,

WMO regres aanbesteden

Wmo-regres

Wmo-regres is een juridische dienstverlening. Juridische diensten kwalificeren in de zin van het aanbestedingsrecht als ‘sociale en andere specifieke diensten’ (bijlage XIV Richtlijn 2014/24/EU).

Is Wmo-regres aanbestedingsplichtig?

Nee, afhankelijk van de wijze waarop de inkoop wordt georganiseerd.

Drempelwaarde

De drempelwaarde voor ‘sociale en andere specifieke diensten’ ligt op € 750.000,- exclusief BTW (norm voor 2018-2019, art. 4 Richtlijn 2014/24/EU).
Geeft u één individuele opdracht voor Wmo-regres, dan wordt deze drempelwaarde niet overschreden.
U kunt BMA dus gerust een enkelvoudige opdracht geven om de kwaliteit van onze dienstverlening te ondervinden.
Maar ook in andere gevallen, halen de meeste gemeenten de drempelwaarde niet.

Raamovereenkomst

Voor de verdere samenwerking is het praktisch om een raamovereenkomst te sluiten.
Een Raamovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen de gemeente en BMA met als doel het plaatsen van toekomstige opdrachten.
U spreekt voor de looptijd van de overeenkomst een aantal voorwaarden af (zoals prijs, kwaliteit, hoeveelheid en levertijd) waaronder de opdrachten (nadere overeenkomsten) zullen worden gegund.

Bepaling van drempelwaarde van de Raamovereenkomst

De gemeente moet dan de waarde van de toekomstige opdrachten ramen.
Dat kan de gemeente doen op basis van de ervaring in het verleden of door naar de toekomst te kijken.
Wat de daadwerkelijke kosten van Wmo-regres zijn, staat nog niet vast.

We kunnen wel grofweg kijken naar de afkoopsom van de afgelopen jaren. De gemeentes hebben afgelopen jaren een afkoopsom van de verzekeraars ontvangen. In 2018 was de afkoopsom € 0,6265 per inwoner. De waarde van de Raamovereenkomst kan geschat worden aan de hand van de afkoopsom. Het incassotarief van advocatenkantoren (en daarmee de waarde van de Raamovereenkomst) is namelijk afhankelijk van de hoogte van de regreskosten.

Wij kunnen voor u een inschatting maken van de waarde van de Raamovereenkomst. Vraag bij ons een inschatting aan.

Bij een Raamovereenkomst voor onbepaalde tijd moet u rekenen met de waarde van de toekomstige opdrachten in de komende 48 maanden.

Geen Europese aanbesteding

Als de drempelwaarde van de Raamovereenkomst hoger is dan € 750.000,- dan moet de gemeente Wmo-regres Europees aanbesteden.
Wij gaan er op grond van onze kennis en ervaring vanuit dat uw gemeente deze drempelwaarde niet zal overschrijden.

Wij kunnen u daar uitgebreider over adviseren.

Enkelvoudig of meervoudig onderhands aanbesteden?

Als de waarde van de Raamovereenkomst kleiner dan € 750.000,- is, gelden voor u de volgende normen:

 • € 0 tot € 33.000
  Enkelvoudige onderhandse gunning, u kunt exclusief met BMA in zee voor Wmo-regres.
 • € 33.000 tot € 50.000
  Enkelvoudige onderhandse gunning OF meervoudig onderhandse procedure (art. 1.14 Aanbestedingswet 2012). De keuze moet gemotiveerd worden door de gemeente volgens de richtlijnen uit de Gids Proportionaliteit:
  “De aanbestedende dienst motiveert in deze gevallen zijn keuze op basis van de in de Gids Proportionaliteit vermelde aspecten, te weten: de omvang van de opdracht, de transactiekosten voor de inschrijvers en de aanbestedende diensten, het aantal potentiële inschrijvers, het gewenste eindresultaat, de complexiteit van de opdracht, het type van de opdracht en het karakter van de markt, en legt deze vast in het inkoopdossier. Deze motivering wordt een ondernemer op grond van artikel 1.4, derde lid Aanbestedingswet 2012 op diens schriftelijk verzoek verstrekt.“
 • € 50.000 tot € 750.000
  Meervoudig onderhandse procedure (art. 1.14 Aanbestedingswet 2012). De gemeente moet 3 tot 5 gegadigden uit te nodigen om een offerte in te dienen. De gemeente gunt vervolgens aan een van de gegadigden op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding of gemotiveerd op basis van andere criteria.

Voor veruit de meeste gemeenten zal een onderhandse gunning mogelijk zijn. Wij adviseren u graag over uw situatie.

Uw keuze?

De gemeente is dus in alle gevallen vrij om Berntsen Mulder Advocaten een individuele opdracht te geven voor Wmo-regres.
Daarmee ‘wint u tijd’ in de besluitvorming en kunt u kijken hoe dat in zijn werk gaat. Ondertussen blijft er geen geld liggen.

Mocht uw gemeente er voor kiezen om met ons een Raamovereenkomst te sluiten, dan is dat ook mogelijk.
Wij gaan er van uit dat er geen aanbestedingsplicht is onder de volgende omstandigheden:

 • De Raamovereenkomst wordt afgesloten voor 2 jaren;
 • De begrote waarde van Wmo-regres voor 2 jaren in uw gemeente is niet hoger dan € 50.000,-
 • U kiest voor enkelvoudige onderhandse gunning aan Berntsen Mulder Advocaten vanwege kostenefficiëntie, de complexiteit van de dienstverlening en het gewenste niveau van dienstverlening en de aantoonbare kennis van Berntsen Mulder Advocaten op dit gebied.
 • U legt uw keuze vast in het inkoopdossier.

Maar ook als uw gemeente wel kiest voor meervoudig onderhandse gunning of zelfs voor een openbare aanbesteding, dan willen wij graag in de gelegenheid worden gesteld om mee te dingen naar de opdracht.

In alle gevallen zijn wij bereid om met u in gesprek te gaan en u, vanuit onze kennis en ervaring, te adviseren over de beleidsvorming.


Meer weten?

Wilt u meer weten over WMO regres? Wij staan u graag gratis te woord. Bel met 0172 – 42 70 71 of mail met Karin Nijman.

contact met ons

  Waarmee kunnen wij u helpen?

  Actueel

  Ons kantoor doet ook dit jaar mee aan de landelijke Dag van het Erfrecht. In het kader van deze dag is het mogelijk een...

  Meer informatie arrow_forward

  Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot hij een vrij...

  Meer informatie arrow_forward

  Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt een...

  Meer informatie arrow_forward

  De afdeling letselschade van ons kantoor mag ook de komende drie jaar weer het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. En...

  Meer informatie arrow_forward

  Ik werd gebeld door een teleurgestelde koper. Hij had een mooie woning op Funda gevonden. Hij had onderhandeld met de...

  Meer informatie arrow_forward

  Advocaat letselschade Guido van der Corput schrijft in dit artikel over een val van een fietser op een hellingbaan van een...

  Meer informatie arrow_forward

  Berntsen Mulder Advocaten is rond de komende feestdagen enkele dagen gesloten. Goede Vrijdag 15 april. Tweede...

  Meer informatie arrow_forward

  Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken: Wachtwoord: ...

  Meer informatie arrow_forward

  Skiën is leuk, maar kan ook heel gevaarlijk zijn. Wie wel eens op een ski-piste heeft gestaan, heeft vast wel eens een...

  Meer informatie arrow_forward

  De Rechtbank Den Haag heeft dinsdag 23 maart 2022 het faillissement uitgesproken van Quality Green Plants B.V. en Hulst...

  Meer informatie arrow_forward

  In het septembernummer van Dwarslaesie Magazine vertelden we over Frits, die door een fietsongeval een dwarslaesie opliep....

  Meer informatie arrow_forward

  De Alphense atleet en student Twan van Rijn doet mee aan het project Elk Kind Een Bal van de Johan Cruyff Foundation. De...

  Meer informatie arrow_forward

  Als iemand alimentatie moet betalen, is er vaak veel discussie over de woonlasten die iemand heeft. Want hoe hoger de...

  Meer informatie arrow_forward

  Over domeinnaamfraude hebben wij op deze website al vaak gepubliceerd. Een specifieke vorm van domeinnaamfraude is het...

  Meer informatie arrow_forward

  Momenteel zijn er weer valse facturen in omloop, waarbij mensen wordt wijsgemaakt dat zij hun zorgpremie niet hebben...

  Meer informatie arrow_forward

  Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

  Meer informatie arrow_forward

  Via deze site hebben wij al eerder uitgebreid verslag gedaan van onze acties ter voorkoming van domeinnaamfraude. Een grote...

  Meer informatie arrow_forward

  Het is de nachtmerrie van iedereen die wel eens geld overmaakt: Je komt er na de betaling achter dat je per ongeluk een...

  Meer informatie arrow_forward

  Wat is het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren en vakantiedagen? En waarom is het belangrijk dat...

  Meer informatie arrow_forward

  In deze tijd, waarin een groot deel van de mensen thuiswerkt, is de vraag of (en wanneer) een werkgever de email van zijn...

  Meer informatie arrow_forward

  Email controleren bij fraude-signalen? In deze tijd, waarin een groot deel van de mensen thuiswerkt, is de vraag of (en...

  Meer informatie arrow_forward

  Arbeidsrecht in beweging - welke wijzigingen staan ons te wachten? Het jaar 2022 is net van start gegaan. Allereerst wens...

  Meer informatie arrow_forward

  Een goede administratie voorkomt juridische problemen. Daarom leg ik in een serie artikelen uit wat het belang is van een...

  Meer informatie arrow_forward

  Kwekers die nog geld tegoed hadden van het in 2014 failliet verklaarde Baas Plantenservice uit Hazerswoude-Dorp krijgen 100...

  Meer informatie arrow_forward