,

Wetsvoorstel affectieschade nu ook aangenomen door Eerste Kamer

11 april 2018

De Eerste Kamer is dinsdag 10 april 2018 akkoord gegaan met het wetsvoorstel affectieschade. Dat betekent dat familieleden en andere naasten recht hebben op een vorm van smartengeld.

Letselschade-advocaten en letselschadespecialisten pleiten al heel lang voor een regeling over de affectieschade. Ons kantoor schreef er in 2016 al eens een blog (‘Grondslag voor vergoeding affectieschade’) over. Nu de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, gaat het er dus eindelijk van komen.

Overleden of blijvend letsel

Het gaat om smartengeld dat naasten kunnen ontvangen als een familielid is overleden of blijvend letsel heeft als gevolg van een ongeval door een fout van een ander. Het is een ‘vergoeding voor dierbaren die verdriet hebben en met wie het slachtoffer zijn leven deelde,’ zo laat het ministerie van Justitie en Veiligheid in een nieuwsbericht weten. ‘Het gaat om de erkenning van het verdriet van personen van wie het leven volledig op de kop staat door een fout van iemand anders.’

De nieuwe wet treedt op 1 januari 2019 in werking.

Wanneer affectieschade?

In welke situaties kan aanspraak worden gemaakt op affectieschade? Bijvoorbeeld als een kind wordt aangereden en levenslang ernstig gehandicapt blijft. Of als een partner overlijdt als gevolg van een medische fout. Ook affectieschade na een geweldsmisdrijf is mogelijk, bijvoorbeeld als een vader wordt beroofd en neergeschoten, waarna zijn partner en kind alleen achterblijven.

Wie krijgt affectieschade vergoed?

Alleen de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade.

Hoe hoog is de vergoeding?

Het is een regeling met vaste bedragen tussen de 12.500 en 20.000 euro. Dit voorkomt procedures over de hoogte van het bedrag en langdurige en pijnlijke discussies over het leed. Door te variëren in categorieën en in de omvang van de vergoeding, wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten.

Wie betaalt de schade?

De partij die aansprakelijk is voor het ongeval betaalt de affectieschade.

Aandacht voor emotionele gevolgen

Uit onderzoek blijkt dat naasten behoefte hebben aan aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval. Ook vanuit de letselschadepraktijk is gepleit voor een regeling van affectieschade. Minister Dekker: ‘Daarom is deze wet ook zo belangrijk. Het verbetert de positie van naasten van slachtoffers. Het is goed dat er nu een regeling komt, zoals in veel andere Europese landen al het geval is.’

Meer publicaties van Berntsen Mulder Advocaten

Cookiewetgeving – interview met advocaat Carst Teiwes

Advocaat Carst Teiwes vertelt in dit interview meer over de nieuwe cookiewetgeving.  

Meer informatie arrow_forward

Actueel

Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is ons kantoor gesloten

Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is ons kantoor gesloten. Voor dringende juridische zaken die niet kunnen wachten, vragen wij u om uiterlijk donderdag 18 april contact met ons op […]

Meer informatie arrow_forward
Op de knieën – column Dennis Captein over Baas Plantenservice

Gerechtigheid. Zo begint de column die AD-columnist Dennis Captein zaterdag 6 april 2019 publiceerde over het faillissement van Baas Plantenservice. In de column schetst hij hoe gedupeerde kwekers het faillissement […]

Meer informatie arrow_forward
Gedupeerde kwekers zien eindelijk geld terug na faillissement Baas Plantenservice

Een aantal kwekers die de dupe waren van het faillissement van Baas Plantenservice in Hazerswoude-Dorp in 2014, krijgen na bijna 5 jaar eindelijk een groot deel van hun geld terug. […]

Meer informatie arrow_forward
Schenkingen en erfenis niet meer delen met echtgenoot – 4 tips

Wie een schenking of erfenis krijgt, moest deze vroeger in principe met zijn of haar echtgenoot delen. Het geld kwam automatisch in de gemeenschap van goederen. Maar dat is vorig […]

Meer informatie arrow_forward
Themacafe Relatie en Echtscheiding in Amstelveen op dinsdag 9 april

Op dinsdag 9 april vindt er weer een echtscheidingscafé plaats in Amstelveen. Bezoekers kunnen er gratis en vrijblijvend terecht voor informatie over scheiding en mediation. Uit elkaar gaan is nooit […]

Meer informatie arrow_forward
Rechter: dienstverband ‘slapend’ houden is in strijd met goed werkgeverschap

De kort geding rechter van de Rechtbank Den Haag heeft afgelopen donderdag 28 maart 2019 voor het eerst (!) geoordeeld dat een werkgever op straffe van een dwangsom de arbeidsovereenkomst […]

Meer informatie arrow_forward