,

Weerbaar uit de crisis | Blogserie deel 2: Hoe om te gaan met zakelijke schulden bij bedrijven?

14 juni 2022

Wij geven in een serie artikelen tips en informatie over de sanering van schulden. Mijn collega Xander Huijser heeft in deel 1 verschillende mogelijkheden van schuldsanering beschreven. In dit deel 2 ga ik in op mogelijkheden om zakelijke schulden bij bedrijven te saneren. In deel 3 legt mijn collega Jeroen Thiele uit hoe om te gaan met schulden bij de Belastingdienst.

Afkoop van zakelijke schulden

Elke ondernemer kan op een gegeven moment in de financiële problemen komen. Maar wat is daarvoor de beste oplossing? Hoe kom je financieel weerbaar uit een crisis? Het primaire doel is om alle zakelijke schulden bij de schuldeisers af te kopen. Dan kan de ondernemer met een schone lei verder met zijn bedrijf.

Uitleg belangrijk

Het is belangrijk om goed aan de schuldeisers uit te leggen waarom de schulden worden afgekocht. De financiële problemen van de ondernemer moeten worden uitgewerkt en toegelicht. In dat kader is het van groot belang om aan de schuldeiser uit te leggen dat, als hij of zij niet akkoord gaat met afkoop, een faillissement dreigt en in dat geval zal hij of zij niets betaald krijgen. Dat zorgt voor druk in de onderhandelingen met de schuldeisers over afkoop.

Schuldeisers werken vaak mee

Meestal willen schuldeisers wel meegaan in een gedeeltelijke betaling van hun claim. Dat scheelt hen immers ook tijd en geld die door hen anders aan de incasso van hun claim moet worden besteed. Er kan worden voorgesteld om het afkoopbedrag ineens te betalen of in meerdere termijnen.

Voordelen afkoop

Het grote voordeel van afkoop is dat niet alle schuldeisers akkoord hoeven te gaan. Stel dat het lukt om bijvoorbeeld 8 van de 10 grote schuldeisers af te kopen, dan is het ook mogelijk dat de onderneming op een gezonde manier verder kan gaan.

Daarnaast is een voordeel dat u een afkooptraject zelf (buiten de rechter om) kunt doen.

Crediteurenakkoord

Als een bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert, dan denkt men vaak aan een doorstart na faillissement (zie hierna). Maar dat is soms niet noodzakelijk. Een crediteurenakkoord kan soms ook goede oplossing bieden. Bij een crediteurenakkoord worden alle schulden afgekocht tegen finale kwijting.

Berntsen Mulder Advocaten kan bedrijven helpen bij het bereiken van een crediteurenakkoord. Hierbij zullen wij in eerste instantie de mogelijkheden van een saneringsvoorstel onderzoeken. Tijdens dit onderzoek verzoeken wij uw schuldeisers een pas op de plaats te maken en de uitkomst van het onderzoek af te wachten.

Beschikbaar bedrag

Uit ons onderzoek zal naar voren moeten komen welk bedrag u beschikbaar heeft voor het crediteurenakkoord. Aan de hand van de financiële gegevens maken wij een voorstel voor de crediteuren. In de praktijk betreft dit een betaling van een percentage van de schuld tegen finale kwijting (meestal minder dan 30% van het uitstaande bedrag).

Wel of geen dwang?

Een schuldeiser kan niet worden gedwongen akkoord te gaan met het aangeboden bedrag. Heel soms kan de weigering van een schuldeiser onredelijk zijn en kan die schuldeiser via de rechter worden gedwongen om akkoord te gaan. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als één ‘kleine’ schuldeiser niet instemt met het crediteurenakkoord en daardoor het hele akkoord niet zal slagen en een faillissement onafwendbaar is. Maar zo’n situatie doet zich niet snel voor.

Voordeel crediteurenakkoord

Als het crediteurenakkoord slaagt, dan krijgt de ondernemer niet met een faillissementscurator te maken. De onderneming kan op een gezonde manier voortbestaan. En daar zijn alle betrokkenen bij gebaat: de ondernemer zelf, zijn of haar werknemers en de leveranciers en klanten van de onderneming.

Aanvraag van eigen faillissement en doorstart

Als een onderneming in financiële moeilijkheden verkeert en het tij niet meer te keren is, dan wordt soms geprobeerd om de activiteiten te redden via de aanvraag van het eigen faillissement en een doorstart. De onderneming wordt dan eerst, op verzoek van de aandeelhouders, door de rechtbank failliet verklaard. De rechter stelt hierbij een curator aan die de boedel gaat afwikkelen.

De eigenaren die een doorstart willen realiseren, proberen vervolgens de benodigde activa van de onderneming van de curator te kopen. Denk bijvoorbeeld aan lopende contracten, de intellectuele eigendomsrechten, de voorraad en de goodwill. De zakelijke schulden blijven achter in de failliete onderneming en zijn daarmee gesaneerd.

Na een doorstart wordt de onderneming door de eigenaren voortgezet vanuit een andere rechtspersoon (zoals een nieuwe BV).

Snelheid van groot belang

Voor een succesvolle doorstart is snelheid van groot belang. Klanten en leveranciers zullen de onderneming verlaten als er niet snel duidelijkheid komt over voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. De curator weet dat natuurlijk ook en kan hier snel in schakelen.

Een bijkomend voordeel van sanering van schulden door middel van een doorstart is dat het personeel niet hoeft te worden overgenomen. Het doorstartende bedrijf kan er voor kiezen om enkele werknemers een arbeidsovereenkomst aan te bieden, maar dat hoeft niet.

Afronding

In deze blog heb ik een aantal mogelijkheden gegeven om zakelijke schulden te saneren. Ik help ondernemers graag om te bekijken welke mogelijkheid het beste bij hem of haar past. Neem gerust contact met mij op via tel. 0172 – 49 43 45 of stuur mij een e-mail. LET OP: als het spoed heeft, is bellen vanzelfsprekend altijd beter.

Neem gerust contact met mij op

  Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van 15.30 uur tot 17.00 uur verzorgen wij een seminar over dit thema. Meer informatie en inschrijving via deze pagina. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

  Actueel

  Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

  Meer informatie arrow_forward

  Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

  Meer informatie arrow_forward

  Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

  Meer informatie arrow_forward

  Jan zit naast zijn buurman in de auto. De buurman is zo aardig om hem weg te brengen naar het station en ze hebben nu wat...

  Meer informatie arrow_forward

  Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er een conflict ontstaat...

  Meer informatie arrow_forward

  Wij geven in een serie artikelen tips en informatie over de sanering van schulden. Mijn collega Xander Huijser heeft in deel...

  Meer informatie arrow_forward

  Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van...

  Meer informatie arrow_forward

  Wanneer een stel uit elkaar gaat of van elkaar gaat scheiden en er is gezamenlijk een woning in bezit, rijst al snel de...

  Meer informatie arrow_forward

  Ons kantoor doet ook dit jaar mee aan de landelijke Dag van het Erfrecht. In het kader van deze dag is het mogelijk een...

  Meer informatie arrow_forward

  Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot hij een vrij...

  Meer informatie arrow_forward

  Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt een...

  Meer informatie arrow_forward

  De afdeling letselschade van ons kantoor mag ook de komende drie jaar weer het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. En...

  Meer informatie arrow_forward

  Ik werd gebeld door een teleurgestelde koper. Hij had een mooie woning op Funda gevonden. Hij had onderhandeld met de...

  Meer informatie arrow_forward

  Advocaat letselschade Guido van der Corput schrijft in dit artikel over een val van een fietser op een hellingbaan van een...

  Meer informatie arrow_forward

  Skiën is leuk, maar kan ook heel gevaarlijk zijn. Wie wel eens op een ski-piste heeft gestaan, heeft vast wel eens een...

  Meer informatie arrow_forward

  De Rechtbank Den Haag heeft dinsdag 23 maart 2022 het faillissement uitgesproken van Quality Green Plants B.V. en Hulst...

  Meer informatie arrow_forward

  In het septembernummer van Dwarslaesie Magazine vertelden we over Frits, die door een fietsongeval een dwarslaesie opliep....

  Meer informatie arrow_forward

  De Alphense atleet en student Twan van Rijn doet mee aan het project Elk Kind Een Bal van de Johan Cruyff Foundation. De...

  Meer informatie arrow_forward

  Als iemand alimentatie moet betalen, is er vaak veel discussie over de woonlasten die iemand heeft. Want hoe hoger de...

  Meer informatie arrow_forward

  Over domeinnaamfraude hebben wij op deze website al vaak gepubliceerd. Een specifieke vorm van domeinnaamfraude is het...

  Meer informatie arrow_forward

  Momenteel zijn er weer valse facturen in omloop, waarbij mensen wordt wijsgemaakt dat zij hun zorgpremie niet hebben...

  Meer informatie arrow_forward

  Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

  Meer informatie arrow_forward

  Via deze site hebben wij al eerder uitgebreid verslag gedaan van onze acties ter voorkoming van domeinnaamfraude. Een grote...

  Meer informatie arrow_forward

  Het is de nachtmerrie van iedereen die wel eens geld overmaakt: Je komt er na de betaling achter dat je per ongeluk een...

  Meer informatie arrow_forward