,

Werkgever incasseert verzekeringsgeld dat voor werknemer was bedoeld | artikel voor Dwarslaesie Magazine

10 september 2021

Frits maakt als ervaren wielrenner tijdens zijn vakantie een mooie rit door de bergen in Frankrijk. Een vrouw stapt vlak voor hem de weg op en hij valt, zo ongelukkig dat hij een hoge dwarslaesie oploopt. De vrouw is nergens meer te vinden. Omdat zijn werkgever een collectieve ongevallenverzekering heeft afgesloten, gaat Frits ervan uit dat hij een vergoeding zal krijgen. Maar hij komt voor een onaangename verrassing te staan.

Goed werkgeverschap

De werkgever van Frits heeft de ongevallenverzekering afgesloten via een tussenpersoon. Die tussenpersoon legt op de website uit dat een collectieve ongevallenverzekering gezien wordt als een uiting van goed werkgeverschap. Op die manier help je een werknemer als hem of haar iets noodlottigs overkomt. Dit wordt ook bevestigd door de werkgever, die Frits bezoekt tijdens zijn verblijf in de revalidatiekliniek. Gesproken wordt over de ongevallenverzekering en de werkgever bevestigt dat Frits zich wat dat betreft geen zorgen hoeft te maken. Frits verleent uiteraard alle hulp bij het verkrijgen van de verzekeringsuitkering. Hij verstrekt medische gegevens en onderhoudt het contact met de verzekering.

Werkgever houdt verzekeringsgeld

Alles loopt goed en de verzekeraar keert € 60.000 uit aan de werkgever. De werkgever heeft de polis afgesloten, dus er gaan dan nog geen alarmbellen rinkelen bij Frits. Na een paar weken informeert hij bij de werkgever of het bedrag al naar hem is overgemaakt. En dan komt de aap uit de mouw. De werkgever wijst Frits erop dat de werkgever verzekeringnemer en begunstigde is op de polis. De werkgever zal helemaal niets doorbetalen aan Frits.

Gevoelsmatig versus juridisch

Gevoelsmatig heeft Frits het recht aan zijn kant. Hem is immers het ongeval overkomen. Hij heeft alle informatie gedeeld. Ook het doel van de verzekering is duidelijk. Juridisch ligt dit helaas ingewikkelder. De ongevallenverzekering is een sommenverzekering. Dat betekent dat er een vast bedrag wordt uitgekeerd bij een bepaald gevolg, zoals blijvende invaliditeit. Dat bedrag is gelijk, ongeacht de hoogte van de daadwerkelijke schade. Uitgangspunt is in dat geval dat de begunstigde de uitkering ontvangt en in het geval van Frits is de werkgever aangemerkt als begunstigde. Frits bepleit dat dit niet betekent dat de werkgever het uitgekeerde bedrag kan houden. Het was volgens hem de bedoeling van de werkgever om het bedrag toe te kennen aan degene die het ongeval overkomt.

Discussies voorkomen

In 2008 heeft de kantonrechter geoordeeld dat een ongevallenverzekering is afgesloten ten behoeve van de werknemer, zodat de uitkering aan de werknemer toekomt. Maar in andere gevallen hebben rechters geoordeeld dat gekeken dient te worden naar de vraag of de ongevallenverzekering gezien kan worden als een arbeidsvoorwaarde. Alleen als dat het geval is, kan de ontvangen uitkering aan de werknemer toekomen. Ook de juridische beginselen van redelijkheid en billijkheid kunnen een oplossing bieden. Het is immers pertinent onredelijk dat de werkgever in dit geval de uitgekeerde som opstrijkt.

De zaak van Frits loopt nog, dus daar hopen we het beste van. Om discussies te voorkomen raden wij werknemers aan om te controleren of hun werkgever een ongevallenverzekering heeft afgesloten. Als dat zo is, vraag dan na wie de begunstigde is op de polis. Een gewaarschuwd werknemer telt voor twee.

Update: inmiddels (maart 2022) is er een uitspraak van de kantonrechter. Lees het vervolg op deze zaak in het vervolgartikel ‘Werkgever houdt het verzekeringsgeld… toch niet‘.


Heeft u vragen over dit onderwerp, in uw specifieke situatie, neem dan gerust contact met mij op. Telefonisch via tel. 0172 – 42 71 94 of stuur een e-mail.

Neem gerust contact met mij op


Dit artikel verscheen ook in het Dwarslaesie Magazine van de Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON), in de rubriek De Regels. Berntsen Mulder Advocaten heeft een samenwerking met deze organisatie.

Actueel

Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

Meer informatie arrow_forward

Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

Meer informatie arrow_forward

Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

Meer informatie arrow_forward

Jan zit naast zijn buurman in de auto. De buurman is zo aardig om hem weg te brengen naar het station en ze hebben nu wat...

Meer informatie arrow_forward

Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er een conflict ontstaat...

Meer informatie arrow_forward

Wij geven in een serie artikelen tips en informatie over de sanering van schulden. Mijn collega Xander Huijser heeft in deel...

Meer informatie arrow_forward

Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van...

Meer informatie arrow_forward

Wanneer een stel uit elkaar gaat of van elkaar gaat scheiden en er is gezamenlijk een woning in bezit, rijst al snel de...

Meer informatie arrow_forward

Ons kantoor doet ook dit jaar mee aan de landelijke Dag van het Erfrecht. In het kader van deze dag is het mogelijk een...

Meer informatie arrow_forward

Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot hij een vrij...

Meer informatie arrow_forward

Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt een...

Meer informatie arrow_forward

De afdeling letselschade van ons kantoor mag ook de komende drie jaar weer het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. En...

Meer informatie arrow_forward

Ik werd gebeld door een teleurgestelde koper. Hij had een mooie woning op Funda gevonden. Hij had onderhandeld met de...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat letselschade Guido van der Corput schrijft in dit artikel over een val van een fietser op een hellingbaan van een...

Meer informatie arrow_forward

Skiën is leuk, maar kan ook heel gevaarlijk zijn. Wie wel eens op een ski-piste heeft gestaan, heeft vast wel eens een...

Meer informatie arrow_forward

De Rechtbank Den Haag heeft dinsdag 23 maart 2022 het faillissement uitgesproken van Quality Green Plants B.V. en Hulst...

Meer informatie arrow_forward

In het septembernummer van Dwarslaesie Magazine vertelden we over Frits, die door een fietsongeval een dwarslaesie opliep....

Meer informatie arrow_forward

De Alphense atleet en student Twan van Rijn doet mee aan het project Elk Kind Een Bal van de Johan Cruyff Foundation. De...

Meer informatie arrow_forward

Als iemand alimentatie moet betalen, is er vaak veel discussie over de woonlasten die iemand heeft. Want hoe hoger de...

Meer informatie arrow_forward

Over domeinnaamfraude hebben wij op deze website al vaak gepubliceerd. Een specifieke vorm van domeinnaamfraude is het...

Meer informatie arrow_forward

Momenteel zijn er weer valse facturen in omloop, waarbij mensen wordt wijsgemaakt dat zij hun zorgpremie niet hebben...

Meer informatie arrow_forward

Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

Meer informatie arrow_forward

Via deze site hebben wij al eerder uitgebreid verslag gedaan van onze acties ter voorkoming van domeinnaamfraude. Een grote...

Meer informatie arrow_forward

Het is de nachtmerrie van iedereen die wel eens geld overmaakt: Je komt er na de betaling achter dat je per ongeluk een...

Meer informatie arrow_forward