,

Werkgever moet werknemer wijzen op premievrijstelling pensioen

25 augustus 2022

Uw werknemer wordt aangereden. Hij/zij raakt blijvend arbeidsongeschikt.

De HR-deskundige ziet een berg werk op zich afkomen: begeleiding, gesprekken, verslagen, bedrijfsarts, re-integratiedeskundige, UWV, deskundigenoordeel, spoor I, spoor II, WIA-aanvraag. Staat de premievrije pensioenopbouw ook op uw lijstje?

Wat is premievrijstelling en welke verplichting heeft u?

Premievrije pensioenopbouw

In de meeste pensioenregelingen en pensioenverzekeringen is opgenomen dat de pensioenopbouw door blijft lopen als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, zonder dat deze werknemer premie hoeft te betalen. Dit wordt ‘premievrijstelling’ genoemd.

De mate van arbeidsongeschiktheid is vaak gekoppeld aan de mate van premievrijstelling: hoe hoger het percentage arbeidsongeschiktheid, hoe meer premievrijstelling. In de meeste reglementen staat dat de werknemer de premievrijstelling binnen een aantal maanden of een jaar moet aanvragen. Zo niet, dan vervalt dit recht. ‘Niet mijn probleem’ kan een werkgever dan denken. Maar nog vaker denkt niemand ergens aan. Dat kan duur uitpakken.

De rechter beslist

In de uitspraak ECLI:NL:GHDH:2020:888 besliste het gerechtshof in hoger beroep over de zaak van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer. Waar ging deze zaak over?
De werknemer ontving al sinds 2003 een WAO-uitkering (45-55%). Het Pensioenfonds Vervoer voorziet in een recht op premievrije pensioenopbouw bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Dit recht moet binnen één jaar aangevraagd worden, maar dat gebeurt niet.

Na een paar jaar ontstaan er wat wijzigingen in de pensioenregeling en brengt het bedrijf de pensioenregeling van haar werknemers onder bij Interpolis. Uiteindelijk raakt werknemer 80-100% arbeidsongeschikt en in 2016 gaat werknemer met pensioen. Op dat moment blijkt dat de werknemer door het achterwege laten van premievrije pensioenopbouw schade lijdt. De werknemer vraagt schadevergoeding aan zijn werkgever.

Wie moet verzoek doen?

De werkgever stelt dat in het Pensioenreglement is bepaald dat de werknemer zélf een verzoek moet doen tot premievrijstelling; dus niet de werkgever. Die vlieger gaat niet op. Het is volgens het Pensioenreglement inderdaad de werknemer die de melding moet doen. Maar, zo oordeelt de kantonrechter, dit neemt niet weg dat op grond van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW) de werkgever de werknemer hierop had moeten wijzen. De kantonrechter veroordeelt de werkgever tot een schadevergoeding van € 31.429.

Grote en kleine werkgevers: kennis is nodig

De werkgever gaat in hoger beroep. Het gerechtshof oordeelt dat de toekenning van een WAO-uitkering ingrijpende gevolgen heeft voor een werknemer. Een van deze ingrijpende gevolgen betreft de verdere pensioenopbouw. Een goed werkgever moet controleren welke gevolgen dit heeft voor de verdere pensioenopbouw. Pensioenopbouw is namelijk een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor een werknemer. Dat mag niet alleen van een grote werkgever verwacht worden met een HR-afdeling, maar ook van kleine werkgevers. Ook van een kleine werkgever mag kennis van de eigen arbeidsvoorwaarden worden verwacht. Daarbij speelt het ook een rol dat deze werknemer laaggeletterd was en niet meer dan een basisschool-opleiding had genoten.

Als de werknemer gewezen zou zijn op de mogelijkheid van premievrije pensioenopbouw, mag aangenomen worden dat de werknemer een verzoek aan het Pensioenfonds zou hebben gedaan. Dat verzoek zou zijn ingewilligd.

Werkgever tekortgeschoten

Kortom: de werkgever is tekortgeschoten in de verplichting die hij op grond van artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap) had ten opzichte van zijn werknemer. De werkgever is aansprakelijk voor het gemis aan premievrije opbouw van het pensioen.

Een schrale troost voor de werkgever was dat de rechter in hoger beroep de schadevergoeding verlaagde van € 31.429 naar € 24.500.

Mw. mr. K.J. (Karin) Nijman-Weninger
Specialist letselschade, loonschade & wmo-regres


Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met mij op. Dat kan via tel. 0172 42 41 72 of via een e-mail.

Neem gerust contact met mij op

  Actueel

  Ruim 15 jaar geleden is het: de oprichting van de stichting Keurmerk Letselschade. De aanleiding voor de oprichting van dit...

  Meer informatie arrow_forward

  Na twee jaar keerde de Jaarmarktestafette weer terug in Alphen aan den Rijn. Twee teams van vijf personen van Berntsen...

  Meer informatie arrow_forward

  Er gaat de laatste maanden geen dag voorbij zonder dat er verschillende artikelen worden gepubliceerd over de hoge...

  Meer informatie arrow_forward

  Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

  Meer informatie arrow_forward

  Ouderverstoting is de situatie dat een kind zich in een echtscheidingsproces gedwongen voelt voor één van de ouders te...

  Meer informatie arrow_forward

  Op 9 september is het de dag van de echtscheiding. Jacomien Kapteijn van Berntsen Mulder Advocaten in Alphen heeft als...

  Meer informatie arrow_forward

  Optillen op een festival: (on)schuldig vermaak? Wat heb je er naar uitgekeken, na twee jaar corona-maatregelen: weer met...

  Meer informatie arrow_forward

  In Nederland is één op de tien gezinnen een samengesteld gezin. Dit jaar wordt er daarom op de landelijke Dag van de...

  Meer informatie arrow_forward

  Bij een scheiding komt heel veel kijken. Daarom is goede en deskundige begeleiding bij een scheiding op zowel juridisch,...

  Meer informatie arrow_forward

  Uw werknemer wordt aangereden. Hij/zij raakt blijvend arbeidsongeschikt. De HR-deskundige ziet een berg werk op zich...

  Meer informatie arrow_forward

  Verzekeringsplicht en aansprakelijkheid bij de elektrische step In oktober vorig jaar schreef ik een artikel over de...

  Meer informatie arrow_forward

  Het ouderschapsplan en de afspraken over een nieuwe partner Mogelijk zit je er niet op te wachten dat de nieuwe vriend of...

  Meer informatie arrow_forward

  Samenwonen in woonplaats nieuwe liefde Na een periode alleenstaande ouder te zijn geweest, komt het met regelmaat voor dat...

  Meer informatie arrow_forward

  Advocaat familierecht Jacomien Kapteijn mocht in juli aan de online krant AlphenCC/Leidsch Dagblad vertellen over haar werk....

  Meer informatie arrow_forward

  Opnieuw wijzigingen in het arbeidsrecht Zoals al aangekondigd in mijn bericht van januari 2022 (Wat heeft 2022 op gebied...

  Meer informatie arrow_forward

  Vaak denken mensen: als ik een advocaat inschakel, kost het me handen vol geld. Maar bedenkt u eens wat het u zou kunnen...

  Meer informatie arrow_forward

  Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

  Meer informatie arrow_forward

  Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

  Meer informatie arrow_forward

  Jan zit naast zijn buurman in de auto. De buurman is zo aardig om hem weg te brengen naar het station en ze hebben nu wat...

  Meer informatie arrow_forward

  Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er een conflict ontstaat...

  Meer informatie arrow_forward

  Wij geven in een serie artikelen tips en informatie over de sanering van schulden. Mijn collega Xander Huijser heeft in deel...

  Meer informatie arrow_forward

  Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van...

  Meer informatie arrow_forward

  Wanneer een stel uit elkaar gaat of van elkaar gaat scheiden en er is gezamenlijk een woning in bezit, rijst al snel de...

  Meer informatie arrow_forward

  Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot hij een vrij...

  Meer informatie arrow_forward