,

Wetsvoorstel affectieschade nu ook aangenomen door Eerste Kamer

11 april 2018

De Eerste Kamer is dinsdag 10 april 2018 akkoord gegaan met het wetsvoorstel affectieschade. Dat betekent dat familieleden en andere naasten recht hebben op een vorm van smartengeld.

Letselschade-advocaten en letselschadespecialisten pleiten al heel lang voor een regeling over de affectieschade. Ons kantoor schreef er in 2016 al eens een blog (‘Grondslag voor vergoeding affectieschade’) over. Nu de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, gaat het er dus eindelijk van komen.

Overleden of blijvend letsel

Het gaat om smartengeld dat naasten kunnen ontvangen als een familielid is overleden of blijvend letsel heeft als gevolg van een ongeval door een fout van een ander. Het is een ‘vergoeding voor dierbaren die verdriet hebben en met wie het slachtoffer zijn leven deelde,’ zo laat het ministerie van Justitie en Veiligheid in een nieuwsbericht weten. ‘Het gaat om de erkenning van het verdriet van personen van wie het leven volledig op de kop staat door een fout van iemand anders.’

De nieuwe wet treedt op 1 januari 2019 in werking.

Wanneer affectieschade?

In welke situaties kan aanspraak worden gemaakt op affectieschade? Bijvoorbeeld als een kind wordt aangereden en levenslang ernstig gehandicapt blijft. Of als een partner overlijdt als gevolg van een medische fout. Ook affectieschade na een geweldsmisdrijf is mogelijk, bijvoorbeeld als een vader wordt beroofd en neergeschoten, waarna zijn partner en kind alleen achterblijven.

Wie krijgt affectieschade vergoed?

Alleen de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade.

Hoe hoog is de vergoeding?

Het is een regeling met vaste bedragen tussen de 12.500 en 20.000 euro. Dit voorkomt procedures over de hoogte van het bedrag en langdurige en pijnlijke discussies over het leed. Door te variëren in categorieën en in de omvang van de vergoeding, wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten.

Wie betaalt de schade?

De partij die aansprakelijk is voor het ongeval betaalt de affectieschade.

Aandacht voor emotionele gevolgen

Uit onderzoek blijkt dat naasten behoefte hebben aan aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval. Ook vanuit de letselschadepraktijk is gepleit voor een regeling van affectieschade. Minister Dekker: ‘Daarom is deze wet ook zo belangrijk. Het verbetert de positie van naasten van slachtoffers. Het is goed dat er nu een regeling komt, zoals in veel andere Europese landen al het geval is.’

Meer publicaties van B. Putters

Gewoon te mooi…

Op de bruiloft laten bruid en bruidegom een Chinese wensballon op. Aan de oever van de rivier naast de feestlocatie, staat het kersverse echtpaar de ballon vast te houden tot […]

Meer informatie arrow_forward

Actueel

Wet Arbeidsmarkt in Balans – de 5 belangrijkste wijzigingen op een rij

‘Gaat het arbeidsrecht nou weer veranderen?’ Gaat het arbeidsrecht nu weer veranderen? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Het doel van het kabinet (‘meer flexibiliteit, meer vaste contracten’) […]

Meer informatie arrow_forward
Leugenachtig cv: reden voor ontslag, maar niet voor vernietiging van de arbeidsovereenkomst

Tijdens een sollicitatie wilt u natuurlijk zo goed mogelijk voor de dag komen. Dus schrijft u een sterke brief, verzamelt u uitstekende referenties en tuigt u een mooi cv op. […]

Meer informatie arrow_forward
De landelijke staking streekvervoer is begonnen!

Door een landelijke stakingsdag bij het streekvervoer rijdt er vandaag beperkt openbaar vervoer. Aan de stakingsacties doen Connexxion, Arriva, Qbuzz, Keolis, EBS en HERMES mee. Ook regionale treinlijnen in Limburg en rond […]

Meer informatie arrow_forward
Onrechtmatige wetgeving: verjaring bij doorlopende schade

Op 4 mei 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de vraag of de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor de schade die een persoon lijdt wegens de instandhouding van wetgeving, […]

Meer informatie arrow_forward
Minister komt met regeling voor compensatie van transitievergoedingen

Al jaren zorgt het voor problemen en kritiek: de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte. Daarom kondigde de regering in 2016 maatregelen aan om bepaalde knelpunten voor werkgevers te verminderen. Hierover schreef ik […]

Meer informatie arrow_forward
Slaperig achter het stuur op vakantie – het belang van een schadeverzekering inzittenden (SVI)

Het is bijna vakantietijd. Bent u er al uit waar de reis naar toe gaat? En ook hoe u dit jaar gaat reizen: met de fiets, het vliegtuig of de […]

Meer informatie arrow_forward