,

Hoe om te gaan met zakelijke schulden bij bedrijven?

14 juni 2022

Wij geven in een serie artikelen tips en informatie over de sanering van schulden. Mijn collega Xander Huijser heeft in deel 1 verschillende mogelijkheden van schuldsanering beschreven. In dit deel 2 ga ik in op mogelijkheden om zakelijke schulden bij bedrijven te saneren. In deel 3 legt mijn collega Jeroen Thiele uit hoe om te gaan met schulden bij de Belastingdienst.

Afkoop van zakelijke schulden

Elke ondernemer kan op een gegeven moment in de financiële problemen komen. Maar wat is daarvoor de beste oplossing? Hoe kom je financieel weerbaar uit een crisis? Het primaire doel is om alle zakelijke schulden bij de schuldeisers af te kopen. Dan kan de ondernemer met een schone lei verder met zijn bedrijf.

Uitleg belangrijk

Het is belangrijk om goed aan de schuldeisers uit te leggen waarom de schulden worden afgekocht. De financiële problemen van de ondernemer moeten worden uitgewerkt en toegelicht. In dat kader is het van groot belang om aan de schuldeiser uit te leggen dat, als hij of zij niet akkoord gaat met afkoop, een faillissement dreigt en in dat geval zal hij of zij niets betaald krijgen. Dat zorgt voor druk in de onderhandelingen met de schuldeisers over afkoop.

Schuldeisers werken vaak mee

Meestal willen schuldeisers wel meegaan in een gedeeltelijke betaling van hun claim. Dat scheelt hen immers ook tijd en geld die door hen anders aan de incasso van hun claim moet worden besteed. Er kan worden voorgesteld om het afkoopbedrag ineens te betalen of in meerdere termijnen.

Voordelen afkoop

Het grote voordeel van afkoop is dat niet alle schuldeisers akkoord hoeven te gaan. Stel dat het lukt om bijvoorbeeld 8 van de 10 grote schuldeisers af te kopen, dan is het ook mogelijk dat de onderneming op een gezonde manier verder kan gaan.

Daarnaast is een voordeel dat u een afkooptraject zelf (buiten de rechter om) kunt doen.

Crediteurenakkoord

Als een bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert, dan denkt men vaak aan een doorstart na faillissement (zie hierna). Maar dat is soms niet noodzakelijk. Een crediteurenakkoord kan soms ook goede oplossing bieden. Bij een crediteurenakkoord worden alle schulden afgekocht tegen finale kwijting.

Berntsen Mulder Advocaten kan bedrijven helpen bij het bereiken van een crediteurenakkoord. Hierbij zullen wij in eerste instantie de mogelijkheden van een saneringsvoorstel onderzoeken. Tijdens dit onderzoek verzoeken wij uw schuldeisers een pas op de plaats te maken en de uitkomst van het onderzoek af te wachten.

Beschikbaar bedrag

Uit ons onderzoek zal naar voren moeten komen welk bedrag u beschikbaar heeft voor het crediteurenakkoord. Aan de hand van de financiële gegevens maken wij een voorstel voor de crediteuren. In de praktijk betreft dit een betaling van een percentage van de schuld tegen finale kwijting (meestal minder dan 30% van het uitstaande bedrag).

Wel of geen dwang?

Een schuldeiser kan niet worden gedwongen akkoord te gaan met het aangeboden bedrag. Heel soms kan de weigering van een schuldeiser onredelijk zijn en kan die schuldeiser via de rechter worden gedwongen om akkoord te gaan. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als één ‘kleine’ schuldeiser niet instemt met het crediteurenakkoord en daardoor het hele akkoord niet zal slagen en een faillissement onafwendbaar is. Maar zo’n situatie doet zich niet snel voor.

Voordeel crediteurenakkoord

Als het crediteurenakkoord slaagt, dan krijgt de ondernemer niet met een faillissementscurator te maken. De onderneming kan op een gezonde manier voortbestaan. En daar zijn alle betrokkenen bij gebaat: de ondernemer zelf, zijn of haar werknemers en de leveranciers en klanten van de onderneming.

Aanvraag van eigen faillissement en doorstart

Als een onderneming in financiële moeilijkheden verkeert en het tij niet meer te keren is, dan wordt soms geprobeerd om de activiteiten te redden via de aanvraag van het eigen faillissement en een doorstart. De onderneming wordt dan eerst, op verzoek van de aandeelhouders, door de rechtbank failliet verklaard. De rechter stelt hierbij een curator aan die de boedel gaat afwikkelen.

De eigenaren die een doorstart willen realiseren, proberen vervolgens de benodigde activa van de onderneming van de curator te kopen. Denk bijvoorbeeld aan lopende contracten, de intellectuele eigendomsrechten, de voorraad en de goodwill. De zakelijke schulden blijven achter in de failliete onderneming en zijn daarmee gesaneerd.

Na een doorstart wordt de onderneming door de eigenaren voortgezet vanuit een andere rechtspersoon (zoals een nieuwe BV).

Snelheid van groot belang

Voor een succesvolle doorstart is snelheid van groot belang. Klanten en leveranciers zullen de onderneming verlaten als er niet snel duidelijkheid komt over voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. De curator weet dat natuurlijk ook en kan hier snel in schakelen.

Een bijkomend voordeel van sanering van schulden door middel van een doorstart is dat het personeel niet hoeft te worden overgenomen. Het doorstartende bedrijf kan er voor kiezen om enkele werknemers een arbeidsovereenkomst aan te bieden, maar dat hoeft niet.

Afronding

In deze blog heb ik een aantal mogelijkheden gegeven om zakelijke schulden te saneren. Ik help ondernemers graag om te bekijken welke mogelijkheid het beste bij hem of haar past. Neem gerust contact met mij op via tel. 0172 – 49 43 45 of stuur mij een e-mail. LET OP: als het spoed heeft, is bellen vanzelfsprekend altijd beter.

Neem gerust contact met mij op

  Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van 15.30 uur tot 17.00 uur verzorgen wij een seminar over dit thema. Meer informatie en inschrijving via deze pagina. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

  Actueel

  Het was zondag 12 maart volop genieten van alle hardlooponderdelen van de 20 van Alphen, het evenement dat na 2 jaar...

  Meer informatie arrow_forward

  Uitkering ongevallenverzekering voor werkgever, of toch voor werknemer? Recent heeft de rechter een werkgever...

  Meer informatie arrow_forward

  Nederland was tot voor kort het enige land in Europa waar snorfietsers géén helmplicht hadden. Per 1 januari 2023 is de...

  Meer informatie arrow_forward

  Met ingang van dit jaar is een tweetal belangrijke wijzigingen doorgevoerd op het gebied van familierecht. Ten eerste gaat...

  Meer informatie arrow_forward

  Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

  Meer informatie arrow_forward

  De stichting 20 van Alphen en Berntsen Mulder Advocaten hebben hun handtekening gezet onder de sponsorovereenkomst voor...

  Meer informatie arrow_forward

  UPDATE 23 februari 2023: de voorzieningenrechter heeft in kort geding aangegeven dat de weduwe van André Hazes, Rachel,...

  Meer informatie arrow_forward

  We zijn alweer vol op stoom gekomen in 2023, maar willen u een mooie terugblik op 2022 niet onthouden. We vroegen onze...

  Meer informatie arrow_forward

  Als letselschade-advocaat zie ik veel leed. Het ergst zijn de zaken met jonge kinderen. Als ik mijn kinderen naar school...

  Meer informatie arrow_forward
  In memoriam: Ab Ebbink
  20 januari 2023

  Vrijdag 13 januari 2023 hebben wij afscheid genomen van Ab Ebbink. Ab was 25 jaar aan Berntsen Mulder Advocaten...

  Meer informatie arrow_forward

  Welke kansen biedt het instrument turbo-liquidatie bij een bedrijfsbeëindiging, en welke risico’s zijn er aan verbonden?...

  Meer informatie arrow_forward

  Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een goed 2023. Ons kantoor is gesloten op maandag 26...

  Meer informatie arrow_forward

  De wettelijke verhoging van de alimentatie is voor het jaar 2023 vastgesteld op 3,4 procent. Elk jaar wordt de kinder- en...

  Meer informatie arrow_forward

  Als werkgever heb je soms te maken met die ene werknemer die je herhaaldelijk hebt aangesproken op zijn gedrag, maar waarvan...

  Meer informatie arrow_forward

  Een goede administratie voorkomt juridische problemen. Daarom leg ik in een serie artikelen uit wat het belang is van een...

  Meer informatie arrow_forward

  In onze nieuwsbrief van oktober 2022 onder meer: hogere energieprijzen als schadepost in letselschadezaken, aankondiging...

  Meer informatie arrow_forward

  Ruim 15 jaar geleden is het: de oprichting van de stichting Keurmerk Letselschade. De aanleiding voor de oprichting van dit...

  Meer informatie arrow_forward

  Na twee jaar keerde de Jaarmarktestafette weer terug in Alphen aan den Rijn. Twee teams van vijf personen van Berntsen...

  Meer informatie arrow_forward

  Er gaat de laatste maanden geen dag voorbij zonder dat er verschillende artikelen worden gepubliceerd over de hoge...

  Meer informatie arrow_forward

  Ouderverstoting is de situatie dat een kind zich in een echtscheidingsproces gedwongen voelt voor één van de ouders te...

  Meer informatie arrow_forward

  Op 9 september is het de dag van de echtscheiding. Jacomien Kapteijn van Berntsen Mulder Advocaten in Alphen heeft als...

  Meer informatie arrow_forward

  Optillen op een festival: (on)schuldig vermaak? Wat heb je er naar uitgekeken, na twee jaar corona-maatregelen: weer met...

  Meer informatie arrow_forward

  In Nederland is één op de tien gezinnen een samengesteld gezin. Dit jaar wordt er daarom op de landelijke Dag van de...

  Meer informatie arrow_forward

  Bij een scheiding komt heel veel kijken. Daarom is goede en deskundige begeleiding bij een scheiding op zowel juridisch,...

  Meer informatie arrow_forward