,

Weerbaar uit de crisis | Blogserie deel 3: Wat te doen met een belastingschuld?

23 juni 2022

Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de verschillende steunmaatregelen zoals NOW subsidies of het betalingsuitstel. Met het verdwijnen van de maatregelen, zijn echter niet alle problemen verdwenen. Vanaf 1 april eindigt de regeling voor het bijzondere betalingsuitstel en met ingang van 1 oktober 2022 moeten ondernemers beginnen met het afbetalen van de belastingschulden die tijdens de coronaperiode zijn opgebouwd. Het is nu al duidelijk dat veel ondernemers daar niet toe in staat zijn.

Mijn collega’s Xander Huijser en Jasper van de Graaf hebben in deel 1 en 2 van de deze blogserie de verschillende mogelijkheden besproken om ondernemingen financieel gezonder te maken door het saneren van schulden. Xander heeft de hiervoor ► beschikbare juridische instrumenten op een rijtje gezet, en Jasper heeft uitgewerkt hoe dit bij ► zakelijke schulden werkt. In deze blog zal ik ingaan op belastingschulden.

Gefaciliteerd door ruime uitstelregelingen tijdens de coronaperiode hebben veel ondernemers belastingschulden opgebouwd. Welke mogelijkheden zijn er om deze schulden te saneren zodat de onderneming weer met een gezonde basis naar de toekomst kan kijken? Op 28 juni organiseren wij een workshop over dit onderwerp waarbij u van harte welkom bent.

Saneren van belastingschulden vóór de Coronacrisis

Het is een bekend gegeven dat de Belastingdienst voor de coronacrisis niet een van de makkelijkste partijen was om mee tot overeenstemming te komen over een sanering van belastingschulden. Het beleid van de Belastingdienst hierover is vastgelegd in de Leidraad Invordering 2008. In de relevante afdeling van de leidraad is eerst een uitgebreid artikel opgenomen in welke gevallen de belastingdienst niet meewerkt aan een sanering. Kort samengevat staat de belastingdienst wel open voor een regeling wanneer:

 • er een regeling is getroffen waar alle schuldeisers mee hebben ingestemd;
 • de belastingdienst in deze regeling tenminste het dubbele percentage van wat de normale schuldeisers ontvangen krijgt;
 • het te ontvangen bedrag niet door uitwinning van zekerheden of beslagleggingen kan worden verkregen;
 • de belastingdienst niet wordt achtergesteld bij andere bevoorrechte schuldeisers;
 • alle lopende fiscale verplichtingen tijdig en volledig worden nagekomen;
 • er geen derde is die aansprakelijk gesteld kan worden voor de belastingschulden;
 • na uitvoering van de regeling het bedrijf reële vooruitzichten heeft om zijn bedrijf op een gezonde manier te kunnen continueren;

In de praktijk blijkt dat zelfs wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan, de belastingdienst nog steeds moeilijk over de streep is te trekken.

Saneren van belastingschulden ná de Coronacrisis

De Minister van Economische zaken en Klimaat heeft in zijn brief van 21 januari 2021 al aangekondigd dat de belastingdienst saneringsverzoeken van bedrijven met ‘coronaschulden’ met een welwillende blik zal beoordelen. Dat beleid is in maart 2022 vastgelegd in de Tijdelijke instructie saneringen (PDF!). De aanhef van deze regeling luidt als volgt:

De ontvanger neemt bij de behandeling van verzoeken om sanering die door ondernemers zijn ingediend tijdelijk een soepele houding aan vanwege de coronacrisis. Ofwel: bij twijfel toekennen, indachtig het doel van deze instructie.

Deze regeling is dus een tijdelijke oplossing voor de financiële problemen die door de coronacrisis bij bedrijven zijn ontstaan. De regeling wordt ingetrokken wanneer er volgens de belastingdienst geen noodzaak meer is om een soepele houding aan te nemen vanwege de coronacrisis. Wanneer dat het geval is, daar kunnen wij slechts naar gissen.

Wat is er nu precies veranderd door deze tijdelijke instructie? Ik zet de belangrijkste veranderingen op een rij:

 • bij het verzoek moet nu een positieve externe beoordeling over de levensvatbaarheid van de onderneming worden gevoegd. Deze beoordeling kan worden afgegeven door een accountant (RA of AA), een bank of een herstructureringsdeskundige in een WHOA procedure. Overigens wordt het verzoek niet afgewezen wanneer deze verklaring ontbreekt, maar zal de belastingdienst de levensvatbaarheid dan zelf onderzoeken;
 • bij het verzoek moet een liquiditeitsprognose voor de komende 24 maanden worden gevoegd waaruit de aflossingscapaciteit voor die periode blijkt;
 • in beginsel moet aan de belastingdienst nog steeds het dubbele percentage worden aangeboden van wat aan de normale crediteuren wordt aangeboden. Het kabinet heeft echter aangekondigd dat voor verzoeken die tussen 1 augustus 2022 en 1 oktober 2023 worden ingediend, de eis van het dubbele percentage niet geldt;

De belastingdienst kan onder de tijdelijke regeling ook instemmen met een voorgestelde sanering die is gericht op beëindiging van de onderneming. Dat was voorheen niet mogelijk. Het voorgestelde bedrag moet in beginsel ineens worden voldaan, of wanneer blijkt dat dit niet mogelijk is, in maximaal 12 gelijke maandelijkse termijnen. De regeling is ook van toepassing op ‘niet-coronaschulden’.

De regeling kan door de belastingdienst altijd worden ingetrokken wanneer de ondernemer onjuiste informatie heeft verstrekt waarvan hij wist, of had moeten weten dat deze informatie niet juist was, een betaling heeft gemist, of zich niet aan de overige voorwaarden houdt.

Conclusie

De belastingdienst voert nu tijdelijk een soepeler beleid met betrekking tot saneringsverzoeken. De belangrijkste versoepeling is verwoord door de zinssnede: “Bij twijfel instemmen”. In aanvulling op deze tijdelijke versoepeling vervalt de eis van het dubbele percentage bovendien voor verzoeken die worden ingediend in de periode 1 augustus 2022 en 1 oktober 2023. Dit laatste maakt in veel gevallen een groot verschil uit. Door alle uitstelregelingen is de belastingschuld enorm opgelopen waardoor de belastingdienst in deze situatie vaak de grootste crediteur is. Voor de financiering van een sanering kan dit veel verschil uitmaken

De conclusie van deze blog is: Dit is het moment om na te denken over een sanering van (belasting)schulden. Hoe langer u wacht, des te meer corona uit ons collectieve geheugen is verdwenen. De belastingdienst hanteert nu nog soepele voorwaarden voor deze verzoeken. Hoewel de versoepeling niet morgen opgeheven zal worden, komt er wel ooit een eind aan. Als u twijfelt u uw onderneming in aanmerking komt voor een sanering, of als u wilt weten wat daarvoor nodig is, nodig ik u van harte uit om contact met mij, of mijn collega’s op te nemen. Bel ons via tel. 0172 – 49 43 45 of stuur een e-mail.

Neem gerust contact met mij op

  Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van 15.30 uur tot 17.00 uur verzorgen wij een seminar over dit thema. Meer informatie en inschrijving via deze pagina. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

  Actueel

  Begin januari kwam in het nieuws dat Roxeanne Hazes haar moeder voor de rechter sleept in verband met de erfenis van haar...

  Meer informatie arrow_forward

  We zijn alweer vol op stoom gekomen in 2023, maar willen u een mooie terugblik op 2022 niet onthouden. We vroegen onze...

  Meer informatie arrow_forward

  Als letselschade-advocaat zie ik veel leed. Het ergst zijn de zaken met jonge kinderen. Als ik mijn kinderen naar school...

  Meer informatie arrow_forward

  Welke kansen biedt het instrument turbo-liquidatie bij een bedrijfsbeëindiging, en welke risico’s zijn er aan verbonden?...

  Meer informatie arrow_forward

  Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een goed 2023. Ons kantoor is gesloten op maandag 26...

  Meer informatie arrow_forward

  De wettelijke verhoging van de alimentatie is voor het jaar 2023 vastgesteld op 3,4 procent. Elk jaar wordt de kinder- en...

  Meer informatie arrow_forward

  Als werkgever heb je soms te maken met die ene werknemer die je herhaaldelijk hebt aangesproken op zijn gedrag, maar waarvan...

  Meer informatie arrow_forward

  Een goede administratie voorkomt juridische problemen. Daarom leg ik in een serie artikelen uit wat het belang is van een...

  Meer informatie arrow_forward

  In onze nieuwsbrief van oktober 2022 onder meer: hogere energieprijzen als schadepost in letselschadezaken, aankondiging...

  Meer informatie arrow_forward

  Ruim 15 jaar geleden is het: de oprichting van de stichting Keurmerk Letselschade. De aanleiding voor de oprichting van dit...

  Meer informatie arrow_forward

  Na twee jaar keerde de Jaarmarktestafette weer terug in Alphen aan den Rijn. Twee teams van vijf personen van Berntsen...

  Meer informatie arrow_forward

  Er gaat de laatste maanden geen dag voorbij zonder dat er verschillende artikelen worden gepubliceerd over de hoge...

  Meer informatie arrow_forward

  Ouderverstoting is de situatie dat een kind zich in een echtscheidingsproces gedwongen voelt voor één van de ouders te...

  Meer informatie arrow_forward

  Op 9 september is het de dag van de echtscheiding. Jacomien Kapteijn van Berntsen Mulder Advocaten in Alphen heeft als...

  Meer informatie arrow_forward

  Optillen op een festival: (on)schuldig vermaak? Wat heb je er naar uitgekeken, na twee jaar corona-maatregelen: weer met...

  Meer informatie arrow_forward

  In Nederland is één op de tien gezinnen een samengesteld gezin. Dit jaar wordt er daarom op de landelijke Dag van de...

  Meer informatie arrow_forward

  Bij een scheiding komt heel veel kijken. Daarom is goede en deskundige begeleiding bij een scheiding op zowel juridisch,...

  Meer informatie arrow_forward

  Uw werknemer wordt aangereden. Hij/zij raakt blijvend arbeidsongeschikt. De HR-deskundige ziet een berg werk op zich...

  Meer informatie arrow_forward

  Verzekeringsplicht en aansprakelijkheid bij de elektrische step In oktober vorig jaar schreef ik een artikel over de...

  Meer informatie arrow_forward

  Het ouderschapsplan en de afspraken over een nieuwe partner Mogelijk zit je er niet op te wachten dat de nieuwe vriend of...

  Meer informatie arrow_forward

  Samenwonen in woonplaats nieuwe liefde Na een periode alleenstaande ouder te zijn geweest, komt het met regelmaat voor dat...

  Meer informatie arrow_forward

  Advocaat familierecht Jacomien Kapteijn mocht in juli aan de online krant AlphenCC/Leidsch Dagblad vertellen over haar werk....

  Meer informatie arrow_forward

  Opnieuw wijzigingen in het arbeidsrecht Zoals al aangekondigd in mijn bericht van januari 2022 (Wat heeft 2022 op gebied...

  Meer informatie arrow_forward

  Vaak denken mensen: als ik een advocaat inschakel, kost het me handen vol geld. Maar bedenkt u eens wat het u zou kunnen...

  Meer informatie arrow_forward