,

Wat zijn uw rechten en plichten als erfgenaam?

Als erfgenaam heeft u bepaalde rechten en bepaalde plichten. Op deze pagina leest u daar meer over.

De rechten van de erfgenamen

Alle tot de nalatenschap behorende goederen zijn mede-eigendom van alle erfgenamen zolang er nog geen verdeling van de nalatenschap heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat niet over de boedel (zowel de inboedel als de banktegoeden) kan worden beschikt zonder medewerking en/of instemming van alle erfgenamen.

Daden van beschikking

Met daden van beschikking worden handelingen bedoeld als verkopen, verhuren of verpachten van de grond c.q. de woning.
Voorafgaand aan de verdeling van een nalatenschap heeft iedere erfgenaam het recht om een zogeheten boedelbeschrijving te vorderen. Een boedelbeschrijving houdt in dat alle tot de nalatenschap behorende goederen en zaken worden beschreven, zowel de baten als de lasten. Een boedelbeschrijving kan onderling worden opgesteld, maar kan ook door een notaris worden opgesteld in de vorm van een notariële akte. In een notariële akte wordt de boedelbeschrijving in de meeste gevallen onder ede bevestigd.

De plichten van de erfgenamen

De erfgenamen zijn samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Omdat het niet praktisch is om steeds met alle erfgenamen te moeten handelen, is het gebruikelijk dat de erfgenamen één erfgenaam aanwijzen die een volmacht krijgt om de erfenis af te wikkelen. Ook kunnen de erfgenamen een buitenstaander een volmacht geven om de erfenis af te wikkelen, een executeur. Deze werd vroeger executeur testamentair genoemd.

Gegevens verstrekken erfenis

De erfgenamen zijn ook verplicht elkaar alle gegevens te verstrekken die voor de bepaling van hun erfrechtelijke posities van belang zijn.
De erfgenamen zijn verder gezamenlijk belast met het beheer van de nalatenschap. Onder het beheer wordt verstaan het verrichten van alle handelingen die nodig zijn voor een normaal gebruik van goederen.

Onderdelen beheer nalatenschap

Hierbij kan, onder meer, gedacht worden aan het beheren van de tot de nalatenschap behorende bankrekeningen, het opzeggen van de huur van een woning, het innen van vorderingen, het opzeggen van abonnementen en het verzorgen van de aangiften voor de inkomstenbelasting en de erfbelasting. Het beheer is er op gericht dat het aanwezige vermogen zoveel mogelijk in stand wordt gehouden.

Handelingen die gaan over onderhoud van een goed en die niet kunnen worden uitgesteld kunnen door de erfgenamen ieder afzonderlijk worden verricht.

De erfgenamen kunnen in onderling overleg afspraken met elkaar maken over het beheer van de gemeenschap. Op verzoek van een belanghebbende partij kan de kantonrechter een zogeheten beheersregeling.

Hulp en advies

Onze erfrechtspecialisten kunnen u verder helpen.  Juist vanuit hun ervaring en kennis weten zij waar u  op moet letten en wat de valkuilen zijn. Bel met 0172 – 42 71 95 of neem contact op via e-mail.

terug naar homepage erfrecht

contact met ons

  Waarmee kunnen wij u helpen?

  Actueel

  De wettelijke verhoging van de alimentatie is voor het jaar 2023 vastgesteld op 3,4 procent. Elk jaar wordt de kinder- en...

  Meer informatie arrow_forward

  Berntsen Mulder Advocaten is op zoek naar ondersteuning (24-32 uur) Op zoek naar een nieuwe collega Wij – Jos van...

  Meer informatie arrow_forward

  Als werkgever heb je soms te maken met die ene werknemer die je herhaaldelijk hebt aangesproken op zijn gedrag, maar waarvan...

  Meer informatie arrow_forward

  Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in een dynamische werkomgeving, waar jij met je enthousiaste en doortastende...

  Meer informatie arrow_forward

  Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

  Meer informatie arrow_forward

  Een goede administratie voorkomt juridische problemen. Daarom leg ik in een serie artikelen uit wat het belang is van een...

  Meer informatie arrow_forward

  In onze nieuwsbrief van oktober 2022 onder meer: hogere energieprijzen als schadepost in letselschadezaken, aankondiging...

  Meer informatie arrow_forward

  Ruim 15 jaar geleden is het: de oprichting van de stichting Keurmerk Letselschade. De aanleiding voor de oprichting van dit...

  Meer informatie arrow_forward

  Na twee jaar keerde de Jaarmarktestafette weer terug in Alphen aan den Rijn. Twee teams van vijf personen van Berntsen...

  Meer informatie arrow_forward

  Er gaat de laatste maanden geen dag voorbij zonder dat er verschillende artikelen worden gepubliceerd over de hoge...

  Meer informatie arrow_forward

  Ouderverstoting is de situatie dat een kind zich in een echtscheidingsproces gedwongen voelt voor één van de ouders te...

  Meer informatie arrow_forward

  Op 9 september is het de dag van de echtscheiding. Jacomien Kapteijn van Berntsen Mulder Advocaten in Alphen heeft als...

  Meer informatie arrow_forward

  Optillen op een festival: (on)schuldig vermaak? Wat heb je er naar uitgekeken, na twee jaar corona-maatregelen: weer met...

  Meer informatie arrow_forward

  In Nederland is één op de tien gezinnen een samengesteld gezin. Dit jaar wordt er daarom op de landelijke Dag van de...

  Meer informatie arrow_forward

  Bij een scheiding komt heel veel kijken. Daarom is goede en deskundige begeleiding bij een scheiding op zowel juridisch,...

  Meer informatie arrow_forward

  Uw werknemer wordt aangereden. Hij/zij raakt blijvend arbeidsongeschikt. De HR-deskundige ziet een berg werk op zich...

  Meer informatie arrow_forward

  Verzekeringsplicht en aansprakelijkheid bij de elektrische step In oktober vorig jaar schreef ik een artikel over de...

  Meer informatie arrow_forward

  Het ouderschapsplan en de afspraken over een nieuwe partner Mogelijk zit je er niet op te wachten dat de nieuwe vriend of...

  Meer informatie arrow_forward

  Samenwonen in woonplaats nieuwe liefde Na een periode alleenstaande ouder te zijn geweest, komt het met regelmaat voor dat...

  Meer informatie arrow_forward

  Advocaat familierecht Jacomien Kapteijn mocht in juli aan de online krant AlphenCC/Leidsch Dagblad vertellen over haar werk....

  Meer informatie arrow_forward

  Opnieuw wijzigingen in het arbeidsrecht Zoals al aangekondigd in mijn bericht van januari 2022 (Wat heeft 2022 op gebied...

  Meer informatie arrow_forward

  Vaak denken mensen: als ik een advocaat inschakel, kost het me handen vol geld. Maar bedenkt u eens wat het u zou kunnen...

  Meer informatie arrow_forward

  Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

  Meer informatie arrow_forward

  Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

  Meer informatie arrow_forward