,

Werkgever incasseert verzekeringsgeld dat voor werknemer was bedoeld | artikel voor Dwarslaesie Magazine

10 september 2021

Frits maakt als ervaren wielrenner tijdens zijn vakantie een mooie rit door de bergen in Frankrijk. Een vrouw stapt vlak voor hem de weg op en hij valt, zo ongelukkig dat hij een hoge dwarslaesie oploopt. De vrouw is nergens meer te vinden. Omdat zijn werkgever een collectieve ongevallenverzekering heeft afgesloten, gaat Frits ervan uit dat hij een vergoeding zal krijgen. Maar hij komt voor een onaangename verrassing te staan.

Goed werkgeverschap

De werkgever van Frits heeft de ongevallenverzekering afgesloten via een tussenpersoon. Die tussenpersoon legt op de website uit dat een collectieve ongevallenverzekering gezien wordt als een uiting van goed werkgeverschap. Op die manier help je een werknemer als hem of haar iets noodlottigs overkomt. Dit wordt ook bevestigd door de werkgever, die Frits bezoekt tijdens zijn verblijf in de revalidatiekliniek. Gesproken wordt over de ongevallenverzekering en de werkgever bevestigt dat Frits zich wat dat betreft geen zorgen hoeft te maken. Frits verleent uiteraard alle hulp bij het verkrijgen van de verzekeringsuitkering. Hij verstrekt medische gegevens en onderhoudt het contact met de verzekering.

Werkgever houdt verzekeringsgeld

Alles loopt goed en de verzekeraar keert € 60.000 uit aan de werkgever. De werkgever heeft de polis afgesloten, dus er gaan dan nog geen alarmbellen rinkelen bij Frits. Na een paar weken informeert hij bij de werkgever of het bedrag al naar hem is overgemaakt. En dan komt de aap uit de mouw. De werkgever wijst Frits erop dat de werkgever verzekeringnemer en begunstigde is op de polis. De werkgever zal helemaal niets doorbetalen aan Frits.

Gevoelsmatig versus juridisch

Gevoelsmatig heeft Frits het recht aan zijn kant. Hem is immers het ongeval overkomen. Hij heeft alle informatie gedeeld. Ook het doel van de verzekering is duidelijk. Juridisch ligt dit helaas ingewikkelder. De ongevallenverzekering is een sommenverzekering. Dat betekent dat er een vast bedrag wordt uitgekeerd bij een bepaald gevolg, zoals blijvende invaliditeit. Dat bedrag is gelijk, ongeacht de hoogte van de daadwerkelijke schade. Uitgangspunt is in dat geval dat de begunstigde de uitkering ontvangt en in het geval van Frits is de werkgever aangemerkt als begunstigde. Frits bepleit dat dit niet betekent dat de werkgever het uitgekeerde bedrag kan houden. Het was volgens hem de bedoeling van de werkgever om het bedrag toe te kennen aan degene die het ongeval overkomt.

Discussies voorkomen

In 2008 heeft de kantonrechter geoordeeld dat een ongevallenverzekering is afgesloten ten behoeve van de werknemer, zodat de uitkering aan de werknemer toekomt. Maar in andere gevallen hebben rechters geoordeeld dat gekeken dient te worden naar de vraag of de ongevallenverzekering gezien kan worden als een arbeidsvoorwaarde. Alleen als dat het geval is, kan de ontvangen uitkering aan de werknemer toekomen. Ook de juridische beginselen van redelijkheid en billijkheid kunnen een oplossing bieden. Het is immers pertinent onredelijk dat de werkgever in dit geval de uitgekeerde som opstrijkt.

De zaak van Frits loopt nog, dus daar hopen we het beste van. Om discussies te voorkomen raden wij werknemers aan om te controleren of hun werkgever een ongevallenverzekering heeft afgesloten. Als dat zo is, vraag dan na wie de begunstigde is op de polis. Een gewaarschuwd werknemer telt voor twee.

Update: inmiddels (maart 2022) is er een uitspraak van de kantonrechter. Lees het vervolg op deze zaak in het vervolgartikel ‘Werkgever houdt het verzekeringsgeld… toch niet‘.


Heeft u vragen over dit onderwerp, in uw specifieke situatie, neem dan gerust contact met mij op. Telefonisch via tel. 0172 – 42 71 94 of stuur een e-mail.

Neem gerust contact met mij op


Dit artikel verscheen ook in het Dwarslaesie Magazine van de Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON), in de rubriek De Regels. Berntsen Mulder Advocaten heeft een samenwerking met deze organisatie.

Actueel

Begin januari kwam in het nieuws dat Roxeanne Hazes haar moeder voor de rechter sleept in verband met de erfenis van haar...

Meer informatie arrow_forward

We zijn alweer vol op stoom gekomen in 2023, maar willen u een mooie terugblik op 2022 niet onthouden. We vroegen onze...

Meer informatie arrow_forward

Als letselschade-advocaat zie ik veel leed. Het ergst zijn de zaken met jonge kinderen. Als ik mijn kinderen naar school...

Meer informatie arrow_forward

Welke kansen biedt het instrument turbo-liquidatie bij een bedrijfsbeëindiging, en welke risico’s zijn er aan verbonden?...

Meer informatie arrow_forward

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een goed 2023. Ons kantoor is gesloten op maandag 26...

Meer informatie arrow_forward

De wettelijke verhoging van de alimentatie is voor het jaar 2023 vastgesteld op 3,4 procent. Elk jaar wordt de kinder- en...

Meer informatie arrow_forward

Als werkgever heb je soms te maken met die ene werknemer die je herhaaldelijk hebt aangesproken op zijn gedrag, maar waarvan...

Meer informatie arrow_forward

Een goede administratie voorkomt juridische problemen. Daarom leg ik in een serie artikelen uit wat het belang is van een...

Meer informatie arrow_forward

In onze nieuwsbrief van oktober 2022 onder meer: hogere energieprijzen als schadepost in letselschadezaken, aankondiging...

Meer informatie arrow_forward

Ruim 15 jaar geleden is het: de oprichting van de stichting Keurmerk Letselschade. De aanleiding voor de oprichting van dit...

Meer informatie arrow_forward

Na twee jaar keerde de Jaarmarktestafette weer terug in Alphen aan den Rijn. Twee teams van vijf personen van Berntsen...

Meer informatie arrow_forward

Er gaat de laatste maanden geen dag voorbij zonder dat er verschillende artikelen worden gepubliceerd over de hoge...

Meer informatie arrow_forward

Ouderverstoting is de situatie dat een kind zich in een echtscheidingsproces gedwongen voelt voor één van de ouders te...

Meer informatie arrow_forward

Op 9 september is het de dag van de echtscheiding. Jacomien Kapteijn van Berntsen Mulder Advocaten in Alphen heeft als...

Meer informatie arrow_forward

Optillen op een festival: (on)schuldig vermaak? Wat heb je er naar uitgekeken, na twee jaar corona-maatregelen: weer met...

Meer informatie arrow_forward

In Nederland is één op de tien gezinnen een samengesteld gezin. Dit jaar wordt er daarom op de landelijke Dag van de...

Meer informatie arrow_forward

Bij een scheiding komt heel veel kijken. Daarom is goede en deskundige begeleiding bij een scheiding op zowel juridisch,...

Meer informatie arrow_forward

Uw werknemer wordt aangereden. Hij/zij raakt blijvend arbeidsongeschikt. De HR-deskundige ziet een berg werk op zich...

Meer informatie arrow_forward

Verzekeringsplicht en aansprakelijkheid bij de elektrische step In oktober vorig jaar schreef ik een artikel over de...

Meer informatie arrow_forward

Het ouderschapsplan en de afspraken over een nieuwe partner Mogelijk zit je er niet op te wachten dat de nieuwe vriend of...

Meer informatie arrow_forward

Samenwonen in woonplaats nieuwe liefde Na een periode alleenstaande ouder te zijn geweest, komt het met regelmaat voor dat...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat familierecht Jacomien Kapteijn mocht in juli aan de online krant AlphenCC/Leidsch Dagblad vertellen over haar werk....

Meer informatie arrow_forward

Opnieuw wijzigingen in het arbeidsrecht Zoals al aangekondigd in mijn bericht van januari 2022 (Wat heeft 2022 op gebied...

Meer informatie arrow_forward

Vaak denken mensen: als ik een advocaat inschakel, kost het me handen vol geld. Maar bedenkt u eens wat het u zou kunnen...

Meer informatie arrow_forward