,

Wat zijn uw rechten en plichten als erfgenaam?

Als erfgenaam heeft u bepaalde rechten en bepaalde plichten. Op deze pagina leest u daar meer over.

De rechten van de erfgenamen

Alle tot de nalatenschap behorende goederen zijn mede-eigendom van alle erfgenamen zolang er nog geen verdeling van de nalatenschap heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat niet over de boedel (zowel de inboedel als de banktegoeden) kan worden beschikt zonder medewerking en/of instemming van alle erfgenamen.

Daden van beschikking

Met daden van beschikking worden handelingen bedoeld als verkopen, verhuren of verpachten van de grond c.q. de woning.
Voorafgaand aan de verdeling van een nalatenschap heeft iedere erfgenaam het recht om een zogeheten boedelbeschrijving te vorderen. Een boedelbeschrijving houdt in dat alle tot de nalatenschap behorende goederen en zaken worden beschreven, zowel de baten als de lasten. Een boedelbeschrijving kan onderling worden opgesteld, maar kan ook door een notaris worden opgesteld in de vorm van een notariële akte. In een notariële akte wordt de boedelbeschrijving in de meeste gevallen onder ede bevestigd.

De plichten van de erfgenamen

De erfgenamen zijn samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Omdat het niet praktisch is om steeds met alle erfgenamen te moeten handelen, is het gebruikelijk dat de erfgenamen één erfgenaam aanwijzen die een volmacht krijgt om de erfenis af te wikkelen. Ook kunnen de erfgenamen een buitenstaander een volmacht geven om de erfenis af te wikkelen, een executeur. Deze werd vroeger executeur testamentair genoemd.

Gegevens verstrekken erfenis

De erfgenamen zijn ook verplicht elkaar alle gegevens te verstrekken die voor de bepaling van hun erfrechtelijke posities van belang zijn.
De erfgenamen zijn verder gezamenlijk belast met het beheer van de nalatenschap. Onder het beheer wordt verstaan het verrichten van alle handelingen die nodig zijn voor een normaal gebruik van goederen.

Onderdelen beheer nalatenschap

Hierbij kan, onder meer, gedacht worden aan het beheren van de tot de nalatenschap behorende bankrekeningen, het opzeggen van de huur van een woning, het innen van vorderingen, het opzeggen van abonnementen en het verzorgen van de aangiften voor de inkomstenbelasting en de erfbelasting. Het beheer is er op gericht dat het aanwezige vermogen zoveel mogelijk in stand wordt gehouden.

Handelingen die gaan over onderhoud van een goed en die niet kunnen worden uitgesteld kunnen door de erfgenamen ieder afzonderlijk worden verricht.

De erfgenamen kunnen in onderling overleg afspraken met elkaar maken over het beheer van de gemeenschap. Op verzoek van een belanghebbende partij kan de kantonrechter een zogeheten beheersregeling.

Hulp en advies

Onze erfrechtspecialisten kunnen u verder helpen.  Juist vanuit hun ervaring en kennis weten zij waar u  op moet letten en wat de valkuilen zijn. Bel met 0172 – 42 71 95 of neem contact op via e-mail.

terug naar homepage erfrecht

contact met ons

  Waarmee kunnen wij u helpen?

  Actueel

  Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

  Meer informatie arrow_forward

  Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

  Meer informatie arrow_forward

  Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

  Meer informatie arrow_forward

  Jan zit naast zijn buurman in de auto. De buurman is zo aardig om hem weg te brengen naar het station en ze hebben nu wat...

  Meer informatie arrow_forward

  Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er een conflict ontstaat...

  Meer informatie arrow_forward

  Wij geven in een serie artikelen tips en informatie over de sanering van schulden. Mijn collega Xander Huijser heeft in deel...

  Meer informatie arrow_forward

  Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van...

  Meer informatie arrow_forward

  Wanneer een stel uit elkaar gaat of van elkaar gaat scheiden en er is gezamenlijk een woning in bezit, rijst al snel de...

  Meer informatie arrow_forward

  Ons kantoor doet ook dit jaar mee aan de landelijke Dag van het Erfrecht. In het kader van deze dag is het mogelijk een...

  Meer informatie arrow_forward

  Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot hij een vrij...

  Meer informatie arrow_forward

  Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt een...

  Meer informatie arrow_forward

  De afdeling letselschade van ons kantoor mag ook de komende drie jaar weer het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. En...

  Meer informatie arrow_forward

  Ik werd gebeld door een teleurgestelde koper. Hij had een mooie woning op Funda gevonden. Hij had onderhandeld met de...

  Meer informatie arrow_forward

  Advocaat letselschade Guido van der Corput schrijft in dit artikel over een val van een fietser op een hellingbaan van een...

  Meer informatie arrow_forward

  Skiën is leuk, maar kan ook heel gevaarlijk zijn. Wie wel eens op een ski-piste heeft gestaan, heeft vast wel eens een...

  Meer informatie arrow_forward

  De Rechtbank Den Haag heeft dinsdag 23 maart 2022 het faillissement uitgesproken van Quality Green Plants B.V. en Hulst...

  Meer informatie arrow_forward

  In het septembernummer van Dwarslaesie Magazine vertelden we over Frits, die door een fietsongeval een dwarslaesie opliep....

  Meer informatie arrow_forward

  De Alphense atleet en student Twan van Rijn doet mee aan het project Elk Kind Een Bal van de Johan Cruyff Foundation. De...

  Meer informatie arrow_forward

  Als iemand alimentatie moet betalen, is er vaak veel discussie over de woonlasten die iemand heeft. Want hoe hoger de...

  Meer informatie arrow_forward

  Over domeinnaamfraude hebben wij op deze website al vaak gepubliceerd. Een specifieke vorm van domeinnaamfraude is het...

  Meer informatie arrow_forward

  Momenteel zijn er weer valse facturen in omloop, waarbij mensen wordt wijsgemaakt dat zij hun zorgpremie niet hebben...

  Meer informatie arrow_forward

  Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

  Meer informatie arrow_forward

  Via deze site hebben wij al eerder uitgebreid verslag gedaan van onze acties ter voorkoming van domeinnaamfraude. Een grote...

  Meer informatie arrow_forward

  Het is de nachtmerrie van iedereen die wel eens geld overmaakt: Je komt er na de betaling achter dat je per ongeluk een...

  Meer informatie arrow_forward