,

Hoe om te gaan met zakelijke schulden bij bedrijven?

14 juni 2022

Wij geven in een serie artikelen tips en informatie over de sanering van schulden. Mijn collega Xander Huijser heeft in deel 1 verschillende mogelijkheden van schuldsanering beschreven. In dit deel 2 ga ik in op mogelijkheden om zakelijke schulden bij bedrijven te saneren. In deel 3 legt mijn collega Jeroen Thiele uit hoe om te gaan met schulden bij de Belastingdienst.

Afkoop van zakelijke schulden

Elke ondernemer kan op een gegeven moment in de financiële problemen komen. Maar wat is daarvoor de beste oplossing? Hoe kom je financieel weerbaar uit een crisis? Het primaire doel is om alle zakelijke schulden bij de schuldeisers af te kopen. Dan kan de ondernemer met een schone lei verder met zijn bedrijf.

Uitleg belangrijk

Het is belangrijk om goed aan de schuldeisers uit te leggen waarom de schulden worden afgekocht. De financiële problemen van de ondernemer moeten worden uitgewerkt en toegelicht. In dat kader is het van groot belang om aan de schuldeiser uit te leggen dat, als hij of zij niet akkoord gaat met afkoop, een faillissement dreigt en in dat geval zal hij of zij niets betaald krijgen. Dat zorgt voor druk in de onderhandelingen met de schuldeisers over afkoop.

Schuldeisers werken vaak mee

Meestal willen schuldeisers wel meegaan in een gedeeltelijke betaling van hun claim. Dat scheelt hen immers ook tijd en geld die door hen anders aan de incasso van hun claim moet worden besteed. Er kan worden voorgesteld om het afkoopbedrag ineens te betalen of in meerdere termijnen.

Voordelen afkoop

Het grote voordeel van afkoop is dat niet alle schuldeisers akkoord hoeven te gaan. Stel dat het lukt om bijvoorbeeld 8 van de 10 grote schuldeisers af te kopen, dan is het ook mogelijk dat de onderneming op een gezonde manier verder kan gaan.

Daarnaast is een voordeel dat u een afkooptraject zelf (buiten de rechter om) kunt doen.

Crediteurenakkoord

Als een bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert, dan denkt men vaak aan een doorstart na faillissement (zie hierna). Maar dat is soms niet noodzakelijk. Een crediteurenakkoord kan soms ook goede oplossing bieden. Bij een crediteurenakkoord worden alle schulden afgekocht tegen finale kwijting.

Berntsen Mulder Advocaten kan bedrijven helpen bij het bereiken van een crediteurenakkoord. Hierbij zullen wij in eerste instantie de mogelijkheden van een saneringsvoorstel onderzoeken. Tijdens dit onderzoek verzoeken wij uw schuldeisers een pas op de plaats te maken en de uitkomst van het onderzoek af te wachten.

Beschikbaar bedrag

Uit ons onderzoek zal naar voren moeten komen welk bedrag u beschikbaar heeft voor het crediteurenakkoord. Aan de hand van de financiële gegevens maken wij een voorstel voor de crediteuren. In de praktijk betreft dit een betaling van een percentage van de schuld tegen finale kwijting (meestal minder dan 30% van het uitstaande bedrag).

Wel of geen dwang?

Een schuldeiser kan niet worden gedwongen akkoord te gaan met het aangeboden bedrag. Heel soms kan de weigering van een schuldeiser onredelijk zijn en kan die schuldeiser via de rechter worden gedwongen om akkoord te gaan. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als één ‘kleine’ schuldeiser niet instemt met het crediteurenakkoord en daardoor het hele akkoord niet zal slagen en een faillissement onafwendbaar is. Maar zo’n situatie doet zich niet snel voor.

Voordeel crediteurenakkoord

Als het crediteurenakkoord slaagt, dan krijgt de ondernemer niet met een faillissementscurator te maken. De onderneming kan op een gezonde manier voortbestaan. En daar zijn alle betrokkenen bij gebaat: de ondernemer zelf, zijn of haar werknemers en de leveranciers en klanten van de onderneming.

Aanvraag van eigen faillissement en doorstart

Als een onderneming in financiële moeilijkheden verkeert en het tij niet meer te keren is, dan wordt soms geprobeerd om de activiteiten te redden via de aanvraag van het eigen faillissement en een doorstart. De onderneming wordt dan eerst, op verzoek van de aandeelhouders, door de rechtbank failliet verklaard. De rechter stelt hierbij een curator aan die de boedel gaat afwikkelen.

De eigenaren die een doorstart willen realiseren, proberen vervolgens de benodigde activa van de onderneming van de curator te kopen. Denk bijvoorbeeld aan lopende contracten, de intellectuele eigendomsrechten, de voorraad en de goodwill. De zakelijke schulden blijven achter in de failliete onderneming en zijn daarmee gesaneerd.

Na een doorstart wordt de onderneming door de eigenaren voortgezet vanuit een andere rechtspersoon (zoals een nieuwe BV).

Snelheid van groot belang

Voor een succesvolle doorstart is snelheid van groot belang. Klanten en leveranciers zullen de onderneming verlaten als er niet snel duidelijkheid komt over voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. De curator weet dat natuurlijk ook en kan hier snel in schakelen.

Een bijkomend voordeel van sanering van schulden door middel van een doorstart is dat het personeel niet hoeft te worden overgenomen. Het doorstartende bedrijf kan er voor kiezen om enkele werknemers een arbeidsovereenkomst aan te bieden, maar dat hoeft niet.

Afronding

In deze blog heb ik een aantal mogelijkheden gegeven om zakelijke schulden te saneren. Ik help ondernemers graag om te bekijken welke mogelijkheid het beste bij hem of haar past. Neem gerust contact met mij op via tel. 0172 – 49 43 45 of stuur mij een e-mail. LET OP: als het spoed heeft, is bellen vanzelfsprekend altijd beter.

Neem gerust contact met mij op

  Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van 15.30 uur tot 17.00 uur verzorgen wij een seminar over dit thema. Meer informatie en inschrijving via deze pagina. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

  Actueel

  Ruim 15 jaar geleden is het: de oprichting van de stichting Keurmerk Letselschade. De aanleiding voor de oprichting van dit...

  Meer informatie arrow_forward

  Na twee jaar keerde de Jaarmarktestafette weer terug in Alphen aan den Rijn. Twee teams van vijf personen van Berntsen...

  Meer informatie arrow_forward

  Er gaat de laatste maanden geen dag voorbij zonder dat er verschillende artikelen worden gepubliceerd over de hoge...

  Meer informatie arrow_forward

  Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

  Meer informatie arrow_forward

  Ouderverstoting is de situatie dat een kind zich in een echtscheidingsproces gedwongen voelt voor één van de ouders te...

  Meer informatie arrow_forward

  Op 9 september is het de dag van de echtscheiding. Jacomien Kapteijn van Berntsen Mulder Advocaten in Alphen heeft als...

  Meer informatie arrow_forward

  Optillen op een festival: (on)schuldig vermaak? Wat heb je er naar uitgekeken, na twee jaar corona-maatregelen: weer met...

  Meer informatie arrow_forward

  In Nederland is één op de tien gezinnen een samengesteld gezin. Dit jaar wordt er daarom op de landelijke Dag van de...

  Meer informatie arrow_forward

  Bij een scheiding komt heel veel kijken. Daarom is goede en deskundige begeleiding bij een scheiding op zowel juridisch,...

  Meer informatie arrow_forward

  Uw werknemer wordt aangereden. Hij/zij raakt blijvend arbeidsongeschikt. De HR-deskundige ziet een berg werk op zich...

  Meer informatie arrow_forward

  Verzekeringsplicht en aansprakelijkheid bij de elektrische step In oktober vorig jaar schreef ik een artikel over de...

  Meer informatie arrow_forward

  Het ouderschapsplan en de afspraken over een nieuwe partner Mogelijk zit je er niet op te wachten dat de nieuwe vriend of...

  Meer informatie arrow_forward

  Samenwonen in woonplaats nieuwe liefde Na een periode alleenstaande ouder te zijn geweest, komt het met regelmaat voor dat...

  Meer informatie arrow_forward

  Advocaat familierecht Jacomien Kapteijn mocht in juli aan de online krant AlphenCC/Leidsch Dagblad vertellen over haar werk....

  Meer informatie arrow_forward

  Opnieuw wijzigingen in het arbeidsrecht Zoals al aangekondigd in mijn bericht van januari 2022 (Wat heeft 2022 op gebied...

  Meer informatie arrow_forward

  Vaak denken mensen: als ik een advocaat inschakel, kost het me handen vol geld. Maar bedenkt u eens wat het u zou kunnen...

  Meer informatie arrow_forward

  Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

  Meer informatie arrow_forward

  Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

  Meer informatie arrow_forward

  Jan zit naast zijn buurman in de auto. De buurman is zo aardig om hem weg te brengen naar het station en ze hebben nu wat...

  Meer informatie arrow_forward

  Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er een conflict ontstaat...

  Meer informatie arrow_forward

  Wij geven in een serie artikelen tips en informatie over de sanering van schulden. Mijn collega Xander Huijser heeft in deel...

  Meer informatie arrow_forward

  Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van...

  Meer informatie arrow_forward

  Wanneer een stel uit elkaar gaat of van elkaar gaat scheiden en er is gezamenlijk een woning in bezit, rijst al snel de...

  Meer informatie arrow_forward

  Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot hij een vrij...

  Meer informatie arrow_forward