,

WMO regres aanbesteden

Wmo-regres

Wmo-regres is een juridische dienstverlening. Juridische diensten kwalificeren in de zin van het aanbestedingsrecht als ‘sociale en andere specifieke diensten’ (bijlage XIV Richtlijn 2014/24/EU).

Is Wmo-regres aanbestedingsplichtig?

Nee, afhankelijk van de wijze waarop de inkoop wordt georganiseerd.

Drempelwaarde

De drempelwaarde voor ‘sociale en andere specifieke diensten’ ligt op € 750.000,- exclusief BTW (norm voor 2018-2019, art. 4 Richtlijn 2014/24/EU).
Geeft u één individuele opdracht voor Wmo-regres, dan wordt deze drempelwaarde niet overschreden.
U kunt BMA dus gerust een enkelvoudige opdracht geven om de kwaliteit van onze dienstverlening te ondervinden.
Maar ook in andere gevallen, halen de meeste gemeenten de drempelwaarde niet.

Raamovereenkomst

Voor de verdere samenwerking is het praktisch om een raamovereenkomst te sluiten.
Een Raamovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen de gemeente en BMA met als doel het plaatsen van toekomstige opdrachten.
U spreekt voor de looptijd van de overeenkomst een aantal voorwaarden af (zoals prijs, kwaliteit, hoeveelheid en levertijd) waaronder de opdrachten (nadere overeenkomsten) zullen worden gegund.

Bepaling van drempelwaarde van de Raamovereenkomst

De gemeente moet dan de waarde van de toekomstige opdrachten ramen.
Dat kan de gemeente doen op basis van de ervaring in het verleden of door naar de toekomst te kijken.
Wat de daadwerkelijke kosten van Wmo-regres zijn, staat nog niet vast.

We kunnen wel grofweg kijken naar de afkoopsom van de afgelopen jaren. De gemeentes hebben afgelopen jaren een afkoopsom van de verzekeraars ontvangen. In 2018 was de afkoopsom € 0,6265 per inwoner. De waarde van de Raamovereenkomst kan geschat worden aan de hand van de afkoopsom. Het incassotarief van advocatenkantoren (en daarmee de waarde van de Raamovereenkomst) is namelijk afhankelijk van de hoogte van de regreskosten.

Wij kunnen voor u een inschatting maken van de waarde van de Raamovereenkomst. Vraag bij ons een inschatting aan.

Bij een Raamovereenkomst voor onbepaalde tijd moet u rekenen met de waarde van de toekomstige opdrachten in de komende 48 maanden.

Geen Europese aanbesteding

Als de drempelwaarde van de Raamovereenkomst hoger is dan € 750.000,- dan moet de gemeente Wmo-regres Europees aanbesteden.
Wij gaan er op grond van onze kennis en ervaring vanuit dat uw gemeente deze drempelwaarde niet zal overschrijden.

Wij kunnen u daar uitgebreider over adviseren.

Enkelvoudig of meervoudig onderhands aanbesteden?

Als de waarde van de Raamovereenkomst kleiner dan € 750.000,- is, gelden voor u de volgende normen:

 • € 0 tot € 33.000
  Enkelvoudige onderhandse gunning, u kunt exclusief met BMA in zee voor Wmo-regres.
 • € 33.000 tot € 50.000
  Enkelvoudige onderhandse gunning OF meervoudig onderhandse procedure (art. 1.14 Aanbestedingswet 2012). De keuze moet gemotiveerd worden door de gemeente volgens de richtlijnen uit de Gids Proportionaliteit:
  “De aanbestedende dienst motiveert in deze gevallen zijn keuze op basis van de in de Gids Proportionaliteit vermelde aspecten, te weten: de omvang van de opdracht, de transactiekosten voor de inschrijvers en de aanbestedende diensten, het aantal potentiële inschrijvers, het gewenste eindresultaat, de complexiteit van de opdracht, het type van de opdracht en het karakter van de markt, en legt deze vast in het inkoopdossier. Deze motivering wordt een ondernemer op grond van artikel 1.4, derde lid Aanbestedingswet 2012 op diens schriftelijk verzoek verstrekt.“
 • € 50.000 tot € 750.000
  Meervoudig onderhandse procedure (art. 1.14 Aanbestedingswet 2012). De gemeente moet 3 tot 5 gegadigden uit te nodigen om een offerte in te dienen. De gemeente gunt vervolgens aan een van de gegadigden op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding of gemotiveerd op basis van andere criteria.

Voor veruit de meeste gemeenten zal een onderhandse gunning mogelijk zijn. Wij adviseren u graag over uw situatie.

Uw keuze?

De gemeente is dus in alle gevallen vrij om Berntsen Mulder Advocaten een individuele opdracht te geven voor Wmo-regres.
Daarmee ‘wint u tijd’ in de besluitvorming en kunt u kijken hoe dat in zijn werk gaat. Ondertussen blijft er geen geld liggen.

Mocht uw gemeente er voor kiezen om met ons een Raamovereenkomst te sluiten, dan is dat ook mogelijk.
Wij gaan er van uit dat er geen aanbestedingsplicht is onder de volgende omstandigheden:

 • De Raamovereenkomst wordt afgesloten voor 2 jaren;
 • De begrote waarde van Wmo-regres voor 2 jaren in uw gemeente is niet hoger dan € 50.000,-
 • U kiest voor enkelvoudige onderhandse gunning aan Berntsen Mulder Advocaten vanwege kostenefficiëntie, de complexiteit van de dienstverlening en het gewenste niveau van dienstverlening en de aantoonbare kennis van Berntsen Mulder Advocaten op dit gebied.
 • U legt uw keuze vast in het inkoopdossier.

Maar ook als uw gemeente wel kiest voor meervoudig onderhandse gunning of zelfs voor een openbare aanbesteding, dan willen wij graag in de gelegenheid worden gesteld om mee te dingen naar de opdracht.

In alle gevallen zijn wij bereid om met u in gesprek te gaan en u, vanuit onze kennis en ervaring, te adviseren over de beleidsvorming.


Meer weten?

Wilt u meer weten over WMO regres? Wij staan u graag gratis te woord. Bel met 0172 – 42 70 71 of mail met Karin Nijman.

contact met ons

  Waarmee kunnen wij u helpen?

  Actueel

  De wettelijke verhoging van de alimentatie is voor het jaar 2023 vastgesteld op 3,4 procent. Elk jaar wordt de kinder- en...

  Meer informatie arrow_forward

  Berntsen Mulder Advocaten is op zoek naar ondersteuning (24-32 uur) Op zoek naar een nieuwe collega Wij – Jos van...

  Meer informatie arrow_forward

  Als werkgever heb je soms te maken met die ene werknemer die je herhaaldelijk hebt aangesproken op zijn gedrag, maar waarvan...

  Meer informatie arrow_forward

  Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in een dynamische werkomgeving, waar jij met je enthousiaste en doortastende...

  Meer informatie arrow_forward

  Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

  Meer informatie arrow_forward

  Een goede administratie voorkomt juridische problemen. Daarom leg ik in een serie artikelen uit wat het belang is van een...

  Meer informatie arrow_forward

  In onze nieuwsbrief van oktober 2022 onder meer: hogere energieprijzen als schadepost in letselschadezaken, aankondiging...

  Meer informatie arrow_forward

  Ruim 15 jaar geleden is het: de oprichting van de stichting Keurmerk Letselschade. De aanleiding voor de oprichting van dit...

  Meer informatie arrow_forward

  Na twee jaar keerde de Jaarmarktestafette weer terug in Alphen aan den Rijn. Twee teams van vijf personen van Berntsen...

  Meer informatie arrow_forward

  Er gaat de laatste maanden geen dag voorbij zonder dat er verschillende artikelen worden gepubliceerd over de hoge...

  Meer informatie arrow_forward

  Ouderverstoting is de situatie dat een kind zich in een echtscheidingsproces gedwongen voelt voor één van de ouders te...

  Meer informatie arrow_forward

  Op 9 september is het de dag van de echtscheiding. Jacomien Kapteijn van Berntsen Mulder Advocaten in Alphen heeft als...

  Meer informatie arrow_forward

  Optillen op een festival: (on)schuldig vermaak? Wat heb je er naar uitgekeken, na twee jaar corona-maatregelen: weer met...

  Meer informatie arrow_forward

  In Nederland is één op de tien gezinnen een samengesteld gezin. Dit jaar wordt er daarom op de landelijke Dag van de...

  Meer informatie arrow_forward

  Bij een scheiding komt heel veel kijken. Daarom is goede en deskundige begeleiding bij een scheiding op zowel juridisch,...

  Meer informatie arrow_forward

  Uw werknemer wordt aangereden. Hij/zij raakt blijvend arbeidsongeschikt. De HR-deskundige ziet een berg werk op zich...

  Meer informatie arrow_forward

  Verzekeringsplicht en aansprakelijkheid bij de elektrische step In oktober vorig jaar schreef ik een artikel over de...

  Meer informatie arrow_forward

  Het ouderschapsplan en de afspraken over een nieuwe partner Mogelijk zit je er niet op te wachten dat de nieuwe vriend of...

  Meer informatie arrow_forward

  Samenwonen in woonplaats nieuwe liefde Na een periode alleenstaande ouder te zijn geweest, komt het met regelmaat voor dat...

  Meer informatie arrow_forward

  Advocaat familierecht Jacomien Kapteijn mocht in juli aan de online krant AlphenCC/Leidsch Dagblad vertellen over haar werk....

  Meer informatie arrow_forward

  Opnieuw wijzigingen in het arbeidsrecht Zoals al aangekondigd in mijn bericht van januari 2022 (Wat heeft 2022 op gebied...

  Meer informatie arrow_forward

  Vaak denken mensen: als ik een advocaat inschakel, kost het me handen vol geld. Maar bedenkt u eens wat het u zou kunnen...

  Meer informatie arrow_forward

  Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

  Meer informatie arrow_forward

  Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

  Meer informatie arrow_forward