekostenbeding. Daarnaast wordt aangenomen dat de uren die worden besteed aan een verplichte opleiding gezien worden als werktijd.

Hierover volgt later op onze website meer informatie. Deze wijzigingen zullen in ieder geval reden zijn de arbeidsovereenkomsten nog eens tegen het licht te houden. Als u wilt weten wanneer dat is, dan kunt u zich het best inschrijven voor onze nieuwsbrief. U krijgt dan automatisch een mail wanneer een nieuw stuk over arbeidsrecht verschijnt.

Afrondend

Het arbeidsrecht staat dus niet stil. Doorlopend zijn er wijzigingen, die niet allemaal even duidelijk zijn. Daarnaast is iedere CAO weer anders. Kijk dus goed of er een CAO van toepassing is en welke afspraken daarin zijn opgenomen.


Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u weten hoe dit in uw specifieke situatie van toepassing is? Neem gerust contact met mij op via tel. 0172 – 42 71 94 of stuur mij een e-mail.

Neem gerust contact met mij op

Actueel

Ons kantoor doet ook dit jaar mee aan de landelijke Dag van het Erfrecht. In het kader van deze dag is het mogelijk een...

Meer informatie arrow_forward

Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot hij een vrij...

Meer informatie arrow_forward

Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt een...

Meer informatie arrow_forward

De afdeling letselschade van ons kantoor mag ook de komende drie jaar weer het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. En...

Meer informatie arrow_forward

Ik werd gebeld door een teleurgestelde koper. Hij had een mooie woning op Funda gevonden. Hij had onderhandeld met de...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat letselschade Guido van der Corput schrijft in dit artikel over een val van een fietser op een hellingbaan van een...

Meer informatie arrow_forward

Berntsen Mulder Advocaten is rond de komende feestdagen enkele dagen gesloten. Goede Vrijdag 15 april. Tweede...

Meer informatie arrow_forward

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken: Wachtwoord: ...

Meer informatie arrow_forward

Skiën is leuk, maar kan ook heel gevaarlijk zijn. Wie wel eens op een ski-piste heeft gestaan, heeft vast wel eens een...

Meer informatie arrow_forward

De Rechtbank Den Haag heeft dinsdag 23 maart 2022 het faillissement uitgesproken van Quality Green Plants B.V. en Hulst...

Meer informatie arrow_forward

In het septembernummer van Dwarslaesie Magazine vertelden we over Frits, die door een fietsongeval een dwarslaesie opliep....

Meer informatie arrow_forward

De Alphense atleet en student Twan van Rijn doet mee aan het project Elk Kind Een Bal van de Johan Cruyff Foundation. De...

Meer informatie arrow_forward

Als iemand alimentatie moet betalen, is er vaak veel discussie over de woonlasten die iemand heeft. Want hoe hoger de...

Meer informatie arrow_forward

Over domeinnaamfraude hebben wij op deze website al vaak gepubliceerd. Een specifieke vorm van domeinnaamfraude is het...

Meer informatie arrow_forward

Momenteel zijn er weer valse facturen in omloop, waarbij mensen wordt wijsgemaakt dat zij hun zorgpremie niet hebben...

Meer informatie arrow_forward

Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

Meer informatie arrow_forward

Via deze site hebben wij al eerder uitgebreid verslag gedaan van onze acties ter voorkoming van domeinnaamfraude. Een grote...

Meer informatie arrow_forward

Het is de nachtmerrie van iedereen die wel eens geld overmaakt: Je komt er na de betaling achter dat je per ongeluk een...

Meer informatie arrow_forward

Wat is het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren en vakantiedagen? En waarom is het belangrijk dat...

Meer informatie arrow_forward

In deze tijd, waarin een groot deel van de mensen thuiswerkt, is de vraag of (en wanneer) een werkgever de email van zijn...

Meer informatie arrow_forward

Email controleren bij fraude-signalen? In deze tijd, waarin een groot deel van de mensen thuiswerkt, is de vraag of (en...

Meer informatie arrow_forward

Arbeidsrecht in beweging - welke wijzigingen staan ons te wachten? Het jaar 2022 is net van start gegaan. Allereerst wens...

Meer informatie arrow_forward

Een goede administratie voorkomt juridische problemen. Daarom leg ik in een serie artikelen uit wat het belang is van een...

Meer informatie arrow_forward

Kwekers die nog geld tegoed hadden van het in 2014 failliet verklaarde Baas Plantenservice uit Hazerswoude-Dorp krijgen 100...

Meer informatie arrow_forward