,

WMO regres aanbesteden

Wmo-regres

Wmo-regres is een juridische dienstverlening. Juridische diensten kwalificeren in de zin van het aanbestedingsrecht als ‘sociale en andere specifieke diensten’ (bijlage XIV Richtlijn 2014/24/EU).

Is Wmo-regres aanbestedingsplichtig?

Nee, afhankelijk van de wijze waarop de inkoop wordt georganiseerd.

Drempelwaarde

De drempelwaarde voor ‘sociale en andere specifieke diensten’ ligt op € 750.000,- exclusief BTW (norm voor 2018-2019, art. 4 Richtlijn 2014/24/EU).
Geeft u één individuele opdracht voor Wmo-regres, dan wordt deze drempelwaarde niet overschreden.
U kunt BMA dus gerust een enkelvoudige opdracht geven om de kwaliteit van onze dienstverlening te ondervinden.
Maar ook in andere gevallen, halen de meeste gemeenten de drempelwaarde niet.

Raamovereenkomst

Voor de verdere samenwerking is het praktisch om een raamovereenkomst te sluiten.
Een Raamovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen de gemeente en BMA met als doel het plaatsen van toekomstige opdrachten.
U spreekt voor de looptijd van de overeenkomst een aantal voorwaarden af (zoals prijs, kwaliteit, hoeveelheid en levertijd) waaronder de opdrachten (nadere overeenkomsten) zullen worden gegund.

Bepaling van drempelwaarde van de Raamovereenkomst

De gemeente moet dan de waarde van de toekomstige opdrachten ramen.
Dat kan de gemeente doen op basis van de ervaring in het verleden of door naar de toekomst te kijken.
Wat de daadwerkelijke kosten van Wmo-regres zijn, staat nog niet vast.

We kunnen wel grofweg kijken naar de afkoopsom van de afgelopen jaren. De gemeentes hebben afgelopen jaren een afkoopsom van de verzekeraars ontvangen. In 2018 was de afkoopsom € 0,6265 per inwoner. De waarde van de Raamovereenkomst kan geschat worden aan de hand van de afkoopsom. Het incassotarief van advocatenkantoren (en daarmee de waarde van de Raamovereenkomst) is namelijk afhankelijk van de hoogte van de regreskosten.

Wij kunnen voor u een inschatting maken van de waarde van de Raamovereenkomst. Vraag bij ons een inschatting aan.

Bij een Raamovereenkomst voor onbepaalde tijd moet u rekenen met de waarde van de toekomstige opdrachten in de komende 48 maanden.

Geen Europese aanbesteding

Als de drempelwaarde van de Raamovereenkomst hoger is dan € 750.000,- dan moet de gemeente Wmo-regres Europees aanbesteden.
Wij gaan er op grond van onze kennis en ervaring vanuit dat uw gemeente deze drempelwaarde niet zal overschrijden.

Wij kunnen u daar uitgebreider over adviseren.

Enkelvoudig of meervoudig onderhands aanbesteden?

Als de waarde van de Raamovereenkomst kleiner dan € 750.000,- is, gelden voor u de volgende normen:

 • € 0 tot € 33.000
  Enkelvoudige onderhandse gunning, u kunt exclusief met BMA in zee voor Wmo-regres.
 • € 33.000 tot € 50.000
  Enkelvoudige onderhandse gunning OF meervoudig onderhandse procedure (art. 1.14 Aanbestedingswet 2012). De keuze moet gemotiveerd worden door de gemeente volgens de richtlijnen uit de Gids Proportionaliteit:
  “De aanbestedende dienst motiveert in deze gevallen zijn keuze op basis van de in de Gids Proportionaliteit vermelde aspecten, te weten: de omvang van de opdracht, de transactiekosten voor de inschrijvers en de aanbestedende diensten, het aantal potentiële inschrijvers, het gewenste eindresultaat, de complexiteit van de opdracht, het type van de opdracht en het karakter van de markt, en legt deze vast in het inkoopdossier. Deze motivering wordt een ondernemer op grond van artikel 1.4, derde lid Aanbestedingswet 2012 op diens schriftelijk verzoek verstrekt.“
 • € 50.000 tot € 750.000
  Meervoudig onderhandse procedure (art. 1.14 Aanbestedingswet 2012). De gemeente moet 3 tot 5 gegadigden uit te nodigen om een offerte in te dienen. De gemeente gunt vervolgens aan een van de gegadigden op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding of gemotiveerd op basis van andere criteria.

Voor veruit de meeste gemeenten zal een onderhandse gunning mogelijk zijn. Wij adviseren u graag over uw situatie.

Uw keuze?

De gemeente is dus in alle gevallen vrij om Berntsen Mulder Advocaten een individuele opdracht te geven voor Wmo-regres.
Daarmee ‘wint u tijd’ in de besluitvorming en kunt u kijken hoe dat in zijn werk gaat. Ondertussen blijft er geen geld liggen.

Mocht uw gemeente er voor kiezen om met ons een Raamovereenkomst te sluiten, dan is dat ook mogelijk.
Wij gaan er van uit dat er geen aanbestedingsplicht is onder de volgende omstandigheden:

 • De Raamovereenkomst wordt afgesloten voor 2 jaren;
 • De begrote waarde van Wmo-regres voor 2 jaren in uw gemeente is niet hoger dan € 50.000,-
 • U kiest voor enkelvoudige onderhandse gunning aan Berntsen Mulder Advocaten vanwege kostenefficiëntie, de complexiteit van de dienstverlening en het gewenste niveau van dienstverlening en de aantoonbare kennis van Berntsen Mulder Advocaten op dit gebied.
 • U legt uw keuze vast in het inkoopdossier.

Maar ook als uw gemeente wel kiest voor meervoudig onderhandse gunning of zelfs voor een openbare aanbesteding, dan willen wij graag in de gelegenheid worden gesteld om mee te dingen naar de opdracht.

In alle gevallen zijn wij bereid om met u in gesprek te gaan en u, vanuit onze kennis en ervaring, te adviseren over de beleidsvorming.


Meer weten?

Wilt u meer weten over WMO regres? Wij staan u graag gratis te woord. Bel met 0172 – 42 70 71 of mail met Karin Nijman.

contact met ons

  Waarmee kunnen wij u helpen?

  Actueel

  Het was zondag 12 maart volop genieten van alle hardlooponderdelen van de 20 van Alphen, het evenement dat na 2 jaar...

  Meer informatie arrow_forward

  Uitkering ongevallenverzekering voor werkgever, of toch voor werknemer? Recent heeft de rechter een werkgever...

  Meer informatie arrow_forward

  Nederland was tot voor kort het enige land in Europa waar snorfietsers géén helmplicht hadden. Per 1 januari 2023 is de...

  Meer informatie arrow_forward

  Met ingang van dit jaar is een tweetal belangrijke wijzigingen doorgevoerd op het gebied van familierecht. Ten eerste gaat...

  Meer informatie arrow_forward

  Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

  Meer informatie arrow_forward

  De stichting 20 van Alphen en Berntsen Mulder Advocaten hebben hun handtekening gezet onder de sponsorovereenkomst voor...

  Meer informatie arrow_forward

  UPDATE 23 februari 2023: de voorzieningenrechter heeft in kort geding aangegeven dat de weduwe van André Hazes, Rachel,...

  Meer informatie arrow_forward

  We zijn alweer vol op stoom gekomen in 2023, maar willen u een mooie terugblik op 2022 niet onthouden. We vroegen onze...

  Meer informatie arrow_forward

  Als letselschade-advocaat zie ik veel leed. Het ergst zijn de zaken met jonge kinderen. Als ik mijn kinderen naar school...

  Meer informatie arrow_forward
  In memoriam: Ab Ebbink
  20 januari 2023

  Vrijdag 13 januari 2023 hebben wij afscheid genomen van Ab Ebbink. Ab was 25 jaar aan Berntsen Mulder Advocaten...

  Meer informatie arrow_forward

  Welke kansen biedt het instrument turbo-liquidatie bij een bedrijfsbeëindiging, en welke risico’s zijn er aan verbonden?...

  Meer informatie arrow_forward

  Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een goed 2023. Ons kantoor is gesloten op maandag 26...

  Meer informatie arrow_forward

  De wettelijke verhoging van de alimentatie is voor het jaar 2023 vastgesteld op 3,4 procent. Elk jaar wordt de kinder- en...

  Meer informatie arrow_forward

  Als werkgever heb je soms te maken met die ene werknemer die je herhaaldelijk hebt aangesproken op zijn gedrag, maar waarvan...

  Meer informatie arrow_forward

  Een goede administratie voorkomt juridische problemen. Daarom leg ik in een serie artikelen uit wat het belang is van een...

  Meer informatie arrow_forward

  In onze nieuwsbrief van oktober 2022 onder meer: hogere energieprijzen als schadepost in letselschadezaken, aankondiging...

  Meer informatie arrow_forward

  Ruim 15 jaar geleden is het: de oprichting van de stichting Keurmerk Letselschade. De aanleiding voor de oprichting van dit...

  Meer informatie arrow_forward

  Na twee jaar keerde de Jaarmarktestafette weer terug in Alphen aan den Rijn. Twee teams van vijf personen van Berntsen...

  Meer informatie arrow_forward

  Er gaat de laatste maanden geen dag voorbij zonder dat er verschillende artikelen worden gepubliceerd over de hoge...

  Meer informatie arrow_forward

  Ouderverstoting is de situatie dat een kind zich in een echtscheidingsproces gedwongen voelt voor één van de ouders te...

  Meer informatie arrow_forward

  Op 9 september is het de dag van de echtscheiding. Jacomien Kapteijn van Berntsen Mulder Advocaten in Alphen heeft als...

  Meer informatie arrow_forward

  Optillen op een festival: (on)schuldig vermaak? Wat heb je er naar uitgekeken, na twee jaar corona-maatregelen: weer met...

  Meer informatie arrow_forward

  In Nederland is één op de tien gezinnen een samengesteld gezin. Dit jaar wordt er daarom op de landelijke Dag van de...

  Meer informatie arrow_forward

  Bij een scheiding komt heel veel kijken. Daarom is goede en deskundige begeleiding bij een scheiding op zowel juridisch,...

  Meer informatie arrow_forward